AktuálněPlus


neděle, 11 srpen 2019 07:56

Třeboňská letní setkávání 2019 letos posedmé

Už po sedmé se letos bude konat festival Třeboňská letní setkávání. Potrvá od úterý do neděle. Nabídne koncerty i hudební semináře v oborech hra na hoboj, violoncello, kytaru a akordeon. Lektory hry na jmenované nástroje budou hobojista Vilém Veverka, violoncellista Petr Nouzovský, kytarista Patrick Vacík a akordeonisté Ladislav Horák a Markéta Laštovičková. Na slavnostním zahájení se v úterý od 19:00 hodin v sále třeboňské Základní umělecké školy představí vybraní účastníci loňských kurzů a laureáti mezinárodních soutěží. Dalším hudebním setkáním bude vystoupení kytarového dua Siempre Nuevo, které si k sobě přizvalo herce Viktora Preisse. Duo tvoří lektor Patrick Vacík a další výborný kytarista Matěj Freml. Koncert se uskuteční ve čtvrtek v 19:30 hodin v Divadle J. K. Tyla. V pátek se ve Schwarzenberské hrobce od 19:00 hodin představí lektoři, účastníci a hosté a závěrečný koncert s vyhlášením laureátů kurzů proběhne v sobotu 17. srpna v 19:00 hodin ve Společenském sále Lázní Aurora. Kurzy a workshopy jednotlivých oborů se budou v průběhu celého festivalu konat v prostorách Základní umělecké školy Třeboň. Jsou tam naplánovány i dva semináře – ve čtvrtek bude přednášet náš přední klavírista Ivan Klánský o interpretaci staré hudby se zaměřením na sonáty Domenica Scarlattiho a v sobotu bude právník Martin Vychopeň hovořit na téma Legislativa a hudba. Zde si můžete připomenout rozhovor s Patrickem Vacíkem o letošních kurzech, festivalu i o plánovaném koncertu s Viktorem Preissem.


sobota, 10 srpen 2019 12:53

Dobruška: Festival F. L. Věka nabídne legendy, mládí, tango i swing

Devátý ročník hudebního Festivalu F. L. Věka se uskuteční od 14. září do 5. listopadu v Dobrušce a okolí. Nabídne osm koncertů, tři nové koncertní prostory a špičkové soubory i sólisty s renomé doma i v zahraničí. Prolog festivalu je na programu v sobotu 14. září v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Tam vystoupí sopranistka Gabriela Eibenová s varhaníkem Adamem Viktorou. Samotný zahajovací koncert v neděli 15. září bude patřit Komorní filharmonii Pardubice, orchestru s padesátiletou historií, houslistovi Janu Mráčkovi a dirigentovi Lukáši Klánskému. Stane se tak v kostele sv. Václava v Dobrušce. V sobotu 21. září se festival již tradičně vydá do Deštného v Orlických horách, kde zahraje Wihanovo kvarteto a v neděli 29. září se opět v Dobrušce představí rakouský dirigent Robert Lehrbaumer se souborem Barocco sempre giovane. Na tomto koncertě zazní mimo jiné i Malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta. 6. října otevře druhou polovinu řady koncertů v Husově sboru v Dobrušce proslulá pěvkyně Gabriela Beňačková spolu s kytaristou Lubomírem Brabcem. O týden později se v obrazárně zámku v Opočně představí Jan Bartoš, který patří ke špičce našich současných klavíristů. Vybočení z klasické hudby podobě stylu Tango Argentino! obstará Escualo Quintet a do období raného a vrcholného swingu pozvou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, kteří 5. listopadu Festival F. L. Věka 2019 zakončí. „Oba koncerty jsou zároveň pozvánkou do dvou nových míst – prostoru společnosti Servisbal Obaly, dlouholetého partnera festivalu, a zrekonstruovaného Společenského domu v Solnici,“ doplňují pořadatelé a připomínají, že na koncerty v Deštném v Orlických horách a v Solnici vypraví zdarma festivalový autobus, který budou moci využít majitelé ABO i běžných vstupenek.


sobota, 10 srpen 2019 08:37

Chopinova klavírní soutěž a festival, kolonádní koncerty i galakoncert se Západočeským symfonickým orchestrem

Západočeský symfonický orchestr se v srpnu účastní řady koncertů. Tu včera zahájil mozartovským programem s klarinetistou Petrem Michalcem, který se zhostil sólového partu v Mozartově Koncertu pro klarinet a orchestr A dur, K. 622. Dirigoval Jan Mikoláš. Příští čtvrtek bude od 18:00 hodin Městské divadlo patřit finalistům 12. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina, Západočeský symfonický orchestr bude dirigovat Martin Peschík. Soutěž začíná v pondělí 12. srpna a vyvrcholí zmíněným koncertem, kde budou vyhlášeny výsledky. V pátek 16. srpna se ve Společenském domě Casino od 19:30 hodin uskuteční zahajovací koncert 60. ročníku Chopinova festivalu, který na klavírní soutěž navazuje. S orchestrem vystoupí americký klavírista Kevin Kenner, a sice v Chopinově Klavírním koncertu e moll, op. 11. Koncert uzavře Beethovenova První symfonie C dur, op. 21. Uměleckým garantem programu bude dirigent Petr Altrichter. V sobotu je pak na stejném místě a ve stejný čas na programu závěrečný koncert festivalu, na kterém klavírní part v Chopinově Klavírním koncertu f moll, op. 21 přednese Ivan Klánský. Následovat bude Beethovenova Symfonie č. 7. A dur, op. 92. Orchestr bude řídit polský dirigent Jacek Rogala. Posledním srpnovým koncertem Západočeského symfonického orchestru bude 28. srpna od 19:00 hodin galakoncert na kolonádě. Slavné melodie, skladby a šansony v podání ZSO, který bude řídit Martin Peschík, a zpěvačky Radky Fišarové s jejím hudebním doprovodem tak bude tečkou za řadou koncertů. Ode dneška bude orchestr ještě osmkrát vystupovat na kolonádních koncertech, a to od 10:30 a od 15:00 hodin, tedy 10., 12., 26. a 27. srpna.


pátek, 09 srpen 2019 12:06

Jihočeský komorní festival o víkendu: Pocta Zuzaně Růžičkové a Viktoru Kalabisovi a kytarové Duo CD

Jihočeský komorní festival o víkendu nabídne dva koncerty. V sobotu se v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci od 18:00 hodin uskuteční program s názvem Pocta Zuzaně Růžičkové a Viktoru Kalabisovi. Manželé - cembalistka a skladatel - měli ve městě svůj druhý domov. Na vzpomínkovém koncertě zahraje významná mladá violistka Kristina Fialová se souborem Ensemble 18+, který o sobě dává znát: „Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji. Orchestr pracuje v ustáleném složení v čele s koncertní mistryní Magdalenou Malou. Obsazení odpovídá orchestru Jiřího Antonína Bendy na dvoře vévody Friedricha v německé Gotě v roce 1772. Tato kombinace opět reflektuje název i repertoár orchestru - převážně méně hraná hudba z období mezi lety 1750 - 1800, většinou české provenience a často v novodobých premiérách. Jakkoliv se orchestr specializuje především na hudbu starších období, zajímavé prostory či zadání pořadatelů jsou inspirující k vytváření nadčasových dramaturgií, která propojují časy minulé s moderním světem.“ V neděli pak v programu „Fórum mladých uvádí“ v kapli sv. Kříže ve Slavonicích od 18:00 hodin zahraje kytarové Duo CD ve složení Martin Cába a Vít Dvořáček. „Duo bylo založeno v roce 2016 studenty oboru klasická kytara na pražské Akademii múzických umění. Působí pod pedagogickým vedením Petra Saidla. K největším dosavadním úspěchům dua patří 1. cena a titul laureáta v mezinárodní interpretační soutěži „K. Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ ve Vidnavě, kterou získalo na konci roku 2017. V roce 2018 Duo CD koncertovalo na mezinárodních kytarových festivalech Open guitar Křivoklát a Festival J. K. Mertze v Bratislavě a rovněž vystupovalo při příležitosti předávání ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace a na udílení cen Hlávkovy nadace,“ uvádí umělecký životopis dua. Na festivalu už vystoupili Epoque Quartet, houslista Václav Hudeček, Trio Budvicense, violista Jan Pěruška a synové. Příští – závěrečný – víkend bude v sobotu v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou od 19:00 hodin patřit violistce Kristině Fialové s varhaníkem Petrem Čechem a v neděli, také od 19:00 hodin, v kostele sv. Petra a Pavla v Hosíně violoncellistovi Petrovi Nouzovskému s akordeonistou Ladislavem Horákem.


pátek, 09 srpen 2019 07:00

Zítra v Bezděkově nad Metují koncertují lektoři Letních hornových kurzů

Letní hornové kurzy, o kterých jsme psali  ZDE. pořádá právě probíhající festival Za poklady Broumovska. Zítra od 18:00 hodin v kostele sv. Prokopa v Bezděkově budou v rámci festivalu koncertovat lektoři hornových kurzů - Ricardo Matosinhos z Portugalska, Zuzana Rzounková, Jan Vobořil, Martin Sokol a Máté Harangozó z Maďarska. Na klavír je bude doprovázet Jana Goliášová. „Koncert lektorů Letních hornových kurzů se stal tradičně velmi oblíbeným koncertem festivalu s vysokou návštěvností. Lesní roh je zde představen nejen sólově, ale i v komorních formacích, pro posluchače se tak otevírá svět lesního rohu i v jiném světle než v tom orchestrálním,“ uvádějí pořadatelé festivalu a kurzů. Program koncertu není ještě kompletní, ale už se ví, že zazní hudba Kerryho Turnera, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Richarda Strausse. Portugalec Ricardo Matosinhos zahraje své skladby – mezi ty bude patřit i Píseň beze slov pro Wagnerovu tubu a klavír, op. 80, kterou přednese v české premiéře. Vstupné je tradičně dobrovolné a výtěžek putuje na pomoc památkově chráněné skupině broumovských kostelů. „Barokní kostel sv. Prokopa tvoří dominantu horní části vsi a stal se také hlavní částí znaku obce v roce 1999. Podnět ke stavbě dal broumovský opat Otmar Zinke po skončení stavby kostela na Ostaši (1711 - 1720). Kostel v Bezděkově je nejkrásnější a nejucelenější barokní památkou na Policku. Kostel je osmiboký, centrální s mělkými bočními kaplemi. Presbytář je situovaný na šířku, půlkruhově usazený. V průčelí kostela jsou dvě robustní věže. Trojosé hlavní průčelí je sevřeno zmíněnými bočními věžemi, stěny jsou členěny lizénami s obíhající prostřední římsou. Nad ústředním prostorem se klene zrcadlová klenba. V patře obíhá ochoz otevřený půlkruh. V lodi a presbytáři je nástropní rokoková freska,“ představuje stavbu festival. 


čtvrtek, 08 srpen 2019 11:11

MHF Petra Dvorského o víkendu:
Chantal Poullain, Beatles Symphonic a Mladá dudácká muzika Strakonice

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského zítra pokračuje koncertem známé herečky a zpěvačky Chantal Poullain, na nádvoří pivovaru Dalešice ji od 20 hodin doprovodí Štěpán Markovič – saxofon, Ondřej Kabrna – klavír a Jan Kořínek – kontrabas. „Ve svých vlastních písních i převzatých originálních francouzských šansonech uplatní Chantal Poullain naplno svůj nezaměnitelný nízko posazený hlas spolu s nefalšovaným francouzským šarmem, který je této dámě tolik vlastní. To vše v doprovodu jazzově laděného tria a charakteristické češtiny s milým francouzským přízvukem,“ zvou na koncert pořadatelé. V sobotu 10. srpna se ve 20:30 hodin v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou uskuteční koncert s názvem Beatles Symphonic, o kterém organizátoři informují takto: „Dvojnásobní vítězové Světového Beatlefestu v kombinaci s Moravskou filharmonií Olomouc jistě publikum přesvědčí o tom, že hudba Beatles je nesmrtelná plným právem. Jako klasika pop-music se bez problému začlení do klasického festivalového programu.“ Skladeb legendárních Beatles se ujme slovenská kapela The Backwards – Beatles revival a vše bude řídit dirigent Stanislav Vavřínek. Zámek Dukovany, respektive jeho zahrada, bude v neděli od 20:00 hodin místem vystoupení folklórního souboru Mladá dudácká muzika Strakonice s uměleckým vedoucím Patrikem Ředinou. „Soubor sestavený z mladých hudebníků představí tradiční folklór jižních a západních Čech. Soubor působí v centru dudácké hudby, ve Strakonicích, a vystoupí v prácheňských krojích typických pro tuto oblast. Na koncertě zazní převážně známější, ale i méně známé lidové písně v úpravě Patrika Řediny,“ doplňuje festival.


středa, 07 srpen 2019 07:49

Svatojakubské Audite Organum zítra pokračuje koncertem Španěla Jesúse Sampedra

Čtvrtky patří od minulého týdne 24. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu. Koncert, který v bazilice sv. Jakuba v Praze začne zítra v 19:00 hodin, nese název Španělské rytmy a varhaník Jesús Sampedro přednese hudbu Antonia de Cabezóna, Francisca Correy de Arauxa, Johanna Sebastiana Bacha, Francisca Vily, Juana Bautisty Cabanilla, Joaquína Rodriga a Jesúse Guridiho. Rodák ze Sevilly Jesús Sampedro pravidelně koncertuje doma i v celé Evropě, kde hlavně prezentuje španělskou hudbu všech stylových epoch. Titul vysokoškolského profesora varhanní hry získal v Malaze u A. M. Solaesy, a to s nejvyšším možným oceněním. Pokračoval dále v Madridu u R. Freska a v Barceloně na institutu „Consejo Superior de Investigaciones Cientificas“ absolvoval postgraduální studium staré hudby klávesových nástrojů. Zúčastnil se řady mistrovských kursů pod vedením skvělých varhaníků, např. J. Guillou, L. Tagliaviniho a J. L. Florentze. Na pařížské konzervatoři v Saint-Maur-des-Fossés pod vedením E. Lebruna získal stříbrnou „Médaille de Vermeil. Během pobytu v Paříži zastával místo varhaníka katedrály Notre-Dame v Créteil. V roce 2004 na univerzitě v Granadě obdržel diplom za svou práci na téma „Modalita v kancionálech z Cáceres“. Vyučoval hru na varhany na konzervatoři v Córdobě, na Univerzitě sv. Pavla v Seville a také na Univerzitě věd a výchovy ve městě Huelva. Také natočil několik CD.


