pondělí, 10 říjen 2022 16:14

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 vystoupí v Rudolfinu

Autor:

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 s dirigentem Václavem Luksem zahájí novou sezónu v Rudolfinu ve čtvrtek 13. října, a sice uvedením oratoria Georga Friedricha Händela Izrael v Egyptě. Sólisty večera budou sopranistky Helena Hozová a Tereza Zimková, původem britský, v Německu usazený kontratenorista Alex Potter, španělský tenorista Juan Sancho a basisté Tomáš Šelc a Tadeáš Hoza. Tento koncertní program Collegia 1704 se na pódium Rudolfina vrací po třech letech.

 

115

 

Oratorium Izrael v Egyptě zaujímá mezi Händelovými oratorii výjimečné místo. Převažují v něm sborové části, chybějí jmenovitě označené jednající osoby a na rozdíl třeba od slavnějšího Mesiáše je epické,“ uvádějí pořadatelé.

Ve svém ztvárnění starozákonního exodu Izraelitů z Egypta, které mělo premiéru v dubnu roku 1739, Händel dokázal zobrazit děj hudebními prostředky s takovou intenzitou, vynalézavostí a přesvědčivostí, že publikum doslova tajilo dech. K tomu přispívá i dvojsborová koncepce, použití pozounů a do té doby absolutně neslýchaný recitativ sboru na slova „He sent a thick darkness“. Dalším, do značné míry experimentálním polem byly pro Händela árie, komponované nikoli na verše, nýbrž na biblické vyprávění v anglickém jazyce. Později vytvořil už jen jedno oratorium výhradně na biblickou prózu — jeho Mesiáš na libreto Charlese Jennense podle novozákonních textů měl premiéru během skladatelova pobytu v Dublinu, v dubnu roku 1742.

 

114

 

Collegium 1704 upozorňuje na to, že v oratoriu jsou zpracovány výlučně texty Starého zákona. V první části, sborovém eposu obsahujícím drastické popisy pohrom seslaných na Egypt, Händel zhudebnil převážně verše starozákonních žalmů. Předlohou druhé části, v níž Izraelité velebí Hospodinovy mocné činy, se stala prakticky celá patnáctá kapitola knihy Exodus. Při komponování často používal celé hudební věty nebo úseky vět z kompozic starších skladatelů – Alessandra Stradelly, Dionigiho Erby, Francesca Uria nebo Johanna Caspara Kerlla. Z vlastních děl znovu upotřebil dvě klavírní fugy nebo jednotlivé věty z Dixit Dominus a z kantáty Armida abbandonata.

Listopadový koncert souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 ovládne poslední mešní kompozice Jana Dismase Zelenky, Missa Omnium Sanctorum, na adventní čas naladí skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Friedricha Fasche a Johanna Georga Pisendela. V jarní části sezóny zazní v provedení na historické nástroje poprvé v podání Collegia 1704 slavná Symfonie č. 7 A dur Ludwiga van Beethovena, jejíž výbušný charakter v závěrečné větě nazval Richard Wagner apoteózou tance, nebo třeba Zelenkova velikonoční mše Missa Paschalis.

 

112

 

Paralelně s pražskou sezónou se opět koná i její drážďanská mutace v akusticky jedinečném kostele Annenkirche. Svou podzimní částí pokračuje komorní série koncertů pod záštitou Collegia Vocale 1704 v pražském Vzletu.

Novou koncertní sezónu v Rudolfinu spojilo Collegium 1704 se změnou vizuálního stylu, v duchu svého předsevzetí představovat publiku české ilustrátory. Veškeré propagační materiály orchestru tentokrát oživí ilustrace Matěje Formana, mj. čerstvého držitele Řádu za umění a literaturu (Chevalier des Arts et Lettres), který mu a jeho bratru Petrovi udělil francouzský ministr kultury,“ doplňují organizátoři.

 

111

 

Foto: Yves Petit

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.