5

„Sawallisch na snímku, který je k dispozici na LP deskách i na CD, neomylně vystihuje mužný smutek.“

„Spolu s nahrávkou Stabat mater jde v diskografii ČF o jedinečnou, trvalou, jen těžko překonatelnou klasickou hodnotu.“

„Dílo nikoli pro liturgii, ale pro soustředěný poslech.“

Dušičky, Památka všech věrných zemřelých… Druhý listopad je v liturgickém kalendáři římskokatolické církve dnem modliteb za zesnulé. Mše za zemřelé, která k této tradici patří, začíná slovy Odpočinutí věčné dejž jim, Pane… Requiem aeternam dona eis, Domine. Díky mimořádně dramatickému zhudebnění části pojednávající o posledním soudu vstoupilo do dějin Requiem od Giuseppe Verdiho, přirovnávané často k jeho operám. Dvořákovo Dies irae si s tím Verdiho nezadá. Ale Requiem českého mistra jako celek přece jen k opeře nikdo nepřirovnává. Je niternější. I v referenční pražské nahrávce Wolfganga Sawallische.

 
Zveřejněno v NahrávkaPlus
2

„Založení filharmonie se ukázalo pro Slovensko jako přínosné, velmi dobré.“

„Koncert k výročí sametové revoluce se uskuteční sedmnáctého listopadu a má česko-slovenský program. Vždyť revoluce byla společná! Budeme hrát Alexandra Moyzese, Miloslava Kabeláče a premiéru od Ľubice Čekovské.“

„Orchestry nestárnou: s příchodem každé nové generace, každého nového mladého člena, se obnovuje nová energie, ideály, chuť na nové výzvy i radost z muzicírování.“

Pianista Marián Lapšanský, absolvent Akademie múzických umění v Praze a mimo jiné profesor Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, je od roku 2004 generálním ředitelem Slovenské filharmonie. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus zmiňuje, že nadále pravidelně koncertuje, ale jinak odpovídá hlavně na otázky související s letošním sedmdesátým výročím založení orchestru. Za zcela přirozené považuje, že jubileum má česko-slovenský akcent. Vždyť těleso vzniklo a čtyři desetiletí působilo ve společném státě a u jeho zrodu výrazně stál i český dirigent Václav Talich.

 
Zveřejněno v RozhovorPlus
7

„Dirigent James Judd sa partitúre starostlivo venoval a jej posolstvo detailne dešifroval.“

„Sólové sláčikové party decentne a s hlbokým porozumením predniesli Martin Ruman a Jozef Lupták.“

„Juddova sústredená a cieľavedomá práca s naším orchestrom prináša zreteľné umelecké výsledky.“

Slávnostnou dvojicou koncertov k 70. výročiu založenia našej prvej koncertnej ustanovizne v dňoch 24. a 25. októbra 2019 obrazne vyvrcholila, za účasti mnohých osobností domáceho spoločenského a kultúrneho života, jubilejná koncertná sezóna Slovenskej filharmónie. Zároveň tieto koncerty pod taktovkou takmer v rovnakom čase jubilujúceho šéfdirigenta Jamesa Judda, ktorý sa o niekoľko dní dožíva sedemdesiatky, otvorili novú, v poradí už 71. sezónu. Na programe bolo jedno z ťažiskových diel slovenskej orchestrálnej tvorby, hudobný mýtus Dariačangin sad Vladimíra Godára, a už tradične Symfónia č. 8 G dur Antonína Dvořáka, ktorá bola i súčasťou inauguračného koncertu telesa v roku 1949. Česko-slovenský programový kontext ostal teda zachovaný.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
5

„Orchester hral ako o dušu.“

„Steinberg, hoci bez tejto životnej skúsenosti, dokázal pretlmočiť skladateľovo posolstvo vrchovato autentickým spôsobom.“

„Melodické, dnes už takmer klasicky pôsobiace dielo anglického postromantika predniesol Várdai s noblesným nadhľadom a suverénnou technickou brilanciou.“

