neděle, 06 březen 2022 13:05

Letošní program Musica non grata s poselstvím práva svobodně tvořit a žít ve svobodném světě

Autor:

Cyklus Musica non grata vstupuje letos do své třetí sezóny. Tento mezinárodní hudební a kulturní projekt České republiky a Německa je iniciovaný a organizovaný Národním divadlem s finanční podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice. Jeho poselstvím je oživovat umělecký odkaz skladatelů a skladatelek významných pro hudební život meziválečného Československa, kteří byli pronásledováni nacionálním socialismem či jiným způsobem perzekuováni z důvodů náboženských, rasových, politických nebo genderových. V centru jeho pozornosti stojí především tvorba českých skladatelů a skladatelů vázaných na německy mluvící prostředí, kteří měli význam pro pražský hudební život mezi léty 1918 až 1938. V kontextu aktuálních událostí, ve kterých je vnímatelná jasná paralela s tragickými dějinami dvacátého století, které cyklus Musica non grata mapuje, vnímá Národní divadlo o to intenzivněji jeho poselství: poselství práva na svobodný život v demokraticky smýšlejícím světě a práva na svobodné, pluralitní tvůrčí prostředí.

 

MNG2021-04-07-krasa03-Serghei-Gherciu

 

Základními kameny Musica non grata 2022 budou čtyři operní a operetní premiéry v produkci Opery Národního divadla a Státní opery, uvedení Zásnub ve snu Hanse Krásy v koprodukci s Národním divadlem moravskoslezským, česká premiéra Symfonie č. 21 „Kaddish“ Mieczysława Weinberga a letní setkání mladých umělců v rámci Hudební akademie Terezín. „Program 2022 je skutečně velmi bohatý, částečně i proto, že se do jarní části z důvodu pandemie přesunuly dvě operní produkce plánované již v roce 2021: Vzdálený zvuk Franze Schrekera a Plameny Erwina Schulhoffa. Na podzim nastuduje Státní opera jazzovou operetu Ples v hotelu Savoy Paula Abrahama a Národní divadlo uvede Švandu dudáka Jaromíra Weinbergera. S výjimkou Plamenů jsou všechny plánované tituly historicky svázány s Novým německým divadlem a Národním divadlem,“ představuje základní osu letošního programu manažerka projektu Musica non grata Tereza Dubsky.

 

MNG2021-11-26erwartung-c-Zdenek-Sokol

 

Cyklus Musica non grata podporuje spolupráci českých a zahraničních umělců. V českém debutu se představí režisér Timofej Kuljabin, dvojnásobný držitel Golden Mask Award v kategorii „Inscenace roku“. Další tituly byly režijně svěřeny do rukou Calixta Bieita, Martina Čičváka a Vladimíra Morávka. Na jevišti se potkají přední čeští a zahraniční pěvci: Světlana Aksenova, Aleš Briscein, Daniel Scofield, Denys Pivnitsky, Tone Kummervold, Vanda Šípová, Patricia Janečková, Jiří Brückler, Svatopluk Sem, Alžběta Poláčková, Jana Šrejma Kačírková, Jaroslav Březina a mnoho dalších.

Projekt Musica non grata se nechává inspirovat zlatou érou první Československé republiky, kdy byla Praha jedním z nejdůležitějších operních center Evropy. Prokazujeme jím poctu umělcům, kteří se stali obětí nacionálního socialismu,“ říká umělecký ředitel Opery Národního divadla a Státní opery Per Boye Hansen. Pořadatelé se snaží ukázat jejich nezměrnou uměleckou kreativitu, jejich radost ze života v době, kdy směli svobodně tvořit, jejich zvědavost, humor a ochotu experimentovat, charakteristickou pro tuto dobu, kdy se opera v Praze vyznačovala otevřeností a čilými kontakty s okolním světem. „Spolupráce českých a zahraničních umělců je jedním ze způsobů, jak vytvořit právě ony vzrušující, kreativní vibrace, tolik prospěšné pro umělecký růst, a věřím, že zároveň tolik občerstvující i pro diváka,“ doplňuje Hansen.

