*KlasikaPlus.cz

*KlasikaPlus.cz

-- redakce --

Koncert letošních úspěšných absolventů Letní hudební akademie Kroměříž nabídne v úterý 19. listopadu festival MUSICA Holešov v rámci své podzimní řady. Koncert se koná na Zámku Holešov od sedmi hodin. V rámci večera se představí šestice nejmladších talentovaných hudebníků - houslisté Matteo Hager a Kateřina Krejčová, klavíristé Eliška Tkadlčíková a Vojtěch Červenka, sopranistka Tereza Maličkayová a mezzosopranistka Jarmila Balážová.  Na programu večera zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Roberta Schumanna, Edwarda Elgara, Sergeje Rachmaninova, Bedřicha Smetany a dalších. Mezinárodní Letní hudební akademii Kroměříž založil dirigent Tomáš Netopil. Letošní druhý ročník navštívili mladí hudebníci z osmi zemí světa. „Garanty jejich kvalit jsou přední čeští umělci – lektoři akademie sopranistka Kateřina Kněžíková, houslista Josef Špaček, slovenský houslový virtuóz Dalibor Karvay a  klavíristé Karel Košárek a Zdeněk Klauda,“ připomněla výkonná ředitelka LHAK Jana Kubáčová.

Na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech zazněla dnes večer při koncertě laureátů vzpomínka na dirigenta Františka Drse, jehož život se nečekaně uzavřel letos 2. listopadu. Po léta s Karlovarským symfonickým orchestrem připravoval a řídil finálová kola soutěže a dirigoval koncerty vítězů. Byl někdejším zakládajícím člen Pražákova kvarteta, od roku 1974 koncertním mistrem operního orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni a od počátku 80. let dirigentem – v Hudebním divadle v Karlíně, pak i v Plzni. Byl dirigentem Komorního orchestru ND v Praze, v letech 2000 až 2011 dirigentem Státní opery Praha a v letech 2012 až 2013 dirigentem Opery Národního divadla. Nastudoval také řadu děl symfonické a oratorní tvorby, zejména pro rozhlasové nahrávky, a to převážně z oblasti soudobé tvorby. V roce 1995 společně se svou manželkou, pěvkyní Karolinou Hromádkovou, položil základ hudebnímu festivalu Operní týden Kutná Hora; první inscenací tam byla Smetanova opera Dalibor, situovaná do nádvoří Vlašského dvora. František Drs se narodil 21. 5. 1953 v Kutné Hoře. Vystudoval na pražské konzervatoři hru na housle a na AMU a soukromě dirigování. Při letošní soutěži musel jeho práci narychlo převzít dirigent Jiří Štrunc. 

Také Moravská filharmonie Olomouc plánuje mimořádný koncert k oslavám výročí třiceti let od sametové revoluce. V neděli 17. listopadu od sedmi hodin zazní program, který kombinuje známá díla Bedřicha Smetany a nejnovější tvorbu olomouckého rodáka Jana Vičara. Po předehře k opeře Libuše  se k orchestru v kantátě Česká píseň  připojí Komorní sbor Lenky Dohnalové – Mlynářové. Ve druhé polovině večera představí filharmonie kantátu Tempus Iuvenis, neboli Čas mládí, olomouckého skladatele a muzikologa Jana Vičara. Dílo čerpá ve svém zhudebněném textu ze středověké studentské poezie a je jakousi parafrází na Orffovu kantátu Carmina Burana. Účinkovat budou interpreti, kteří dílo premiérovali v březnu tohoto roku, sopranistka Veronika Kaiserová, basista Josef Kovačič a chlapecký sbor Bonifantes sbormistra Jana Míška. Koncert povede bývalý dlouholetý šéfdirigent olomouckých filharmoniků Petr Vronský.

V brněnském Besedním domě se v neděli 17. listopadu uskuteční další z řady abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno. Pod vedením sbormistra Petra Fialy připomene mužská část sboru dvojí třicáté výročí - svatořečení sv. Anežky České a výročí bojů za svobodu a demokracii. Na programu zazní oratorium Petra Fialy Píseň sestry Anežky a bratra Františka, Čtyři krátké modlitby sv. Františka z Assisi Francise Poulenca, výběr z mužských sborů Josefa Bohuslava Foerstera, výběr z Polní mše Bohuslava Martinů v úpravě pro baryton sólo, mužský sbor a varhany, varhanní Vigilie a kantáta Hora tří světel téhož autora. Rolí recitátorů se ujmou herečka Barbora Seidlová a Vítězslav Šlahař, spolu s Českým filharmonickým sborem Brno dále účinkují sopranistka Pavlína Švestková, barytonista Tomáš Badura a varhaník Martin Jakubíček. Koncert se koná od sedmi hodin.

