AktuálněPlus


pátek, 15 březen 2019 06:30

Kasárna Karlín chystají letní koncerty s PKF

Kulturní centrum Kasárna Karlín oslaví dva roky existence a chystají sérii open air koncertů s PKF - Prague Philharmonia. Bude jich šest, večerní od 19. do 23. června a odpolední v sobotu 22. června. Taktovky se ujme představitel mladé a úspěšné dirigentské generace Jiří Rožeň, který s PKF debutoval na Pražském jaru v roce 2016. „Jsem velice rád, že se nám podařilo získat ke spolupráci právě dirigenta Jiřího Rožně, který stojí na prahu mimořádné mezinárodní kariéry a v budoucnu o něm určitě ještě uslyšíme,” dodává ředitel PKF - Prague Philharmonia Radim Otépka. V sezóně 2019–2020 už má Jiří Rožeň potvrzena angažmá s Královskou filharmonií v Londýně, Královskou filharmonií v Liverpoolu, Orchestre national de Belgique a Orchestre national du Capitole de Toulouse. Ke karlínským večerům dodává: „Projekt Kasárna Karlín se mi zdá být velice záslužný a zajímavý. Myslím si, že je enormně důležité přinášet hudbu širšímu okruhu posluchačů.” Koncerty zahájí předehra k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta, naváže fantazijní Rapsodie-koncert pro violu a orchestr českého skladatele Bohuslava Martinů, která vznikla v roce 1952 v emigraci v New Yorku. Sólistou bude Stanislav Svoboda, zakládající člen PKF. A večer pak zakončí Beethovenova Symfonie č. 7 A dur, kterou Wagner pro její extatičnost překřtil na „Apoteózu tance“. Jednotícím prvkem programu je přitom spojení s Českem – premiéra Dona Giovanniho proběhla v dnešním Stavovském divadle, ve skladbě Bohuslava Martinů je patrná nostalgie po vlasti, kam se mu  v roce 1948 navždy uzavřel přístup, a na Sedmé symfonii začal Beethoven pracovat během lázeňského pobytu v Teplicích. K příležitosti druhého výročí Kasáren Karlín se kromě koncertů otevře i výstava, která bude jako první mapovat minulost, přítomnost i budoucnost areálu. Představí zážitky a příběhy vojáků a dalších, kteří je dříve využívali, také současnou podobu prostor i možnosti dalšího využití objektu. Kasárna Karlín fungují od června 2017 a nabízejí koncerty, výstavy, kino, divadelní představení, konference, dětské dílny i speciální dětské projekce. Náměstí se navíc od června do září mění v letní kino, v zimě pak ve veřejné kluziště.


čtvrtek, 14 březen 2019 07:10

Konzervatoristé zahrají doma a v Norimberku

Symfonický orchestr Pražské konzervatoře vystoupí dnes večer za řízení Miriam Němcové v domovském sále v areálu školy a v pátek se stejným programem pohostinsky v síni Heilig-Geist Saal v Norimberku. Spoluúčinkují mezzosopranistka Monika Machovičová a houslistka Marie Hasoňová. Na programu je Předehra ke Snu noci svatojánské od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, árie z Mozartových a Rossiniho oper, Wieniawského Fantazie Faust, Smetanova symfonická báseň Vyšehrad a první, druhý a osmý z Dvořákových Slovanských tanců. Už nyní studenti vědí, že je 28. března večer čeká doma v Koncertním sále školy Výroční koncert Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Účinkují komorní soubory a Symfonický orchestr Pražské konzervatoře. Program vyvrcholí opět Vyšehradem a třemi ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka, někdejšího ředitele školy. Jednota založila pro praktické naplnění myšlenek svého prohlášení konzervatoř a více než sto let, až do konce roku 1918, ji sama financovala a řídila. Po Jednotě pro zvelebení hudby v Čechách převzal finanční zajištění chodu Pražské konzervatoře hned po vzniku Československa stát. Úkolem a hlavním cílem soukromého sdružení, nově obnoveného v roce 2010, zůstává veřejná podpora hudby a umění. A k tomu patří - stejně jako před dvěma sty lety - všestranná podpora studentů konzervatoře v mnoha formách a podobách. Umožňují ji dary a příspěvky právnických a fyzických osob, členské příspěvky, dotace a granty i příjmy z pořádaných akcí. Připomínka 200. výročí ustavení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách byla v roce 2010 událostí, na které se shromáždilo mnoho potomků šlechtických rodin, které u této myšlenky v roce 1810 stály.


čtvrtek, 14 březen 2019 06:52

Pražský filharmonický sbor dnes sólově

Pražský filharmonický sbor pravidelně vystupuje s předními tělesy, kromě toho ale pořádá dvakrát ročně i své pravidelné a cappella koncerty - ten jarní se koná právě dnes v kostele sv. Šimona a Judy. Nabídne díla Petra Ebena, Carla Orffa a Antona Brucknera pod vedením hlavního sbormistra Lukáše Vasilka. Jaké sólisté vystoupí varhanice Daniela Valtová Kosinová a sólisté České filharmonie: harfistka Jana Boušková a trombonisté Lukáš Moťka, Karea Kučera a Břetislav Kotrba. Lukáš Vasilek dodává: „Naše sólové koncerty jsou oblíbené a posluchači si k nim našli cestu. Zpívání a cappella je vrcholem sborového umění a je nejobtížnější. Žádá si dobře ovládnutou techniku rovného a kultivovaného zpěvu, bezchybné slyšení, sebekázeň a empatii vůči celku. Jsem hrdý na současné členy PFS, oni to dokážou, a to ještě takovým způsobem, že je publikum nadšeno.“ V první polovině koncertu zazní sborový cyklus Řecký slovník, kde si Petr Eben pohrál s pojmy, které charakterizují lidské vlastnosti a vášně. V každé z devíti částí zaznívá vždy jen jedno, maximálně dvě slova libozvučné řečtiny, „řeči bohů“. V tomto díle se představí ženská část PFS. Druhá skladba Sunt lacrimae rerum (Věci mohou plakat) Carla Orffa je naopak pro mužské hlasy a cappella. Část koncertu po přestávce pak bude věnována dílům Antona Brucknera pro sbor a cappella nebo v doprovodu sólistů. Pražský filharmonický sbor má za sebou čtyři-a-osmdesátiletou historii, vystupuje s prestižními tělesy a dirigenty mezinárodní hudební scény a patří mezi nejvyhledávanější evropské profesionální pěvecké sbory. Lukáš Vasilek je jeho hlavním sbormistrem od roku 2007.  


středa, 13 březen 2019 14:10

Jiří Kylián se stal členem francouzské Akademie krásných umění

Tanečník a choreograf Jiří Kylián byl právě slavnostně uveden do křesla francouzské Akademie krásných umění. Přijetí cizince za člena této instituce je přitom ojedinělou událostí. Pyšnit se takovou společností může jen několik zahraničních osobností múzických a výtvarných umění. Z původem českých umělců se členem v roce 1835 stal skladatel a hudební pedagog Antonín Rejcha, pozdější ředitel Pařížské konzervatoře a učitel Hectora Berlioze, Franze Liszta, Césara Francka nebo Charlese Gounoda. Jiří Kylián se navíc stává nejen členem, ale prvním nositelem této pocty ve svém oboru - vzhledem k významu jeho díla totiž navrhla akademie vznik nové, osmé kategorie: choreografie. Až dosud mělo členství Akademie krásných umění sedm kategorií: Architektura, Film a fotografie, Grafika, Hudba, Malířství, Sochařství a Kategorie nezávislých členů.V oboru tance se jinak jako jediní stali Kyliánovými předchůdci Marcel Marceau a Maurice Béjart. V rámci ceremoniálu také převezme meč, který symbolizuje danou profesi a je určený výlučně k obraně umění a kultury. Jiří Kylián stál před nelehkým úkolem navrhnout vlastní meč, který by zosobňoval tanec a choreografii. Zvažoval řadu možností, až natrefil na sošku tanečnice, která vypadá jako od Matisse nebo Picassa, ale ve skutečnosti pochází z Egypta z doby před 5500 lety, je tedy starší než pyramidy a hieroglyfy. Tanečnice má ptačí hlavu a její ruce připomínají křídla. V oficiální zprávě Akademie krásných umění Kylián uvedl, že: „...význam a důležitost tohoto obřadu spočívá v tom, že umění choreografie je povýšeno na novou úroveň. Proto jsem se rozhodl, že ptačí tanečnice bude stát na křídlech, která ji ponesou vstříc novým dobrodružstvím.“ Meč pak podle jeho návrhu vyrobil holandský mistr kovář Dave Wijngaarden. Académie des beaux-arts, tedy Akademie krásných umění, byla založena roku 1816 a spadá pod Académie francaise. Jiří Kylián se narodil v roce 1947. Vystudoval Pražskou konzervatoř a Královskou baletní školu v Londýně. V roce 1968 začal působit v Německu ve Stuttgartském baletu pod vedením Johna Cranka. V roce 1973 přijal angažmá v Nizozemském tanečním divadle (Nederlands Dans Theater) v Haagu jako hostující choreograf, v roce 1975 tam byl jmenován uměleckým ředitelem a v této funkci působil až do roku 1999. Mezinárodní uznání získal v roce 1978 s choreografií Sinfonietta vytvořenou na hudbu Leoše Janáčka. Věhlas ve světě nadále rostl díky takovým dílům jako Žalmová symfonie(1978), Zapomenutá země (1981), Svadebka (1982), Stamping Ground (1983) a Dítě a kouzla (1984). Je nositelem řady cen a vyznamenání zejména zahraničních. V roce 1997 mu prezident Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, v roce 2000 mu Akademie múzických umění v Praze udělila titul doctor honoris causa a české ministerstvo kultury cenu Artis Bohemiae Amicis. V roce 2013 se stal laureátem Ceny Antonína Dvořáka. Příležitost seznámit se hlouběji s jeho dílem přinese retrospektivní multimediální výstava Celebrating Kylián! - od 5. do 10. června v jedné z budov Národního divadla na náměstí Václava Havla.


