sobota, 11 září 2021 10:30

Aleš Nosek u Jakuba

Autor:

„Nosek Variace Ernsta Köhlera znamenitě odstínil a s velkou chutí zahrál.“

„Kličkova úprava Vyšehradu varhaníky stále magicky přitahuje. Aleš Nosek skladbu pozoruhodně zvukově vypracoval a vychutnal její křehkou krásu.“

„Závěrečná Toccata Georgije Mušela se postarala o efektní závěr Noskova úspěšného vystoupení.“

 

20210909182906

 

Aleš Nosek pochází z Rakovníka. Studoval na konzervatoři v Českých Budějovicích, na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze a na Vysoké škole církevní hudby v bavorském Regensburgu. V současné době působí v Plzni v biskupském kostele svatého Bartoloměje jako ředitel kůru a varhaník, vyučuje na plzeňské konzervatoři a Základní umělecké škole v Dobřanech. Je znamenitě technicky vybaveným hráčem a pozvání ke koncertu na prestižním svatojakubském festivalu bylo jeho prvním vystoupením v Praze po delší době. Pozvání bezezbytku využil a prezentoval se jako přemýšlivý varhaník, který má jasnou interpretační představu a umí ji na koncertním pódiu zřetelně obecenstvu předat.

Zahájil dílem u nás nepříliš hraného francouzského skladatele Nicolase de Grignyho, varhaníka v korunovační katedrále francouzských králů v Remeši na začátku 17. století. Jeho zpracování mariánského hymnu „Ave maris stella“ má čtyři části. Po uvedení gregoriánského tématu v tenorové poloze v pedálu zazněla čtyřhlasá fuga, Duo pro dva zvukově odlišené hlasy a Dialog pro dva střídající se manuály. Jak je u francouzské barokní varhanní hudby zvykem, předpokládá použití určité pevně dané sestavy rejstříků, které Nosek stylově dodržel. Jen kvůli využití příliš komorní dynamiky nemohlo autorovo výsostné kontrapunktické umění výrazněji zapůsobit.

Z díla Johanna Sebastiana Bacha zvolil Nosek krásnou chorálovou předehru s kolorovaným cantem firmem „Liebster Jesu, wir sind hier“ a obrovitou Toccatu a fugu F dur. Toccata začíná kánonem v manuálových hlasech na pedálové prodlevě na f. Totéž se opakuje ještě jednou na prodlevě na c a po něm následuje třetí koncertantní díl. Dvojitá fuga začala na principálové rejstříky. Druhé téma na positivu zvukově nebylo příliš kontrastní a třetí díl, spojující obě témata dohromady, byl jako celá skladba držen v příliš zdrženlivé dynamice, která monumentalitě díla příliš nesvědčila. Svatojakubský velký chrámový prostor by snesl patrně větší zvukovou intenzitu.

Půvabným připomenutím Bachova oblíbeného žáka Johanna Ludwiga Krebse byla jeho Fantasie v italském stylu F dur. Prozrazuje už náznaky přicházejícího galantního stylu a určité zjednodušení kompoziční struktury.

 

20210909182936

 

Ernst Köhler byl dvacet let varhaníkem u svaté Alžběty v tehdy německé Breslau, nyní polské Wrocławi. Jeho Variace na téma Louise Spohra dokazují kvalitní kompoziční úroveň chrámových varhaníků v Německu v 19. století. Aleš Nosek Variace znamenitě odstínil a s velkou chutí zahrál.

Významný varhaník a pedagog na Pražské varhanické škole, Pražské konzervatoři i její mistrovské škole Josef Klička přepsal Smetanovu symfonickou báseň „Vyšehrad“ pro varhany. Částečně skladbu překomponoval a přidal ve fortissimu dva bombastické závěrečné akordy. Původní vlastenecký záměr byl jistě zpřístupnit Smetanovo dílo všude, kde v 19. století nebylo možné orchestr slyšet. Kličkova úprava padla z celé Mé vlasti právě na „Vyšehrad“, který na varhany zní z celého cyklu nejlépe. Jak je patrné, i při současných možnostech slyšet originál přímo na koncertním pódiu, v rozhlase, televizi i na CD varhaníky stále magicky přitahuje. Aleš Nosek skladbu pozoruhodně zvukově vypracoval a vychutnal její křehkou krásu.

Závěrečná Toccata Georgije Mušela, ruského skladatele působícího v Taškentu, využívá uzbeckých folklorních intonací ve virtuózním pohybu a postarala se o efektní závěr Noskova úspěšného vystoupení.

 

20210909182951

 

Foto: Zdeněk Chrapek

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog.

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.