Lucia Maloveská

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička.

K hudbě, umění i k psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. V současnosti studuje hudební teorii na pražské AMU a vzdělání v nejbližší době rozšíří v rámci studijního pobytu na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Zaměřuje se na tvorbu slovenských skladatelů a také na racionální kompoziční postupy. Jako hudební recenzentka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 - a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. 

9

„Hlavnou osou večera bolo spojenie Čajkovský – Byčkov – Česká filharmónia.“

„Gerstein na mňa pritom pôsobí ako ten typ interpreta, ktorý neustále hľadá nové spôsoby, ako dielo podať: a to môže byť dvojsečná zbraň.“

„Vo forte úsekoch som naozaj mala pocit, že sa mi zvuk dostáva do každej bunky.“

Na festivale Dvořákova Praha odznel v piatok 13. septembra prvý z troch koncertov Českej filharmónie venovaných hudbe Petra Iľjiča Čajkovského. Pod taktovkou toho najpovolanejšieho, Semjona Byčkova, zazneli dve diela, ktoré sú z hľadiska frekventovanosti uvádzania veľmi kontrastné: na jednej strane legendárny Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol, ktorého sa ujal Kirill Gerstein, na strane druhej symfónia Manfred, s ktorou dramaturgia orchestrálnych koncertných sezón a festivalov počíta oveľa menej.

 
2

 „Vo štvrtkovom podaní Sboru Národního divadla ani tak populárnemu kusu, akým je „zbor Židov“, nechýbala výpovedná hodnota a určite sa z neho nestala len „povinná jazda.“

 „Svatopluk Sem pred obecenstvo predstúpil s absolútnym nadhľadom nad interpretovanou skladbou, s dokonale zvládnutou prácou s frázovaním, fondom a výrazom.“

 „Že orchester Smetanovej hudbe rozumie sa potvrdilo aj na zahajovacom koncerte.“

Zahajovacím koncertom s názvom 30 let svobody započalo 12. septembra Národní divadlo nielen novú sezónu, ale aj oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. Program, na ktorom vystúpili orchester, zbor a sólisti divadla, odznel pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka a skladal sa z prevažne operných kusov, ktoré sú svojou tematikou spojené s bojom za slobodu či ďalšími myšlienkami Novembra ´89.

 
15

„Orchester BERG a Matouš Hejl od publika rozhodne vyžadovali aktivitu.“

„Rozhodnutia poslucháča sa priamo podieľajú na tom, aký bude výsledný, individuálny dojem zo skladby.“

„Kompozíciu Prolínám, stmívám si budem pamätať ako plynule sa odvíjajúce metamorfózy, skladbu, ktorá mala zmysluplne rozvrhnutý svoj vývoj, priebeh, dynamiku celku.“

Pod titulom „Lost in space“, teda „Stratené v priestore“ uvádzal Orchester BERG svoj letný koncert, umiestnený do industriálneho priestoru Pragovky. Na programe 13. augusta bolo pritom jediné číslo, premiéra skladby Prolínám, stmívám mladého skladateľa Matouša Hejla.

 
8

„Vittorio Ghielmi predstavil violu da gamba v naozaj najlepšom svetle, ako nástroj schopný nevšedných zvukových odtieňov, chvejivej nízkej dynamiky a ladného frázovania.“

„Pod vznešeným povrchom barokovej tanečnosti dokázali hráči rozkódovať širokú škálu zdržanlivých, no o to presvedčivejších emócií.“

„Skladby, ktoré sme v Břevnovskom kláštore počuli, treba chcieť vnímať, skúsiť sa nastaviť na ich nuansy, pulz, výrazové spektrum.“

Hoci sa na koncertoch starej hudby objavujem rada a v poslednom období vlastne relatívne často, vždy je pre mňa takto zameraný koncert skôr zvedavou návštevou, než pobytom v domácom prostredí. Ako „outsider“ potom s nadšením pozorujem, že k sebe táto hudba pripútava ľudí spravidla nesmierne fascinovaných a z odborného hľadiska maximálne zasvätených. Moje návštevy tak potom nie sú len vítaným osviežením, ale vďaka vysokej interpretačnej úrovni, prepracovanej dramaturgii či fundovaným slovám k programu často aj naozaj poučným exkurzom.

 
7

„Príjemne ma prekvapilo naozaj dobré zvládnutie nástrojov, prejavujúce sa najmä v dielčích sólo líniách.“

„Budem si pamätať citlivo, plasticky zahraté hobojové sólo z prostredného Andante Barberovho Koncertu pre husle.“

„Eleanor Alberga je známa inšpiráciou v exotickej karibskej hudobnej tradícii a tejto povesti nezostáva nič dlžná ani v rozprávkovom diele Snow White.“

London Schools Symphony Orchestra, uznávané mládežnícke teleso, sa v rámci koncertného cyklu Musica Orbis 29. júla predstavilo v kostole svätých Šimona a Júdu. Pod vedením svojho umeleckého šéfa Petra Asha sa ukázali v pestrom programe, zahrnujúcom hudbu od Dvořáka až po súčasnú jamajskú autorku Eleanor Alberga.

