úterý, 24 prosinec 2019 09:34

Varhanní matiné po francouzsku

Autor:

„Pavel Svoboda je vybaven neselhávající technikou, neobyčejnou hráčskou jistotou a imponující zvukovou představivostí.“

„Gotická suita Léona Boëllmanna zazněla monumentálně v Introdukci a svižně a velmi rytmicky v Menuetu.“

„Vigilii Luboše Sluky zařazuje Svoboda často do svých recitálů a z jeho hry je patrné zaujetí touto skladbou.“

 

Svoboda-2

 

Díky pořadateli, Symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK, jsou v této sezóně uspořádána tři varhanní matiné na cenný romantický nástroj Smetanovy síně z doby postavení pražského Obecního domu – dílo varhanářské firmy Voit z Durlachu u Karlsruhe, které bylo různými přestavbami uvedeno do původního stavu. Program, složený z převážně romantické francouzské hudby, i interpret Pavel Svoboda přilákali v neděli před polednem četné publikum, které nešetřilo uznáním. Zdá se, že nápad pořadatelů s organizováním varhanních matiné padl na úrodnou půdu, a snad by se dalo uvažovat i o rozšíření jejich počtu.


Pavel Svoboda je jedním z nejúspěšnějších varhaníků nastupující generace. Svoje hráčské kvality prokázal cenami na Mezinárodní varhanní soutěži Pražského jara a Mezinárodní bachovské soutěži v Lipsku. Je absolventem konzervatoře v Pardubicích a AMU v Praze. Vzdělání si rozšířil ročním pobytem na Universität der Künste v Berlíně. Rozvinul rozsáhlou koncertní činnost doma i v cizině a je činný i organizačně – jako umělecký ředitel východočeského Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka a jako předseda spolku PROVARHANY, který se věnuje zachování a udržování historických varhan. Je vedoucím Oddělení historicky poučené interpretace na hudební fakultě AMU a od ledna začne působit jako ředitel Komorní filharmonie v Pardubicích. Pavel Svoboda je vybaven neselhávající technikou, neobyčejnou hráčskou jistotou a imponující zvukovou představivostí, která mu pomohla na nástroji spíš německé provenience interpretovat zvukově odlišné představy francouzských skladatelů velmi stylově a nápaditě. Zvolil díla známá i méně hraná a z nich vytvořil působivý pořad. Z jeho hry vyzařuje jasná představa celku a naprostá srozumitelnost všech hlasů.

 

PrahaObecndmSmetanovasvarhany2

 

V úvodu zazněla známá a u nás často hraná Gotická suita Léona Boëllmanna – monumentálně v Introdukci a svižně a velmi rytmicky v Menuetu. Modlitba bývá leckdy hrána až na hranici sentimentality. Svoboda do ní nikdy nesklouzl a střed skladby oživil rychlejším tempem. Závěrečná Toccata korunovala vysoce virtuózním přístupem celé dílo.

Claude Balbastre patří ke skladatelům přechodu z baroka do nastupujícího galantního slohu. Byl varhaníkem v pařížské Notre-Dame a podivuhodně přežil na tomto postu i za francouzské revoluce, kdy se z katedrály stal „Chrám pravdy“ a Balbastre mohl pouze improvizovat na nápěvy revolučních písní. Je autorem čtyř suit variací na vánoční písně zvaných Noël. V první suitě vydané roku 1770 jsou variace na píseň „Ou s´en vont ces gais bergers“. Mají komorní charakter a vyžadují barevnou registraci. Jejich kontrastnost Pavel Svoboda nápaditě podtrhl.

Luboš Sluka pochází, jako interpret tohoto matiné, z východních Čech. Jeho skladba Vigilie nepravidelně střídá dvě výrazové plochy – klidnou, pastorálního charakteru a dramaticky vzrušenou. Svoboda ji zařazuje často do svých recitálů a z jeho hry je patrné zaujetí touto skladbou, které pomohlo k příznivému přijetí.

O romantických skladatelích je známo, že se nerozpakovali skladby autorů dřívějších epoch upravovat a překomponovávat. To je případ i Charlese-Marii Widora, který přepsal třetí část Bachova varhanního Pastorale. Melodie v pravé ruce, doprovázená odsazovanými akordy v doprovodu, se mu zdála příliš jednoduchá. Proto doplnil další hlasy a tím skladbu „obohatil“. Na romantické varhany ji lze jistě jako zajímavost poslechnout, i když patrně budeme dávat přednost originální verzi.

 

1280px-Widorattheorgan

 

Thierry Escaich byl v programu jediným zástupcem francouzských soudobých skladatelů. Je zároveň vynikajícím varhaníkem a jeho umění jsme měli možnost slyšet na Mezinárodním varhanním festivalu u Jakuba. Jeho Évocation II pracuje s pravidelným pulzujícím pohybem na opakovaném tónu v pedálu, nad nímž se jako blesk na obloze ve zcela nepravidelných rytmech exponují divoké secco akordy. Skladba velké vnitřní dynamiky pádí nezadržitelným tempem a nedojde do smířlivého závěru.

Další ze skladatelů, který vyhověl dobové poptávce po variacích na vánoční písně Noël, je Michel Corrette. Seřadil je do čtyř suit. Ve čtvrté z nich jsou variace na stejnou píseň jako skladba jeho současníka Balbastra. Závěrem zazněly dvě věty z nejznámější Symfonie č. 5 Charlese-Marii Widora. Čtvrtou část Adagio hrál Svoboda příliš věcně bez většího ponoření se do meditativního charakteru této krásné věty, kde její linie přímo vybízejí k většímu vyzpívání. Závěrečná slavná Toccata v brilantním a velmi virtuózním pojetí zakončila jeho úspěšné vystoupení. Přídavek – efektní Variace na Marseillaisu Clauda Balbastra vydané roku 1792 – posunul obecenstvo do časů francouzské revoluce.

 

 

svobodavarhanikfoto023518x5277

 

Foto: Obecní dům, Wikimedia, Archiv P. Svobody

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog.

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.