čtvrtek, 02 únor 2023 14:08

Z rohu hojnosti lidové poezie

Autor:

„Soprán Martiny Jankové, jasný, světlý a výrazově moderní, pozdvihl lidovou píseň jejího rodného kraje do skvělé koncertní verze.“

„Svou dráždivou chvějivostí hlasu, přirozeně cítěnými akcenty a přesvědčivými tempy folklórního materiálu dostála Janková svému vyznání lidové hudbě, v níž vyrostla a ze které ve své době čerpal sám Leoš Janáček, autor prezentovaných částí písňových cyklů.“

„O lidové hudbě se říká, že basa tvrdí muziku, na koncertě v kostele sv. Šimona a Judy držel tempo klavír Ivo Kahánka.“

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-01

 

V poslední lednový den tohoto roku, v úterý 31. ledna 2023, se konal v Kostele sv. Šimona a Judy na Starém Městě pražském atraktivní písňový večer v rámci Komorního cyklu Pražských symfoniků. Vystoupilo trio umělců v sestavě sopranistka Martina Janková, barytonista Tomáš Král a pianista Ivo Kahánek s programem na lidovou notu, který před lety společně natočili na kompaktní disky pro Supraphon. Skvělý zážitek z koncertu nenarušilo ani nevlídné zimní počasí, které přimělo mnohé z návštěvníků neodložit své svrchníky v šatně, přestože koncertní síň Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK je vytápěna.

Málo platné, vysoká chrámová loď si vybrala svou topnou daň, přestávka v programu poskytla naštěstí možnost vyzvednout si kabáty z šatny. Program koncertu byl v první části večera sestaven z vybraných lidových písní v úpravě Leoše Janáčka. Většina z nich pocházela z cyklu Moravská lidová poezie v písních, bylo jich v první půli koncertu celkem osmnáct, závěrem zazněly tři písně z cyklu Ukvalská lidová poezie v písních. Program byl koncipován do tří tematických oddílů, první z nich zužitkoval téma lásky, další pojednával o loučení a vojně a naposled šlo o písně zpívající o rozchodu a nejisté lásce. Do takto umně dramaturgicky a náladově sestaveného výběru vstoupily sólové klavírní skladby, které Kahánek vybral z prvního dílu klavírního cyklu Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku. Samozřejmě s ohledem na zvolená témata. K lásce promlouvala část s názvem Lístek odvanutý, k tématu loučení přispěly dvě části. Nejprve to byla devátá část cyklu V pláči a poté hned následující finální Sýček neodletěl. O rozchodu a nejisté lásce vyprávěla pátá část Štěbetaly jak laštovičky. Do výběru z cyklu Ukvalská lidová poezie vstoupila část Frýdecká Panna Maria. Celý program večera tvořily dvě vhodně kontrastní části umělecky zpracované lidové hudby oddělené přestávkou.

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-02

 

Janáčkovská první část písňového večera nabízela výrazně kontrastnější zemité emocionální projevy, hudební jazyk Bohuslava Martinů jevil v druhé části programu tlumenější vášně a méně vzrušivou podobu. Z jeho hudby byl na programu výběr z cyklů Písničky na jednu stránku H 294 - Rosička, Otevření slovíčkem a jedna část z cyklu Písničky na dvě stránky H 302 - Tajná láska. Další výběr z tvorby Martinů se týkal cyklu Nové slovenské písně. Těch bylo na programu třináct, mezi nimi i Kopala studienku, z níž vzešla slovenská hymna, a ve finále zazněly dvě písně z cyklu Nový špalíček, Zvědavé dievča a Vysoká veža. Klavírní sóla členící výběr písní tvořil cyklus Tři české tance, Obkročák, Dupák, Polka, opět od Martinů. Dramaturgie výběru byla precizní v kontrastu jednotlivých písní co do tempa a dynamiky, přičemž dala vyniknout přenádherné agogice v provedení obou pěveckých osobností. Soprán Martiny Jankové, jasný, světlý a výrazově moderní, pozdvihl lidovou píseň jejího rodného kraje do skvělé koncertní verze. Svou dráždivou chvějivostí hlasu, přirozeně cítěnými akcenty a přesvědčivými tempy folklórního materiálu dostála Janková svému vyznání lidové hudbě, v níž vyrostla a ze které ve své době čerpal sám Leoš Janáček, autor prezentovaných částí písňových cyklů.