středa, 13 březen 2019 06:50

Helbock, Lethiec v Mařatkovi, Schmitt a Rožeň v Brně

Besední dům ožije ode dneška až do pátku pozoruhodnými koncerty v režii Filharmonie Brno. Dnes  se představí David Helbock, jeden z nejosobitějších evropských jazzových pianistů, proslulý vynikající technikou i originálními nápady. Pyšní se mnoha cenami pro sólové jazzové klavíristy i pochvalnými recenzemi za své nahrávky. Jeho skladby jsou inspirovány perskými bajkami, řeckou mytologií i příběhy podstatně modernějšími, například Star Wars. Čtvrteční a páteční večer pak diváky přenese do Paříže, která je pojítkem programu s názvem Paris, Paris. Nejprve zazní Mozartova Pařížská symfonie z roku 1778. Na svou dobu byla zkomponována pro nebývale rozsáhlý orchestr s dřevěnými nástroji obsazenými po dvou (vůbec poprvé se v Mozartově symfonii objevují klarinety, byť střídmě využité). Následuje klarinetový koncert Luminarium z pera Kryštofa Mařatky, autora usazeného v městě nad Seinou. „Skladba je jakousi stručnou antologií, která se inspiruje hudebními projevy různých oblastí na Zemi. Je to kaleidoskop harmonií a zvuků z celého světa,“ vysvětluje autor. Koncert provede klarinetista Michel Lethiec, pro kterého byl napsán. Po přestávce pak vystoupí jeden z nejoceňovanějších světových varhaníků Christian Schmitt, který pravidelně spolupracuje se známými dirigenty a sólisty, jako jsou třeba Sir Simon Rattle, Phillipe Herreweghe, Jakub Hrůša, Marek Janowski, Manfred Honeck nebo Magdalena Kožená. Zahraje Varhanní symfonii č. 3 pařížského pozdně romantického autora Charlese-Marii Widora. Oba večery řídí mladý a mezinárodně uznávaný dirigent Jiří Rožeň. Ve čtvrtek i pátek je před koncerty připraveno neformální setkání s ním i s Kryštofem Mařatkou, který zájemcům představí svoje dílo. Koná se od 18.15 do 19.00 v ředitelském salonku Besedního domu. Kvůli omezené kapacitě je potřeba přihlásit se na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


středa, 13 březen 2019 06:20

18. března se otevírá Smetanova síň

Už jen tento týden bude uzavřená Smetanova síň Obecního domu v Praze. V pondělí 18. března se znovu otevře po zhruba měsíční odstávce, kterou zavinil pád štuku ze stropu u centrální vitráže na stropě. Restaurátoři v ní opravili uvolněný ozdobný plech kolem středové vitráže a přiléhající štukové římsy.Proto bylo nutné místo důkladně prozkoumat a zjistit stav ostatní výzdoby. Aby mohli odborníci strop prozkoumat, museli postavit 18 metrů vysoké lešení. Vedení Obecního domu ho zároveň využilo i k tomu, že nechalo vyčistit jinak nepřístupná místa v centrální části stropu a sochařské výzdoby u zakončení lóží v prvním patře. Zasahoval i dron, díky kterému odborníci preventivně prozkoumali i ty ozdobné prvky stropní konstrukce, pod kterými lešení přímo nestálo. Malby stropních výplní a nástěnné obrazy jsou dílem Karla Špilara. K plastické výzdobě sálu patří štukové skupiny Vyšehrad a Slovanské tance po stranách pódia od Ladislava Šalouna.

 


úterý, 12 březen 2019 16:22

Českolipský koncert Jany Bouškové přesunut na duben

Českolipský kruh přátel hudby přesouvá dnešní koncert Jany Bouškové na 2. duben a také na jiné místo. Důvodem je drobná zdravotní indispozice. Koncert se měl původně konat v Centru textilního tisku, náhradní termín si ale vyžádal i jiné prostory, takže bude v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a protože je kostel větší, bude v nejbližších dnech zahájen doprodej vstupenek. Jana Boušková přiveze v úpravě pro harfu tři první symfonické básně Smetanova cyklu  Má vlast, úpravu Dvořákovy Americké suity, kterou premiérovala v Chicagu, a v úvodu koncertu představí také skladbu Karla Černického, významného místního umělce. Narodil se v roce 1816 v Sedlci a od roku 1844 působil v České Lípě jako ředitel kůru a varhaník. Stal se nositelem zlaté medaile za zásluhy. Jeho život se uzavřel v České Lípě v roce 1885. Podrobnosti o koncertu čtěte ZDE.


úterý, 12 březen 2019 07:18

Collegium 1704: Březen s Händlem, dnes v Praze

Celý březen tráví Collegium 1704, Collegium Vocale 1704 a jejich umělecký vedoucí Václav Luks s oratoriem Georga Friedricha Händela Izrael v Egyptě. V sobotu dílo poprvé provedli v Budapešti, dnes je přednesou v Praze v Rudolfinu a do konce měsíce ještě oratorium představí ve středu v Drážďanech, v pátek ve Versailles a příští neděli 24. března v Heidelbergu. Oratorium Izrael v Egyptě se odehrává na pozadí biblických textů, Händel v něm ale nechal plně rozvinout svou fantazii a rozehrál hudební zvukomalbu. Charakteristické jsou rozsáhlé a nesmírně rafinované sborové plochy plné kontrastů a vokální virtuozity. Jako sólisté účinkují sopranistky Hannah Morrison a Lenka Cafourková, altista Benno Schachtner, tenorista Krystian Adam a basisté Tomáš Král a Jaromír Nosek. Velkému dílu Georga Friedricha Händela se Collegium 1704 věnovalo už loni a mimořádný projekt završí v těchto týdnech. Vyjde totiž nahrávka oratoria Mesiáš, které se v tuzemsku příliš neuvádí. Václav Luks ji pořídil  v minulé koncertní sezóně v Rudolfinu, jde o první český kompletní záznam tohoto významného díla, navíc autenticky s replikami historických hudebních nástrojů. Collegium 1704 tak navazuje na předchozí mezinárodně uznávaná CD, například Bachovu Mši h moll nebo Zelenkovu Missa Divi Xaverii.  


úterý, 12 březen 2019 06:30

Před 20 lety zemřel Yehudi Menuhin

Dnes si připomínáme jednoho z nejtalentovanější houslistů 20. století. Přesně před 20 lety, 12. března 1999 zemřel v Berlíně Američan Yehudi Menuhin, bylo mu 82 let. Narodil se do rodiny ruských Židů 22. dubna 1916 v New Yorku. Housle si vyžádal už jako čtyřletý od rodičů. Jeho prvním učitelem byl koncertní mistr sanfranciských symfoniků Louis Persinger, malý Yehudi ale ještě neuměl noty, tak mu předehrával a on to opakoval. V šesti letech Menuhin brilantně přednesl přetěžká Capriccia Nicoly Paganiniho, v sedmi obtížný Mendelssohnův houslový koncert a v roce 1928 ohromil newyorskou Carnegie Hall tím, jak zahrál Beethovena. Kritik z New York Times tehdy napsal: "Je absurdní říct, že předvedl zralé pojetí Beethovenova houslového koncertu, ale je to tak." Cestu na výsluní mu pak definitivně otevřel koncert v Berlíně v dubnu 1929, kde přednesl tři zásadní houslové koncerty, Beethovenův, Bachův a Brahmsův. Albert Einstein prý tehdy nadšeně zvolal: "Teď už vím, že Bůh existuje!" Na hudebním vývoji zázračného mladíka se v té době v Paříži výrazně podílel rumunský skladatel a houslista George Enescu a německý houslista Adolf Busch. Podporoval ho i anglický skladatel Edward Elgar, jehož houslový koncert v roce 1932 tehdy už proslavený teenager nahrál společně s autorem. Podle Menuhina by dokonalý houslista potřeboval "Kreislerovu eleganci, Elmanovu zvučnost a Heifetzovu techniku". Zkombinovat tyto tři ingredience se pokoušel celý život. Později začal také dirigovat a učit. V roce 1963 založil v Anglii hudební školu, později inicioval založení Mezinárodní Menuhinovy akademie pro hráče na smyčcové nástroje ve švýcarském Gstaadu, stál u kolébky charitativní organizace Live Music Now, vedl Evropskou asociaci učitelů hry na smyčcové nástroje a předsedal Mezinárodní hudební radě UNESCO. V Praze hostoval mnohokrát, poprvé v listopadu 1931 a pak například v roce 1945, kdy přiletěl z Londýna v doprovodu prezidenta Edvarda Beneše. Naposledy ho Praha zažila už "jen" jako dirigenta v únoru 1997. V roce 1993 královna Alžběta II. povýšila Menuhina do šlechtického stavu a jmenovala ho lordem.


pondělí, 11 březen 2019 06:41

Pardubické hudební jaro obsáhne koncerty i operu

Dvě desítky pořadů tvoří ode dneška do 28. dubna program 41. ročníku Pardubického hudebního jara. Zahrnou široké spektrum koncertů od vystoupení orchestru Barocco sempre giovane a jubilující Komorní filharmonie Pardubice přes pěvce Gabrielu Beňačkovou, Simonu Šaturovou a Petra Nekorance, klavíristu Lukáše Vondráčka, varhanici Kattu a komorní soubory Pavel Haas Quartet, Prague Cello Quartet a Lobkowicz trio až po tělesa, jako jsou Musica Bohemica, Melody Makers Ondřeje Havelky nebo Hradišťan. Festival dnes večer zahájí v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích PKF – Prague Philharmonia s Radkem Baborákem v roli dirigenta a sólisty a s jeho žáky. V neděli 28. dubna uzavře festival na stejném místě koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou původem peruánského dirigenta Christopha Mathiase Muellera. Na programu jsou i dvě opery, které přiveze operní soubor libereckého Divadla F. X. Šaldy - Pucciniho Bohéma a Massenetova Thais. Vedle Pardubic se festivalové koncerty konají také v Chrudimi, Vysokém Mýtě, Heřmanově Městci, Přelouči a v Sezemicích. Dramaturgie přehlídky připomene padesát let činnosti Komorní filharmonie Pardubice, výročí sto let hudebního školství ve městě a čtyřicáté výročí založení Konzervatoře Pardubice i jubilea dvou významných českých hudebních skladatelů – východočeských rodáků: devadesát let od narození Petra Ebena a šedesát let od úmrtí Bohuslava Martinů.


pondělí, 11 březen 2019 06:20

Matrix oslaví 20 let i v Praze

Matrix Live - film in concert, to je název mimořádného projektu, který dnes večer zazní v pražském Kongresovém centru. Hudbu ke kultovnímu sci-fi, který právě slaví 20 let, tam bude osobně dirigovat autor soundtracku, americký skladatel Don Davis. Na pódiu sejde přes 130 muzikantů z orchestru Praga Sinfonietta a Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, v Evropě to bude vůbec poprvé, kdy Matrix doprovodí vedle orchestru také sbor. Soundtrack filmu Matrix patří mezi díla, která jsou náročná na živé provedení. Diváci uslyší netradiční hudební nástroje, zejména dechové a bicí, a chybět nebude ani projekce. Don Davis se narodil v roce 1957 v kalifornském Anaheimu a proslavil se také hudbou k filmům Jurský park 3, Past nebo k seriálům Star Trek: Nová generace a Strážce moře. Za hudbu k Matrixu získal prestižní cenu BMI a nominaci na cenu Mezinárodní asociace kritiků filmové hudby a mnozí dodávají, že právě soundtrack se velkou měrou podílel na úspěchu všech tří dílů. Matrix, který natočili sourozenci Wachowští, získal Oscary za film, zvukové efekty, vizuální efekty a zvuk.


