1

„S možnosťou potreby náhradného programu evidentne počítali a výsledkom bol zmysluplný, zaujímavý online prenos.“

„Skladby Egidije Medekšaitė boli mimoriadne pútavé, a vďaka svojej krehkosti sa do súkromia domova nehodia o nič menej, než na verejný komorný koncert.“

„Irena Troupová dokázala naliehavosť skladby preniesť aj do virtuálneho sveta.“

Tak teda fungujeme opäť online. Posledné dni boli pre kultúru opäť nesmierne turbulentné a organizátori museli pri záchrane svojich podujatí prejaviť obrovskú dávku flexibility. V rámci možností úspešne sa so situáciou vyrovnal tým festivalu MusicOlomouc, venovaného súčasnej hudbe. Otvárací koncert 15. októbra privítal namiesto orchestrálnej komornú zostavu, hlasný potlesk nahradilo ocenenie v podobe tlieskajúcich emotikonov v internetovej diskusii. Po vypočutí streamu som však bola šťastná, že koncert nebol zrušený úplne: krásny zážitok to bol totiž aj na diaľku.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
101

„Zásadní byla pro mě první zkušenost s profesionálním orchestrem.“

„Motivovat a nadchnout hráče je důležité zejména během zkoušek.“

„Hlavně si příliš nepřipouštím, že akce, na které se chystám, se mohou zrušit. A v neposlední řadě se snažím inspirovat hráče, aby se nebáli.“

Když se potkáte s dirigentkou Janou Cecilií Mimrovou, jistě vás na ní upoutá její energie, nadšení a chuť věnovat se svému oboru naplno. Přesně ví, jak chce pracovat na tom, aby dostala své umění na tu nejvyšší úroveň. Její přístup je přitom v mnohém velmi svěží a neváhá udělat i víc, než je v běžné praxi zvykem. Mladá umělkyně momentálně působí jako asistentka šéfdirigenta Státní opery Karl-Heinze Steffense a vše nasvědčuje tomu, že jméno patronky hudby, svaté Cecílie, rozhodně nenosí náhodou.

 
Zveřejněno v RozhovorPlus
6

„Nepredpokladala som, že ma prvá časť Sonáty ‚Mesačný svit‘ ešte dojme, vďaka interpretácii Martina Kasíka som ale tento názor prehodnotila.“

„Kasíkovo umenie vychádza z vnútra, nie z jeho potreby byť efektný.“

„Z jeho prevedenia skladieb som bola miestami celkom paralyzovaná.“

Cyklus Hybatelé rezonance, venovaný klavírnym recitálom a koncertnému nástroju C. Bechstein D 282, otvoril v pondelok 5. októbra jeden z najuznávanejších českých klaviristov, Martin Kasík. Rezonanciu Anežského kláštora rozhýbal „tromi veľkými B“: Bachom, Beethovenom a Brahmsom, ktorých doplnil dielami Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Výkon Daniila Trifonova bol uhrančivý, znepokojujúci, chcelo by sa povedať až démonický.“

„Od klaviristu stále cítiť akýsi tajomný odstup, ktorým však priťahuje poslucháča ešte viac.“

„K Dvořákovej Symfónii č. 8 v podaní Semjona Byčkova a Českej filharmonie mi celkom bezprostredne napadnú dve veci: energia a tvorivosť.“

Zahájiť sezónu a prizvať si k tomu zahraničného sólistu svetového renomé: na to treba v dnešných časoch veľkú dávku šťastia, energie a rozhodne aj nervy z ocele. Česká filharmonie toto všetko evidentne mala a 23. septembra uvítala v Rudolfine svoje publikum spoločne s klaviristom Daniilom Trifonovom a trubkárkou Selinou Ott. Dirigoval šéfdirigent telesa Semjon Byčkov.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
90

„Niektoré z diel poslúžili skôr k vytvoreniu si obrazu o skladateľovom prístupe v danom období, mnohé sú však hodné pozornosti ako kvalitné diela, ktoré by si iste zaslúžili aj častejšie uvádzanie.“

„Zvuk nástroja Fazioli sa mi pod rukami Marka Kozáka páčil asi najviac.“

„Pre Natalii Schwamovou sa repertoár zložený prevažne z Humoresiek zdal byť ako stvorený.“

Ťažiskom uvedenia kompletného klavírneho diela Antonína Dvořáka, ktoré si tento rok organizátori Dvořákovej Prahy vytýčili za cieľ, bol celodenný klavírny maratón v sobotu 19. septembra. V predposledný deň festivalu zazneli všetky tie skladateľove kompozície pre klavír (sólový aj štvorručný), ktoré neboli zaradené na niektorý z predošlých koncertov. V piatich blokoch sa predstavili Ivo Kahánek, Matouš Zukal, Marek Kozák, Natalie Schwamová a dvojica Kristýna Znamenáčková a Pavel Zemen.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Mozartov Koncert venoval Baborák nedávno zosnulému režisérovi Jiřímu Menzlovi.“

„Zreteľná bola nadštandardná komunikácia medzi muzikantami, obzvlášť pri prvých pultoch sláčikovej sekcie, na čele s výraznou koncertnou majsterkou Martinou Bačovou.“

„Vďaka Koncertu Jana Kučeru sme počuli barytónový saxofón v sólovej pozícii, z čoho sa stal celkom pozoruhodný zážitok.“