úterý, 06 srpen 2019 12:56

Další hudba k siréně – u vody a s vodou i živými sirénami

Zítřejší pravidelnou zkoušku sirén opět doprovodí mikro-koncert. Orchestr BERG, který letošní sérii chystá, tentokrát vystoupí v monumentální hydraulické hale Výzkumného ústavu vodohospodářského. Autorem kompozice, která zazní ve světové premiéře, je mladý český skladatel Petr Hora. Ten se rozhodl ke znějící siréně přizvat i dvě sirény živé – tedy zpěvačky: „Zpívají siréně takovou mantru, která je zároveň i otázkou.“ Před koncertem se ještě uskuteční komentovaná prohlídka haly. Orchestr BERG vyzval téměř dvě desítky skladatelů k vytvoření nových „time-specific“ kompozic určených k provádění v konkrétním čase, při pravidelné zkoušce sirén každou první středu v měsíci. A protože siréna byla původně vynalezena jako hudební nástroj, tento projekt ji oklikou alespoň částečně vrací zpět na začátek. Všechny akce cyklu přenáší v přímém přenosu Český rozhlas Vltava.


pondělí, 05 srpen 2019 13:11

Festival Petra Dvorského zítra uvede monodrama o neteři Gustava Mahlera Almě Rosé

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského pokračuje. Zítra bude na programu v historickém sále zámku Valeč od 19:30 hodin monodrama Zdeňka Geista s hudebním doprovodem, nazvané „Piš mi. Tvoje Alma“. V režii Davida Kříže se v roli Almy Rosé představí Kamila Janovičová a v roli Hlasu Stanislav Šárský, za hudebního doprovodu souboru Benda Quartet. „Zdramatizovaný text přibližuje v dialogu slova a hudby tragický osud houslistky a dirigentky Almy Rosé, neteře Gustava Mahlera. Příběh jímavě vykresluje krátký a intenzivní život nadané hudebnice, který vyhasl v Osvětimi. Inspirováno knihou Richarda Newmana Alma Rosé,“ popisují představení pořadatelé festivalu. Upozorňují současně veřejnost na ztížené možnosti parkování z důvodu stavebních prací v areálu zámku Valeč. „Alma Rosé byla dcera Arnolda a Justine Roséových. Otec ji od dětství vyučoval hudbě a hře na housle. Od dvacátých let se datují Almina první veřejná hudební vystoupení, přičemž počátkem třicátých let opakovaně úspěšně koncertovala i v Jihlavě. Alma Rosé se v roce 1930 vdala za českého houslového virtuosa Vášu Příhodu (1900 - 1960), s nímž často spolupracoval její otec Arnold. Manželé uskutečnili několik společných koncertních šňůr, zejména po zemích střední Evropy. Částečně žili také v Příhodově vile v Československu. Manželství se nicméně v roce 1935 rozpadlo. Od roku 1932 vedla Alma ženský orchestr Wiener Walzermädeln, na jehož repertoáru byla jak hudba klasická, tak i operetní. Alma byla kvůli židovskému původu svých rodičů (byť obou již před desítkami let pokřtěných) během II. světové války odvlečena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde jako známá hudebnice vedle tamní dívčí orchestr. V roce 1944 ovšem v koncentračním táboře zahynula…“ Tolik o výjimečné ženě Institut Gustava Mahlera Praha.


pondělí, 05 srpen 2019 07:15

Krumlovský festival třikrát v Maškarním sále: B. Matoušek, E. Randová a Baborák Ensemble

Poslední týden Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov nabízí před pátečním a finálovým sobotním koncertem ještě tři další setkání s klasickou hudbou. Zítra od 19:30 hodin bude patřit Maškarní sál houslistovi Bohuslavu Matouškovi a jeho hostům – Hiroce Takahashi, Patriku Sedlářovi a komornímu orchestru Ensemble 18+. Protože Bohuslav Matoušek na konci září oslaví 70. narozeniny, je tento koncert považován za gratulační. Všichni tři houslisté se společně s Ensemble 18+ sejdou v závěrečné skladbě večera – v Koncertu D dur pro troje housle, smyčce a basso continuo, BWV 1064R, od Johanna Sebastiana Bacha. Během večera však zazní i hudba z pera Georga Friedricha Händela, Antonia Vivaldiho, Tomasa Albinoniho, Wilhelma Friedemanna Bacha a Josepha Haydna. Ve středu se na stejném místě a ve stejný čas uskuteční koncert s podtitulem Antonín Dvořák známý i neznámý. Mezzosopranistka Edita Randová totiž zazpívá Dvořákovy Tři novořecké básně, op. 50 v orchestrální úpravě Martina Peschíka a výběr z Cigánských melodií, op. 55. Doprovázet ji bude orchestr Virtuosi Pragenses s dirigentem Martinem Peschíkem. Ti společně přednesou ještě Symfonie č. 1 Es dur, K. 16 a č. 29 A dur, K. 201 od Wolfganga Amadea Mozarta a výběr ze Serenády E dur, op. 22 Antonína Dvořáka. Do třetice bude Maškarní sál dějištěm i čtvrtečního koncertu, který nese název Harmonie dechů, strun a kláves. Sólisty večera budou Radek Baborák - lesní roh a Miriam Rodriguez Brüllová – kytara. Doprovázet je bude Baborák Ensemble. Radek Baborák se představí v Koncertu č. 3 pro lesní roh a smyčce, K. 447 Wolfganga Amadea Mozarta a v Sonátě pro lesní roh a smyčce Kerryho Turnera. Miriam Rodriguez Brüllová zahraje sólový part v Paganiniho Sonátě pro kytaru a smyčce v úpravě Igora Bázlika. Koncert vyvrcholí skladbami Ástora Piazzolly - Escualo, Fracanapa, Milonga del Angel, Butchers Death, Fuga Y Misterio a Resurreccion del Angel.


neděle, 04 srpen 2019 09:02

Kašlíkův - Nekvasilův Don Giovanni se vrací do Stavovského divadla

Mozartova opera Don Giovanni se vrací v tomto měsíci na jeviště Stavovského divadla. Jde o inscenaci, kterou v Praze v roce 2017 oživil Plácido Domingo dvěma slavnostními provedeními ke 230. výročí světové premiéry Dona Giovanniho ve Stavovském divadle. Zpívat budou sólisté Opery Národního divadla a Státní opery. Orchestr a Sbor Státní opery povedou dirigenti Richard Hein nebo Jiří Štrunc. Série třinácti představení je poctou nejen Mozartovi samotnému, ale také dvěma velkým osobnostem české i světové divadelní historie – režisérovi Václavu Kašlíkovi a scénografovi Josefu Svobodovi, kteří svou legendární inscenaci přivedli na svět v roce 1969. Tu později v roce 2006 zpracovali režisér Jiří Nekvasil, scénograf Daniel Dvořák a kostýmní výtvarník Theodor Pištěk. „Jejím nejvýraznějším rysem je právě scénografie, která invenčně pracuje s architektonickými prvky hlediště Stavovského divadla a nechává pokračovat proscéniové lóže jako hlavní prvek dekorace dále do jeviště, zúročuje vzácnou skutečnost, že jsme přímo v místě světové premiéry této opery oper,“ uvádí divadlo a k premiéře doplňuje: „Ta se zde uskutečnila pod taktovkou samotného skladatele 29. října 1787 a je dodnes opředena legendami. Premiéra musela být z nejrůznějších důvodů několikrát odložena, dále se říká, že Mozart komponoval předehru teprve v noci před premiérou a hudebníkům předložil kopistou rozepsané party, na nichž ještě neoschl inkoust, na poslední chvíli. Každopádně vše dobře dopadlo a Mozart 4. listopadu v listu z Prahy mohl svým přátelům oznámit, že 29. října byla jeho opera Don Giovanni s ohromným ohlasem uvedena, a že by si býval přál, aby se všichni mohli na jeho radosti podílet.“ Představení se budou ve Stavovském divadle konat 14. – 18. a 20. – 25. srpna a 14. a 15. září, a to vždy od 19:00 hodin.


sobota, 03 srpen 2019 11:36

Liberec v týdnu: Ochutnejte divadlo 2019

Letní dílna Ochutnejte divadlo proběhne od pondělí do pátku v Malém divadle v Liberci. Už tradiční workshop zaměřený na herectví a tanec se koná v rámci projektu Mezinárodní spolupráce divadel z Německa, Polska a České republiky. „Účastníci se mohou těšit na našlapaný program plný pohybu, divadla a jedinečných zážitků. Pětidenní intenzivní práci zakončíme společným programem, představením v sále Malého divadla před živým publikem,“ lákají zájemce pořadatelé workshopu určeného pro všechny od 10 let se zájmem o divadlo, tanec, pohyb, hru a různé formy sebevyjádření. Hereckou dílnu povedou Jan Jedlinský a Pavel Richta, tanec  Rory Paul Ferguson z Austrálie a dalšími lektory tvořivých dílen budou Zuzka Kráľová a japonský kjógen (komickou divadelní formu, která dosáhla svého rozkvětu v polovině 14. století a v nepřerušené tradici je provozována dodnes) povede Igor Dostálek. Účastníci budou rozděleni do menších skupin podle věku (děti, mládež, dospělí) a ve vzájemné spolupráci pak na konci workshopu vytvoří autorské představení. Náplní prvních čtyř dní bude intenzivní tvůrčí práce rozdělená do jednotlivých dílen pod vedením profesionálních lektorů. Každý navštěvuje všechny dílny a ochutná tak divadlo z různých stránek. Pátý den se do celé skládačky přidá poslední důležitý prvek: živé publikum. Proběhne premiéra autorského představení – vystoupení pro veřejnost v Malém divadle. Tam budou mít účastníci workshopu možnost předvést, co se během předchozích dní naučili, a zužitkovat nabyté zkušenosti. Večer bude zakončen drobným občerstvením a volnou zábavou. „Každý den se sejdeme v 9 hodin a divadlo opustíme až kolem 18. hodiny, proto budou pro účastníky zajištěny obědy a pitný režim,“ upřesňují organizátoři.


sobota, 03 srpen 2019 08:01

Galakoncert dnes zahájí MHF Petra Dvorského

Večer začíná Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Dnešní zahajovací galakoncert bude hostit dvě sopranistky – Řekyni Emilii Diakopoulou a Italku Saru Cortolezzis, které v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou od 20:00 hodin doprovodí Moravská filharmonie Olomouc s dirigentem Petrem Vronským. „Galakoncert se tradičně stane klasickou slavnostní předehrou celého festivalu postavenou na souhře lidského hlasu a orchestru. Italské, francouzské i vídeňské melodie v podání dvou skvělých pěvkyň, které přijaly pozvání Petra Dvorského,“ zvou pořadatelé festivalu. Emilia Diakopoulou studovala zpěv na milánské Konzervatoři Giuseppe Verdiho a v poslední době vstoupila do podvědomí jako host koncertního turné projektu tří tenorů v Polsku. Druhá pěvkyně, Sara Cortolezzis, se nevěnuje pouze opeře, ale je známá i svou vášní pro jazz, což by mohla ukázat i na dnešním koncertě. Příštím projektem festivalu bude monodrama Zdeňka Geista s hudebním doprovodem Piš mi. Tvoje Alma, a to v úterý 6. srpna v historickém sále zámku Valeč v 19:30 hodin.


