pátek, 09 říjen 2020 13:01

Třiaosmdesátý varhanní podvečer U Salvátora

Autor:

„Klidný meditativní charakter postního chorálu sólista velmi působivě dodržel a převedl k dramatickému začátku další skladby.“

„Vigilii Luboše Sluky zahrál s velkou chutí a s pochopením pro střídání nálad skladby.“

„Chorální fantasie Petra Ebena pro sólistu znamenala příležitost k uplatnění virtuózní techniky, která ale naprosto sloužila skladatelskému záměru.“

 

5555

 

Po koronavirové přestávce se od září obnovily varhanní koncerty v českobratrském evangelickém kostele U Salvátora. Na třiaosmdesátém podvečeru vystoupil Alfred Habermann, posluchač AMU ze třídy Jaroslava Tůmy. Vystudoval na Pražské konzervatoři varhany u Josefa Popelky a věnuje se zároveň i studiu cembalové hry. Zvolil zajímavý program, ve kterém mohl prokázat své kvality – muzikálnost, stále se zvyšující technickou jistotu i smysl pro stylové odstínění jednotlivých skladeb.

Zahájil vzhledem ke zvukovému charakteru salvátorských varhan velmi vhodně Preludiem fis moll Dietricha Buxtehudeho. Tuto formálně toccatovou fugu přehledně vystavěl a propojil její improvizační i polyfonní části do působivého celku.

 

12144444

 

Ze tří zpracování adventního chorálu Nun komm, der Heiden Heiland z „Osmnácti chorálů“ Johanna Sebastiana Bacha zvolil prostřední, méně hrané trio BWV 660 pro dva basy, realizované v levé ruce a v pedálu, a kolorovanou melodii chorálu v nejvyšším hlasu. Dva basové hlasy jsou v Bachově varhanním díle naprostou výjimkou a téma tria, využívající charakteristického postupu zmenšené kvarty, působí i po téměř tři sta letech od vzniku velmi výrazně a nebarokně moderně. Habermann provedl trio s maximální snahou o zřetelnost nízko položených basových hlasů.

Následující Bachova Toccata, Adagio a Fuga C dur BWV 564 prozrazuje v jeho díle výrazný vliv italské barokní instrumentální hudby. Po úvodním manuálovém a pedálovém sólu třetí díl toccaty využívá formu concerta grossa střídáním většího a menšího sólistického obsazení. Druhá část Adagio ukazuje na inspiraci italskými houslovými koncerty. Bohatě členěná melodie v sopránu je doprovázená pouze akordicky. Habermann se řídil striktně notovým textem a ani při opakování jednotlivých frází v melodii si nedovolil její zdobení, což je v barokní hudbě naprosto obvyklé. Závěrečná svižná fuga na taneční téma připomínající gigue byla v kostelní akustice na hranici zřetelnosti.

 

1256

 

O Mendelssohnovi je známo, že mimo svou klavíristickou a dirigentskou kariéru celý krátký život koncertoval na varhany. Hrál především Bachova a svá díla. Kromě šesti sonát a tří preludií a fug, vydaných tiskem už za jeho života, se našla v pozůstalosti řada neopusovaných varhanních skladeb. Z nich Habermann vybral Chorál a variaci na „Herzlich tut mich verlangen“. Rukopis ve variaci končí taktem padesát devět. Skladbu dotvořil Christoph Albrecht. Klidný meditativní charakter postního chorálu sólista velmi působivě dodržel a převedl k dramatickému začátku další skladby.

Ve skladbě Fantasie a fuga na smrt Felixe Mendelssohna-Bartholdyho Karla Františka Pitsche, významného ředitele Pražské varhanické školy, který byl se skladatelem v přátelských stycích, zazněla Fantasie v Habermannově podání v mohutném zvuku. Fuga naopak začala v téměř neslyšném a nezřetelném pianissimu, ale gradovala do přesvědčivého závěru.

Luboš Sluka působil v mládí jako varhaník v rodném Opočně, ale později vystudoval grafickou školu. Po jejím absolvování se věnoval už celoživotně hudbě. Pro varhany napsal cyklus Cesty a v roce 2000 vznikla Vigilie. Klidná a v harmonii tradiční je oblast zpěvného tématu začátku. Je několikrát vystřídána nervózními, zrychlujícími a harmonicky drsnými plochami, aby se klidná nálada začátku vždy vrátila a vyústila do mohutného plenového závěru. Habermann zahrál Vigilii s velkou chutí a s pochopením pro střídání nálad díla.

Chorální fantasie na původní středověký nápěv svatováclavského chorálu Petra Ebena vznikla na podkladu skladatelovy improvizace, kterou nahrál na paměť Jana Palacha a Supraphon vydal den po Palachově pohřbu. Třídílná skladba zpracovává nápěv v úvodu jako toccatu, ve střední části v krásném polyfonně imitačním triu, aby autor vystupňoval závěr do hymnické polohy. Pro sólistu znamenala příležitost k uplatnění virtuózní techniky, která ale naprosto sloužila skladatelskému záměru.

 

102

 

Foto: Daniel Jäger

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog.

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.