sobota, 11 březen 2023 15:00

Oslava jubilea Bedřicha Smetany

Autor:

„Ve zpěvných číslech těchto dvou oper precizně doprovázel pěvce na klavír Zdeněk Klauda.“

„Klaudová potěšila otevřeným zvučným hlasem ve vibratu s propracovanou dynamikou a akcenty, Matoušek souzněl v sonoritě a artikulací.“

„Nepochybně by tomu bylo i v případě, kdyby byl programový leták vybaven zápisem jednotlivých vět, jednak proto, že mnozí z naplněného hlediště divadla si program od uvaděček neodebrali, a jednak proto, tuším, že operní publikum tradičně od nepaměti „ruší“ potleskem po oblíbených číslech.“

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-04

 

Pražské Národní divadlo uspořádalo v neděli 5. března šťastné Matiné k 199. výročí narození Bedřicha Smetany, a to ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany. Reprezentantka tohoto milého sdružení PhDr. Olga Mojžíšová, Ph.D., kurátorka fondu Smetana, vědecká pracovnice Muzea Bedřicha Smetany, připomněla ve svém úvodním proslovu osobnost skladatele a zejména genezi oper, jejichž árie byly na programu Matiné. Byly to Braniboři v ČecháchDaliborČertova stěna a Prodaná nevěsta. Byl to  i Smetanův Smyčcový kvartet č. 1 Z mého života, kterým dramaturg a inspicient večera Beno Blachut ml. oddělil v programu dramatický a komický žánr. Bonus představovaly tři klavírní drobnosti. Úvodní a následující číslo programu zpívali sopranistka Tamara Morozová jako host opery a sólista opery barytonista Jiří Brückler.

Nejprve to byla scéna Ty zde, pane? Ludiše a Tausendmarka z 1. jednání opery Braniboři v Čechách. Poté následovala árie Milady Jak je mi… z 2. jednání opery Dalibor spolu s árií Vladislava V tak pozdní dobu - Krásný to cíl ze 3. jednání stejného díla. Soprán zněl v úvodní scéně příjemně lyricky, ve vyšší dynamice dramaticky s jistým emočním nábojem, zatímco v Daliborovi byl v hloubkách méně znělý, ve výškách ostřejší. Brückler, jeden z nejlepších barytonistů u nás, naplnil svůj part dramatikou, příjemnou konejšivou charakteristikou, ve Vladislavově vystoupení nosnou majestátností a quasi recitativní polohou hlasu. V árii Voka z 1. jednání Jen jediná mne ženy krásná tvář tak dojala, přidal jeho baryton na náležité zvučnosti. Ve zpěvných číslech těchto dvou oper precizně doprovázel pěvce na klavír Zdeněk Klauda.

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-07

 

Po ukázkách ze dvou oper vystoupila na jevišti Národního divadla mladičká Klára Gibišová se třemi klavírními drobnostmi Bedřicha Smetany. Byly to Jiřinková polka D dur, Chanson a moll z Lístků do památníku op. 2, číslo 2 a Louisina polka Es dur. Zázračné hudební dítě, ročník 2010, má za sebou už řadu veřejných koncertních a mediálních vystoupení a pravidelně sbírá vítězství v soutěžích mladých pianistů. Jiřinkovou polku hrála v uvážlivém pohodovém tempu, v němž se jí výtečně vedlo vůči kontrastně vedené dynamice. Chanson zaujal líbeznou poetikou a Louisina polka byla krásná v tempu a prstové technice.

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-16

 

Další operou na programu Matiné k 199. výročí narození skladatele byly ukázky z opery Čertova stěna. Uvedla je skica ke 3. jednání, ve které zpívali Tamara Morozová roli Hedviky, host opery Markéta Klaudová jako Katuška, Tereza Papoušková jako Záviš a sólista opery Daniel Matoušek v roli Jarka. V sólové části zaujal temnější dramaticky nesený soprán Klaudové, který v souborové partii nedostal adekvátní podporu. Na jeviště pak vstoupil sólista opery Miloš Horák, který zpíval árii Raracha Jen hajej, holátko z 2. jednání, pevným a rovným basem s pěknou charakteristikou recitativní partie. Další sólo měla studentka HAMU v Praze Tereza Papoušková v árii Záviše Jak siré ptáče z 2. jednání. Její mezzosoprán tlumené sonority se na jevišti poněkud ztrácel. Výběr z opery Čertova stěna uzavřela árie Voka Jen jediná mne ženy krásná tvář tak dojala… z 1. jednání v provedení Jiřího Brücklera. Klavírní doprovod měla zde a poté v závěrečné části programu Lucie Pirochová.

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-12

 

Instrumentální mezihrou ve sledu operních árií a scén se stal Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ Bedřicha Smetany. Hráli členové Orchestru Národního divadla v sestavě Ondřej Hás (první housle), Matěj Polášek (druhé housle), Jakub Kocna (viola) a Štěpán Drtina (violoncello). Velmi pěkný výkon s niterným zaujetím a evidentní snahou po vystižení charakteristických okamžiků díla, s náležitou agogikou tlumila otevřenost operního jeviště, nehledě na reakce publika, které tleskalo po každé větě kvartetu. Nepochybně by tomu bylo i v případě, kdyby byl programový leták vybaven zápisem jednotlivých vět, jednak proto, že mnozí z naplněného hlediště divadla si program od uvaděček neodebrali, a jednak proto, tuším, že operní publikum tradičně od nepaměti „ruší“ potleskem po oblíbených číslech. Poslední operou v programu Matiné byla slavná a nesmrtelná Prodaná nevěsta. Nejprve zpívali Markéta Klaudová a Daniel Matoušek ve scéně Mařenky a Jeníka z 1. jednání.  Klaudová potěšila otevřeným zvučným hlasem ve vibratu s propracovanou dynamikou a akcenty, Matoušek souzněl v sonoritě a artikulací. V duetu o věrném milování byli oba skvělí. Program Matiné k 199. výročí narození Bedřicha Smetany uzavřela dvojice Daniel Matoušek a Miloš Horák se scénou Jeníka a Kecala z 2. jednání opery. Bylo to slušné koncertní finale, jak po pěvecké tak po herecké decentní stránce.  U klavíru, na celý večer se hrálo na nástroj německé značky C. Bechstein, byla opět Lucie Pirochová, která navýšila svou korepetitorskou praxi v Národním divadle velmi vyzrálým koncertním doprovodem jak v podpoře hlasů, tak v tvorbě charakteristiky jednotlivých ukázek.

Letošní výročí bylo obsazeno mladými hlasy, včetně adeptů operního jeviště, kterým Národní divadlo skýtá příležitost; přesto bylo velmi různorodé publikum dopoledního matiné rozhodně spokojené a povznesené.

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-17

 

*******

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-06

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-01

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-08

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-11

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-13

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-02

 

2023-03-11-ND-199-Smetana-15

 

Foto: Daniel Jäger (Facebook), Facebook Kláry Gibišové

Rafael Brom

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Je zakládajícím členem stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v dalších hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.