pátek, 02 srpen 2019 07:34

Za poklady Broumovska o víkendu: L´Armonia Terrena a Letní hornové kurzy

V klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově vystoupí zítra od 18:00 hodin orchestr L´Armonia Terrena a jeho umělecký vedoucí a dirigente Zdeněk Klauda. Další program festivalu Za poklady Broumovska zahájí Koncert pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo D dur Georga Philippa Telemanna, ve kterém se v sólových partech představí lektoři Letních hornových kurzů Zuzana Rzounková a Martin Sokol. Arii Tamerlana "Ciel e terra armi di sdegno" ze stejnojmenné opery Georga Friedricha Händela pak zazpívá tenorista Martin Šrejma, který se Zuzanou Rzounkovou vystoupí ještě v Serenádě pro tenor, lesní roh a smyčce, op. 31 Benjamina Brittena. Koncert uzavře Symfonie č. 29 A dur, K 201 Wolfganga Amadea Mozarta. „Uvádění málo prováděných děl a objevování nového repertoáru pro posluchače je dalším cílem festivalu. V Serenádě Benjamina Brittena i v díle G. P. Telemanna nadto využijeme přítomnost skvělých hornistů a lektorů Letních hornových kurzů a posluchačům doplníme program večera o vystoupení vynikajícího tenoristy Martina Šrejmy, to vše za doprovodu smyčcového orchestru,“ doplňují pořadatelé festivalu a Letních hornových kurzů, které začínají v neděli. Umělecký garant a zakladatelka kurzů Zuzana Rzounková - sólo hornistka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK - k sobě letos přizvala portugalského hornistu Ricarda Matosinhose – pedagoga a člena Mezinárodní hornové společnosti. Z českých lektorů pak již jmenovaného Martina Sokola - prvního hornistu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Jindřicha Petráše – profesora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Jana Vobořila – sólo hornistu České filharmonie a Lenku Němcovou – hornistku žesťového kvinteta Scholasticus a pedagožku broumovské ZUŠ. Letos se do kurzů přihlásil rekordně vysoký počet uchazečů, v tuto chvíli jich je okolo šedesáti. Letní hornové kurzy se letos budou konat až do příští soboty v prostorách národní památky Klášter Broumov, a to už popáté jako doprovodný program festivalu. Za dobu svého působení si získaly místo v letním kulturním programu kláštera a snahou organizátorů je dál kurzy rozšířit mezinárodní účast. To se daří od druhého ročníku v osobách lektorů (Kerry Turner - člen American Horn Quartet, Saar Berger - člen Ensemble Modern, finský hornista Esa Tapani), a od minulého ročníku také studentskou účastí (v roce 2018 kurzy přivítaly účastníky z Japonska, Maďarska, Slovinska, Slovenska i České republiky). Koncerty účastníků se budou konat v prostorách kláštera, v Dřevníku, v kostelích v Broumově a open air. V minulých ročnících měly velký úspěch koncerty open air v Adršpašských skalách, kde unikátním prostředím skal znělo hornové „halali“ několikrát. Vrcholem kurzů je koncert lektorů v rámci festivalu Za poklady Broumovska. 


čtvrtek, 01 srpen 2019 23:15

Zemřela harfistka Libuše Váchalová

Ve věku 87 let zemřela 1. srpna harfistka Libuše Váchalová, uznávaná umělecká osobnost a dlouholetá pedagožka. Vychovala řadu sólistů i orchestrálních hráčů, a to jak na Pražské konzervatoři, tak na Ostravské univerzitě. Nejdéle působila ve Filmovém symfonickém orchestru. Často hrála s flétnistou Václavem Žilkou a v komorním duu s hobojistou Františkem Hantákem. Dlouho také byla sólistkou komorního orchestru Sebastian, založeného dirigentem Liborem Peškem. Sólový repertoár Libuše Váchalové obsahoval stěžejní díla harfové literatury různých oblastí, včetně hudby populární. Inspirovala rovněž řadu českých i zahraničních skladatelů k napsání několika desítek sólových i komorních opusů, které následně premiérovala. Hrála také s kvintetem Lyra nova, které založila. Od roku 1969 koncertovala se svým manželem, flétnistou Jiřím Bouškem. Libuše Váchalová byla matkou a profesorkou harfistky Jany Bouškové.


čtvrtek, 01 srpen 2019 12:37

Hudební léto Kuks v sobotu přivítá italského klarinetistu Claudia Mansuttiho a Apollon Quartet

Předposlední koncert mezinárodního festivalu klasické hudby Hudební léto Kuks bude v sobotu od 18:00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice patřit hudbě Georga Friedricha Händela, Františka Xavera Richtera a Wolfganga Amadea Mozarta. Hrát bude české smyčcové kvarteto Apollon Quartet a sólových partů se ujme italský klarinetista Claudio Mansutti. Ten vystudoval konzervatoř J. Tomadiniho v Udine u prof. A. Pecileho. Později studoval u sóloklarinetisty RAI Milan prof. P. Boraliho a prof. K. Leistera, člena Berlínské filharmonie. Dirigování studoval u prof. L Desceye, coby dirigent vystoupil s několika orchestry oblasti Friuli Venezia Giulia a Ljubliana Radio and Television Orchestra. Claudio Mansutti má velké organizační zkušenosti. Byl 11 let ředitelem Teatro Luigi Bon v Udine, byl dlouhou dobu výkonným ředitelem orchestra Sinfonica of Friuli Venezia-Giulia, v současné době je ředitelem Nadace Luigi Bon, pořádající festival Carniarmonie. Stále spolupracuje s Berliner String Quartet, se zpěvačkou Annamarií Dell´Oste a Cremona Quartet. Je stálým členem Tria Variabile, spolupracuje s Mahler Chamber Orchestra a Budapest Chamber Orchestra. V roce 2001 obdržel ocenění “Moret d’aur” za osobní přínos v oblasti kultury regionu Friuli Venezia Giulia. Apollon Quartet patří mezi přední reprezentanty slavné české kvartetní školy. Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ansámbly, jakými byli Vlachovo nebo Janáčkovo kvarteto. Hraje ve složení Pavel Kudelásek a Radek Křižanovský – housle, Pavel Ciprys – viola a Pavel Verner – violoncello. „Kvarteto Apollon se po studiu u členů věhlasných českých kvartet a absolvování prestižních mistrovských kursů v Holandsku (Fine Arts Quartet), a Německu (Alban Berg Quartet), úspěšně zúčastnilo řady prestižních mezinárodních soutěží, z nichž jmenujme Mezinárodní soutěž L. van Beethovena (1. cena a cena za nejlepší provedení díla L. van Beethovena), a účast ve finále mezinárodní soutěže v Düsseldorfu. Spolupracuje s řadou českých skladatelů, a to jak v oblasti klasické hudby (Z. Lukáš, P. Trojan, O. Kvěch, J. Filas, J. Gemrot), tak v jazzu (K. Růžička, E. Viklický, V. Eckert, Z. Zdeněk), kteří svá díla v mnohých případech kvartetu věnovali. Soubor pravidelně vystupuje na prestižních festivalech doma i v zahraničí, např. Bruckner festival v Karlsruhe, Festival komorní hudby v Bolzanu, Festival Mitte Europa, Festival soudobé hudby v Bregenzu, Festival komorní hudby v Bergamu, jazzový festival v Salzburgu atd. Absolvoval též turné po Anglii, Japonsku, Španělsku, Belgii, Rakousku, Turecku, Švédsku, Francii, Spojených arabských emirátech a dalších zemích,“ doplňují profil kvarteta pořadatelé festivalu.


čtvrtek, 01 srpen 2019 07:06

MHF Český Krumlov: The Naghash Ensemble of Armenia, muzikály, Petr Samšuk a Schola Benedicta

MHF Český Krumlov nabídne do neděle čtveřici večerů. Zítra bude Zámecká jízdárna v Českém Krumlově od 19:30 hodin místem unikátního koncertu The Naghash Ensemble of Armenia, smyčcové sekce Jihočeské filharmonie a skladatele a dirigenta Johna Hodiana. O „Songs of Exile“ – o spojení klasické a lidové arménské hudby s energií rocku a jazzu i o souboru a jeho zakladateli Hodianovi jsme psali zde. V sobotu ve 20:30 hodin dojde v Pivovarské zahradě k setkání muzikálových hvězd z americké Broadwaye a pražského Divadla Broadway. Severočeskou filharmonii Teplice bude řídit Randall Craig Fleischer a sólisty budou Capathia Jenkins a Hugh Panaro ze Spojených států, naše Michaela Gemrotová a Marian Vojtko ze Slovenska. Neděle bude dnem dvou koncertů. Prostor před Kostelem sv. Mikuláše (Boletice – vojenský újezd) bude od 19:30 hodin patřit hráči na kytaru, akordeon a zpěvákovi Petrovi Samšukovi, který připravil výběr z písní Karla Kryla, jednoho z nejuznávanějších zástupců protikomunistického protestsongu i angažované písně. „Kryl měl velký rozsah tvorby a schopnost tvořit radikálně odlišné skladby, počínaje veršovanými pamflety a konče zpívanými básněmi, které pracují s hlubokými alegoriemi a složitými jazykovými a významovými konstrukcemi. Významnou roli hraje i jeho tvorba inspirovaná biblickými texty, která se ovšem obrací i do moderní doby. Někdy se mu přezdívá básník s kytarou,“ doplňují pořadatelé koncertu s názvem 30 let od pádu železné opony – večer s písněmi Karla Kryla. Po tomto koncertě se na stejném místě od 21:30 hodin uskuteční vystoupení souboru Schola Benedicta. Program nese název Václav II. – večer duchovní hudby s recitací v prostorách nejstarší sakrální stavby jižních Čech. Dramaturgie programu se opírá o jednu z nejvýznamnějších nadací krále Václava II., založení cisterciáckého kláštera na Zbraslavi, zvaného Aula Regia. Prostřednictvím autentického slova (recitace básnických pasáží ze Zbraslavské kroniky) a hudby (chorální tvorby české provenience, rané polyfonie a gregoriánského chorálu) soubor přiblíží významné okamžiky života Václava II. Scholu Benedictu tvoří Mélusine de Pas, Michaela Vostřelová, Klára Jelínková, Marie Mrvová, Anna Žáková, Veronika Vítová, Eliška Baťová a umělecký vedoucí Jiří Hodina, který uskupení v roce 1997 založil. Soubor se specializuje na interpretaci hudby středověku, zejména pak gregoriánského chorálu, a to v rámci liturgie i koncertní činnosti.


středa, 31 červenec 2019 14:39

Letos na festivalu Jihočeská intermezza vystoupí J. Bárta, Jihočeská filharmonie, M. Janková, I. Kahánek, Artemandoline a O. Ruml

Jihočeská filharmonie připravuje druhý ročník originálního festivalu - přehlídku nazvanou Jihočeská intermezza. „Záměrem tohoto festivalu je vrátit hudbu tam, kde vždy bylo její místo, tedy do historických šlechtických objektů, a současně zpestřit letní život památek o čistě klasickou hudbu, která se dosud na objektech kraje příliš nevyskytovala,“ tak o festivalu, který zítra zahájí violoncellista Jiří Bárta, informují jeho pořadatelé. Jiří Bárta vystoupí se svým úspěšným projektem, a sice se Suitami pro sólové violoncello Johanna Sebastiana Bacha v 19:00 hodin na nádvoří státního hradu Rožmberk. Hra dvojice Miloš Štědroň - Milan Uhde Balada pro banditu v režii Vladimíra Morávka v brněnském Divadle Husa na provázku inspirovala Jihočeskou filharmonii ke koncertní úpravě hudební složky; je dílem Tomáše Illeho a zazní 8. srpna v zahradě zámku Kratochvíle. Protagonisty budou zpěváci Eva Vrbková, Igor Orozovič, Dalibor Buš a Gabriela Vermelho a filharmonie s dirigentem Vojtěchem Spurným. 15. srpna v klášteře Zlatá Koruna vystoupí mezinárodně uznávaná sopranistka Martina Janková s klavíristou Ivo Kahánkem. Na programu budou slavné operní árie světového repertoáru. O týden později na zámku Hluboká nad Vltavou zahraje skladby starých autorů soubor Artemandoline, který hraje ve složení Juan Carlos Muñoz, Mari Fe Pavón a Alla Tolkacheva - barokní mandolína, Manuel Muñoz – barokní kytara, Jean-Daniel Haro - viola da gamba a Jean-Christophe Leclère – cembalo. Poslední srpnový čtvrtek bude patřit zpěvákovi Ondřejovi Rumlovi, Matej Benko Quintet a Jihočeské filharmonii, opět s dirigentem Vojtěchem Spurným. Ti spolu přednesou písně a skladby z odkazu dvojice Voskovec - Werich a Jaroslava Ježka. Závěrečný koncert se bude konat na nádvoří státního hradu Nové Hrady.


středa, 31 červenec 2019 07:30

Pozítří začne série Turandot před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově

Výpravnou orientální operu Turandot Giacoma Pucciniho přivážejí před Otáčivé hlediště v Českém Krumlově umělecké soubory Jihočeského divadla. Inscenace vystřídá balet Šípková Růženka Petra Iljiče Čajkovského. Turandot, příběh se silnými symbolickými odkazy, uvede divadlo v italském originále v hudebním nastudování Maria De Rose a v režii Tomáše Ondřeje Pilaře, který k představení uvádí: „Kdybych měl v Turandot nalézt jeden jediný střípek, který bych si mohl ponechat v mozaice svého života, byla by to asi důvěra ve smysl oběti. Slovo oběť má v češtině - na rozdíl od mnoha jiných evropských jazyků - poněkud hořkou příchuť. Nese v sobě stopu bolesti po tom, čeho se vzdáváme ve prospěch toho, pro co oběť přinášíme. Zajímavější je to s jejím italským ekvivalentem offerta nebo anglickým offering, které se dá doslovně přeložit také jako nabídka. Zde mizí rozměr sprostého handlu, výměnného obchodu české oběti, kterou je možné přinést zištně a vypočítavě, ale nabízí hluboce etický rozměr.“ V titulní úloze se budou alternovat sopranistky Anastasiya Roytman ze Spojených států nebo naše Iveta Jiříková, Liu ztvární Španělka Ilona Mataradze nebo Češka Ivana Rusko, prince Kalafa ukrajinský tenorista Igor Stroin nebo Ital Paolo Lardizzone a tatarského chána Timura zazpívá rakouský basista Apostol Milenkov nebo Martin Gurbal´ ze Slovenska. Autorem unikátní scénografie Turandot je Jan Polívka, barvitých „čínských“ kostýmů Aleš Valášek a choreografie se ujal baletní mistr Jihočeského divadla Sergej Škalikov. „V počtu 35 dětí nebude chybět ani známý pěvecký sbor Jitřenka pod vedením sbormistryně Elvíry Gadžijevy. Posílený bude také operní sbor pod vedením Martina Veselého a představí se i žáci baletní školy pod vedením Sergeje Škalikova a řada dalších externistů. Před Otáčivým hledištěm tak diváci uvidí na 180 účinkujících včetně padesátičlenného orchestru v Bellarii s dirigentem Mariem De Rose, což představuje historicky nejvýpravnější projekt v dějinách tohoto jedinečného fenoménu,“ doplňuje Jihočeské divadlo. Představení začínající vždy ve 21:00 hodin se budou hrát 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. a 10. srpna.