Jubilejný 55. ročník Bratislavských hudobných slávností vyvrcholil v nedeľu záverečným koncertom Slovenskej filharmónie pod taktovkou dirigentskej legendy Pinchasa Steinberga. Sólistom bol violončelista István Várdai. Koncert usporiadatelia venovali 100. výročiu narodenia dirigenta Ladislava Slováka.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
úterý, 08 říjen 2019 09:10

Juraj Valčuha a Antonín Dvořák na BHS

0

„Dirigent neostal svojej povesti kompetentného a nadmieru inšpiratívneho umelca nič dlžný.“

„Práve on bol magnetom a ústrednou osobnosťou festivalovej dvořákovskej produkcie.“

„Kládol dôraz na vzácne vyrovnaný a prekvapujúco triezvy vokálny prejav sólistov.“

Festivalový maratón jubilejného 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností pokračoval v nedeľu, 6. októbra 2019 koncertom Slovenskej filharmónie, na ktorom pod vedením Juraja Valčuhu za spoluúčinkovania Slovenského filharmonického zboru a kvarteta sólistov zaznela kantáta Stabat mater, op. 58 Antonína Dvořáka.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Dirigent znamenite vystihol dramatický nerv diela i jeho záverečné, prenikavo apelatívne vyznenie.“

„Skúsený Judd volil v interpretácii striedme tempá s pôsobivým melodickým frázovaním a účinnou nástrojovou artikuláciou.“

„Indjicova hra sa aj po rokoch vyznačuje vzácnou noblesou prednesu, príkladnou kultúrou tónu a silnou individualitou umeleckého prejavu.“

Koncertom Slovenskej filharmónie sa v piatok, 27. septembra 2019, otvoril v hlavnom meste Slovenska jubilejný, 55. ročník Bratislavských hudobných slávností. Medzinárodný hudobný festival sa v priebehu desaťročí vyprofiloval na jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí metropoly. Defilé svetoznámych orchestrálnych telies, znamenitých komorných súborov, hviezdnych inštrumentalistov a vokalistov, ktorí na festivale dosiaľ účinkovali, svedčí o prvotriednej práci jeho organizátorov a riadiaceho manažmentu. Možnosť vystúpiť na BHS sa stáva doslova prestížnou záležitosťou mnohých svetových umelcov. Pri pohľade na dramaturgickú zostavu nadchádzajúceho ročníka sa ukazuje, že ani tento rok to nebude inak.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
1

„Pre huslistu začiatočníka je veľmi ťažké vylúdiť čo i len jeden pekný tón, preto potrebuje veľa trpezlivosti.“

„Hrať na pódiu s orchestrom je niečo úplne odlišné ako cvičiť tú istú skladbu doma.“

„V kvalitnom orchestri sa väčšinou na jedno miesto hlási niekoľko desiatok huslistov.“

Mimořádný koncert K poctě Milana Rastislava Štefánika má dnes na programu mimo jiné Dvořákův Houslový koncert. Hraje Slovenská filharmonie, sólistou je mladý slovenský houslista Dalibor Karvay, který se řadí mezi významné umělce své generace. Patří nejen mezi vyhledávané interprety, ale také rád a často předává své zkušenosti mladým. Patří mezi lektory Letní hudební akademie Kroměříž a vyučuje ve Vídni. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus.cz se mimo jiné svěřil, že studentům se snaží předat zejména své pódiové zkušenosti.

 
Zveřejněno v RozhovorPlus
00

Letošní ročník Bratislavských hudebních slavností obohatí významné orchestry, komorní tělesa a sólisté. Domácí – rezidenční Slovenská filharmonie se na festivalu objeví třikrát. Hned v úvodním koncertu 27. září pod vedením svého šéfdirigenta Jamese Judda a s klavíristou Eugenem Indjićem, který se blýskne v Brahmsově Druhém klavírním koncertu B dur. 6. října se filharmonie spojí se Slovenským filharmonickým sborem a sólisty s dirigentem Jurajem Valčuhou ve Dvořákově Stabat mater a v závěrečném koncertu 13. října vedle hudby Ludwiga van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče s violoncellistou Istvánem Várdaiem přednese Elgarův Violoncellový koncert. Dirigovat bude Pinchas Steinberg.

 
Zveřejněno v VýhledPlus
Strana 4 z 4