neděle, 10 březen 2019 07:06

Pro Velikonoční festival v Brně napsal skladbu Toivo Tulev

Velikonoční festival duchovní hudby pořádaný Filharmonií Brno vyvrcholí 28. dubna Bachovým Velikonočním oratoriem v podání barokního sboru a orchestru Czech Ensemble Baroque. Dvoutýdenní přehlídku však otevře současná hudba - na Květnou neděli 14. dubna bude mít v katedrále na Petrově světovou premiéru skladba, kterou na brněnskou objednávku napsal  Toivo Tulev, loňský šedesátník, učitel kompozice na Estonské hudební akademii a zakladatel a umělecký vedoucí liturgického souboru Scandicus. Dílo má název So Shall He Descend (odkazující k biblickému zaslíbení o tom, jak zazní zvuk Boží polnice a „sám Pán sestoupí z nebe“) a na jeho provedení se budou spolu s brněnskou filharmonií podílet sbor Ars Brunensis a pěvci Ivana Rusko, Bettina Schneebeli, Jaroslav Březina a Jiří Hájek. Skladbu nastuduje šéfdirigent Dennis Russell Davies. Při tomto večeru bude účinkovat také Schola Gregoriana Pragensis. Festival má letos podtitul Ceremonie / Je dobré slavit Pána. Tvoří ho šest koncertů a troje temné hodinky. Zazní při něm v brněnských kostelích gregoriánský chorál, byzantské pašije a varhanní hudba v podání Michaela Bártka, brněnského rodáka působícího ve Švýcarsku. Program Velikonoční procesí na Piazza Navona -  renesanční vokální polyfonii  z Říma z 16. století - přiveze španělský komorní sbor a soubor historických nástrojů La Grande Chapelle. Jiný koncert nabídne symfonii pro sólové housle s velikonočním názvem „Ajhľa, človek“! Jde o dílo Františka Gregora Emmerta, které přednese Milan Paľa. Při temných hodinkách, večerech při svíčkách v kostele v Jezuitské ulici, zazní postupně Bachova a Messiaenova varhanní hudba, Velkopáteční oratorium Josefa Schreiera a Koncert pro sbor Alfreda Schnittkeho.


sobota, 09 březen 2019 10:24

FOK přidává koncert s Radkem Baborákem

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zařazuje do probíhající sezóny mimořádný koncert. Vedení orchestru tak reaguje na události z minulých týdnů, kdy musela být náhle uzavřena Smetanova síň kvůli pádu kousku stropního štuku. FOK kvůli tomu musel zrušit několik programů. Přidaný koncert se uskuteční 9. května ve Smetanově síni - Radek Baborák zahraje Koncert pro lesní roh a orchestr d moll Antonia Rosettiho a pak zazní Orffova Carmina burana s Pražským filharmonickým sborem a sólisty Marií Fajtovou, Petrem Nekorancem a Jiřím Rajnišem. Dirigovat bude Rastislav Štúr. Do 31. března jsou vstupenky na tento koncert vyhrazeny pro abonenty, kterých se dotklo zrušení koncertů. Pro ně budou k dispozici přednostně za symbolických 100,- korun. Zbylé pak budou od 1. dubna uvolněny do prodeje.


sobota, 09 březen 2019 06:33

Mozartova opera Idomeneo poprvé v Plzni

V plzeňském Velkém divadle má dnes večer premiéru nová inscenace Mozartovy opery Idomeneo, a to v hudebním nastudování šéfdirigenta Norberta Baxy a v režii a choreografii vyhledávané německé umělkyně Arily Siegert. V západočeské metropoli jde o vůbec první uvedení díla. Ani v jiných českých divadlech nejde o často uváděný titul. Další představení se v Plzni konají 12. 3., 5., 11. a 26. 4. a 8., 22. a 25. 5. V titulní roli Idomenea se střídají tenoristé Philippe Castagner a Jaroslav Březina, roli jeho syna Idamanta nastudovaly mezzosopranistky Hannah Esther Minutillo a Barbora Polášková de Nunes-Cambraia. Idomeneo zahajuje řadu skladatelových vrcholných operních děl. Mozart ho komponoval pro Mnichov. Světová premiéra se tam uskutečnila 29. ledna 1781. Libretista Giambattista Varesco v opeře zpracovává antický námět o krétském králi Idomeneovi, který při svém návratu z Trójské války v ohrožení vlastního života slíbí bohu Neptunovi, že mu obětuje prvního člověka, kterého na pevnině potká. Tím je však jeho vlastní syn Idamantes… Kanadský tenorista Philippe Castagner byl v roce 2002 jako mladý pěvec zařazen do prestižního Lindemannova programu newyorské Metropolitní opery a vystřídal od té doby po světě řadu operních scén. V Plzni už ztvárnil Prince v Dvořákově Rusalce. Arila Siegert byla v 70. a 80. letech v tehdejší Německé demokratické republice výraznou tanečnicí a choreografkou, představitelkou moderního tanečního divadla. Svou první operní inscenaci jako režisérka připravila v roce 1998, byl jí  Verdiho Macbeth. V Čechách pracuje poprvé. Za hlavní témata  plzeňské inscenace označila „individualitu každého člověka a jeho osud, který je více méně v jeho vlastních rukou; boj proti temnotě v nás, síle strachu, marnosti, nenávisti a chamtivosti, která je tak jako tehdy i teď mocná...“ Členy jejího týmu jsou vždy scénograf Hans Dieter Schaal a kostýmní výtvarnice Marie-Luise Strandt. Druhým dirigentem plzeňského nastudování Idomenea je Chuhei Iwasaki, mladý Japonec, který absolvoval Pražskou konzervatoř, kde zůstal jako dirigent smyčcového orchestru. Ve studiu pokračuje na AMU.


pátek, 08 březen 2019 15:04

Před 150 lety zemřel Berlioz. Pražské jaro chystá jeho Te Deum

Po několika desetiletích na letošním festivalu Pražské jaro zazní Berliozovo ohromující Te Deum. Dnes je tomu přesně sto padesát let, co průkopník hudebního romantismu, jeden z velkých hudebních vizionářů, zemřel. U jeho uměleckých počátků stál mezi pařížskými pedagogy také český skladatel Antonín Rejcha… Kulaté jubileum není důvodem, ale určitě dobrou příležitostí, proč si Berliozovu hudbu v roce 2019 víc připomínat. V Obecním domě 15. května uvede Te Deum osmasedmdesátiletý americký dirigent John Nelson, počítaný mez specialisty na tohoto skladatele… První uvedení díla se mělo konat v Křišťálovém paláci v Londýně. Autorovou představou byla tisícovka zpěváků a mimořádně posílený orchestr o pěti stech členech. Premiéra se tam nakonec neuskutečnila, ale nastudování a provedení díla při Světové výstavě v Paříži v roce 1855 mělo podobné parametry. Interpretů bylo na devět set a lidé se na koncert sjížděli zvláštními vlaky… Na Pražském jaru bude hudebníků i lidí v publiku méně, ale i tak jde o grandiózní koncert. Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu vystoupí tenorista Nicholas Phan a alespoň tři vokální tělesa – Slovenský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor a Kühnův dětský sbor. Berliozova díla s liturgickými texty, tedy i Te Deum, chvalozpěv na velikost Boží, působí v kontextu okolní hudební tvorby jako velikášská a pompézní. Naddimenzovaný interpretační aparát a exaltovaný hudební výraz posluchače buď fascinoval, nebo odpuzoval… V kratší první polovině večera zazní předtím Berliozova známá programní symfonická skladba Harold v Itálii. Violové sólo, které ztělesňuje hrdinu, stejně jako v básni Lorda Byrona putujícího krajinou a projektujícího do ní své pocity, bude hrát Karel Untermüller.


pátek, 08 březen 2019 07:15

Stavbu varhan v Dobřanech podpoří hudba i víno a móda

Záměr postavit v Dobřanech na Plzeňsku varhany s dispozicí co nejpodobnější Bachovým výmarským varhanám podpoří v létě další benefiční koncert, tentokrát z díla barokního skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera, tamního rodáka. Koná se 14. srpna. Ještě předtím se v polovině května ve městě uskuteční Fashion Art Show – přehlídka umění módy a vlasové stylistiky s řadou doprovodných programů. Také  výtěžek z této akce půjde  na podporu stavby bachovských varhan – co nejpřesněji takových, jako byly ty, na kterých na zámku ve Výmaru Bach komponoval a které později bohužel shořely. Jejich přesná podoba co do počtu a charakteru rejstříků bude vždy jen hypotetická a zprostředkovaná, ale jejich co nejbližší nápodobu prý zatím žádný varhanář nevytvořil. Cílem Nadačního fondu Přátelé dobřanských varhan je iniciovat postavení takového nástroje a jeho osazení do vzácné raně barokní skříně v kostele sv. Mikuláše. Tamní varhany nejsou schopny provozu. Dosáhnout cíle je reálné za deset až patnáct let, první odhady nákladů hovoří zhruba o 20 milionech korun. Podobu a jedinečnou dispozici varhan, jejichž existence by jednou mohla vést třeba i k založení bachovského festivalu, má určit odborná mezinárodní komise. S myšlenkou přišli členové křesťanské Koinonie Jan Křtitel - Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci, která v Dobřanech působí. Na podporu projektu se už uskutečnilo víc než deset benefičních koncertů, ale prodává se za tím účelem například i víno, dar od sicilského vinaře. Základní umělecká škola v Dobřanech nese od roku 2000 jméno J. S. Bacha. Hodlá mimochodem letos na podzim uspořádat 1. ročník mezinárodní soutěže pro děti a mladé „Bachovská cesta“. Vize Nadačního fondu Přátelé dobřanských varhan původně vyrostla bez vlivu ZUŠ J. S. Bacha. Napomohla ale tomu, že oba subjekty již nějaký čas spolupracují.


pátek, 08 březen 2019 06:51

V libereckém divadle má dnes premiéru Trubadúr

Po dvanácti letech se na scénu Divadla F. X. Šaldy v Liberci vrací Verdiho Trubadúr, dramatická, emocemi nabitá opera z roku 1853. Po dnešní premiéře se další představení konají 10., 12. a 23. března a 3. a 23. dubna. Dirigentem nové inscenace je Martin Doubravský, režisérem Peter Gábor, slovenský tvůrce se zkušenostmi zejména z činoherního a muzikálového divadla, který má nicméně za sebou už i sedm operních projektů. Hlavní role zpívají Lívia Obručník Vénosová, Kateřina Jalovcová a Jiří Rajniš; jako Manrico s nimi v Liberci vystupuje italský tenorista Paolo Lardizzone, který se v tuzemsku už několik let opakovaně objevuje v plzeňském divadle a který od roku 2017 rovněž spolupracuje s libereckou operou. Il trovatore, sedmnáctá z Verdiho bezmála tří desítek oper měla premiéru v Římě a spolu s Rigolettem a Traviatou tvoří slavnou trojici děl, která skladatele díky melodice, orchestrálním barvám, psychologické přesvědčivosti vokálních partů i díky sborovým scénám vyzařujícím velké emoce a energii definitivně dostala do povědomí evropského publika - a patří dodnes k jeho nejhranějším. Skutečná světová operní klasika. Peter Gábor nepatří k avantgardním tvůrcům, kteří provokují. Jak se před premiérou vyjádřil, při režii opery uvažuje spíše činoherně – zachovává příběh a vztahy a snaží se dění na jevišti co nejvíc rozehrát. Ale současně se samozřejmě nechává k vyjadřovacím prostředkům inspirovat hudbou – tak, aby všechny složky inscenace korespondovaly s jejími emocemi. 