úterý, 30 červenec 2019 07:34

V Břevnovském klášteře zítra zazní mistrovské kusy pro violu da gamba a loutnu

Due virtuosi je podtitul dalšího koncertu festivalu Letní slavnosti staré hudby. Zítřejší večer v Tereziánském sále Břevnovského kláštera nabídne od 19:30 hodin hudbu Marina Maraise, Roberta de Visée, Carla Zuccariho a Antoina Forqueray. Festival  pozval ke společnému koncertu italského gambistu, dirigenta a skladatele Vittoria Ghielmiho a švýcarského loutnistu a dirigenta Lucu Piancu. „Ve dvou se to lépe táhne! Své by mohli vyprávět kníže Boleslav a pražský biskup Vojtěch, když spolu zakládali benediktinský mužský klášter. Nebo svatá Markéta s už jmenovaným svatým Vojtěchem, kteří na Břevnovský klášter dohlížejí. Totéž platí i pro duo virtuosů, kteří vystoupí v Tereziánském sále: loutnistu Lucu Piancu, který spoluzakládal legendární soubor Il Giardino Armonico, a gambistu Vittoria Ghielmiho, zázrak z Milána. Ti dva se spolu už něco nahráli, což je pro provádění intimních klenotů Marina Maraise či Antoina Forquerayho nepřekročitelnou podmínkou. Mimochodem i jmenovaní dva skladatelé tvoří pár nerozdílný, a svědčí navíc o tom, že protiklady se přitahují: vždyť podle dobových svědectví hrál Marais na gambu jako anděl a Forqueray jako ďábel,“ zve na koncert pořádající Collegium Marianum - Týnská škola.


pondělí, 29 červenec 2019 07:31

MHF Český Krumlov v tomto týdnu: Epoque Quartet, Marek Novotný Jazz Trio, Ivan Ženatý a Allegro Vivo Chamber Orchestra

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov zítra nabídne program s názvem Crossover – fúze jazzu, klasiky, folklóru, šansonu a latinskoamerických rytmů. Na společném koncertu se tak v 19:30 hodin v Maškarním sále sejdou Epoque Quartet a Marek Novotný Jazz Trio, které hraje ve složení Marek Novotný - klavír, autor skladeb, Adam Tvrdý – kytara a Ondřej Štajnochr – kontrabas. Oba soubory k sobě ještě přizvou zpěvačku Josefínu Čermákovou. „V tomto autorském projektu klavírista Marek Novotný spojil síly s fantastickým smyčcovým kvartetem Epoque Quartet, celosvětově vyhlášeným souborem, který vyniká svou ojedinělou schopností interpretace jazzových a experimentálních kompozic, ale i děl starých mistrů. K této výjimečné spolupráci přizval hvězdy české jazzové scény Adama Tvrdého (kytara) a Ondřeje Štajnochra (kontrabas). Tato pestrobarevná fúze jazzu, vážné hudby s prvky impresionismu, latinsko-americké hudby, folkloru a šansonu si bere ze všech těchto žánrů jen to nejlepší, a vytváří tak konzistentní hudební tvar, který vám připraví hluboký kulturní zážitek plný humorných, strhujících i dojemných chvil,“ zvou na koncert pořadatelé festivalu. Ve středu dojde ve stejný čas ve stejném sále ke koncertu houslisty Ivana Ženatého, o kterém jsme psali zde, a ve čtvrtek 1. srpna opět v Maškarním sále od 19:30 zazní Divertimento pro smyčcový orchestr D-dur, K 136 Wolfganga Amadea Mozarta, Idyla pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka a Divertimento pro smyčcový orchestr Bély Bartóka v podání rakouského souboru Allegro Vivo Chamber Orchestra s houslistou a dirigentem Vahidem Khadem-Missaghem. Soubor se svým uměleckým vedoucím u nás nevystupuje poprvé, psali jsme o nich nedávno například v souvislosti s festivalem Mahler Jihlava zde. Neklasický program je naplánován v Pivovarské zahradě – v něm vystoupí zpěvačka Lenka Filipová, Brno Strings a hosté.


neděle, 28 červenec 2019 07:30

Letní slavnosti staré hudby a hudba pařížských salónů zítra na Zámku Troja

Festival Letní slavnosti staré hudby zítra na Zámku Troja nabídne specifický program – hudbu pařížských salónů 18. století. Od 20:00 hodin tam budou hrát skladby autorů, jako jsou Louis-Nicolas Clérambault, Jean-Philippe Rameau, Jean-Joseph Cassanéa de Mondoville či André Danican Philidor ti nejpovolanější – francouzští hudebníci, jmenovitě sopranistka Chantal Santon-Jeffery, houslistka Stéphanie Pfister, cembalistka Béatrice Martin a violoncellista Bruno Cocset. Na flauto traverso se k nim přidá naše Jana Semerádová. „Uprostřed Paříže se nachází starobylá čtvrť Le Marais. A uprostřed čtvrti se rozkládalo sídlo templářů, v jehož středu stával honosný Maison du Temple. V něm pak v polovině 18. století pobýval královský princ Louis François I. de Bourbon, který hostil vybranou společnost, k níž se při jedné příležitosti připojil i mladý Wolfgang Amadeus Mozart. Přízni mecenáše Alexandra Le Riche de La Pouplinièra se zase mimo jiné těšil Jean-Philippe Rameau, který byl jeho kapelníkem. Na svém pařížském Château de Passy pořádal i velké orchestrální koncerty. V průběhu 18. století konkurovaly hudební salóny obou mecenášů produkci u královského dvora. Uváděly se zde části z velkých oper, orchestrální koncerty a přímo pro potřeby komorních koncertů se pak vyvíjely i nové hudební druhy, třeba malé kantáty. Ze sídla templářů zůstalo jen prázdné náměstí Square du Temple a po Château de Passy zůstala jen pamětní deska. Jejich odkaz ovšem tkví ve věčné hudbě. Na jejích základech lze znovu vystavět bájné paláce a v nich pověstné hudební salóny – třeba v srdci pražského Zámku Troja,“ okénkem do historie zve pořadatel festivalu, Collegium Marianum - Týnská škola.


sobota, 27 červenec 2019 11:50

Léto Collegia 1704: Salzburger Festspiele, Elbphilharmonie, Collbenka 1704 a další spolupráce na filmu Il Boemo

Collegium 1704 čeká koncert ve věhlasné Elbphilharmonie v Harmburku, uskuteční se 6. srpna ve 20:00 hodin, a to v rámci Schleswig-Holstein Musik Festivalu. Na programu bude Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha, která pak 25. srpna zazní v podání Collegia 1704 ještě jednou, tentokrát v burgundském Vézelay jako závěrečný koncert 20. ročníku tamního festivalu Rencontres musicales de Vézelay. Bude se tak jednat o další z vrcholů letošního léta. Tím minulým bylo nedělní účinkování Collegia 1704 na Salzburger Festspiele, během něhož zazněla dvě díla Jana Dismase Zelenky - Misesere a Missa Omnium Sanctorum, jedna z jeho posledních a vrcholných mší. Zelenka v programu Salcburského festivalu zazněl teprve podruhé v historii a vzbudil vášnivé ohlasy publika i kritiky. Soubor na festivalu vystoupil už počtvrté a Václav Luks dokonce popáté – v roce 2017 zde dirigoval Orchestr Mozartea... A pokračují i domácí aktivity. „Po (re)startu Collbenky 1704 pokračuje projekt úspěšně v pražských Holešovicích ve spolupráci s kulturní zónou Hól a Volnočasovým centrem Holešovice, kde probíhá od začátku července pestrá nabídka letního kina Collbenky 1704 a zkoušek Collegia 1704 „na vlastní uši“. Tyto veřejné zkoušky budou pokračovat i v průběhu podzimu a zimy a těšit se můžete také na další kulturní akce, které vám budeme postupně představovat,“ vzkazuje soubor. Dalším úkolem je natáčení. Jak už jsme vás informovali, Collegium 1704 na jaře zahájilo spolupráci na velkofilmu Petra Václava, který pod názvem Il Boemo plánuje vyprávět příběh o hvězdné kariéře, životě a díle českého skladatele Josefa Myslivečka. Tehdy se natáčela v prostorách Pražské křižovatky hudbu k filmu. Teď se schyluje k prvnímu natáčení v Itálii, u něhož bude soubor také, a to opět s dirigentem Václavem Luksem, který je zároveň hudebním dramaturgem filmu.


sobota, 27 červenec 2019 07:25

Ivan Ženatý na MHF Český Krumlov: Vzácné housle a výběr J. S. Bacha

Houslový virtuos Ivan Ženatý hraje na vzácné housle Giuseppe Guarneriho “del Gesu” z roku 1740, které má k dispozici díky newyorské Harmony Foundation. Unikátní nástroj ve středu 31. července od 19:30 hodin rozezní Maškarní sál na čtvrtém nádvoří českokrumlovského zámku. Návštěvníci MHF Český Krumlov uslyší v podání Ivana Ženatého tři skladby Johanna Sebastiana Bacha: Partitu E dur, Sonátu g moll a Partitu d moll. Jde vlastně o výběr ze šesti Sonát a partit pro sólové housle BWV 1001 – 1006. Závěrečnou část Partity d moll, slavnou Ciacconu, označil věhlasný Yehudi Menuhin ve smyslu nejobsažnějšího díla pro sólové housle, které kdy bylo napsáno. Je to také část, kterou s oblibou hrají sóloví hudebníci v úpravách pro všechny možné nástroje a existují dokonce orchestrální verze této skladby. Jednu z nejzdařilejších vytvořil japonský violoncellista, dirigent a pedagog Hideo Saito (1902 – 1974). Tu si lze dohledat a poslechnout na internetu v podání Boston Symphony Orchestra. Další slavnou úpravu provedl významný a dlouhodobý dirigent Philadelphia Orchestra Leopold Stokowski (1882 – 1977). Ivan Ženatý opakovaně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy, jako je BBC Symphony Orchestra London, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Berliner Symphoniker, Orquesta Nacional de España, ale i s předními českými orchestry. Svým mimořádně bohatým repertoárem zahrnujícím přes padesát houslových koncertů oslovuje široké publikum.


pátek, 26 červenec 2019 22:37

V soutěži Operalia zvítězili Adriana Gonzalez a Xabier Anduaga

Vítězi světové pěvecké soutěže Operalia se stali guatemalská sopranistka Adriana Gonzalez a španělský tenorista Xabier Anduaga. Sedmadvacátý ročník soutěže, kterou od roku 1993, pokaždé v jiném městě, pořádá Plácido Domingo, se konal v pražském Národním divadle. Druhou cenu a současně Cenu publika získali ruská mezzosopranistka Maria Kataeva a jihokorejský barytonista Gihoon Kim a jako třetí skončili švédská sopranistka Christina Nilsson a americko-německý kontratenorista Aryeh Nussbaum Cohen. Cenu Birgit Nilsson si odvážejí americká sopranistka Felicia Moore a švédská sopranistka Christina Nilsson. Cenu Pepity Embil v oboru zarzuely obdržela Adriana Gonzalez. Cenu Dona Plácida Dominga Ferrera za interpretaci zarzuely má Xabier Anduaga. Cenu CulturArte převzala ruská sopranistka Anna Shapovalova. Sopranistka Zdislava (Lada) Bočková, jediná letošní česká účastnice, se mezi čtyřiceti soutěžícími vybranými z tisícovky přihlášených probojovala až do semifinále. Jde v dané konkurenci nejlepších mladých pěvců z dvaceti zemí z celého světa o stejný úspěch, jaký se loni podařil tenoristovi Petru Nekorancovi. Předloni uspěl v Operalii český basbarytonista Boris Prýgl. Získal Cenu Birgitt Nilsson.


