Lucia Maloveská

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička.

K hudbě, umění i k psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. V současnosti studuje hudební teorii na pražské AMU a vzdělání v nejbližší době rozšíří v rámci studijního pobytu na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Zaměřuje se na tvorbu slovenských skladatelů a také na racionální kompoziční postupy. Jako hudební recenzentka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 - a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. 

12

„Ženská časť obsadenia, Eliška Weissová a Dana Burešová, vytvorila plastické, dôveryhodné a vzájomne absolútne protikladné hrdinky.“

„Pre túto rolu je Vigilius typovo veľmi vhodný. Jeho hlas bol vo všetkých polohách znelý a nevzbudzoval dojem vyčerpanosti.“

„Chvíľu trvalo, kým sa Vigilius usadil a dokázal so svojim materiálom naozaj naplno pracovať.“

Dánsky tenorista Magnus Vigilius si v sobotu 9. novembra na doskách pražského Národního divadla po prvýkrát siahol na bájneho rytiera Lohengrina. Vigilius, ktorý si vo wagnerovskom svete pomaly utvrdzuje svoju pozíciu, sa na pódiu stretol s Danou Burešovou (Elsa), Eliškou Weissovou (Ortruda) a Olafurom Sigurdarsonom (Friedrich von Telramund). Partnerom mu bol aj Orchestr Národního divadla pod vedením Constantina Trinksa.

 
14

„Na Haydnovej symfónii celkom určite treba oceniť ohľaduplnosť, s akou interpreti pristúpili k jej dobovému zaradeniu.“

„Kaňkov tón znel veľmi príjemne, až zamatovo a vynikal v modelovaní dlhých fráz.“

„Efekt organicky prepojeného telesa sa tentokrát nedostavil.“

Nastávajúci šéfdirigent Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Tomáš Brauner sa so svojím budúcim pôsobiskom už pomaly zohráva a pred ansámbel sa postavil aj tento týždeň. Koncert s programom zloženým z diel Josepha Haydna, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka mali spoločne naplánovaný na 23. a 24. októbra. Na pódiu sa stretli aj so sólistom Michalom Kaňkom.

 
1

„Náročnosť Worthovho partu skladbu prakticky približovala inštrumentálnemu koncertu, jeho pojatie však bolo maximálne suverénne a možnosti flauty predviedol publiku v plnej kráse.“

„Hoci čisto esteticky ma veľa momentov zaujalo, pripadali mi niektoré riešenia vlastne trochu prázdne.“

„Zabelov zámer mohol vyznieť so správnym účinkom a zvuk publikum skutočne zo všetkých strán „objal“.“

Ako vyrovaný a priateľský duel britských a českých skladateľov bol koncipovaný koncert Orchestru BERG s podtitulom CZ-EN 2:2. Podujatie bolo jedným z projektov v rámci spolupráce University of Liverpool a pražskej HAMU a v Českém muzeu hudby sme tak 15. októbra počuli skladby Matthewa Fairclougha, Liama Careyho, Martina Kuxa a Romana Zabelova. Dirigoval šéfdirigent Peter Vrábel.

 
1

„Skladateľa a muzikológa Jana Vičara toho s Olomoucí spája mnohé a aj na koncerte bolo zrejmé, že tu jeho hudba nie je neznáma.“

„Rôzne inšpirácie zasadzuje Vičar do kontextu svojej osobitej, súčasnej, stále však nie príliš experimentátorskej hudobnej reči.“

„V premiérovaných kusoch Rozpomínka Ž a Rozpomínka M autor opúšťa priestor vážnej hudby a púšťa sa do jazzu.“

Pozornosť jedenásteho ročníka Mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc je obrátená na klavír a na rôzne možnosti práce s ním. V tejto súvislosti bol do dramaturgie zaradený aj koncert Piano in works of Jan Vičar, venovaný zároveň autorovmu životnému jubileu. V pondelok 14. októbra sme tak v Kapli Božího těla na Univerzite Palackého počuli diela pre klavír sólo aj pre klavír ako súčasť zoskupenia, nechýbal dokonca ani klavír preparovaný.

 
1

„Leonskaja dramaturgiou zdôraznila najmä citlivosť a intimitu, ktorá sa do klavírnych diel týchto autorov často premieta.“

„Chopinovu hudbu zbavila nánosov sentimentu, pomocou ktorého sa s krehkou výrazovosťou jeho diel mnohí vyrovnávajú.“

„V Schubertovej Sonáte mala maximálny prehľad a dokázala v nej pôsobiť veľmi pokojne a uvoľnene.“

Uznávaná rodáčka z gruzínskeho Tbilisi Elisabeth Leonskaja sa 12. októbra vrátila do Prahy. Svoje majstrovstvo predviedla vo výsostne romantickom programe zloženom z diel Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna a Franza Schuberta. Koncert sa konal v rámci cyklu Světová klavírní tvorba, ktorý patrí k sezóne Orchestru FOK.