čtvrtek, 07 březen 2019 06:49

U filharmonie v Brně hostuje dirigent Liebreich

Dirigentským hostem Filharmonie Brno je dnes a v pátek Alexander Liebreich, první sezónu šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu a před létem končící dosavadní šéfdirigent Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu v Katovicích. Na programu brněnského abonentního programu jsou v sále Stadionu čtyři čísla - Vyzvání k tanci Carla Marii von Webera, které se stalo populárním valčíkem díky orchestrální verzi z pera Hectora Berlioze, dále Čtyři preludia a Vážné zpěvy v aranžmá současného německého autora Detleva Glanerta, v nichž Johannes Brahms zaznamenal předtuchu blízké smrti své dlouholeté přítelkyně Clary Schumannové. Potom následuje předehra a Isoldina smrt z lásky z Wagnerovy opery Tristan a Isolda a v závěru pak hlavní číslo večera - symfonická báseň Smrt a vykoupení od Richarda Strausse, dosahující mistrovských poloh při hudebním ztvárnění stavů úzkosti a blouznění, střídaných s uvolněním a melancholií. Shodou okolností toto dílo zazní v Brně bezmála přesně 108 let poté, co ji tam autor osobně (2. 4. 1911) dirigoval s tehdejším německým orchestrem Brünner Philharmoniker. Sólistou je v pátek a v sobotu chorvatský basbarytonista Krešimir Stažanac. Alexander Liebreich loni převzal funkci uměleckého ředitele Festivalu Richarda Strausse v bavorském alpském letovisku Garmisch-Partenkirchen, kde skladatel, dirigentův krajan, žil. Liebreich byl rovněž zvolen předsedou Společnosti Richarda Strausse… Za týden se před Filharmonii Brno postaví mladý dirigent Jiří Rožeň. O další týden později, od 20. března, připravuje a řídí abonentní program šéfdirigent tělesa Dennis Russell Davies.


čtvrtek, 07 březen 2019 06:33

Nebezpečné známosti jako balet v Ostravě

Národní divadlo moravskoslezské uvádí dnes v premiéře baletní novinku Nebezpečné známosti, často známou také pod jménem Valmont. Autory jsou uznávaný evropský choreograf Krzysztof Pastor a úspěšný současný lotyšský hudební skladatel Arturs Maskats. Oba zároveň vytvořili libreto podle románové předlohy. Tou je úspěšný román francouzského spisovatele Pierra Choderlose de Laclose Les Liaisons dangereuses (Nebezpečné známosti) z roku 1782. Děj je založen na dramaticky vyhrocených mezilidských vztazích, odehrávajících se na tanečních bálech, které byly pro dobu, kdy se příběh odehrává, středobodem společenského setkávání. Vášnivá markýza de Merteuil a chladnokrevný vikomt de Valmont hrají s lidmi a jejich emocemi nebezpečnou hru plnou rafinovaných intrik. Bohabojná madame de Tourvel, mladá a naivní Cecílie Volanges spolu s rytířem Dancenym se stanou jejich pěšáky. Hráči ale netuší, že se nakonec stanou rukojmími svých vlastních emocí. Sólisté jsou zahraniční a choreograf Krzysztor Pastor je osobně vybíral a průběžně dohlížel na celý soubor při zkoušení. Inscenaci hudebně nastudoval a taktovky se ujme Jiří Habart.


středa, 06 březen 2019 07:15

Pudlák autorem první skladby se znějící sirénou

Pravidelnou polední zkoušku zvukových zařízení pro varovné signály využije dnes v Praze Orchestr Berg k prvnímu hudebnímu happeningu plánovaného cyklu nazvaného Hudba k siréně. Úvodní „mikrokoncert“ se pod tímto názvem koná v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Siréna je na střeše jen pár metrů od místa koncertu a skladatel Miroslav Pudlák, jehož nová kompozice tam dnes v premiéře zazní, je absolventem a nyní také pedagogem této školy. Akce, nabízející netradiční zážitek se současnou hudbou, je určena nejen lidem spojeným s fakultou, ale je otevřena široké veřejnosti a je zdarma. Z iniciativy orchestru Berg, který je průkopníkem nových forem hudebních produkcí, vznikají teď nové skladby pro několik hudebníků (a sirénu). Dostaly název „hudební intervence k pravidelné zkoušce sirén“. Mohou být realizovány pouze v konkrétním čase. Sirénu, jejíž zvuk zvenčí proniká do daného prostoru, využívají skladatelé jako další hudební nástroj. Nová díla takto postupně vytvoří téměř dvě desítky českých autorů. Každý koncert se odehraje na jiném místě – v Praze i mimo ni. V přímém přenosu se tyto hudební produkce budou objevovat každou první středu v měsíci těsně před polednem ve vysílání stanice Vltava Českého rozhlasu, který je koproducentem projektu, i na kanálu Youtube a sociální síti Facebook Českého rozhlasu. K dispozici bude online archiv jednotlivých nahrávek. Produkce mají mimo jiné pomoci probudit u posluchačů neortodoxní přemýšlení nad hudbou. Další v pořadí se uskuteční 3. dubna v kombinaci Horního náměstí v Olomouci a pražské Novoměstské radnice a Lichtenštejnského paláce, sídla AMU. Bude ji mít v rukou skladatel Jan Trojan. Ve středu 1. května  bude zapojen Bastion a Park Folimanka, hudbu koncipuje Ian Mikyska. A 5. června bude dějištěm akce pražské Gymnázium Jana Keplera a skladatelem Martin Klusák.


středa, 06 březen 2019 06:30

Olga Šroubková zahraje Brucha ve Zlíně

Jeden z nejhranější a nejoblíbenějších houslových koncertů a významná představitelka nastupující generace českých houslových virtuózů - to je krátký popis zítřejšího koncertu, který pořádá Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Koncert pro housle a orchestr Maxe Brucha provede 7. března Olga Šroubková, vítězka posledního ročníku mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Na programu jsou pak ještě Filharmonické tance pro orchestr Jana Nováka a Symfonie č. 5 B dur Sergeje Prokofjeva. Zlínskou filharmonii bude řídit její šéfdirigent Tomáš Brauner. Houslový koncert č. 1 g moll Maxe Brucha patří celosvětově mezi nejoblíbenější a nejhranější opusy tohoto typu. Kompozice v romantickém stylu vznikla v roce 1866, o rok později pak její autor společně s tehdejším předním houslistou Josephem Joachimem provedli jistou revizi. A právě z důvodu, že ji Bruch psal „na míru" vynikajícímu houslovému interpretovi, je technicky mimořádně náročná. Vyniká ale také melodickým bohatstvím a celkovou zvukovou barevností. Jana Nováka považuje řada hudebních odborníků za jednu z nejtalentovanějších a zároveň také nejvýraznějších postav české hudby poválečné éry. Nicméně, vzhledem k tomu, že po srpnových událostech roku 1968 tento rodák z Nové Říše poblíž Telče emigroval společně se svojí rodinou z tehdejšího Československa, dostaly se jeho skladby na seznam zakázaných děl a na koncertních pódiích proto zaznívaly zcela ojediněle. Až po roce 1989 se Jan Novák dočkal posmrtné rehabilitace a jeho skladatelský odkaz oprávněného uznání. Své Filharmonické tance dokončil již roku 1956 a následně je věnoval tehdy nově založenému brněnskému symfonickému orchestru. Svoji 5. symfonii Sergej Prokofjev komponoval v průběhu Druhé světové války a myslel jako oslavu svobodného a šťastného člověka, jakýsi triumf lidského ducha pozitivně doufajícího v optimistickou budoucnost.


středa, 06 březen 2019 01:31

Anděl pro Martinů a Českou filharmonii

Poprvé v historii cen Anděl byla oceněna klasická hudba. Sošku získala v úterý večer Česká filharmonie za premiérovou nahrávku méně známé pastorální opery Bohuslava Martinů Čím lidé žijí. „Chtěli bychom tuto cenu poslat do nebe Jiřímu Bělohlávkovi,“ vzpomněli zástupci našeho předního orchestru na svého bývalého šéfdirigenta, se kterým operu při jejím koncertním provedení v prosinci 2014 natočili. Na snímku se podílejí sbor Martinů Voices a jako sólisté Ivan Kusnjer, Petr Svoboda, Jan Martiník, Lucie Silkenová, Ester Pavlů, Jaroslav Březina, Lukáš Mareček a jako vypravěč houslista Josef Špaček. Nastudování si vysloužilo nominaci na cenu The International Opera Award. Nahrávka se dočkala i televizního zpracování režiséra Jiřího Nekvasila. Česká televize za film získala na loňském Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha speciální uznání za mimořádný umělecký počin. Libreto vytvořil Martinů na základě anglického překladu povídky Lva Nikolaje Tolstého Kde je láska, tam je i Bůh. Opera What Men Live By poprvé zazněla v roce 1954 v USA na letních hudebních kurzech v Interlochenu (Michigan). Jiří Bělohlávek (1946–2017) byl významným světovým ambasadorem díla Bohuslava Martinů. Jen pro Supraphon natočil na čtyři desítky jeho symfonických, koncertantních a jevištních děl... Nominováno jinak bylo na Cenu Anděl za rok 2018 v kategorii Klasika ještě smyčcové kvarteto Epoque Quartet s deskou zachycující hudbu dirigenta a skladatele Jana Kučery; čtveřice se věnuje zejména jazzu, rocku, alternativě a aranžím a v sále Lucerny připomene 26. března v bohatém programu s řadou hostů dvacet let své přítomnosti na české hudební scéně. A třetím nominovaným byl komorní sbor Martinů Voices řízený Lukášem Vasilkem, a to za nahrávku madrigalů Bohuslava Martinů. Hudební ceny Anděl vyhlašuje Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu a hlasuje o nich Česká hudební akademie; letos se předávaly už osmadvacátým rokem. Klasická hudba má jinak třetím rokem své „vlastní“ ceny Classic Prague Awards


úterý, 05 březen 2019 14:02

Začíná výstava o Prodané nevěstě

Odpolední vernisáž dnes v 17 hodin zahájí výstavu Nevěsta prodaná do ciziny, která se koná v Muzeu Bedřicha Smetany na Novotného lávce v centru Prahy. Veřejnosti bude přístupná od zítřka až do 2. listopadu 2020. Výstava mapuje historii nejznámější opery Bedřicha Smetany v zahraničním kontextu - od jejího prvního provedení v cizině ještě za Smetanova života v roce 1871 v Petrohradu, přes její triumfu na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni v roce 1892, který ji otevřel cestu do světa. Rok po tomto úspěchu uvedlo operu Divadlo na Vídeňce a v rychle pak následovaly další zahraniční scény. Prodaná nevěsta se vydala na cestu kolem světa. Během devadesátých let 19. století byla uvedena v mnoha evropských městech, zejména v německy mluvícím prostoru, a na programech se objevovala i na počátku 20. století, kdy se prosadila také v Americe, Africe, Asii i Austrálii. V zámoří ji v roce 1909 uvedla Metropolitní opera (tehdy se hrála v německém překladu). Jako Mařenka tam zazářila pražská rodačka, sopranistka Ema Destinnová. O uvedení opery na této prestižní scéně se zasloužila společně s dirigentem Gustavem Mahlerem. V roce 1941 ji pro Metropolitní operu nastudovala v anglickém překladu Jarmila Novotná. Výstava se dotkne také novodobých významných provedení, mimo jiné pařížského z roku 2008 nebo uvedení v Mnichově v prosinci roku 2018. Výstavu pořádá Národní muzeum ve spolupráci - Muzeum B. Smetany, fotografie Jarmily Novotné zapůjčil Zámek Liteň, z.s., který se stará o odkaz této naší proslulé pěvkyně.