pátek, 26 červenec 2019 13:21

Commedia dell’arte ve Valdštejnské zahradě

Mimořádné odpoledne chystají na zítřek Letní slavnosti staré hudby. Ve Valdštejnské zahradě na Malé Straně nabídnou zdarma přístupný program s názvem Commedia dell’arte. Vystoupí věhlasný italský Harlekýn Enrico Bonavera. „Představím nejslavnější postavy commedie dell'arte: Pantalona, Zanniho, Brighellu a Harlekýna. Pantalone je mistrem masek a improvizace, Zanni sehraje pantomimu o svém věčném hladu, kuchař Brighella nás naučí vařit správné italské špagety a Harlekýn se pokusí ukrást sám sobě hubičku. A na konec přijde překvapení!,“ vysvětluje Bonavera. Vystoupení ve velké sala terreně na západní straně zahrady doplní taneční soubor Chorea Historica, který zatančí ukázky renesančních párových a řadových tanců a zájemce z řad publika také jeden ze skupinových tanců naučí. Program se během dne zopakuje třikrát, a to od 16.00, 17.30 a 19.00 hod. Festival je jinak v plném proudu. Do 6. srpna nabídne ještě koncerty i hudebně-taneční představení zahrnující světská i duchovní díla a umění z královských dvorů.


pátek, 26 červenec 2019 10:23

Další poklad Broumovska: Fialová & Nouzovský a Stamicovo kvarteto v sextetech Dvořáka a Čajkovského

Festival Za poklady Broumovska se dostává do poloviny. V sobotu nabídne koncert, na kterém vystoupí Kristina Fialová, Petr Nouzovský a Stamicovo kvarteto. „Obsazení smyčcového kvarteta tentokrát doplní formace violoncello a viola, aby ukázali posluchačům jak mohutně, téměř orchestrálně dokáže znít soubor šesti smyčcových nástrojů v případě, že skladatel skvěle ovládá instrumentaci. Koncert je naplněním cíle spojovat generace umělců a jistě poskytne posluchačům zážitek ze špičkové interpretace,“ uvádí o sobotním koncertu festival. Vystoupení Stamicova kvarteta, které začne v 18:00 hodin v kostele sv. Anny ve Vižňově, rozšíří známá manželská hudební dvojice Kristina Fialová – viola a Petr Nouzovský – violoncello. Na programu bude Modlitba Josefa Bohuslava Förstera a Smyčcové sextety A dur, op. 48 Antonína Dvořáka a d moll, op. 70 „Souvenir de Florence“ Petra Iljiče Čajkovského. Festivalové koncerty jsou přístupné za dobrovolné vstupné a výtěžek putuje na pomoc skupině broumovských kostelů. O kostelu sv. Anny ve Vižňově pořadatelé informují: „Původní dřevěný kostel ve Vižňově je v nejstarších pramenech uváděn již v první polovině 14. století. Do třicetileté války byl farním, poté se stal filiálním s příslušností do Vernéřovic. Stavba současného kostela sv. Anny byla zahájena roku 1724 a zcela dokončena o čtyři roky později. Vedl ji zednický mistr z Broumova, architektonický návrh dodal nepochybně Kilián Ignác Dientzenhofer.“ 


čtvrtek, 25 červenec 2019 12:02

Festival Musica Orbis zítra a v pondělí: mladí Slováci a Britové u sv. Šimona a Judy v Praze

Mezinárodní hudební cyklus Musica Orbis pokračuje zítra a v pondělí dalšími koncerty orchestrů mladých. Na prvním se představí Slovenský mládežnický orchestr se sólisty. Po víkendu to bude orchestr nejlepších mladých hráčů z Londýna - London Schools Symphony Orchestra. Slovenský mládežnický orchestr byl založen teprve před dvěma lety a tvoří ho studenti konzervatoří a hudebních akademií z celého Slovenska. V Praze se představí pod vedením australského dirigenta Benjamina Bayla, který je renomovanou osobností zejména ve světě barokní hudby. Na koncertě, který začne v 19:30 hodin, zazní Clarinettino pro klarinet a smyčcový orchestr Ondřeje Kukala. Sólistou bude Martin Adámek, který od roku 2016 působí jako sólista prestižního světového souboru Ensemble Intercontemporain v Paříži.  Slovenskou současnou hudbu bude zastupovat Koncert pro klavír a orchestr Ľubicy Čekovské. Ta má na svém kontě řadu mezinárodních ocenění a v současné době pracuje například na zakázce pro prestižní operní festival v Bregenzu. V sólovém partu jejího opusu se představí slovenský klavírista a improvizátor Miki Skuta. Jeho kariéra přinesla řadu mezinárodních úspěchů, například nejvyšší hodnocení časopisu BBC Music Magazine za nahrávku Goldbergovských variací Johanna Sebastiana Bacha. Pondělní koncert cyklu Musica Orbis se také odehraje v kostele sv. Šimona a Judy od 19:30 hodin. London Schools Symphony Orchestra z Velké Británie, se kterým hostovali přední světoví dirigenti jako Sir Simon Rattle, Sir Charles Mackerras nebo Sir Colin Davis, provede pod vedením uměleckého ředitele a dirigenta Petera Ashe například Koncert pro housle a orchestr Samuela Barbera. Sólista koncertu – houslista Thomas Bowes - byl členem předních těles jako je London Philharmonic, Academy of St. Martin in the Fields, vedl London Symphony Orchestra, BBC Symphony Orchestra a řadu dalších. V současné době se věnuje zejména sólové dráze a hraje na housle od Nicoly Amatiho z roku 1659. „Koncerty probíhají od března do září. Cyklus kromě vysoké interpretační úrovně a nadšení mladých hudebníků z celého světa připomíná dnes stále důležitější myšlenku dialogu mezi národy a kulturami prostřednictvím umění,“ doplňuje festival Musica Orbis.


čtvrtek, 25 červenec 2019 07:06

MHF Český Krumlov o víkendu: barokní koncert, crossover a varhany

MHF Český Krumlov o víkendu nabídne barokní koncert, crossover a varhany. Kromě zítřejšího představení opery-baletu Terpsichoré Georga Friedricha Händela, o kterém jsme psali zde, nabízí krumlovský festival od 20:00 hodin v Respiriu před Zámeckou jízdárnou vystoupení souboru Barocco sempre giovane s názvem Kouzlo barokní hudby. Sólistkami večera budou sopranistky Kristýna Kůstková a Nikola Uramová. Na koncertě zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha Händela a Claudia Monteverdiho. Pivovarská zahrada bude v sobotu od 20:30 hodin místem symfonické pocty králi popu Michaelovi Jacksonovi. Jeho nejznámější hity v symfonickém hávu obecenstvu zprostředkují zpěvačky Dasha, Naďa Wepperová a jejich kolegové Dušan Kollár a Dušan Marko. Filharmonii Hradec Králové a Moondance Orchestra bude řídit Martin Kumžák. „Jedním z crossoverových projektů, jimiž Filharmonie Hradec Králové vychází vstříc širší posluchačské veřejnosti, je Michael Jackson Symphony. Vznikl z popudu královéhradeckých filharmoniků a nových aranží se ujal Martin Kumžák, jehož soubor Moondance Orchestra na koncertě doplní královéhradecké těleso. Tento koncert přinese neobyčejně intenzivní emoční zážitek jako poctu králi popu s duší dítěte,“ lákají pořadatelé festivalu. Neděle přenese obecenstvo do duchovní roviny, a to varhanním koncertem Karla Martínka, který se bude konat v 11:00 hodin v krumlovském kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné. Zazní hudba Johanna Sebastiana Bacha, Jana Pietrszoona Sweelincka, Antonia Vivaldiho, Georga Muffata, Jana Křtitele Kuchaře, ale dojde i na anonymní skladbu či na vlastní improvizaci. „V současnosti je varhaníkem chrámu sv. Mořice v Olomouci, kde má k dispozici slavný nástroj Michaela Englera. V tomto chrámu se také podílí na organizaci Mezinárodního varhanního festivalu jako jeho dramaturg. Vedle varhanní interpretace a improvizace se věnuje také kompozici. Kromě skladeb pro sólové varhany vytvořil několik skladeb pro klavír a díla pro sbor a orchestr, z nichž některé byly oceněny na skladatelských soutěžích,“ doplňují profil Karla Martínka organizátoři MHF Český Krumlov.


středa, 24 červenec 2019 11:20

Stagiona Olomouckých barokních slavností končí neobarokní operou Slzy Alexandra Velikého

Cyklus hudebně – jevištních představení festivalu Olomoucké barokní slavnosti završí neobarokní opera z pera Tomáše Hanzlíka Lacrimae Alexandri Magni (Slzy Alexandra Velikého). Představení se budou hrát od zítra do neděle 28. července, vždy od 19:00 hodin. Soubor Ensemble Damian o vzniku a vývoji ke konečné - dnešní formě opery informuje: „1. února 2004 ve Stavovském divadle v Praze premiéroval Tomáš Hanzlík s Ensemble Damian v projektu Bušení do železné opony operu Yta innocens. Po jejím úspěchu objednal ředitel Národního divadla Daniel Dvořák novou operu. Hanzlík se rozhodl pro zhudebnění anonymní latinské hry Lacrimae Alexandri Magni z roku 1764. Původní latinská divadelní hra měla být pro studenty piaristického gymnázia motivací k ctižádostivosti. Přesto děj vycházející z krátké epizody Plútarchova životopisu Alexandra Makedonského tento povahový rys spíše ironizuje. Dvanáctiletý makedonský princ si vyloží věštbu svých slz jako následek otcovy porážky ve válce. Ve chvíli, kdy vyrazí s vlastním vojskem otci na pomoc, přichází posel, aby zvěstoval otcovo vítězství. Alexandr se v tu chvíli rozpláče, protože má pocit, že se otci nikdy nevyrovná. Premiéra nové opery se uskutečnila ve Stavovském divadle 25. ledna 2007 pod taktovkou Roberta Jindry se Stevem Wächterem v titulní roli. Scénickou podobu prvnímu nastudování dal slovinský avantgardní režisér Rocc. Po stažení z repertoáru se díla ujal Ensemble Damian, který dílo provádí nadále v nepatrně modifikovaném obsazení a režii pod autorovou taktovkou.“ Ve zpívaných a hraných rolích se představí Jiří Kukal, Filip Dámec, Bedřich Lévi, Raman Hasymau, Vincenc Ignác Novotný, Aleš Procházka, Jan Vaculík, Sergej Sanža, Michal Bumbálek a Pavel Doucek. Roli Historica ztvární jako host Jan Přeučil. Od začátku srpna do 19. září bude festival pokračovat koncerty s umělci a soubory jako Isabella Shaw – mezzosoprán a Motus Harmonicus, Ensemble Castelkorn, Petra Matějová – kladívkový klavír, Veronika Manová – housle, Libor Mašek – violoncello, opět Ensemble Damian a na závěr Czech Ensemble Baroque.


středa, 24 červenec 2019 10:18

Orchestr mladých EU zahraje s Petrenkem v Praze

Praha se 31. července ve Dvořákově síni Rudolfina stane svědkem vystoupení proslulého European Union Youth Orchestra – Orchestru mladých Evropské unie, neodmyslitelně spojeného se jménem svého zakládajícího hudebního ředitele Claudia Abbada. Orchestr, který dává mladým hudebníkům z osmadvaceti zemí EU příležitost společně pracovat a pod vedením nejlepších dirigentů získávat nenahraditelné zkušenosti, vedli po Abbadovi Bernard Haitink a Vladimir Ashkenazy. Od roku 2015 je hudebním ředitelem Vasilij Petrenko. Petrohradský rodák, šéfdirigent Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a filharmonie v Oslu, se v roce 2021 ujme vedení londýnského Royal Philharmonic Orchestra. Českému obecenstvu je znám z vystoupení na Pražském jaru. V roce 2012 dirigoval na zahajovacím koncertě Mou vlast s Českou filharmonií, v roce 2015 se na festivalu představil s Liverpoolskou filharmonií a s klavíristou Paulem Lewisem. Kromě hostování u světových orchestrů zvučných jmen je Petrenko znám i svým angažmá v operním světě, například v Glyndebourne, Paříži, Curychu, Mnichově, Petrohradě, New Yorku… V Praze zahraje jeho těleso 5. symfonii Gustava Mahlera a Dvořákův Violoncellový koncert. Jako sólista se představí Nicolas Altstaedt, německo-francouzský virtuos, jeden z posledních žáků Borise Pergamenščikova. Po vítězstvích v mnoha soutěžích se mu záhy otevřely možnosti spolupráce s nejlepšími světovými orchestry a festivaly.