 

MNG2021-03-24-martinu01-Serghei-Gherciu

 

Program Musica non grata 2022 v sobě zahrnuje nejen zmíněná jevištní díla, k nimž lze svým rozsahem přiřadit ještě českou premiéru symfonie „Kaddish“ polského skladatele Mieczysława Weinberga. Každou z těchto velkých produkcí totiž doplňují tematicky laděné doprovodné programy, které dokreslují obrázek o době, ve které tato zásadní díla vznikala, o jejich tvůrcích a inspiračních zdrojích. „Ve spojení s operou Plameny vplouváme do světa jazzu a jeho přesahů do klasické hudby, Weinbergův Kaddish doprovodí koncert světově proslulé polsko-izraelské zpěvačky jidiš tanga Olgy Mieleszczuk, který dokreslí hudební život předválečné Varšavy,“ představuje širší kontext dramaturg cyklu Musica non grata Kai Hinrich Müller.

Letos rovněž naplno nastartují edukační programy. Těmi budou mistrovské kurzy s hostujícími umělci, otevřené režijní a orchestrální zkoušky, vzdělávací programy pro děti a především Hudební akademie Terezín, která proběhne od 15. do 19. srpna v Terezíně a Praze a jejíž náplní budou mistrovské kurzy, konference a veřejnosti volně přístupné komorní koncerty účastníků kurzů.

 

MNG2020-09-13spalicek-Serghei-Gherciu

 

Projekt podporuje také publikační činnost. V tomto roce vyjdou s jeho podporou dvě knihy určené pro zahraniční trh: v březnu New Paths in Opera (Nové cesty opery) Heleny Spurné a kolektivu autorů, které se tematicky věnují avantgardní opeře meziválečného Československa, a v prosinci německá verze knihy Františka Krause Povídky ze Svrabové čtvrti v překladu Kaie Hinricha Müllera. Opera Národního divadla a Státní opera se rovněž podílejí na vzniku nové kritické edice české verze opery Plameny Erwina Schulhoffa v nakladatelství Schott Music, která bude poprvé uvedena v život právě v Praze ve Státní opeře v červnu 2022 v režii Calixta Bieita.

Já osobně mám velkou radost z restartu původně zamýšlené edukační řady Musica non grata a z toho, že se začíná dařit poskytovat širší veřejnosti relevantní a zajímavé informace o této paradoxně stále nepříliš známé historické etapě evropských dějin a o jejím prolínání se s historií první Československé republiky,“ říká Tereza Dubsky s tím, že ji taky těší, že se projekt otevírá spolupráci s jinými kulturními subjekty, ať už v rovině propagační, nebo v rovině plánování koprodukčních projektů. Aktuálně tým pracuje na významném rozšíření obsahu webových stránek Musica non grata, které by se měly stát hodnotným informačním zdrojem z oblasti entartete Musik, a nově byla založena facebooková skupina Musica non grata, do které pořadatelé zvou všechny zájemce, kteří mají o téma entartete Kunst zájem. „Vedle stěžejní umělecké linky projektu posilujeme tedy v tomto roce významně i aspekt informační, popularizační či, nebojím se říci, vzdělávací,“ doplnila Dubsky.

 

MNG2021-11Zemlinsky-150-Serghei-Gherciu

 

Dnes se zdá neuvěřitelné, že tak krásná a umělecky hodnotná hudba, kterou představuje projekt Musica non grata, mohla být někdy někým považována za nežádoucí. Bohužel nacionální socialismus se ve svém slepém fanatismu nezastavil před ničím a neváhal pronásledovat umělce a umělkyně jen proto, že byli politicky nepohodlní nebo že byli Židé,“ vyjádřil se k projektu velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice, Jeho Excelence Andreas Künne, a dodal: „Naší povinností je uchovávat vzpomínku na jejich jména a nezměrné tvůrčí schopnosti, tím spíše zde v České republice, která poskytla prostor a zázemí k utváření bohaté česko-německo-židovské kulturní tradice.“ Projektem Musica non grata chtějí organizátoři ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí přispět k vypořádání se s těmito historickými křivdami, oživit hudbu, kterou nacisté umlčeli, a ukotvit ji pevně v povědomí dnešní generace. „Zároveň chceme tímto projektem zdůraznit, jak je důležité chránit blízké sousedství a přátelství mezi Českou republikou a Německem i naše společné kulturní dědictví v rámci Evropy,“ uzavírá Künne.

 

Foto: Zdeněk Sokol, Serghei Gherciu

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.