úterý, 05 březen 2019 07:00

Dnes se předávají Ceny Anděl, mají i kategorii Klasika

Hudební ceny Anděl, které vyhlašuje Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu a o nichž hlasuje Akademie populární hudby, se letos předávají už osmadvacátým rokem. Ceremoniál se odehraje dnes večer v prostorách pražského Fora Karlín. Novou kategorií je pro letošek Klasika. Nominovanými v ní jsou tři soubory. Jednak je to Smyčcové kvarteto Epoque Quartet s deskou zachycující hudbu dirigenta a skladatele Jana Kučery; čtveřice se věnuje zejména jazzu, rocku, alternativě a aranžím a v sále Lucerny připomene 26. března v bohatém programu s řadou hostů dvacet let své přítomnosti na české hudební scéně. Dalším nominovaným je Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a sólisty za vůbec první nahrávku jednoaktové pastorální opery Čím lidé žijí, zkomponované Bohuslavem Martinů v 50. letech v USA podle Tolstého povídky. Třetím nominovaným je komorní sbor Martinů Voices řízený Lukášem Vasilkem, a to za nahrávku madrigalů Bohuslava Martinů. V jednotlivých kategoriích, jichž je čtrnáct, vybírají akademici nejlepší desky a písně v dvojkolové volbě. Ceny Anděl chtějí upozornit na to nejlepší, co se v hudbě v roce 2018 napříč celým jejím spektrem událo. Týkaly se až dosud v podstatě všech žánrů, jen vážné hudby ne… Nominace obsahují v dosavadních žánrech jména skupin Lucie, Mandrage, Monkey Business, The Atavists a Vesna, zpěváků Miro Žbirky, Barbory Polákové, Mikolase Josefa, Kapitána Dema, Moniky Načevy a Radůzy a řady dalších hudebníků a formací.


úterý, 05 březen 2019 06:30

FOK odstartoval Ateliér hudební edukace

Hudebka na dotek, to je první projekt Ateliéru hudební edukace, který založil Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Vznikl v součinnosti s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Hudebka na dotek zahrnuje workshopy určené studentům vysokých škol, kteří studují učitelství hudební výchovy. V sobotu proběhl první a tento týden bude další, proběhne formou koncertu nazvaného Orchestr na dotek pro rodiny s dětmi, jen s tou změnou, že musel být přesunutý z uzavřené Smetanovy síně do Divadla Hybernia. Další workshopy se pak budou konat v dubnu. „První workshop se nesl ve velmi tvůrčím duchu. Vedla ho předsedkyně České Orffovy společnosti Lenka Pospíšilová. Studenti si během několika hodin vyzkoušeli, jak pracovat s klasickou hudbou tak, aby se stala pro děti předmětem opravdového zájmu, a především radostí,“ doplňuje produkční edukativních pořadů FOK Eva Kolková. Dílny pro studenty učitelství hudební výchovy navazují na přípravná dopoledne Hudebního klubu FÍK, kde lektorky České Orffovy společnosti pracují s dětmi na dané hudební téma.


pondělí, 04 březen 2019 07:10

Vítězové Cen Jantar za rok 2018

V neděli večer byly už podruhé rozdány Ceny Jantar pro umělce s vazbami na Moravskoslezský kraj. Slavnostní galavečer v ostravské aule Gong přenášel živě Český rozhlas Ostrava a záznam je stále k vidění na YouTube. V kategorii Artificiální hudba se instrumentalistou roku stal hráč na cimbál Daniel Skála a hudebním tělesem roku Janáčkova filharmonie Ostrava. Za operu v ženské kategorii získala cenu Veronika Holbová za role v inscenacích Osud a Triptych, které uvedlo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, a mezi muži zabodoval Pavel Klečka za roli Revírníka v opavské inscenaci Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky. Interprety roku 2018 se stali zpívající violoncellistka Dorota Barová a klavírista Tomáš Kačo. V kategorii muzikál zvítězili Marie Fialová za role Dželíny a Demetry a Ján Slezák za dvě protikladné role Rozumbrada a Rambajz-Tága v muzikálu Kočky Národního divadla moravskoslezského. Za balet si cenu vytančili Sawa Shiratsuki za roli Kitri a Sergio Méndez Romero za roli Basila v baletní inscenaci Don Quijote, opět Národního divadla moravskoslezské v Ostravě. Celkem, včetně ostatních kategorií mimo klasickou hudbu, bylo předáno šestnáct cen. Novinkou letošního ročníku bylo udílení dvou cen za celoživotní dílo, získali je zpěvačka Marie Rottrová a fotograf Jindřich Štreit. Oni i budoucí laureáti budou od letoška symbolicky zvěčněni v připravované Jantarové galerii slávy v Dolních Vítkovicích. Stejně jako vítězové šestnácti výročních cen, také laureáti cen za celoživotní dílo dostávají skleněnou sošku se třpytivým jantarem na vrcholu, kterou navrhla renomovaná ostravská sochařka Šárka Mikesková, jen s tím rozdílem, že mají pozlacený podstavec.


pondělí, 04 březen 2019 06:31

Extravagantní barokní podvečery

Světské kantáty Johanna Sebastiana Bacha a Nicolase Berniera otevřou v úterý večer jarní řadu 19. koncertního cyklu Barokní podvečery, pořádaného souborem Collegium Marianum. Koncert se koná v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě pod názvem Les plaisirs a spoluúčinkují při něm pěvci Lore Binon, Tobias Berndt a Tomáš Lajtkep. Společným motivem skladeb bude oslava nejrůznějších požitků a zálib, včetně popíjení tehdy vzácné kávy. Zazní proto mimo jiné Bachova „Kaffeekantate“ nebo Bernierova kantáta Le Caffé. „Stravaganza“ znamená výstřední, experimentální, fantaskní... Právě tak se jmenuje celý letošní ročník cyklu, který prezentuje pečlivě vybraná hudební díla v krásných historických sálech Prahy, ale hlavně ve špičkové interpretaci na dobové nástroje. Je rozvržen v jarní a pak ještě podzimní části až do konce prosince. Nejčastěji se jednalo o imitaci zvuků přírody a zvířat, ale označení La stravaganza použil například i Antonio Vivaldi pro svou sbírku sólových koncertů, ve kterých dosáhl nové zvukovosti a objevného melodického vedení… Druhý koncertní program zazní 28. března v Barokním refektáři kláštera dominikánů v Jilské ulici na Starém Městě, má název Bizzaria a slibuje zřídka hraná virtuózní houslová díla období baroka, včetně virtuózní zvukomalebné sonáty Heinricha Ignaze Bibera, plné zvukových efektů počínaje imitací hlasů nejrůznějších zvířat a konče pochodem mušketýrů… Další z koncertů se koná 25. dubna v Letním refektáři Strahovského kláštera a je věnován hudebním ztvárněním vodního živlu; zařazeny jsou tam skladby Georga Philippa Telemanna, Antonia Vivaldiho a Jeana-Marie Leclaira. Úzká návaznost na architektonické památky Prahy je pro Barokní podvečery typická. Dramaturgyní Barokních podvečerů je Jana Semerádová, hráčka na barokní příčnou flétnu a od založení v roce 1997 umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum.


neděle, 03 březen 2019 06:37

Liana Aleksanyan v Pucciniho Butterfly

Hostem Národního divadla v Praze je pro dnešní večer sopranistka Liana Aleksanyan. V představení Pucciniho opery Madama Butterfly vystoupí v hlavní roli Čo-Čo-San, kterou v těchto letech zpívala a zpívá také v divadlech v Buenos Aires, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Klagenfurtu, Mannheimu, Soulu, Düsseldorfu a Valencii i v milánské La Scale. V roce 2019 bude Butterfly kromě Prahy zpívat například také ve Florencii či Terstu. Umělkyně arménského původu se objevuje v Evropě zejména v Mozartových, Verdiho a Pucciniho operách. V rámci angažmá v Brunšviku a Essenu ji diváci mohli vidět také v Evženu Oněginovi, v Lucii z Lammermooru, v Carmen a v operách Simon Boccanegra, Don Giovanni, Nápoj lásky a Hoffmannovy povídky. Hostovala opakovaně v Komické opeře v Berlíně, mimo jiné ve Verdiho Traviatě a Luise Millerové nebo v Pucciniho Bohémě, v Hamburku se objevila v hlavní roli Poulenkových Dialogů karmelitek. Studovala na Jerevanské konzervatoři. Úspěšně se zúčastnila pěveckých soutěží v Drážďanech, Vídni a Toulouse. Mimořádné hostování v Praze se uskuteční jako záskok za onemocnělou sólistku Marii Kobielskou.


sobota, 02 březen 2019 07:10

Nové Scala Radio v Británii nabídne klasickou hudbu

Nová rozhlasová stanice klasické hudby začne v pondělí 4. března vysílat ve Velké Británii. Scala Radio bude digitální stanicí, která nabídne nejen starší klasickou hudbu, ale také skladby autorů 20. a 21. století, prostor dostane například i jeden z nejmladších britských skladatelů, devatenáctiletý Jack Pepper. Důležitou roli má hrát i mluvené slovo. „Stovky rozhlasových stanic na našem trhu hrají pop nebo rock, pouze dvě nabízejí klasiku. Jsme jiní, protože chceme posluchače nejen bavit a smát se s nimi, ale trávit s nimi i čas při poslechu kvalitní hudby. Některé skladby budou pro posluchače známé, některé nové a vzrušující, ale všechny nadčasové, krásné a v dnešní době zcela nezbytné,“ konstatoval šéfredaktor stanice Simon Mayo. Scala Radio spustí skupina Bauer Media, která už v tuto chvíli nabízí zkušební vysílání a informace o programech na adrese http://www.scalaradio.co.uk/.


sobota, 02 březen 2019 06:28

Pardubická filharmonie o neslyšících skladatelích

Dva velcí skladatelé, Bedřich Smetana a Ludwig van Beethoven, přišli o sluch, přesto tento zásah osudu ustáli. Jak je možné, že i neslyšící skladatelé dokázali psát geniální hudbu? A co neslyšící lidé, je možné jim hudbu reprodukovat? Nejen na tyto otázky odpoví nedělní koncert Komorní filharmonie Pardubice pro děti a rodiče. Koná se v Sukově síni Domu hudby od půl jedenácté dopoledne. Programem provedou dirigent Marko Ivanović a moderátor Petr Kadlec. Pořady pro děti a rodiče pořádá Komorní filharmonie Pardubice už desátým rokem. Běhemm jara odehraje ještě dva abonentní koncerty pro děti. Určeny jsou malým posluchačům zhruba od 5 do 13 let. 