středa, 24 červenec 2019 06:55

Rosa mystica: Letní slavnosti staré hudby zítra nabídnou Mariánské nešpory mistrů renesanční polyfonie

Mariánské nešpory mistrů renesanční polyfonie zítra nabídnou Letní slavnosti staré hudby. Od 20:00 hodin bude Klášter sv. Anežky České v Praze místem koncertu belgického vokálního ansámblu Utopia, který vznikl spojením pěti vokalistů navazujících na dlouholeté interpretační zkušenosti ze spolupráce s renomovanými soubory, jako jsou Collegium Vocale Gent, Huelgas Ensemble, Capilla Flamenca, Nederlandse Bachvereniging a Bach Collegium Japan. „Na svatého Jakuba se v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře rozvinou dvě mystické květiny. Bělostná lilie svaté Anežky a také růže, symbol Panny Marie. O jejich rozpuk bude skrze mariánské nešpory pečovat vynikající belgický ansámbl Utopia. Tedy to nemohou být jiné nešpory než od mistrů franko-vlámské renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigiho da Palestriny, Josquina Despreze, Nicolase Gomberta či Cristóbala de Moralese. Zazní však také díla méně známých Angličanů Richarda Deringa a Petera Philipse, kteří v rámci renesančního „brexitu“ odešli do Flander za katolictvím, přičemž plně vyznávali i franko-vlámskou hudební tradici,“ uvádí ke koncertu pořadatelé. Soubor Utopia zpívá bez uměleckého vedoucího, a to ve složení Victoria Cassano – soprán, Bart Uvyn – kontratenor, Adriaan De Koster – tenor, Lieven Termont – baryton a Bart Vandewege – bas.


středa, 24 červenec 2019 01:29

Bočková se dostala v Operalii až do semifinále

Sopranistka Zdislava (Lada) Bočková, jediná česká účastnice světové pěvecké soutěže Operalia, se mezi čtyřiceti soutěžícími probojovala až do jejího semifinále. Jde v dané konkurenci nejlepších mladých pěvců z dvaceti zemí z celého světa o stejný úspěch, jaký se loni podařil tenoristovi Petru Nekorancovi. Do finále už se Bočková nedostala. V úterý do něj postoupili španělský tenorista Xabier Anduaga, jihokorejský tenorista Mario Bahg, polský tenorista Piotr Buszewski, guatemalská sopranistka Adriana Gonzalez, ruská mezzosopranistka Maria Kataeva, jihokorejský barytonista Gihoon Kim, jihoafrický barytonista Bongani Justice Kubheka, americká sopranistka Felicia Moore, švédská sopranistka Christina Nilsson, americko-německý kontratenorista Aryeh Nussbaum Cohen, americká sopranistka Liv Redpath a ruská sopranistka Anna Shapovalova. Finalisté se utkají o titul vítěze v pátek. Hrát bude Orchestr pražského Národního divadla pod dirigentskou taktovkou Plácida Dominga, který soutěž od roku 1993 pořádá, a to každý rok na jiném místě. Předloni uspěl v Operalii český basbarytonista Boris Prýgl. Jako finalista získal Cenu Birgitt Nilsson.


úterý, 23 červenec 2019 12:15

Šípková Růženka pětkrát před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově

Klasický balet Petra Iljiče Čajkovského Šípkovou Růženku uvede od zítřka před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově balet Jihočeského divadla ve spolupráci s Bohemia Baletem a talentovanými studenty Taneční konzervatoře hl. města Prahy. Její ředitel (a zároveň i Bohemia Baletu) Jaroslav Skalický se ujal choreografie. Představení se budou konat denně až do neděle 28. července. Scéna a kostýmy pocházejí z dílny významného divadelního výtvarníka Josefa Jelínka a hudební přípravu má na starosti dirigent Martin Peschlík. Balet Šípková Růženka, někdy uváděn jako Spící krasavice, patří mezi nejkrásnější díla divadelního odkazu 19. století, jehož choreografii v úzké spolupráci P. I. Čajkovským vytvořil Marius Petipa. Spojení těchto dvou zvučných jmen bylo zárukou velikého úspěchu už při premiéře, která se konala v roce 1890 v petrohradském Mariinském divadle. V představení Jihočeského divadla se v roli Růženky alternují Italka Rosa Maria Pace a Řekyně Alkisti Angelatou. Prince Desiré ztvární Magnum Phillipy z Brazílie nebo náš Matěj Šust. Roli zlé víly Caraboss ve všech představeních odtančí Zdeněk Mládek. „Původně čtyřhodinový ´Grand ballet´ jsem se rozhodl přepracovat tak, aby při zachování stylu a určité tradičnosti původního nastudování odpovídal současným inscenačním postupům. Snažil jsem se o uchování nejkrásnějších hudebních a tanečních částí, o zrychlení děje a zvýraznění boje dobra se zlem. Mým přáním je, aby krása a estetika klasického tance zapůsobila na všechny věkové kategorie diváků, v případě tohoto představení zejména i na dětského diváka. Domnívám se, že je povinností předávat dalším generacím hodnoty, které jsou součástí klasického baletního odkazu, neboť společně s ostatními uměleckými obory patří do světového kulturního dědictví,“ doplňuje choreograf Jaroslav Skalický. Od pátku 2. srpna proběhne před Otáčivým hledištěm série osmi představení slavné Pucciniho opery Turandot – také v nastudování uměleckých souborů Jihočeského divadla.


úterý, 23 červenec 2019 06:59

Finále Hudebního festivalu Znojmo: Saul s Plachetkou a Schollem, Jízda králů a koncertní piknik

Hudební festival Znojmo spěje ke svému konci. Zlatým hřebem letošního ročníku s podtitulem Hudba králů budou tři provedení biblického oratoria Saul Georga Friedricha Händela. Hvězdami představení budou kontratenorista Andreas Scholl a basbarytonista Adam Plachetka. V režii Tomáše Pilaře se na pódiu představí i další pěvci - Krystian Adam, Natalia Rubiś, Tadeáš Hoza a Kristýna Vylíčilová. Czech Ensemble Baroque bude řídit Roman Válek. Představení se uskuteční ve čtvrtek, v sobotu a v neděli vždy od 20:00 hodin v jízdárně Louckého kláštera ve Znojmě. Rozhovor s uměleckým ředitelem Romanem Válkem týkající se spolupráce s kontratenoristou Andreasem Schollem a basbarytonistou Adamem Plachetkou si můžete připomenout zde a ReflexiPlus o skvěle přijatém lednovém brněnském uvedení Händelova Saula najdete zde. Cimbál, víno a Jízda králů – to je název pátečního humorně laděného hudebního programu cimbálové muziky Čardáš z Bojkovic s primáškou Petrou Jakšíkovou. Atmosféru legendární Jízdy králů dodá folklorní soubor Vlčnovjan z Vlčnova. Vlčnovská Jízda králů je zapsaná na Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Akci bude provázet řízená vinná degustace a poté dojde na besedu u cimbálu s Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka. To vše od 19:00 hodin na nádvoří Louckého kláštera. Lotrinský koláč, kuřecí stehýnko na víně, provensálská rajčata, bageta a makronky jsou obsahem koše, který si návštěvníci nedělního dopoledního koncertního pikniku v Národním parku Podyjí mohou dopředu objednat. V 11:00 hodin Pod Šobesem (Hnanice) tu dojde k setkání s přáteli a kapelou Petry Ernyei nad dobrým vínem a jídlem.


pondělí, 22 červenec 2019 15:00

Pražský filharmonický sbor dnes oslaví koncertem 10 let v Bregenzu

Pražský filharmonický sbor je od druhé poloviny června do poloviny srpna v Bregenzu. Na festivalu Bregenzer Festspiele je desátým rokem rezidenčním sborem – a jubileum symbolicky připomíná dnešní večerní, už dávno předem vyprodaný koncert v sále Festspielhausu, na kterém zazní pod taktovkou Fabia Luisiho Requiem od Giuseppe Verdiho. Sólisty jsou Maria José Siri, Anna Goryachova, Sergey Romanovsky a Gábor Bretz. Fabio Luisi je uměleckým ředitelem Opery v Curychu, hlavním dirigentem Dánského národního symfonického orchestru, uměleckým ředitelem Maggio Musicale Fiorentino a designovaným uměleckým ředitelem Dallaského symfonického orchestru. Rezidenčním festivalovým orchestrem, a to od roku 1946, tedy od samého začátku Bregenzer Festspiele, jsou Vídeňští symfonikové. Koncertní program dnes večer také hrají. Pražský filharmonický sbor s nimi letos účinkuje ve třech představeních zřídka dávané Massenetovy opery Don Quichotte, která se uvádí ve Festspielhausu, a ve všech 25 představeních Verdiho opery Rigoletto na open air scéně Seebühne pro 7000 diváků, kam je zvuk orchestru k sólistům a komparzu přenášen ze sálu. KlasikaPlus je na festivalu přítomna. Po reflexi inscenace Massenetovy opery chystá rozhovory se sbormistrem Lukášem Vasilkem a s intendantkou Bregenzer Festspiele Elizabeth Sobotkou i reflexe dnešního koncertu a úterního představení Rigoletta.


pondělí, 22 červenec 2019 11:43

MHF Český Krumlov pokračuje francouzským večerem, klavírními trii a Händelovou operou-baletem

Večerem francouzské hudby a poezie bude zítra pokračovat Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. V 19:30 hodin v Maškarním sále zahraje Prague Philharmonia Wind Quintet, jehož členové vzešli z PKF – Prague Philharmonia (původně Pražské komorní filharmonie), kterou v roce 1994 založil Jiří Bělohlávek. Na koncertě zazní výlučně francouzská hudba – Ibertovy Tři krátké kusy (Trois pièces brèves), Milhaudův Krb krále Reného (La Cheminée du Roi René), Ravelův Náhrobek Couperinův (Le tombeau de Couperin) v úpravě Masona Jonese a Malá suita (Petite suite) Clauda Debussyho v úpravě Gordona Daviese. Hudbu bude prokládat herec Jan Čenský recitací básní „prokletých básníků“. Dechový kvintet tvoří flétnista Jiří Ševčík, klarinetista Jan Brabec, hobojista Vladislav Borovka, fagotista Václav Fürbach a hornista Jan Musil. *** Pozítří ve stejný čas a na stejném místě zahraje španělské trio Bacarisse Klavírní trio č. 1 D dur, Op. 70 Ludwiga van Beethovena a Klavírní trio č. 1 d moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Soubor hraje ve složení Laura Rodríguez Moreno – housle, Juan Pedro Torres del Río – violoncello a Gabriel Escudero – klavír a byl založen v roce 2010. „Od té doby soubor dosáhl dokonalé harmonie jednotlivých složek, vysoké umělecké úrovně a znamenitých úspěchů. Repertoár souboru zahrnuje skladby z různých stylových období, od klasicismu až po 20. století, a jeho cílem je zaujmout hudbou každé publikum. Velký úspěch zaznamenal soubor u posluchačů i kritiků v koncertních sálech Auditorium Villa de Molina, Infanta Elena Eagles, ADDA Alicante, Maestro Padilla de Almeria, El Batel v Cartageně a ve Smetanově síni v Praze. Vystoupil s tělesy, jako je Symfonický orchestr města Elche, Symfonický orchestr města Murcia, Almerijský městský orchestr a Karlovarský symfonický orchestr, pod vedením dirigentů, jakými jsou Virginia Martinez, Leonardo Martinez, Michael Thomas a Yalchin Adigezalov. Nedávno natočilo Bacarisse Trio CD s díly Beethovena a Piazzolly,“ doplňují profil tria pořadatelé. Ve čtvrtek a v pátek je na programu festivalu Händelova opera-balet Terpsichoré, o níž informujeme v předchozím AktuálněPlus.