Absolutním vítězem 54. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se v Karlových Varech stal Ukrajinec Andrij Charlamov, barytonista z Oděsy. V kategorii Opera, určené pro zpěváky do 35 let, získal mezi muži první cenu a první místo zaujal i mezi účastníky v kategorii interpretace písní. Jako druhý se umístil polský tenorista Aleksander Kruczek a na třetím místě skončil český tenorista Jan Hájek, který má také Cenu diváků. Mezi ženami byla nejlepší sopranistka Varvara Fedotova z Ruské federace. Druhé místo obsadila česká sopranistka Eva Kývalová, třetí je ruská mezzosopranistka Anna Nedorezova. V kategorii Junior – ve věku do 25 let – vyhrála Diana Alexe z Rumunska, druhá je Ukrajinka Daria Kolisan, rovněž nositelka Ceny diváků, a s třetí cenou odjíždí do Spojených států sopranistka Chloe Boelter. Mužům porota v kategorii Junior neudělila první a třetí cenu a druhou přiřkla českému barytonistovi Vladimíru Jindrovi. Úspěšná byla v soutěži také Slovenka Zuzana Spót Ballánová, nositelka Ceny Národního divadla v Praze a Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Cenu Národního divadla Brno přiřkla porota Evě Kývalové a Cenu plzeňského Divadla J. K. Tyla Janu Hájkovi. Cenu Slovenského národního divadla si odváží Varvara Fedotova. Tato ocenění znamenají příležitost ztvárnit operní roli v profesionálním divadle. 

pátek, 15 listopad 2019 00:14

Kryštof Tulis

K-TullisAbsolvent gymnázia s hudebním zaměřením v Praze. Student Hudební vědy na FF UK a Arts Managementu na VŠE. Dříve hrál na housle a kytaru, dnes se hudbě aktivně věnuje jako zpěvák ve sboru Pueri Gaudentes. Sólovému zpěvu se učí u Pavly Kšicové. Zajímá se organizováni nejen hudebních akcí, dějiny opery (zejména Richarda Wagnera) a propojování hudebních témat s nehudebními.

čtvrtek, 14 listopad 2019 01:28

Libor Dřevikovský

03054697Skladatel, sbormistr, publicista a dlouholetý hudební redaktor Českého rozhlasu. Od konce 90. let se po dvě desetiletí podílel na přípravě vysílaní stanice Vltava a nyní nadále spoluvytváří obsah digitální stanice D-dur. Je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Na Pražské konzervatoři byl předtím v kompozici žákem Oldřicha Semeráka, Ivana Kurze a Bohuslava Řehoře. Působil rovněž jako archivář, učitel základní umělecké školy a odborný redaktor v nakladatelstvích Panton, Fortuna a Supraphon. Vede Farní sbor při chrámu sv. Václava v Praze-Vršovicích.

V Bratislavě oslaví události listopadu ´89 přesně v den výročí. V neděli 17. listopadu zahraje Slovenská filharmonie pod taktovkou dirigenta Petra Valentoviče neotřelé tituly - Symfonii č. 8 Alexandra Moyzese a passacaglii pro velký orchestr Mystérium času Miloslava Kabeláče. Zároveň nabídne premiéru skladby Ľubici Čekovské Liberte pro mezzosoprán, sbor a orchestr, ve které se představí Terézia Kružliaková a Slovenský filharmonický sbor vedený Jozefem Chabroněm. Koncert se koná v bratislavské Redutě, v Koncertní síni Slovenské filharmonie, od sedmi hodin. Peter Valentovič je absolventem Pařížské konzervatoře, spolupracoval se Sirem Johnem Eliotem Gardinerem nebo úzce s Editou Gruberovou. Sólistka Opery SND v Bratislavě Terézia Kružliaková je vítězkou Mezinárodní soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech (jejíž 54. ročník právě v těchto dnech probíhá)  a laureátkou soutěže Toti dal Monte. Jozef Chabroň působí jako sbormistr SFZ, spolupracoval s Operou v Curychu, s Vídeňskou státní operou, s Tonkünstler-Orchester či s BBC Singers.

Dvojici koncertů a nové CD s nahrávkou 5. symfonie F dur Antonína Dvořáka chystá dirigent Marek Štryncl s orchestrem Musica Florea. Poprvé zazní Dvořákova Pátá a jeho romantická předehra Othello v dobově poučené interpretaci, kterou se soubor zabývá, a to v sobotu 16. listopadu od sedmi hodin v Besedním domě v Brně. V neděli 17. listopadu pak zazní v Praze, v kostele sv. Šimona a Judy, rovněž od sedmi hodin. Antonínu Dvořákovi a jeho dílu se Musica Florea věnuje pravidelně od roku 2009, kdy nahrála ještě bez výzkumu a realizace autentických hudebních vyjadřovacích prostředků jeho 7. a 8. symfonii. Od roku 2015 navázaly symfonie č. 1, 2 , 9  e moll Z Nového světa a č. 4 (jak už před časem popsal KlasicePlus Marek Štryncl). Všechny uvedené skladby vyšly na CD a posluchači se teď mohou těšit i na nahrávku 5. symfonie.

Slavnostní koncert připravily spojenými silami Uměleckoprůmyslové museum v Praze Pražská konzervatoř. Večer bude připomínkou revolučních událostí roku 1989. Koncert se uskuteční v pátek 15. listopadu od půl sedmé večer v Uměleckoprůmyslovém museu na symbolické adrese, v ulici 17. listopadu č. 2 v centru Prahy. Vystoupí Barokní orchestr Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka. Na dobu před třiceti lety zavzpomíná ředitelka UPM Helena Koenigsmarková a pamětník událostí na Pražské konzervatoři Ondřej Lébr. Po koncertě bude možné prohlédnout si výstavu fotografií s názvem Obrazy konců dějin.