pátek, 01 březen 2019 06:30

Olga Jelínková už jedenáctou Královnou noci

Sopranistka Olga Jelínková vstoupí 8. března do inscenace Mozartovy Kouzelné flétny v německém Chemnitz v roli Královny noci. Půjde tak už o jedenáctou produkci této opery, ve které bude účinkovat. „Role Královny noci je vzrušující svými nebezpečně, takřka vražedně vysokými tóny. Tříčárkovaná f musí intonačně sedět jako perličky v náhrdelníku,“ popisuje Olga Jelínková. „Královna noci zpívá i jednu z nejznámějších árii operní literatury vůbec, velkolepou Der Hölle Rache (Pekelná pomsta), kterou zná každý např. z Formanova filmu Amadeus. Jakmile jednou zklamete, posluchači okamžitě zaregistrují jakoukoliv nepřesnost, a proto je to velký adrenalin. Zároveň je pro mě velkou poctou, že vedení německých divadel si mě vybírá i do rolí v jejich mateřském jazyce, protože jakýkoliv nežádoucí akcent je samozřejmě vnímán bedlivěji a konkurence je obrovská.“ Čeští diváci ji budou moci jako Královnu noci  slyšet teď v březnu v pražském Stavovském divadle. Olga Jelínková je členkou ansámblu Státního divadla v Saarbrückenu, kde otevřela tuto sezonu jako Violetta Valéry v La traviatě (připomeňte si rozhovor), kromě toho ztvárnila také roli Elviry ve Verdiho opeře Ernani v německém Mannheimu. Největším uměleckým úkolem první poloviny letošního roku pak pro ni bude role Markétky v Gounodově opeře Faust a Markétka, premiéra je ohlášena na 31. května. 


pátek, 01 březen 2019 06:20

Sternenhoch a Štefan Margita mají nakročeno na Ceny divadelní kritiky

Osmdesát divadelních publicistů vybralo letošní nominace na Ceny divadelní kritiky za rok 2018. Anketa navázala na na tradici Cen Alfréda Radoka. Národní divadlo v  Praze by mohlo slavit i na poli opery, mezi nominovanými je totiž tenorista Štefan Margita, který má šanci na ocenění v kategorii mužský výkon roku za ztvárnění Kapitána Vereho v Billy Budovi Benjamina Brittena. A druhým je Ivan Acher, ten zaujal svým původním kusem Sternenhoch, který uvádí Nová scéna. Nominace má hned tři, za nejlepší inscenaci, za poprvé uvedenou českou hru roku a za hudbu roku. Ostatní nominovaní už jsou mimo oblast hudebního divadla. Ceny Alfréda Radoka byly výročním žebříčkem nejlepších uměleckých výkonů v rámci českého divadla, udělovány byly od roku 1992 na základě hlasování kritiků. Ceny divadelní kritiky na ně navázaly v roce 2014. Zaštiťuje je časopis Svět a divadlo a ty letošní budou vyhlášeny v neděli 17. března.


čtvrtek, 28 únor 2019 22:22

Zemřel klavírista a dirigent André Previn

Zemřel André Previn, americký pianista, skladatel a dirigent židovského původu, bylo mu 89 let. Jeho úspěšný život se uzavřel doma v New Yorku po krátké nemoci. Previnova rodina utekla před nacisty z Německa do USA a protože malý André se už od mala projevoval jako zázračné dítě, brzy se v novém prostředí uchytil jako skladatel a aranžér filmové hudby v Hollywoodu. Dirigoval a aranžoval hudbu pro slavné muzikály jako Porgy a Bess, My Fair Lady, Gigi a Sladká Irma, za které získal Oscary. Kromě nich ve své kariéře získal také deset cen Grammy. Později začal dirigovat klasickou hudbu, v roce 1967 se stal hudebním ředitelem Houstonského symfonického orchestru, poté filharmonie Los Angeles nebo Královského filharmonického orchestru. Na jeho skladatelském kontě je například opera Tramvaj do stanice Touha podle stejnojmenné divadelní hry Tennessee Williamse, která měla premiéru v operním domě v San Franciscu v roce 1998. Hlavní roli (Blanche DuBois) tehdy zpívala sopranistka Renée Fleming. Previn složil v tomto období mnoho dalších děl z oblasti vážné hudby, vokální, komorní i symfonie. Jako dirigent pravidelně pravidelně vystupoval s mnoha předními světovými symfonickými tělesy. V Česku se poprvé představil v rámci hudebního festivalu Pražské jaro 2010, v pražském Obecním domě vedl Českou filharmonií a řídil svou vlastní skladbu Diversions, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda se sólistou Thomasem Martinem a 7. symfonii Antonína Dvořáka a na druhém koncertě se pak představil jako komorní hráč v Klavírním kvartetu Es dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na Pražském jaru měl přitom debutovat už v roce 1977 s Londýnským symfonickým orchestrem. Onemocněl ale a zaskočil za něj Colin Davis. Nemoc pak překazila i jeho účinkování na závěrečném koncertu festivalu v roce 2009, koncert tehdy za něj řídil Eliahu Inbal. André Previn byl pětkrát ženatý, jeho třetí manželkou byla herečka Mia Farrow, poslední pak v letech 2002 až 2006 světoznámá německá houslistka Anne-Sophie Mutter.


čtvrtek, 28 únor 2019 08:56

V Plzni jsou od 28. února do 28. března Smetanovské dny

Pietní akt u pomníku skladatele zahájí dnes v Plzni Smetanovské dny. Devětatřicátý ročník mezinárodního hudebního festivalu potrvá čtyři týdny a nabídne desítku koncertů, sympozia, výstavy, literární večery a řadu dalších doprovodných programů. Úvodní koncert patří dnes americké sopranistce Sophii Burgos, kterou v Měšťanské besedě doprovodí Plzeňská filharmonie s šéfdirigentem Ronaldem Zollmanem. Divadlo J. K. Tyla přispěje 17. března představením Fibichovy opery Nevěsta messinská. Ve festivalových koncertních programech figurují harfistka Jana Boušková, violoncellistka Michaela Fukačová, pianista Marián Lapšanský, flétnista Jiří Stivín, Musica Bohemica s Jaroslavem Krčkem, Wihanovo kvarteto, Prague Radio Trio aa České noneto, slavící zrovna 95 let. Varhanice Irena Chřibková vystoupí s hráčem na bicí nástroje Martinem Opršálem. A těšit se lze i na vystoupení plzeňského lidového souboru Mladina ve formě masopustní veselice. Mottem festivalu a tématem letošního mezioborového vědeckého sympozia je Zrození lidu v české kultuře 19. století. Pořadatelem Smetanovských dnů je od roku 2013 Plzeňská filharmonie. Prologem festivalu byl v listopadu koncert laureátů Smetanovské klavírní soutěže, pořádané plzeňskou konzervatoří. V Plzni Bedřich Smetana v roce 1843 dokončil gymnaziální studia. Složil tam řadu drobných klavírních skladeb, většinou tanečních, jako jsou polky a kvapíky.


čtvrtek, 28 únor 2019 06:51

Recitál Ildara Abdradrazakova zrušen, jedná se o jiném termínu

Koncert Ildara Abdradrazakova a Mariny Šaguč, který se měl konat 3. března v pražském Rudolfinu, se z technických důvodů ruší. Oznámila to pořádající agentura. Diváci ale o večer s největší pravděpodobností později nepřijdou, protože se jedná o náhradním termínu. Basbarytonista Ildar Abdrazakov měl vystoupit v operním recitálu, na kterém ho měla doprovodit PKF-Prague Philharmonia a jako host vystoupit v Praze usazená sopranistka Marina Šaguč. Na programu byly árie od Verdiho, Rossiniho, Mozarta, Rachmaninova a Rimského-Korsakova. Dirigovat měl manžel sólistky, původem gruzínský dirigent Alexander Khaindrava. Abdrazakov účinkoval loni v prosinci při slavnostním zahájení sezóny v milánské La Scale v titulní roli Verdiho opery Attila. Moderní inscenace vzbudila kontroverzní reakce, ale třiačtyřicetiletý ruský pěvec si každopádně za účinkování v ní od kritiky vysloužil označení nejlepší operní basista světa.


čtvrtek, 28 únor 2019 06:34

Otáčivé hlediště zůstane v zámecké zahradě

Otáčivé hlediště zůstane v zahradě zámku Český Krumlov. Točna už několik let vadí památkářům, tvrdí, že by její další existence v původním místě mohla ohrozit setrvání zápisu města v seznamu UNESCO. Komise, která se budoucností točny zabývá, ale přijala návrh ministra kultury Antonína Staňka, aby v barokní zahradě zůstala. Ministr bude příští týden v Paříži jednat se zástupci UNESCO a včerejší rozhodnutí komise jim předloží. Komise také doporučila, aby Národní památkový ústav jako správce zámeckého areálu prodloužil nájem pozemků a nebytových prostor do roku 2025. Otáčivé hlediště poslední dobou rozdělovalo odbornou veřejnost i politické představitele. Předchozí ministr Ilja Šmíd uvažoval o přesunu točny do do takzvaného divadelního traktu v areálu bývalého zahradnictví. To podporoval i ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Radnice navíc nedávno zastavila změnu územního plánu a začala řešit prodloužení zahrady. Kraj i České Budějovice jsou ale pro zachování točny tam, kde je. Město také plánuje zahájit přípravné práce k architektonické soutěži o budoucí podobě divadla. Otáčivé hlediště vzniklo v roce 1958 a po celou dobu ho provozuje Jihočeské divadlo. Svoji dnešní podobu získalo během rekonstrukce v letech 1989 až 1993, která navíc zvýšila jeho kapacitu na současných 644 míst. 