 
7

„Jediné, čo mi v hlave ostalo, bola opäť len otázka, prečo sa to rozhodol zahrať práve takto.“

„Čo sa Barkarole stalo, z môjho pohľadu, osudným, boli už príliš vyšperkované kantilény, ktoré, okrem poetickej jednoduchosti, strácali aj svoj smer a konštrukcia úsekov sa tak rozpadala.“

„Atmosféru tohto temného, vlastne zľahka hororového klavírneho cyklu plného obrazov nadprirodzených postáv vystihol Pogorelić veľmi presvedčivo.“

Asi v súvislosti so žiadnym klaviristom sa prívlastok „kontroverzný“ neskloňuje tak často, ako s Chorvátom Ivom Pogorelićom. Napokon, ako inak označiť umelca, ktorého príchod na hudobnú scénu sa spája s konfliktom porotcov Súťaže F. Chopina, po ktorom zo jury odstúpila samotná Martha Argerich. Svojej povesti nekonvenčného vykladača klavírneho umenia dostál aj v nedeľu 22. septembra, keď vystúpil v rámci festivalu Dvořákova Praha. Hral diela Bacha, Beethovena, Chopina a Ravela.

 
11

„Viac než interpretačný exhibicionizmus je Giltburgovi blízky vnútorný prežitok a na vhodných miestach určitá intimita.“

„Zahrať tie najefektnejšie z Transcendentálnych etúd tak, aby nevyzneli ako dobre nacvičený akrobatický kus, ale ako plnohodnotné umenie s výrazom a charakterom, nie je ľahká úloha, Giltburg v nej však obstál znamenite.“

„Počúvať, ako citlivo prispôsobuje úhoz charakteru hudby, ako cíti čas a vnútornú energiu fráz a harmónie, či ako volí balans medzi zvukovosťou registrov, bol naozaj zážitok.“

Tradičný debutový deň festivalu Dvořákova Praha patril tento rok izraelskému klaviristovi ruského pôvodu Borisovi Giltburgovi. Laureát prestížnej Súťaže kráľovnej Alžbety a Súťaže Arthura Rubinštejna sa 20. septembra predstavil pražskému publiku v naozaj neľahkom programe: maratónom kompletného tuctu Transcendentálnych etúd Franza Liszta a Trinástimi prelúdiami op. 32 Sergeja Rachmaninova.

 
9

„Hlavnou osou večera bolo spojenie Čajkovský – Byčkov – Česká filharmónia.“

„Gerstein na mňa pritom pôsobí ako ten typ interpreta, ktorý neustále hľadá nové spôsoby, ako dielo podať: a to môže byť dvojsečná zbraň.“

„Vo forte úsekoch som naozaj mala pocit, že sa mi zvuk dostáva do každej bunky.“

Na festivale Dvořákova Praha odznel v piatok 13. septembra prvý z troch koncertov Českej filharmónie venovaných hudbe Petra Iľjiča Čajkovského. Pod taktovkou toho najpovolanejšieho, Semjona Byčkova, zazneli dve diela, ktoré sú z hľadiska frekventovanosti uvádzania veľmi kontrastné: na jednej strane legendárny Koncert pre klavír a orchester č. 1 b mol, ktorého sa ujal Kirill Gerstein, na strane druhej symfónia Manfred, s ktorou dramaturgia orchestrálnych koncertných sezón a festivalov počíta oveľa menej.

 
2

 „Vo štvrtkovom podaní Sboru Národního divadla ani tak populárnemu kusu, akým je „zbor Židov“, nechýbala výpovedná hodnota a určite sa z neho nestala len „povinná jazda.“

 „Svatopluk Sem pred obecenstvo predstúpil s absolútnym nadhľadom nad interpretovanou skladbou, s dokonale zvládnutou prácou s frázovaním, fondom a výrazom.“

 „Že orchester Smetanovej hudbe rozumie sa potvrdilo aj na zahajovacom koncerte.“

Zahajovacím koncertom s názvom 30 let svobody započalo 12. septembra Národní divadlo nielen novú sezónu, ale aj oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. Program, na ktorom vystúpili orchester, zbor a sólisti divadla, odznel pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka a skladal sa z prevažne operných kusov, ktoré sú svojou tematikou spojené s bojom za slobodu či ďalšími myšlienkami Novembra ´89.

 
15

„Orchester BERG a Matouš Hejl od publika rozhodne vyžadovali aktivitu.“

„Rozhodnutia poslucháča sa priamo podieľajú na tom, aký bude výsledný, individuálny dojem zo skladby.“

„Kompozíciu Prolínám, stmívám si budem pamätať ako plynule sa odvíjajúce metamorfózy, skladbu, ktorá mala zmysluplne rozvrhnutý svoj vývoj, priebeh, dynamiku celku.“

Pod titulom „Lost in space“, teda „Stratené v priestore“ uvádzal Orchester BERG svoj letný koncert, umiestnený do industriálneho priestoru Pragovky. Na programe 13. augusta bolo pritom jediné číslo, premiéra skladby Prolínám, stmívám mladého skladateľa Matouša Hejla.

 
Strana 1 z 6