pondělí, 22 červenec 2019 07:21

Musica Florea nabídne Vaňhala s jeho současníky a Händelovu Terpsichoré

Dnes od 19:00 hodin v teplickém Zahradním domě a zítra ve stejný čas v olomouckém Vlastivědném muzeu uvede soubor Musica Florea se svými hosty Petrou Matějovou na kladívkový klavír a hornisty Janou Švadlenkovou a Jiřím Tarantíkem skladby Jana Křtitele Vaňhala a jeho přátel. Pod vedením uměleckého vedoucího souboru Marka Štryncla zazní Vaňhalovy Sinfonie f moll a c moll, Concerto in D pro hammerklavier a orchestr Leopolda Koželuha a Sonata pro dva lesní rohy a smyčce Františka Ignáce Tůmy. Ve čtvrtek a v pátek přiveze soubor na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov operu-balet Terpsichoré Georga Friedricha Händela, které bude předcházet pastorální pot-pourri ze slavných skladeb A. Campry, J. B. Lullyho, J. F. Rebela a jiných autorů. Představení se budou po oba dny konat od 19:30 hodin v unikátním Barokním divadle a sólistkami budou sopranistka Irena Troupová a altistka Dagmar Šašková. Dalšími pěvci na pódiu budou Sylva Čmugrová, Alena Hellerová, Eliška Minářová, Václav Buršík a Josef Kovačič. Baletní ztvárnění postavy Terpischoré bude v rukou Lenky Kantorové v alternaci s Blankou Ferjentsikovou Wernerovou. Dále bude tančit soubor Hartig Ensemble ve složení Michaela Bartlová, Barbora Fišerová, Anna Slaninová, Václav Krajc a Miroslav Stehlík. Umělecká vedoucí tanečního souboru Helena Kazárová je zároveň režisérkou představení. Kostýmy vytvořil Roman Šolc. „G. F. Händel žil a tvořil v době, která byla nazývána stoletím tance – snad nikdy předtím ani potom netvořila instrumentální hudba s tancem tak úzké spojení jako právě v 18. století. Tehdy hudební skladby vznikaly podle rytmických vzorců zejména francouzských tanců, které se tančily jak na plesích, tak i v divadle. Manifestem různorodosti těchto forem se stala v roce 1715 premiérovaná Rebelova skladba Les caractères de la danse – na skromné hudební ploše devíti minut je tu představeno jedenáct oblíbených barokních tanců z plesového i divadelního repertoáru, každý je vycizelovanou miniaturou. Taneční mistři 18. století vytvářeli často nové plesové tance také na oblíbené operní melodie, které zazněly předtím v divadle, a jednodušší divadelní tance se stávaly módními jako předtančení na plesích. Tak se v celé Evropě vytvořila kosmopolitní taneční kultura vysoké úrovně, k čemuž přispěl i tiskem šířený grafický zápis choreografií, tzv. Beauchamp-Feuilletova notace. V našem představení bychom chtěli – shodně s Händelovou ideou – přiblížit tento stále svěží a fascinující svět krásných melodií a bohatých rytmů v rámci pastorálních výjevů, kterým kraluje múza tance Terpsichora (tehdy personifikovaná tanečnicí Marií Sallé), múza milostných písní Erató (původně ji zpívala Anna Maria Strada) a v druhé polovině večera přijde vše prověřit i sám Apollón (při premiéře roku 1734 jej ztělesnil slavný Giovanni Carestini). Krásný výlet do barokní Arkádie!“ Tolik o vývoji tance a své opeře-baletu uvádějí její představitelé.


neděle, 21 červenec 2019 11:51

Hudební festival Znojmo od pondělí do středy: Pietro Metastasio, domácí rodáci a pohádka skupiny Skety

Festival Hudba Znojmo nabídne zítra od 19:00 hodin na nádvoří zámku Vranov nad Dyjí koncert s názvem Návrat největšího z básníků. Půjde o koncert z míst, kam jezdil nejslavnější operní básník Pietro Metastasio na dovolenou. Sopranistka Kateřina Kněžíková s cembalistou Martinem Hrochem a hercem Danielem Bambasem představí Pietra Metastasia v hudbě a v poezii. Na tento koncert bude v 18:00 od Městského divadla Znojmo přistaven svoz. Koncert znojemských rodáků bude hudební poctou jejich městu v orchestrálním obsazení znojemských hudebníků se špičkovými sólisty. Účinkují houslista František Novotný, klavírista Igor Ardašev a Znojemský komorní orchestr pod vedením Marka Filipa. O erudované průvodní slovo se postará profesor Miloš Štědroň. Na koncertě, který začne v 19:00 hodin na nádvoří Althanského paláce, zazní hudba Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Ve středu od 19:00 hodin na nádvoří uherčického zámku přednese moderní královskou pohádku vokální skupina Skety, která sebe sama představuje jako: „...šestičlenné vokální těleso, které působí na domácí i mezinárodní scéně od roku 2014, kdy jsme vyhráli první místo v jazzové kategorii na mezinárodním festivalu vokal.total v Grazu… Hlásíme se k odkazu jazzových a cappella souborů, ale hranice rádi a často posouváme tam, kde by to mnozí nečekali, a vytváříme tak svůj osobitý zvuk i styl. Kromě interpretací přejatých skladeb leží naše těžiště též ve výrazné autorské tvorbě, zejména z dílny skladatele Petra Wajsara. Říká se o nás, že naše hudba dává vzpomenout na legendární vokální tělesa Singers Unlimited či Manhattan Transfer, i když jdeme vlastní, originální cestou.“ I na tento koncert bude v 18:00 od Městského divadla Znojmo přichystán svoz.


neděle, 21 červenec 2019 07:43

Španělský hudební temperament napříč staletími na Letních slavnostech staré hudby

Pražský festival Letní slavnosti staré hudby nabídne zítra od 20:00 hodin na Zámku Troja zajímavý koncert, půjde o španělskou hudbu od 17. po 20. století v podání zahraničních umělců. Těmi budou francouzská mezzosopranistka Anna Reinhold, Argentinec Quito Gato, který hraje na barokní a raně romantickou kytaru, dělá hudební aranže a společně s violoncellistou Oleguerem Aymamím z Katalánska stojí za hudebním nastudováním koncertu, který hudebně doplní katalánské smyčcové kvarteto hrající na dobové nástroje Exclamatio String Quartet. „Koncerty v Zámku Troja jsou již tradičně zasvěceny španělské hudbě. Snad to způsobují Habsburkové, všudypřítomní patroni zámku, jejichž vláda nad Pyrenejským poloostrovem v 16. a 17. století se nazývá zlatým věkem. Vždyť za nich žili a skládali Gaspar Sanz z Calandy, Juan Hidalgo z Madridu nebo Sebastián Durón z Brihuegy. Právě s nimi se napříč centrální Mesetou vydáme za španělským temperamentem, kterému místní říkají corazón español,“ uvádějí pořadatelé koncertu a lákají: „Hudební pouť nám odhalí, že španělské srdce bije dál, ať už v rytmu Joaquína Turiny nebo Federica Garcíi Lorcy. A bije ohnivě!“


sobota, 20 červenec 2019 13:59

Novodobá premiéra Zianiho L’Elice na Olomouckých barokních slavnostech

další hudebně – jevištní dílo nabídne v novodobé premiéře festival Olomoucké barokní slavnosti, hrát se bude od zítra do středy 24. července od 19:00 hodin. Tentokrát půjde o komickou operu L’Elice Pietra Andrey Zianiho z roku 1666. „Zpěvohra s prvky commedie del´arte zkomponovaná k narozeninám maminky císaře Leopolda I. volně zpracovává mýtus o nymfě Kalistó, zde přejmenované na Elice. Ta by jako Dianina družka měla zůstat cudná a odříkat se milostných pletek. Obzvlášť o to dbá její královský otec Lykaón. V přestrojení za dvořana se jí totiž snaží svést samotný Jupiter. Když se ho nevědoucí král snaží zahnat oštěpem, netrefí se a je proměněn ve vlka. Hříšná Elice pak Dianou v medvědici. Jupiter však tuto metamorfózu využije po svém a bere svou milenku na nebe jako souhvězdí. V závěru opery tančily balet samotné císařovy sestry na hudbu Johanna Heinricha Schmelzera, která se unikátně zachovala v Kroměříži,“ uvádějí o opeře pořadatelé. Ve zpívaných rolích se ve spolupráci s Ensemble Damian a v režii Tomáše Hanzlíka představí Hana Holodňáková, Helena Kalambová, Martin Ptáček, Jiří Poláček, Vincenc Ignác Novotný, Isabella Shaw a Rostislav Baláž. Od 25. do 28. července se bude na slavnostech hrát poslední kus, a to neobarokní opera Lacrimae Alexandri magni s hudbou Tomáše Hanzlíka.


sobota, 20 červenec 2019 07:30

Collegium 1704 dnes zkouší "na vlastní uši" v nové Collbence 1704 v Holešovicích

Dnes odpoledne, od 13:45 do 16:00 hodin, proběhne první veřejná zkouška "na vlastní uši" souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704. Koná se v novém prostoru Collbenka 1704 (kulturní zóna Hól, Železničářů 6, Praha 7 – cca 3 min pěšky od stanice metra Nádraží Holešovice). Na začátku bude mít dirigent a umělecký šéf souborů Václav Luks čtvrthodinový úvod a samotná zkouška začne ve 14:00 hodin. Čas je fixní. Nebudou-li ale návštěvníci moci zůstat celé odpoledne, bude možné odejít v pravidelných pauzách. Na programu bude Missa Omnium Sanctorum Jana Dismase Zelenky (poslední autorova mše – z nedokončeného cyklu šesti "Missae ultimae"), kterou Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 následující den představí publiku prestižního festivalu Salzburger Festspiele - v prostoru slavného Mozartea - na kterém letos hostuje již počtvrté. Collegium 1704 vzkazuje: „Pokud byste si chtěli na poslední chvíli udělat výlet do Salzburgu na Salzburger Festspiele - v neděli 21. července od 11:00 tam máme koncert!“


pátek, 19 červenec 2019 13:29

Hudební léto Kuks zítra pokračuje koncertem Jana Mráčka a Wacława Golonky

V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu zítra od 18:00 hodin zahrají houslista Jan Mráček a polský varhaník Wacław Golonka. Na programu budou díla Johanna Sebastiana Bacha, Niccoly Paganiniho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Antonína Dvořáka a ve světové premiéře zazní skladba Phantasia Kuksensis de Virtutis a Fuga baroque pro varhany sólo, která vznikla na objednávku festivalu Hudební léto Kuks na téma jedné ze šporkovských árií (Hubertská árie) - autorem je Eduard Douša, pedagog Pražské konzervatoře a Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Houslista Jan Mráček se narodil v roce 1991 v Plzni a na housle začal hrát v 5 letech ve třídě profesorky Magdalény Mickové. Od roku 2003 studoval u profesora Jiřího Fišera, v roce 2013 absolvoval s vyznamenáním Pražskou konzervatoř a donedávna studoval dále na University of Music and the Performing Arts in Vienna pod vedením koncertního mistra Vídeňské filharmonie Jiřího Pospíchala. Od roku 2011 je nejmladším sólistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu a už déle působí jako koncertní mistr České filharmonie. Sólově vystupuje s předními světovými orchestry, ale věnuje se i komorní hudbě, a to v Lobkowicz Triu, kde je od roku 2008. Hraje na housle italského houslaře Carlo Fernando Landolfiho, Milan 1758, které mu velkoryse zapůjčil Peter Biddulph. Polský varhaník Wacław Golonka vystudoval hru na varhany na Hudební akademii v Krakově a pak u Hanse Haselböcka na Hochschule für Musik ve Vídni. Získal ceny na varhanních soutěžích v Praze a v Norimberku a zvítězil na soutěži v Pretorii. Koncertoval v řadě evropských a asijských zemí, v Jižní Africe i v USA, ve významných koncertních sálech i ve velkých kostelích a katedrálách. Natočil 7 CD a řadu rozhlasových nahrávek. Je zakladatelem souboru Musica Antiqua Polonia, se kterým se věnuje zejména polské barokní hudbě. Působí jako profesor varhanní hry na Hudební univerzitě Fryderyka Chopina ve Varšavě, vyučuje též na hudební akademii v Krakově a jako hostující docent též v Gdaňsku a Poznani. Jeho pedagogické vedení mohli zažít i čeští studenti, a to na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy.


pátek, 19 červenec 2019 07:08

Festival Za poklady Broumovska v sobotu ve znamení saxofonu a akordeonu

Rakouské Duo Aliada zítra od 18:00 hodin rozezní další svatostánek v rámci festivalu Za poklady Broumovska, a to kostel sv. Markéty v Šonově. Členy dua jsou saxofonista Michal Knot a akordeonista Bogdan Laketic. Společně zahrají výběr z Goldbergovských variací, BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha, Preludia Witolda Lutosławského, Lyrické kusy Edvarda Griega, výběr z baletu Petruška Igora Stravinského. Dále zazní skladba, kterou mladý rakouský skladatel pocházející z Polska Tomasz Skweres napsal přímo pro Duo Aliada. Koncert uzavřou Dětské písně Chicka Corey a Tři preludia George Gershwina. „Duo Aliada z Rakouska staví na netradičním spojení dvou nástrojů – v tomto případě je to saxofon a akordeon. Hudební kreace tohoto výrazně se profilujícího dua mají možnost slyšet diváci po celém světě, uveďme ty nejslavnější – Carnegie Hall New York, Tonhalle Zürich, Musikverein Vienna, Hermitage Saint Petersburg. Koncert je důkazem toho, že i odlehlé kouty republiky mohou lákat zahraniční špičkové umělce,“ doplňují pořadatelé. Vstupné dobrovolné, akce má pomoci skupině broumovských kostelů. tradici má i kostel sv. Markéty. Již ve 14. století stál ve středu obce dřevěný kostel sv. Jana Evangelisty, na jehož místě byla později postavena novogotická kaple Panny Marie. Dnešní kostel sv. Markéty stojí o samotě na vrchu západně nad Šonovem. Jeho stavba byla zahájena roku 1726 a dokončena pravděpodobně o čtyři roky později. Autorství je připisováno Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Kostel je zajímavě orientován štítovou zdí s věžemi směrem k broumovskému klášteru, který odtud můžeme vidět. Základem půdorysu kostela je protáhlý osmiúhelník, k šesti kratším stranám tvořícím oba závěry se řadí další prostory. U vstupního průčelí stojí dvojice hranolových věží a na konci dvě sakristie s kněžištěm uprostřed. Původně měl kostel celkem čtyři zvony, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1927 byly nově pořízeny tři zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I ty ale byly, až na jeden, během druhé světové války zabaveny a zvon, který zůstal, byl později převezen na věž klášterního kostela v Broumově. Interiér šonovského kostela byl značně poškozen a rozkraden.