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-04

 

Je radostné seznat, že třebaže hudebníci, skladatelé a zpěváci odcházejí, folklór zůstává a trvá. Nejen v originální folklórní podobě živých kapel, ale i v úpravách na koncertním podiu. K perfektnímu technickému ztvárnění hudby přidala Janková uměřený, lépe řečeno přirozený a z obsahu písní vycházející pódiový pohyb, řeč těla, rukou a výraz tváře. A co bylo ten večer nejkrásnější, to byla radost, nasazení a opravdovost zpěvu, kterým Janková rozdávala publiku prosté lidské příběhy v písních a svůj niterný prožitek. A ve zjevném harmonickém souznění se svými partnery. Barytonista Tomáš Král, který celý večer otevíral písní Komu kytka z cyklu Moravská lidová poezie v písních, zaujal nejen skvěle nosným hlasem. Svět lidové hudby zabydlil posílen bohatou praxí interpretace barokní hudby s vyškoleným smyslem pro detail a v partnerství s náruživou dychtivostí ženského živlu ztvárnil kontrastní vyvažující prvek. V jeho biografii se sice nemluví o folklórních kořenech, ale ví se o jeho folkových záletech a sborové praxi, v níž se s úpravami lidových předloh nemohl nesetkat a konečně o jeho interpretaci sefardských písní. To vše osvětluje Královu interpretační variabilitu a jeho výrazovou pravdivost. Excelentní stavba a frázování v takových momentech jako jsou tklivá píseň Loučení s milou, kvapná Kolín, furiantsky svižná píseň Slib a další, hýří proměnlivou dynamikou i výstižnými akcenty. Detailnější dramaturgie programu byla vystavěna ze střídání písní v sólových hlasech a písní v nichž sopránu odpovídá baryton. Oba hlasy tedy vedli dialog a ukázkové tituly byly Šafářova céra nebo Pomluva z cyklu Moravské lidové písně, dále V našim dvoře dub z Ukvalských lidových písní, Ej, hora z Nových slovenských písní Bohuslav Martinů.

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-11

 

O lidové hudbě se říká, že basa tvrdí muziku, na koncertě v kostele sv. Šimona a Judy držel tempo klavír Ivo Kahánka, tentokráte to byl nástroj od firmy Bösendorfer, který vtiskl hudbě nevšední charakteristiku. Jednak to byl hlas nepřeslechnutelný i v pianech a pak podivuhodný v sólech. Poetický duch Janáčkova cyklu vyzněl v Kahánkově provedení výsostně a při poslechu takového Dupáka ze Tří českých tanců od Martinů jsem měl pocit, že slyším koncertní etudu. Koncert uzavřely ukázky z cyklu Moravská lidová poezie v písních Leoše Janáčka a v závěrečné nesmrtelné české lidové písni Muzikanti co děláte, zpívali Janková s Králem v duetu.

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-05

 

*******

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-06

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-10

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-09

 

2023-02-02-FOK-Lidova-poezie-03

 

Foto: Pavla Hartmanová

Rafael Brom

Dlouholetý hudební redaktor stanice Český rozhlas Vltava, kde působil od počátku osmdesátých let přes třicet let. Je zakládajícím členem stanice Český rozhlas D dur, kde dodnes přispívá k tvorbě programu. Dále publikoval v Týdeníku Rozhlas a v dalších hudebních časopisech. Absolvoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze s vidinou práce v oblasti organologie, rozhlasová praxe ale převážila nad badatelskými úmysly. Je mu blízká historie a stavba smyčcových hudebních nástrojů, vedle obligátního seznámení s hrou na klavír v rámci studií získal základy hry na violoncello a trubku. Otec hrával na pozoun a obeznámení s žesťovými nástroji mu vyneslo možnost strávit vojenskou službu jako hráč na lesní roh ve vojenském dechovém orchestru. Od poloviny devadesátých let se díky nabídkám mezinárodní rozhlasové výměny častěji setkával s hudbou vídeňské valčíkové rodiny Straussů, což vedlo roku 1999, jubilejním roce stého výročí úmrtí Johanna Strausse syna, k přímému kontaktu s vídeňskou straussovskou společností, archivem knihovny města Vídně a potomky rodiny. Léta připravoval rozhlasové pořady i články s touto tématikou. Deset let moderoval přímé přenosy Novoročních koncertů Vídeňských filharmoniků a moderoval i přenosy koncertů Rozhlasových symfoniků. Ze sportovních aktivit mu zůstala obliba sledování přenosů kolektivních sportů, tenisu a lehké atletiky. Příležitostně se vrací do přírody, má rád psy a obdivuje koně. Spolupráci s hudebním portálem KlasikaPlus.cz považuje za přirozené a přátelské pokračování své profese.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.