čtvrtek, 16 červen 2022 10:31

ČtenářiPlus: V soukolích vědy

0001

„Vyzbrojený poznatkami a pevnými postojmi, Michal Potemra zanechal za sebou obdivuhodné dielo bibliografa s dôrazom na regionálnu bibliografiu na Slovensku.“

„Mária Potemrová odovzdávala svojim študentom nielen vedomosti, ale aj zapaľovala lásku k viacvrstvovej činnosti v hudobnej pedagogike, kultúre i profesionálnom hudobnom umení. Sprostredkovávala im dotyky hudby a inšpirovala múzou.“

„Svojich študentov doviedla na viaceré významné hudobné festivaly do Bratislavy, Budapešti, Viedne, Prahy, Brna či Varšavy. Naučila ich samozrejmej návšteve koncertov či operných predstavení a ich analytickému vnímaniu.“

Nedávna vedecká konferencia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach – pri príležitosti storočnice narodenia manželov Potemrovcov, historika a bibliografa Michala Potemry a muzikoložky a hudební pedagožky Márie Potemrové – potvrdila pozoruhodnú skutočnosť: ako záujem o vedu, hudbu a históriu môže spojiť životné cesty dvoch ľudí a zároveň osloviť mnohých v ich okolí.

 
Zveřejněno v ČtenářiPlus
111

Přední slovenský basista Peter Mikuláš má za sebou řadu písňových recitálů v několika slovenských městech. Zítra, v neděli 12. června, za klavírního doprovodu Jany Nagy-Juhászové, která zahraje i sólově, zazpívá od 19 hodin v Zrcadlové síni bratislavského Primaciálního paláce.

 
Zveřejněno v VýhledPlus