středa, 27 únor 2019 12:24

Začíná Hudba bez hranic 2019

Královské baroko pro housle a cembalo, to je podtitul koncertu, který dnes otevře XI. ročník cyklu Hudba bez hranic. Koná se nepravidelně, ale za celou dobu své existence neměl ani jeden rok přestávku a v Praze nabídl více než tři desítky programů na různých místech, od všech poboček Českého muzea hudby, přes muzea Bedřicha Smetany i Antonína Dvořáka, kostel sv. Bartoloměje, až po prostory Polského velvyslanectví, Maďarského kulturního centra nebo Slovenského domu, Valdštejnského paláce, Rakouského kulturního fóra, od roku 2015 ale využívá nejvíc barokní refektář dominikánů v Jilské. A právě tam se koná i dnešní zahajovací koncert cyklu. Skladby Antonia Vivaldiho, Johana Sebastiana Bacha, Jiřího Antonína Bendy, Bohuslava Martinů a Tomasa Antonia Vitaliho na něm zahrají český houslista Jaroslav Šonský a německá cembalistka Gesine Tiefuhr. Dalším koncertem v květnu pak bude večer 22. května nazvaný Jarní serenáda. Jaroslav Šonský tentokrát povede soubor Martinů Strings Prague, se kterým vystoupí mladá německá houslistka Anna-Katarina Thoma, vítězka řady soutěží s vazbami na české prostředí. Zazní díla Bohuslava Martinů, Antonia Vivaldiho a Josefa Suka. V jednání je ještě listopadový koncert, který by měl představit osobnost Antonína Dvořáka ve zlomových okamžicích jeho života prostřednictvím jeho písňové i jiné hudební tvorby a recitace a s využitím textů balad Jaromíra Erbena. Cyklus Hudba bez hranic pořádá spolek České kořeny


středa, 27 únor 2019 06:35

Architektka Eva Jiřičná ve Zlíně

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů připomene 13. března mimořádným večerním koncertem životní jubileum architektky Evy Jiřičné, mimo jiné autorky tamního moderního Kongresového centra. Orchestr v něm sídlí a koncertuje od roku 2011. Na programu je Sukův pochod V nový život, Dvořákova 8. symfonie zvaná Anglická a 2. houslový koncert Bohuslava Martinů. Diriguje Jakub Klecker, sólistou bude koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček. Koncert je podle pořadatelů koncipován jako výraz srdečného poděkování inspirativní ženě, díky jejíž iniciativě zlínská filharmonie sídlí v tak unikátním prostoru. Před koncertem se uskuteční v Malém sále setkání s jubilantkou - Povídání o architektuře. Eva Jiřičná se narodila 3. března 1939 ve Zlíně, ale už víc než 45 let žije a pracuje v Londýně. V roce 1984 tam založila vlastní ateliér - Eva Jiricna Architects Limited. V roce 1999 spolu s Petrem Vágnerem založila v Praze ateliér AI - Design. Oba ateliéry poskytují komplexní služby - návrhy nových veřejných i soukromých budov a veřejných prostor, mostů, rekonstrukcí, interiérů, výstav, nábytku i dalších unikátních předmětů. Design v pojetí Evy Jiřičné a jejích spolupracovníků se vyznačuje lehkostí, prosvětleností a respektem k materiálu, zejména k tradičnímu sklu, oceli a kameni. Architektka českého původu získala Řád Britského impéria, je nositelkou titulu Královský průmyslový designer a členkou Královské akademie umění. Má čestné doktoráty a profesury na několika univerzitách, pracuje v mezinárodních porotách architektonických soutěží a přednáší o své práci po celém světě.


úterý, 26 únor 2019 09:19

Martin Kot z Pražské konzervatoře vyhrál akordeonovou soutěž ve Vídni

Absolutním vítězem prestižní akordeonové soutěže se ve Vídni o víkendu stal Martin Kot, student prvního ročníku Pražské konzervatoře. Do léta ho čeká ještě soutěž v Monsu v Belgii a v Alcobaça v Portugalsku. Kot je žákem Ladislava Horáka. Mezi dvěma desítkami soutěžících - rakouských, německých ale i polských, srbských či litevských - zaujal povinným Preludiem a fugou BWV 871 od J. S. Bacha, virtuózním provedením Lovecké etudy, pod kterou jsou podepsáni skladatelé Paganini, Liszt a Dmitriev, i originálními skladbami Francka Angelise a Artema Nyzhnyka. Martin Kot je už laureátem několika mezinárodních soutěží a pravidelně koncertuje. V juniorské kategorii soutěže Svazu amatérských hudebníků a spolků Rakouska - organizace VAMÖ - s přehledem zvítězil teprve devítiletý mimořádný talent akordeonové scény Viktor Stocker, žák Jiřího Neužila z Vlašimi. A skvěle se tam v mládežnických kategoriích prezentovali i žáci Petra Vacka ze ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech, akordeonisty, který i letos od 22. do 24. 8. pořádá na škole Letní hudební akademii. Soutěž rakouské organizace VAMÖ, sdružující hráče na akordeon, kytaru, mandolínu, citaru, cimbál a tamburu, patří k respektovaným kláním. Je otevřena kandidátům ze zemí EU. Akordeonovou třídu z Pražské konzervatoře po ní čekají nejen další mezinárodní soutěže – nejbližší je už v březnu v německém Klingenthalu – ale také jubilejní pátý ročník Mezinárodních akordeonových dnů, soutěžního festivalu, který se letos koná v Praze od 1. do 3. listopadu.


úterý, 26 únor 2019 06:39

Jarní Drážďany: Pape, Barenboim, Pappano, Lisiecki, Bell, Mutter, Batiashvili, Grimaud…

Drážďanský hudební festival Dresdner Musikfestspiele se jako každý rok koná v podstatě souběžně s Pražským jarem. Letos nabídne od 16. května do 10. června 56 akcí na 22 místech. Má jako motto slovo Visionen - Vize a chce jím mimo jiné připomenout sté výročí Bauhausu, jedné z nejvýznamnějších avantgardních škol umění, designu a architektury, mimořádného učiliště, střediska moderní výtvarné práce. Školu s tímto názvem založil v roce 1919 architekt Walter Gropius. Z Výmaru se stěhovala do Dessau a pak do Berlína. Pianista Nikolai Tokarev zahraje proto na jarní přehlídce v saské metropoli Musorgského Obrázky z výstavy s videoinstalací upomínající na Kandinského inscenaci v Dessau z roku 1928. Mezi hvězdnými koncerty má být první vystoupení basisty Reného Pape, významného rodáka, s Drážďanským festivalovým orchestrem. Janu Voglerovi, violoncellistovi a uměleckému garantovi festivalu, je věnováno nové dílo pro violoncello a orchestr, které zazní v premiéře na koncertě Symfonického orchestru Západoněmeckého rozhlasu WDR; zajímavé je, že skladbu napsali tři autoři ze tří kontinentů - Sven Helbig z Německa, Nico Muhly z USA a Zhou Long z Číny, dirigentem bude Cristian Măcelaru. V programu festivalu figurují také Staatskapelle Berlin a Daniel Barenboim, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Antonio Pappano, Vídeňští filharmonikové a Tugan Sokhiev nebo Orchestr Mariinského divadla a Valerij Gergiev. Mezi sólisty jsou Yo-Yo Ma, Jan Lisiecki, Joshua Bell, Chilly Gonzales, Anne-Sophie Mutter, Lisa Batiashvili, Hélène Grimaud, Fatma Said nebo Yuja  Wang a vedle nich například také dvě ženy s taktovkou - Mirga Gražinyte-Tyla, šéfdirigentka City of Birmingham Symphony Orchestra, a Barbara Hannigan, která se soubory Ludwig Orchestra a Cappella Amsterdam a s mladými talentovanými pěvci uvede koncertně Stravinského operu Život prostopášníka. Bavorský Junior Balet z Mnichova a berlínská Akademie umění uvedou novou Bohnerovu choreografickou verzi díla Triadic Ballet Oskaa Schlemmera. Bohatá je i jazzová nabídka a Přijet má také kytarista Eric Clapton.


pondělí, 25 únor 2019 17:40

Mladá krev pro Filharmonii Brno

Mladá krev je název koncertní řady, v níž prezentují své schopnosti v komorní hudbě členové Orchestrální akademie Filharmonie Brno. Ve středu 27. 2. se koná další vystoupení. Zahrají při něm klarinetista Filip Pokorný, hornista Kryštof Koska a hráčka na bicí nástroje Kristýna Švihálková a s nimi vedle několika hostů také bývalí členové akademie - fagotista Jan Šmíd a hráč na bicí Radim Večeřa. Podtitul cyklu Hudba zblízka naznačuje, že hudebníci hrají publiku takřka na dosah – a posluchači podmanivou atmosféru koncertů, při nichž je sál Besedního domu intimně nasvícen a atypicky rozestaven, oceňují. Dobrý ohlas má také z povahy věci strhující mladistvý projevy účinkujících a jejich atraktivní rozmanitý repertoár. Ve středu jsou zastoupeni autoři Joseph Horovitz, Casey Cangelosi, Ivan Trevino, John Psathas a jako aranžér Dvořákova Amerického kvartetu pro Moravské dechové kvinteto skladatel David Walter. Lákadlem večera je Psathasova skladba Cloud Folk pro osm hráčů na bicí nástroje a klavír. Percussion Ensemble JAMU ji provede jako údajně teprve druhé těleso na světě... Orchestrální akademie umožňuje mladým talentovaným hudebníkům, ať už jde o studenty nebo o čerstvé absolventy hudebních škol, získat praxi v profesionálním symfonickém tělese. Jsou přijímáni na dva roky na základě výběrového řízení a některým z nich se pak v budoucnu, v konkurzu při doplňování stavu, snadněji otevře cesta mezi členy orchestru. Podobnou Orchestrální akademii zřizují podle zahraničního vzoru v poslední době i další česká tělesa.


pondělí, 25 únor 2019 15:24

Nová česká a německá hudba na společných koncertech

Nová hudba na druhou je mnohaletý volný koncertní cyklus prezentující soudobou českou a německou hudební tvorbu. Nejbližší program je připraven do Koncertního sálu Pražské konzervatoře na večerní hodiny úterý 26. února. Odpoledne se zejména pro studenty skladatelského oddělení školy uskuteční seminář se zastoupenými autory. Jako nejbližší pak následuje koncert ve Studiu Českého rozhlasu Plzeň 5. března. Letošní program tvoří díla šesti autorů - Holmera Beckera, Michaela Emanuela Bauera, Nikolause Brasse a za českou stranu Járy Nováka, Jiřího Bezděka a Pavla Trojana staršího. Skladby už během února zazněly v mnichovském Sále Bavorské akademie krásných umění, v norimberském kostele sv. Kláry, v sále Weinschenkovy vily v Řezně a v Základní umělecké škole J. S. Bacha v Dobřanech na západě Čech. Repertoár tvoří kompozice pro klarinet, kytaru a akordeon, ať už pro trio, nebo pro některou z kombinací těchto nástrojů. Důraz je kladen zejména na originální tvorbu pro akordeon a komorní hudbu s účastí akordeonu, protože jedním z iniciátorů, propagátorů a interpretů tohoto již tradičního festivalu je akordeonový virtuos Ladislav Horák, pedagog Pražské konzervatoře.  Letos s ním účinkují klarinetista Milan Polák a kytarista Jára Novák. Projekt „Nová hudba na druhou“ se uskutečňuje jako bienále od roku 2004, a to za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Českého hudebního fondu, Nadace Život umělce a Českého rozhlasu Plzeň. Jen v tomto osmém ročníku se termínově posunul z očekávaného roku 2018 až na letošek. Díky projektu už vznikla řada nových kompozic; jsou vydávány tiskem a vysílány v rozhlase, nabízeny školám, institucím a hudebním zájemcům. Stávají se trvalým repertoárem na hudebních scénách obou zemí. V prvním ročníku se uskutečnilo osm koncertů. Druhého ročníku se šesti koncerty se zúčastnilo šest skladatelů stejně jako pak v roce 2008, kdy byl úvodní koncert zařazen do rámce oslav 200. výročí Pražské konzervatoře. Díky Nové hudbě na druhou vznikají také další kontakty a různé další formy spolupráce mezi hudebními institucemi obou zemí. Koncerty se většinou konají v Praze a Plzni a v Německu v Regensburgu a Mnichově. Čtvrtý ročník se díky koncertům v Přešticích a Ludwigsthalu rozšířil v roce 2010 i do příhraničí. O dva roky později se koncertovalo také v Klatovech a nově v Norimberku. Šestý ročník se vedle stálých scén představil i na vysoce prestižním místě – ve velkém sále Bayrische Akademie der Schönen Künste v Mnichově. Sedmý ročník se uskutečnil kromě tradičních sálů i na nových prestižních místech – v kostele Sankt Klara v Norimberku a v Seidloově vile v Mnichově a Weinschenkově vile v Řezně. Pravidelně vznikají profesionální nahrávky v Českém rozhlase Plzeň.


