16

„Dramaturgicky sa koncert podarilo uchopiť zmysluplne, s ťažiskom v áriách Gaetana Donizettiho.“

„Magdalena Heboussová v árii z Donizettiho opery Don Pasquale javisko energicky ovládla.“

„Najkomplexnejší výkon podala posledná účinkujúca, Eva Kývalová.“

Siedmy ročník speváckych kurzov v Litni vyvrcholil v štvrtok 27. augusta koncertom tohtoročných účastníkov. V podvečer venovaný predovšetkým dielam majstrov bel canta sa predstavilo sedem mladých spevákov, ktorí počas kurzov pracovali pod vedením lektoriek Markéty Cukrovej a Heleny Kaupovej.

 
Zveřejněno v ReflexePlus