neděle, 05 červen 2022 07:09

Cena OSA in memoriam pro Juraje Filase

DSC7951Sedmnáctým rokem uděloval Ochranný svaz autorský Výroční ceny OSA. Ocenění za propagaci a šíření české hudby získal in memoriam skladatel Juraj Filas. V oblasti klasiky byli oceněni Jan Zástěra jako nejúspěšnější skladatel, Daniel Chudovský jako nejúspěšnější mladý autor a Petr Wajsar za Zlínské linie jako skladbu roku. Nejúspěšnějším autorem vážné hudby v zahraničí se stal Varhan Orchestrovič Bauer. Ocenění, vyzdvihující nejúspěšnější hudební tvůrce a textaře i v jiných žánrech než v klasice, vycházejí ze statistik OSA; zohledňují tedy úspěchy ve vysílání rozhlasu a televize, v koncertním provádění, v prodejnosti nosičů, na internetu a při dalších užitích hudby. Zlatou cenu za celoživotní přínos převzal Zdeněk Svěrák. Udělila mu ji dozorčí rada OSA. V populární hudbě chtějí Ceny OSA upozorňovat, že česká scéna přináší obsáhlý playlist nově vznikajících písniček, které se přitom nehrají v rádiích... Ochranný svaz autorský od roku 1919 zprostředkovává uživatelům hudby licenční smlouvy na užití autorsky chráněných hudebních děl. Jde o téměř čtyř milionů autorů všech žánrů z celého světa, z čehož je více než deset tisíc domácích.

Zveřejněno v AktuálněPlus
100

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros Media vydávají knihu Příběhy písní 1919–1960. Publikace vznikla k příležitosti stého výročí založení organizace, které OSA oslavila v roce 2019. Je průřezem nejoblíbenějšími a nejvýraznějšími písněmi z let 1919 až 1960 a snaží se přiblížit tvůrce i příběhy vzniku stěžejních hudebních děl po jednotlivých desetiletích. Autory jsou publicista Josef Vlček v oblasti populární hudby a muzikolog Jaromír Havlík, který provádí čtenáře hudbou klasickou. Kniha je v prodeji od letošního 18. ledna a přibližuje ji video, v němž hovoří Josef Vlček a Roman Strejček.

 
Zveřejněno v SouvislostPlus