neděle, 09 srpen 2020 09:26

Velkolepý začátek varhanního festivalu u Jakuba

Autor:

„Bylo by zajímavé slyšet v Cassanově podání Viernovu symfonii celou.“

"David Cassan skladbu nejvyšší obtížnosti Jeana Guillou hrál s naprostou suverenitou.“

„Cassanovy enormní improvizační schopnosti jsou tak výrazné, že bychom ho v budoucnosti rádi slyšeli v Praze při ryze improvizačním koncertu.“

 

2

 

Mezinárodní varhanní festival v pražské minoritské bazilice sv. Jakuba zahájil mladý francouzský varhaník David Cassan, který velmi zaujal suverénním výkonem už na festivalu před dvěma léty. Vítězství v deseti mezinárodních varhanních soutěžích, mezi nimi v Chartres, St Albans a Haarlemu, ho katapultovalo mezi elitu světových varhaníků. Je vybaven obdivuhodnou hudební představivostí a vynikajícím smyslem pro zvukové barvy a jejich finesy, kterých bohatě využil u jakubského nástroje. Přistupuje ke skladbám osobitě a více výrazově ve srovnání se svým vystoupením před dvěma léty. Podpořen fantastickou technikou manuálovou i pedálovou, která nemá hranice, může si na královském nástroji dovolit naprosto všechno, což koriguje vynikajícím smyslem pro vystižení stylu interpretovaných děl.

Svůj program vystavěl po úvodním Bachovi pouze z francouzské hudby a korunoval ho rozsáhlou improvizací a improvizovaným přídavkem. Zahájil Bachovým radostným lipským Preludiem a fugou G dur BWV 541. V preludiu zajímavě narušoval jeho pravidelný rytmický pulz osobitými malými zastaveními, fugu pojal gradačně se stálým zesilováním až do fermaty před koncem, po níž vložil malou improvizaci.

Vrcholný Chorál h moll Césara Francka vystavěl v působivém oblouku od počáteční ciacony přes mohutně gradující střed až do velmi pomalého závěru, vyznívajícího smírně do ztracena. Známé Litanie Jehana Alaina pojal výrazově osobitě a jejich téma, připomínající gregoriánskou inspiraci, vyznělo rytmicky poněkud nezřetelně. Autorovy nápadité harmonické spoje téměř přeletěly, aniž by se mohly prosadit, a vyústily do efektního závěru. Scherzo z Druhé symfonie e moll Louise Vierna rozpoutalo na varhanách hru přeludů a bludiček jemných flétnových barev. Bylo by zajímavé slyšet v Cassanově podání symfonii celou.

 

4

 

Velký francouzský virtuóz, nedávno zemřelý dlouholetý varhaník pařížského chrámu sv. Eustacha Jean Guillou psal své vysoce virtuózní varhanní skladby pro vlastní vystoupení a nešetřil v nich obrovskými technickými nároky, které zdaleka ne každý koncertní varhaník je schopen dodržet. Toccata z roku 1963 překypuje kaskádami opakovaných tónů, složitých rytmů, často i několika současně, spojených vůlí skladatele do naprosto rozeklaného tvaru, připomínajícího divoké blesky na nočním nebi. David Cassan tuto skladbu nejvyšší obtížnosti hrál s naprostou suverenitou. Protože výkony všech varhaníků na festivalu jsou přenášeny z kůru na obrazovku v chrámové lodi, mohlo četné obecenstvo sledovat jeho virtuózní hru s příměsí ekvilibristiky v přímém přenosu. Není to jistě cílem varhanních koncertů, ale v tomto spíš technickém století hodno jeho hry, zasluhující nejvyššího obdivu.

Vrcholem Cassanova vystoupení byla improvizace. Tentokrát dostal obtížný úkol – vystavět rozsáhlou improvizaci na biblický námět. Tím se stal text o seslání Ducha svatého ze Skutků apoštolských, kapitola druhá, verš první až čtvrtý. Interpret nepojal biblické vyprávění nijak vnějškově. Nešlo o valící se vítr ani jazyk posazený na každém z apoštolů, ale o hluboký ponor do příběhu, vystupňovaný od začátku velmi výrazně barevným využitím varhan až k závěrečné gregoriánské citaci Veni creator spiritus. Zde byl vrchol Cassanova vystoupení. Mohli jsme bez dechu obdivovat nápaditost a řazení bezprostředních nápadů do tvaru celku i neselhávající využití jeho technické zdatnosti ve službě myšlenky. Cassanovy enormní improvizační schopnosti jsou tak výrazné, že bychom ho v budoucnosti rádi slyšeli v Praze při ryze improvizačním koncertu.

Společnosti Audite Organum patří velký dík, že se letos přes všechny překážky, způsobené koronavirovou epidemií a obtíže s příjezdem zahraničních sólistů, podařilo dlouho připravovaný jubilejní festival uskutečnit.

 

1

 

3

 

6

 

Foto: Zdenek Chrapek

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog.

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.