pondělí, 10 únor 2020 14:00

Mozart a ti druzí. Pocta klasikům

Autor:

„Mistrovský kus. Aniž by se uchýlil k postupům blízkým neoklasicismu, vyhmátl Jan Klusák něco jedinečného.“

„Marián Lapšanský zahrál Mozarta introvertně, mírně, neokázale a nenápadně.“

„Beriova skladba stojí na pomezí epoch, zajímavě rozkročena mezi dva světy.“

 

7

 

Pátý abonentní koncert orchestru PKF-Prague Philharmonia měl promyšlenou dramaturgii. Publikum i hráči sice v jejím důsledku setrvali v Rudolfinu o půl hodiny déle než jindy, ale stálo to za to. Program sahal od klasiků po žijící autory a točil se hlavně kolem Mozartova jména. Opravdu nikdo si nemůže stěžovat, že by si v neděli večer dostatečně nezahrál nebo plně neužil hudby.

Stesk po Mozartovi, to je název kompozice Jana Klusáka, letos šestaosmdesátiletého. Otevřela večer téměř magicky. Skladba psaná na samém prahu devadesátých let pro Salcburk a pro tamní připomínání dvoustého výročí úmrtí slavného rodáka je krásně klidná, zamyšlená, skoro nostalgická. Ani trochu nereflektuje Mozartovu pověstnou „dětskou“ povahu. Všímá si nás, našeho pokukování po starých časech a našeho obdivu k hudbě vídeňského klasika, ve které jen občas probleskuje něco opravdu vážného – ale pak mimořádným účinkem pohledu kamsi hluboko... Jan Klusák se dívá tímto směrem. Kdesi ve struktuře čtvrthodinové skladby je obsažen citát z Mozartova Klavírního koncertu C dur, ale mnohem podstatnějším a působivějším momentem je v celku díla uplatnění mimořádně exponovaného sólového partu hoboje.

 

8

 

Autorovi podle jeho vyznání zaznívají táhlé tóny v Mozartově hudbě, svěřené hoboji, steskem. Musela to být silná inspirace. Aniž by se uchýlil k postupům blízkým neoklasicismu, vyhmátl něco jedinečného, co se i v jeho spíše abstraktní hudbě projevuje teplem emocí. Skladatel stojící charakteristicky blízko racionální avantgardě, nabil tuto kompozici cudným, ale zřetelným, velmi dobře uchopitelným výrazem. Aniž by se vzdálil moderním principům věcnosti, nechal zároveň hudbě fluidum, které jí odedávna pomáhá dotknout se nejen uší, ale i srdce. Mistrovský kus. Šéfdirigent Emmanuel Villaume vystihl ducha Klusákova (a našeho) „stesku po Mozartovi“ jistou rukou a hobojista Jan Souček, sedící v orchestru, ve svém téměř permanentním sólu, plném dlouhodechých frází i nádherných výměn s dalšími nástroji, dodal materiál zmíněné podmanivosti a snad až magičnosti.

 

2

 

Následující Klavírní koncert d moll nemohl být v tomto kontextu vybrán lépe. Jde o jednu z Mozartových temnějších skladeb. Marián Lapšanský tuto stránku vystihl přesně, ale ani on, ani dirigent ji v evidentním vzájemném souladu nepřeháněli. Dílo vyznělo především kultivovaně. Lapšanský, který kdysi studoval v Praze a nyní je vedle hraní už dlouholetým ředitelem Slovenské filharmonie, zahrál Mozarta (stejně jako přídavek od Scarlattiho) tak, jak sám působí a vystupuje: introvertně, mírně, neokázale a nenápadně.

 

5

 

Steskem po hudební minulosti, třebaže ne programově přiznaným, jako kdyby byla naplněna i kompozice Luciana Beria. Nazval ji Rendering, což se dá přeložit mnoha způsoby: jako interpretace, překlad, přetvoření, převod, ztvárnění, vyobrazení… Všechna tato slova vyjadřují skutečnost, že jde o moderní autorský výklad fragmentů Schubertovy nerealizované symfonie. Převažujícím hudebním světem je ve skladbě ten minulý, i když v instrumentaci lehce modifikovaný, do něhož se prolínají jasně beriovské vstupy, statičtější, zvukově abstraktnější. Skladba stojící na pomezí epoch, zajímavě rozkročená mezi dva světy, překvapila masivnějšími rozměry, bohatostí materiálu. Stále ale bylo co poslouchat. Je datována rokem 1990 a mnohem víc má blíž k devatenáctému století než k avantgardě.

Čajkovského Suita č. 4 nazvaná Mozartiana také osciluje mezi dvěma póly. V porovnání k Prokofjevově Klasické symfonii samozřejmě není „neoklasická“, ale není ani vysloveně romantická. Je skutečným holdem klasikovi, kterého ruský skladatel, rovnoměrně hledící do domácích i do západních hudebních tradic, obdivoval. Orchestr ji zahrál jako soubor, i v pěkných sólech koncertního mistra Jana Fišera a hráčů na dechové nástroje, spolehlivě a oddaně. Čajkovskij byl sice jako čtvrtá položka programu jasným přesahem pře obvyklý rozsah koncertů, ale krásně ideu večera zaokrouhlil.

 

3

 

9

 

Foto: Václav Hodina 

Petr Veber

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispívá do odborných českých hudebních měsíčníků, deníků i časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe do Lidových a Hospodářských novin, publikuje v Týdeníku Rozhlas i na internetu, píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.