čtvrtek, 18 červenec 2019 07:01

Hudební festival Znojmo a výhled na víkend

Hudební festival Znojmo je v plném proudu a zítra od 21:00 hodin se v Domě umění uskuteční koncert s intimní atmosférou. Akce nese název Koncert při svíčkách: ukolébavky Ludvíka XIV. V noční atmosféře a za světel svíček budou návštěvníci svědky písňového recitálu Kamily Mazalové, kterou doprovodí loutnista Jan Krejča. V autentickém prostředí zazní ukolébavky, které uspávaly Ludvíka XIV. i další malé panovníky. V sobotu dopoledne v 11:00 hodin na mostě přes Dyji zahraje rakouský žesťový soubor VoixBrass. Místo koncertu je autem dostupné nejlépe přímo z parkovišť města Hardegg (trasa ze Znojma přes Hnanice a Mitterretzbach). Z české strany je možné zaparkovat nejblíže na kraji obce Čížov, odtud je to ale pěšky cca 4 km, tato cesta se dá stihnout přibližně za hodinu. K netradičnímu spojení barokní hudby a barokního kouzelnického umění dojde v sobotu v 19:00 hodin ve štukovém sále Louckého kláštera ve Znojmě. Ve svém novém kouzelnickém projektu se tam představí Petr Kasnar. Večer propojuje barokní iluze s barokní hudbou. O autentickou hudbu se postará barokní orchestr Aleše Ambrosiho Capela Imaginata. Koncert spojený s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem přivede v neděli ve 13:30 hodin návštěvníky do úžasných prostor zámku v Písečném nad Dyjí. Dojde tu ke snoubení pokrmů s víny pod dohledem zkušeného znalce vína, k netradičnímu menu sestavenému vyhlášeným šéfkuchařem Pavlem Sapíkem a k dobovému tanci v podání souboru Alla Danza Brno s hudbou ve stylové interpretaci. Ve 12:00 hodin bude u Městského divadla Znojmo přistaven svoz. Večer v 19:00 hodin v proboštství sv. Hypolita (Znojmo – Hradiště) zazní hudba z archivů královského města Znojma v podání Ensemble Versus pod vedením Vladimíra Maňase.


středa, 17 červenec 2019 21:34

Pražský filharmonický sbor zpívá v Bregenzu ve dvou operách

V Bregenzu na Bodamském jezeře na pomezí Rakouska, Německa a Švýcarska začal dnes večer festival Bregenzer Festspiele. Prvním představením na jezerní scéně byla premiéra inscenace Verdiho opery Rigoletto, zítra se v divadelním sále Festivalového domu koná premiéra druhé inscenace, Massenetovy opery Don Quichotte. V obou spoluúčinkuje Pražský filharmonický sbor připravený Lukášem Vasilkem. Je tam  už desátým rokem rezidenčním sborem. Za scénickou podobou Rigoletta stojí režisér a scénograf Philipp Stölzl. V hlavních rolích se ve třech různých obsazeních střídají pěvci Stephen Costello, Sergey Romanovsky, Pavel Valuzhin, Scott Hendricks,​ Jordan Shanahan, Yngve Søberg, Vladimir Stoyanov, Stacey Alleaume, Mélissa Petit a Ekaterina Sadovnikova. Hrají Vídeňští symfonikové, dirigují Enrique Mazzola a Daniele Squeo. Operu Don Quichotte, „hrdinskou komedii“ z roku 1910, připravili dirigent Daniel Cohen, režisérka Mariame Clément a scénografka Julia Hansen. Titulní roli ztvárnil Gábor Bretz, dále zpívají Anna Goryachova​, David Stout, Léonie Renaud, Vera Maria Bitter, Paul Schweinester a Patrik Reiter. Jednou z hlavních událostí festivalu bude také oslava desetileté spolupráce s českým sborem, a to na orchestrálním koncertě 22. července, kdy zazní monumentální Verdiho Requiem. I tam budou hrát Vídeňští symfonikové, a to pod taktovkou Fabia Luisiho. V sólových partech se představí Maria José Siri, Anna Goryachova, Sergey Romanovsky a Gábor Bretz. Šéfdirigent orchestru Philippe Jordan uvede na jiných dvou koncertech komplet všech čtyř symfonií Johannesa Brahmse. Festivalový program je v Bregenzu rozvržen do 18. srpna. Rigoletto se má hrát pětadvacetkrát, Don Quichotte šestkrát. Pražský filharmonický sbor už má za sebou účinkování v nedalekém švýcarském městě St. Gallen, kde se v minulých týdnech v sedmi večerech v prostorách kláštera stal součástí Verdiho opery Trubadúr.


středa, 17 červenec 2019 11:07

V Horažďovicích se uskuteční první ročník akademie nesoucí jméno Otakara Ševčíka

První ročník Ševčíkovy akademie, určené mladým hráčům a hráčkám na housle, violu a violoncello, se uskuteční od 5. do 14. srpna v Horažďovicích. Organizátoři nabízejí poslední místa, přihlášky se uzavírají 19. července. Výuku povede česko-americký tým lektorů pod vedením houslistů Josefa Špačka, Henry Floryho a Daniely Oerterové, violoncellistů Tomáše Jamníka a Petry Malíškové a violisty Allana Nillese, člena Berlínských filharmoniků. Všem českým a slovenským účastníkům nabízejí pořadatelé částečná stipendia. Violisté se mohou přihlásit na speciální zkrácený kurz v době trvání čtyř dnů od 8. do 11. srpna. Několik míst zbývá ve školičce Otakárek pro děti do sedmi let, věnované komplexní hudební výchově předškolních dětí a rozvíjení jejich talentu v hudebních, kreativních a pohybových dílnách. Cílem akademie je poskytnout vzdělání mladým talentovaným hráčům a hráčkám na smyčcové nástroje, kteří chtějí zdokonalovat své hudební schopnosti, a současně také oživit odkaz Otakara Ševčíka (1852-1934), legendárního českého houslisty a pedagoga, zakladatele české metodiky výuky hry na housle, umělce dosahujícího na začátku dvacátého století bezprecedentní světové slávy. V Horažďovicích, jeho rodném městě, jsou připraveny veřejné mistrovské kurzy, soukromá výuka, tematické semináře i festivalové koncerty, na kterých mají účastníci možnost vystoupit. Doprovodný program nabízí také společné procházky, přesně podle Ševčíkových zásad: všem studujícím doporučoval totiž denně trávit čas na čerstvém vzduchu. On-line přihláška pro zájemce z řad studentů je na www.sevcikacademy.cz.


středa, 17 červenec 2019 07:21

Prague Cello Quartet zítra na Festivalu Janáček a Luhačovice

Po včerejších koncertech Moravského komorního sboru a Sukova komorního orchestru se sólistkou, flétnistkou Simonou Pingitzer přijíždí na Festival Janáček a Luhačovice multižánrový soubor čtyř mladých violoncellistů Prague Cello Quartet. Zítra v 19:30 zahraje v Lázeňském divadle. Členy kvarteta jsou Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen a Ivan Vokáč. Na programu zazní skladby od klasických autorů přes jazz, muzikály, filmovou hudbu, pop a rock až k metalové muzice. Kvarteto si na počest Leoše Janáčka připravilo úpravu jeho smíšeného sboru Láska opravdivá. „Prague Cello Quartet je unikátní český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Cílem PCQ je přiblížit klasickou hudbu posluchačům všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým zhudebněním netradičních skladeb,“ doplňují profil souboru pořadatelé festivalu. V pátek odpoledne v Luhačovicích zahraje Cimbálová muzika Danaj s Magdalenou Múčkovou a večerní závěrečný koncert festivalu bude patřit cembalistce Barbaře Marii Willi, flétnistce Michaele Koudelkové a Slovenskému komornímu orchestru Bohdana Warchala.


úterý, 16 červenec 2019 15:51

Olomoucké barokní slavnosti nabídnou další novodobé premiéry barokních serenat

Od zítra do soboty se budou na festivalu Olomoucké barokní slavnosti hrát v novodobé světové premiéře dvě barokní serenaty Le Veglie ossequiose a Die sieben Alter stimben zu samben Johanna Heinricha Schmelzera. První dílo bylo zkomponováno k příležitosti oslav narozenin rakouského císaře Leopolda I. 9. června 1679. Provedení se uskutečnilo na zámku Laxenburg na hladině vodního příkopu v zámecké zahradě. Autorem textu byl císařský dvorní básník Nicolò Minato. V díle vystupuje celkem pět postav – alegorií: Fortuna, Virtù, Giubilio, Piacere, Il silentio notturno. Císařovy ctnosti postavy přirovnávají k nekonečnému moři a zároveň zdůrazňují nutnost bdění při plavbě po něm. Druhá serenata byla provedena večer 18. ledna 1680 v Praze v den narozenin rakouské arcivévodkyně Marie Antonie. Při tvorbě textu vycházel libretista Johann Albrecht Rudolph z Ptolemaiova členění lidského života do sedmi etap. „Dětství oslavuje arcivévodkyninu krásu a staví ji nad Venuši. Čas tuto krásu zachová na věky. Všechny postavy slibují, že budou následovat arcivévodkyni a zůstanou jí věrni. Velebí ji také Důvtip a Ctnost. Dospělý věk posílá do světa Fámu, aby hlásala, že se před arcivévodkyní sklání. Rozumný věk slibuje, že potěší Marii Antonii plodností. Nastávající věk zavolá Dianu a žádá ji o uspořádání slavnostního honu. Přicházejí ostatní bohyně. Pallas ujišťuje zúčastněné, že umírní všechny nepřátele a poddaným nařídí věrnost. Juno obdaruje arcivévodkyni bohatstvím a slávou. Končící se věk přeje oslavenkyni zdraví a novou sílu do nadcházejícího života. Prožitý věk symbolicky předává vládu a zve na scénu Múzy, jež na základě výzvy Apollóna zazpívají závěrečný hold,“ popisují děj pořadatelé. Jedná se o další koprodukční projekt Ensemble Damian. V režii slovinského scénografa, dramaturga a pedagoga Rocca budou zpívat mladí pěvci z University of North Texas Megan Koch, Josefina Maldonado, Bree Nichols, Jason Nichols a T. Hastings Reeves. Kostýmy vytvořil Slovinec Borjan Litovski a uměleckou vedoucí je Veronika Manová.


úterý, 16 červenec 2019 06:34

Festival Janáček a Luhačovice zítra pokračuje koncertem Moravského komorního sboru

Lázeňské náměstí v Luhačovicích zítra ožije sborovým zpěvem. V 16:00 hodin tam za klavírního doprovodu Michala Bárty a za řízení uměleckého vedoucího a dirigenta Jiřího Šimáčka vystoupí Moravský komorní sbor. Koncert zahájí duchovní díla současného litevského skladatele Vytautase Miškinise - Cantate Domino, Ave Regina caelorum, Tibi laus, Tu es Petrus a Gloria. Poté sbor zazpívá vděčný cyklus V přírodě Antonína Dvořáka, na který naváže Jubilate Deo polského skladatele Józefa Świdera (1930 – 2014). Ke dvojici zahraničních autorů se připojí Nor Knut Nystedt (1915 – 2014) se svou skladbou Gloria. Ukvalské písně Leoše Janáčka vystřídá Šest moravských dvojzpěvů pro smíšený sbor a klavír Antonína Dvořáka, a to v úpravě slavného hukvaldského rodáka, od něhož Moravský komorní sbor zazpívá ještě skladby Kačena divoká, Komáři a Láska opravdivá… Moravský komorní sbor vznikl na počátku roku 1998 a navazuje na bohaté tradice sborového zpěvu ostravského regionu i na profesionální uměleckou úroveň Ostravského filharmonického sboru. Čtyřicetičlenný základ smíšeného pěveckého tělesa tvoří renomovaní zpěváci z profesionálních souborů a poloprofesionálních sdružení. Zakladatelem Moravského komorního sboru je profesor Lubomír Mátl. Dlouhá léta působil jako sbormistr filharmonického sboru v Bratislavě a v Ostravě; čtyřicet let vedl Pěvecké sdružení moravských učitelů a působil jako hlavní sbormistr Pražského filharmonického sboru; úzce spolupracoval i s Pražským komorním sborem. Současný umělecký vedoucí Jiří Šimáček zahájil svou první sbormistrovskou praxi v Mužském pěveckém sboru Vítkovice a ve Vysokoškolském pěveckém sboru. V roce 2007 obdržel za vynikající sbormistrovskou činnost cenu "Sbormistr junior" udělovanou Unií českých pěveckých sborů. Od roku 2014 vyučuje řízení a intonaci-rytmus na Církevní konzervatoři v Opavě. Je mimo jiné také dirigentem Pěveckého sdružení moravských učitelů.