 
0

„Českej filharmónii sa dobre podarilo zachytiť štýlové špecifiká skladieb, hrali spoľahlivo, pútavo, jednoducho, na skutočne vysokej úrovni.“

„Prevedenie vzbudzovalo dojem spontánnej kreativity a optimizmus Schubertovej symfónie orchester publiku bez problémov sprostredkoval.“

„Išlo o jedného z najlepšie zvládnutých Straussov, akých som počula.“

K záveru sezóny, ako šiesty koncert abonentnej rady B, sa Česká filharmónia rozhodla zaradiť dvojicu skladieb z okrajových fáz romantizmu: Symfóniu č. 3 D dur Franza Schuberta a Sinfoniu domestica Richarda Straussa. Večer 26. júna, prebiehajúci pod taktovkou Franza Welsera-Mösta, bol tak okrem skvelého zážitku z interpretácie aj zaujímavou možnosťou porovnať celkom odlišné štádia vývoja jedného hudobného druhu.

 
DSC8686

„Hra v študentskom orchestri je u nás pre poslucháčov škôl často skôr nemilou povinnosťou, než skutočne prínosnou praxou, v zahraničí je to nastavené tak, aby sa školským ansámblom darilo viac.“

„Čo sa týka technických dispozícií, hráči sú nepochybne vybavení dostatočne a najmä v sláčikovej sekcií možno hovoriť o dobrých výkonoch.“

„Najviac rezerv mal orchester vo výraze.“

Siedmy ročník koncertného cyklu Musica Orbis do Prahy opäť prináša zaujímavé poloprofesionálne a najmä mládežnícke zoskupenia z celého sveta. 20. júna sa tak v Rudolfine predstavil New England Conservatory Youth Philharmonic Orchestra, uznávaný ansámbel študentov vo veku 14-18 rokov. Do Prahy so sebou priviezli Jubilee zo Symphonic Sketches Georgea Whitefielda Chadwicka, Totenfeier Gustava Mahlera a Beethovenovu Piatu symfóniu, vystúpili pod taktovkou Davida Loebla.

 
0

„Vďaka kvalitným interpretom a dobre zvolenému programu sa tak táto významná spoločenská udalosť stala aj pozoruhodnou udalosťou hudobnou.“

„Zážitkom bolo pre mňa počúvať najmä Patríciu Janečkovú, ktorá napriek svojmu veku pôsobila veľmi zrelo a vyrovnane.“

„Adam Plachetka svojim bohatým hlasovým fondom od samého začiatku publikum celkom ohúril.“

Lednicko|Valtický hudobný festival, mladé podujatie s rýchlo narastajúcim ohlasom, predznamenalo svoj štvrtý ročník naozaj štýlovo. Namiesto južnej Moravy, kde má festival svoje zázemie, sa totiž 15. júna presunulo do Viedne, kde sa v mestskom Lichtenštajnskom paláci uskutočnil mimoriadny koncert k príležitosti 300. výročia vzniku Lichtenštajnska. Stalo sa tak za prítomnosti vzácnych hostí, vrátane kniežaťa Lichtenštajnska Hansa Adama II. Vystúpili Patrícia Janečková, Adam Plachetka a ansámbel Barocco sempre giovane.

 
neděle, 16 červen 2019 09:00

Snový charakter Konvergence

1

„Spojovacím prvkom medzi dielami bol istý kontemplatívny charakter, sprevádzaný umierneným, stíšeným vyznením.“

„Hudobná analýza spánku je nepochybne zaujímavá a nosná idea.“

„Konvergence publikum vrátila do reality vnímavejších, zamyslenejších, povznesenejších.“

Česko-slovensko-japonskú mozaiku skladieb ponúkol júnový koncert koncertného cyklu spolku Konvergence. 13. júna tak tradične v prostredí kostola svätého Vavrinca odznelo šesť rôznorodých komorných kompozícií v podaní členov Ensemble KONVERGENCE a ich blízkych spolupracovníkov. Vystúpili Jiří Mráz: klarinet, Matěj Vlk: husle, Ondřej Štochl: viola, Sebastián Tóth: violončelo, Egli Prifti: klavír, Jiří Lukeš: akordeón a Martin Opršál: vibrafón.

 
0

„Spoločným menovateľom skladieb, v prípade Pärta a Reicha, bola inšpirácia biblickými textami.“

„Sledovať jednotlivé ´ťahy´ hráčov a premeny štruktúry, o ktorej viete, že by nabudúce mohla zaznieť úplne inak, ma naozaj bavilo.“

„Večer tak celkovo radím k tým podujatiam Orchestru Berg, ktoré mali pre mňa jednu z najpútavejších dramaturgií vôbec.“

Orchestr BERG vybral na svoj stredajší koncert program spojený predovšetkým s minimalizmom. Ako bolo avizované aj v popise koncertu, zazneli diela ikon tohto štýlu, Arvo Pärta a Steve Reicha, preložené svetovou premiérou skladby Petra Wajsara. Voľba sa ukázala ako veľmi atraktívna: trombónista Štěpán Janoušek a teleso, tradične pod vedením Petra Vrábla, sa 5. júna predviedli pred celkom vypredanou sálou DOX+.

 
Strana 1 z 5