pondělí, 25 únor 2019 06:50

Kožená v prosinci jako Oktavián v Metropolitní opeře

Magdalena Kožená se po osmi letech vrátí do Metropolitní opery. Na přelomu letošního prosince a ledna 2020 ji poprvé v New Yorku čeká šest představení Straussova Růžového kavalíra. V inscenaci Roberta Carsena, kterou bude dirigovat její manžel Simon Rattle, ztvární roli Oktaviána. Maršálku má zpívat Camilla Nylund a barona Ochse rakouský basista Günther Groissböck. Kožená debutovala v Met v roce 2003 v Mozartově Figarově svatbě a od té doby tam zpívala ve třech desítkách představení, naposledy v roce 2011 v titulní ženské roli Debussyho opery Pelléas a Mélisanda. V září uvede tato scéna po třiceti letech Gershwinovu operu Porgy a Bess, připravuje také Bergova Vojcka. Po pěti letech se v příští sezóně do Met vrátí sopranistka Kate Lindsey, a to jako Nero v nové inscenaci Händelovy opery Agrippina. V nové inscenaci se objeví v New Yorku po sedmi letech také Bryn Terfel. Ztvární v březnu 2020 pod taktovkou Valerije Gergieva Wagnerova Bludného Holanďana. Novým titulem bude v Met opera Akhnaten od Philipa Glasse s příběhem ze starověkého Egypta. Vystoupí v ní oslavovaný americký kontratenorista Anthony Roth Costanzo. V květnu příštího roku se má na jeviště Metropolitní opery vrátit Janáčkova Káťa Kabanová. Titulní roli bude zpívat Susanna Phillips, Kabanichu ztvární Dolora Zajick, Dikoje John Tomlinson, Tichona Štefan Margita a Borise Pavel Černoch. Čtvrtým Čechem v sezóně je Adam Plachetka. Ztvární ve Figarově svatbě postupně jak Hraběte, tak Figara.


neděle, 24 únor 2019 07:10

Renata Scotto slaví 85 let

V italské Savoně se před 85 lety narodila slavná sopranistka a také operní režisérka Renata Scotto. V 18 letech debutovala jako Violetta ve Verdiho La Traviatě, o rok později následovalo první vystoupení v La Scale a v roce 1957 první mezinárodní úspěch, když na festivalu v Edinburghu vynikajícím způsobem zaskočila za Marii Callas v Belliniho opeře La sonnambula. Poté už se zařadila mezi světové hvězdy po bok Renaty Tebaldi nebo Mirelly Freni a spolupracovala také s naší sopranistkou Evou Urbanovou. Její kariéra trvala dlouhá čtyři desetiletí, během kterých vytvořila bez mála pět desítek rolí od osmnácti skladatelů. Později začala učit zpěv a také vytvářet operní režie, mimo jiné se podepsala pod Madama Butterfly v Metropolitní opěře a další necelou desítku titulů pro slavné operní domy i festivaly.


sobota, 23 únor 2019 06:46

Ústeckou Veselou vdovu uvidí také lidé v Děčíně, Chebu, Mostu, Jablonci a Jihlavě

Severočeské divadlo bude mít od neděle na repertoáru Lehárovu operetu Veselá vdova. Naposledy ji uvedlo v roce 2008. V Ústí nad Labem se nyní bude hrát zhruba jednou měsíčně. Během března s tímto titulem soubor také pohostinsky vystoupí ve Waldkreiburgu, Schweinfurtu, Wormsu, Weingartenu a v Hanau a v Česku během března, dubna a května mimo jiné v Děčíně, Chebu, Mostu, Jablonci nad Nisou a Jihlavě. Režisér Michal Lieberzeit se podle vlastních slov snaží ctít autory a volí cestu, která by nejlépe převyprávěla příběh. Odehrává se někdy kolem roku 1900 a režisér se ho nesnažil nijak aktualizovat. „Už od prvních zkoušek jsem cítil velký respekt k tomuto dílu, které, ač námětem vážné, je svižné a hudebně geniální,“ uvedl. Veselá vdova podle něj obsahuje  v krystalicky čisté podobě všechno -  něhu, rozmary, hodně lásky a sem tam nějakou hádku, dojetí, sentiment, ale hlavně humor. A nabízí něco v operetním repertoáru výjimečného – vtipné, svižné a uvěřitelné libreto… Hudební nastudování je dílem Milana Kaňáka. O role se dělí Michaela Katráková s Gabrielou Kopperovou, Jaroslav Kovacs s Michalem Bragagnolou, Petr Matuszek s  Michaelem Kubečkou, Viktória Ballánová s Dianou Hladíkovou a další.


pátek, 22 únor 2019 15:49

Smetanova síň zůstane zavřená do 17. března

Smetanova síň Obecního domu zůstane zavřená až do 17. března, tedy o týden déle proti prvním odhadům, pokud nenastanou neočekávané komplikace. Provoz přerušila havárie, ze stropu se uvolnily kusy štuků, je nutné provést opravu a také zjistit, zda nehrozí pád dalších. V secesním sále jsou zatím zrušené všechny plánované akce včetně koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Obecní dům jedná s producenty o náhradních termínech. Na místě zatím odborníci postavili lešení a provedli první průzkumy. Zjistili, že příčinou bylo nejspíše uvolnění ukončovacího plechu kolem středové vitráže. Na plech totiž na několika místech doléhala ozdobná štuková římsa, která se letitým působením malých vibrací postupně uvolňovala. Smetanova síň je nejrozsáhlejším prostorem Obecního domu. Malby stropních výplní a nástěnné obrazy jsou dílem Karla Špilara. K plastickou výzdobu sálu tvoří štukové skupiny Vyšehrad a Slovanské tance umístěné po stranách pódia od Ladislava Šalouna.Ostatní prostory Obecního domu jsou normálně přístupné..


pátek, 22 únor 2019 12:29

Nabucco Státní opery Praha na letním festivalu v Regensburgu

Soubor Státní opery Praha vystoupí 12. a 13. července na Zámeckých slavnostech v bavorském Řezně. Poveze tam inscenaci Verdiho opery Nabucco připravenou v režii pěvce Josého Cury. Schlossfestpiele Regensburg se konají od roku 2003 každé léto jako open air festival na venkovní scéně před kulisou zámku St. Emmeram, někdejšího benediktinského kláštera, od 19. století ve světském držení rodiny Thurn a Taxis. Vedle pražského operního souboru, které tam už předloni uvedl Verdiho Aidu, zastupuje v letošním programu klasickou hudbu tenorista Jonas Kaufmann. Zazpívá 18. července s orchestrem Hofer Symphoniker a dirigentem Jochenem Riederem. Festivalový program je tradičně mixem klasiky a dalších hudebních žánrů. Pro letošek budou jeho dalšími protagonisty jazzová královna Diana Krall, německá popová hvězda Nena a formace Revolverheld a Haindling. Zařazeno je také hudební divadlo pro děti s názvem Michel aus Lönneberga. Pořadatelskou záštitu nad festivalem má kněžna Gloria von Thurn und Taxis.


pátek, 22 únor 2019 06:30

Richard Nováka zazpívá příběh Magelony a Petra

Mimořádný recitál Richarda Nováka připravil na pondělí 25. února Ensemble Opera Diversa. V sále Konventu Milosrdných bratří v Brně Zazní písňový cyklus Die schöne Magelone Johanesse Brahmse. Nejdůležitější zpracování pozdně středověkého příběhu o lásce krásné Magelony a rytíře Petra zpracoval na sklonku 18. století Ludwig Tieck. Brahms pak přibližně o šedesát let později zhudebnil patnáct romancí z tohoto eposu. Richarda Nováka doprovodí mladý klavírista Kostiantyn Tyshko. Úryvky z eposu přednese v českém překladu Vladimír Krátký, člen činohry Národního divadla v Brně. Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Za dvacet let se soubor vyvinul na hudební společnost, která pořádá kolem dvaceti vystoupení a představení ročně. Na svém kontě má sedm celovečerních oper, dvě desítky autorských minioper, desítku původních orchestrálních skladeb a velké množství klasického repertoáru. Ve své vlastní produkci obvykle uvádí tři až pět tematických koncertních projektů. Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, hlavně s díly spřízněných autorů. Komorní orchestr pak vznikl v roce 2005 a od počátku ho vede koncertní mistr Jan Bělohlávek. 


čtvrtek, 21 únor 2019 06:44

Semperoper hojně obsadila Štěpánku Pučálkovou

Drážďanská Semperoper zveřejnila program na příští sezónu - dost pěveckých příležitostí v ní dostane česká mezzosopranistka Štěpánka Pučálková, která se stala členkou souboru od této sezóny. Ještě do prázdnin bude debutovat například jako Mercedes v Bizetově Carmen, také v Meyerbeerových Hugenotech nebo ve světové premiéře komorní opery 4.48 Psychose, kterou napsal současný britský skladatel Philip Venables na motivy knihy své krajanky, dramatičky Sarah Kane. Další tituly, ve kterých se objeví, jsou Schönbergův Mojžíš a Áron nebo Händelův Julius César v Egyptě a od příští sezóny také ve Figarově svatbě, La traviatě, Lazebníku sevillském, Hoffmannových povídkách, Rigolettovi, Evženu Oněginovi nebo v opeře Die andere Frau, kterou složil Torsten Rasch, dnes čtyři-a-padesátiletý skladatel, rodák z Drážďan. Štěpánka Pučálková je domácímu publiku známá například z pražského Národního divadla, kde účinkuje v inscenacích oper Romeo a Julie, Madama Butterfly a Werther. S drážďanskými umělci se poprvé setkala na jubilejním padesátém ročníku Velikonočního festivalu v Salcburku, v roli Siegruny se podílela na inscenaci Wagnerovy Valkýry pod vedením Christiana Thielemanna. A letos v lednu pod taktovkou Plácida Dominga vystoupila na slavnostním koncertu s názvem „Mozartovy narozeniny“ spolu se sopranistkou Adelou Zahariu, tenoristou Petrem Nekorancem a basbarytonistou Simonem Alberghinim. Lednový rozhovor si můžete připomenout zde


středa, 20 únor 2019 16:00

Olivier Latry náhradně v Rudolfinu

Varhanní recitál s Olivierem Latrym, kterého Pražanům nabídne Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, se uskuteční náhradně 3. března od 14.00 hodin v Rudolfinu. Původně se měl konat ve Smetanově síni Obecního domu, ta je ale zatím zhruba na tři týdny uzavřená kvůli nečekanému pádu štuků ze stropu. Francouz Olivier Latry je titulárním varhaníkem katedrály Notre Dame v Paříži, tedy varhaníkem od Matky Boží. Pražští symfonikové ho poprvé přivítají pod svojí hlavičkou, ovšem na jiném místě, než se původně plánovalo. Zazní skladby Roberta Schumanna a Johanna Sebastiana Bacha, jehož díla tvoří páteř celého programu, který by se dal nazvat Bach romantik.