Sedím pred monitorom s neúprosne prázdnym textovým dokumentom a premýšľam, ako písať o piatkovom koncerte Českej sinfonietty a Radka Baboráka na Dvořákovej Prahe. Každé adjektívum či každý prívlastok, ktorý mi napadne, sa zdá byť totiž oproti tomu, aká vládla v sále nálada, akosi suchý. Dve slovíčka si ale na úvod predsa len skúsim vybrať. Výrazy energia a pestrosť by mohli čitateľa aspoň trochu nasmerovať k tomu, ako si večer 18. septembra predstaviť.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
5

„Ako výstižné sa ukázalo označenie ‚show‛, ktorým Václav Hudeček večer sám tituloval.“

„Všetci huslisti sa preukázali ako unikátne umelecké osobnosti s názorom a obrovskou dávkou talentu.“

„Lístok na koncert Elišky Kukalovej by som si po utorkovom zážitku kúpila okamžite.“

Trochu iný formát ako ostatné večery Dvořákovej Prahy mal program, ktorý sa v rámci festivalu uskutočnil 15. septembra. Podobu koncertu predznamenával už jeho podtitul „S Mistrem v zádech“. Išlo o populárny koncept verejného masterclassu, kedy sa výuka, či možno skôr konzultácia hry na nástroj presúva na koncertné pódium. V Dvořákovej sieni sa tak predstavili traja mladí huslisti: Matteo Hager, Marie Hasoňová a Eliška Kukalová. Za sprievodu PKF – Prague Philharmonia a dirigenta Marka Šedivého predviedol každý z nich jednu časť Koncertu pre husle a orchester a moll Antonína Dvořáka. „Mistrem v zádech“ im nebol nikto iný, ako Václav Hudeček.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
3

„Kým v prvej rade pristupuje Dvořák prevažne k štylizácii českých tancov, druhá rada je už skutočne „slovanská“ a výrazovo rozmanitejšia.“

„Duo Ardašev Slovanské tance pojalo so sympatickou dávkou elegancie, ktorú si tieto skvele skomponované kusy zaslúžia azda ešte viac než dôraz na ich folklórne východiská.“

„Najstrhujúcejší zážitok interpreti priniesli v predposlednom z tancov, v Allegro vivace, ktoré je štylizovaným srbským kolom.“

Organizačný tým festivalu Dvořákova Praha pozval tento rok výlučne českých umelcov a v programe sa sústredí na klavírne dielo Antonína Dvořáka. V súbornom uvedení jeho diel pre klavír pokračovalo 8. septembra Duo Ardašev, teda Igor Ardašev a Renata Lichnovská. V ich podaní sme počuli obe rady Dvořákových Slovanských tancov.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Musica non grata môže byť zásadná v tom, že verejnosti predvedie aj výpravnejšie diela, než sa podarilo doteraz.“

„Už pri tak ranej kompozícii si teda uvedomíme, aký talent sme Kaprálovej predčasnou smrťou stratili.“

„Barytónové sólo bolo v podaní Svatopluka Sema až dojemným zážitkom.“

Pražská Státní opera zahájila v nedeľu 30. augusta svoju novú sezónu, zároveň však aj záslužný projekt Musica non grata. Tento štvorročný program je, ako naznačuje už názov, venovaný „nežiadúcim“ skladateľom, tým, ktorých život negatívne a mnohokrát tragicky ovplyvnila politická situácia. Na uvádzacom koncerte tak znela hudba Vítězslavy Kaprálovej, Alexandra Zemlinského a Bohuslava Martinů. Sólovo sa predstavili klaviristka Alice Rajnohová, barytonista Svatopluk Sem a organista Jan Kalfus, Orchestr a Sbor Státní opery dirigoval Karl-Heinz Steffens.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
100

„Tajomne znejúce slovo ´hibiki´ je v skutočnosti názvom japonskej whisky.“

„Výraznú rolu zohrávajú aj rôzne nespievané zvuky, šepot a zvukomaľba vychádzajúca z práce so slovami a porekadlami.“

„Námetom kompozície pre šesť ženských hlasov a cappella sú srbské predsvadobné rituály a keď si k tomu pridáme kvality Any Sokolović, nemôže byť prekvapením, akým výnimočným dielom Svadba je.“

Dny nové opery Ostrava, známe predovšetkým pod skratkou NODO, teda New Opera Days Ostrava, sa tento rok konajú v termíne 28. 8. - 30. 8. V ich programe nájdeme päť predstavení, z ktorých každé je na určitej úrovni premiérou. Podujatie, ktoré má aj mimo Českej republiky renomé absolútne výnimočného počinu, je projektom Ostravského centra novej hudby, na čele s jeho umeleckým riaditeľom Petrom Kotíkom. Práve on sa vyjadril, že „v Ostrave je možné všetko“. Jeho tvrdenie som si opäť raz potvrdila na prvom z festivalových večerov, v Divadle Antonína Dvořáka, kedy bola na programe premiéra opery Mareka Keprta Hibiki, hibiki, vzhmoť! a česká premiéra opery Svadba od Any Sokolović.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
16

„Dramaturgicky sa koncert podarilo uchopiť zmysluplne, s ťažiskom v áriách Gaetana Donizettiho.“

„Magdalena Heboussová v árii z Donizettiho opery Don Pasquale javisko energicky ovládla.“

„Najkomplexnejší výkon podala posledná účinkujúca, Eva Kývalová.“

Siedmy ročník speváckych kurzov v Litni vyvrcholil v štvrtok 27. augusta koncertom tohtoročných účastníkov. V podvečer venovaný predovšetkým dielam majstrov bel canta sa predstavilo sedem mladých spevákov, ktorí počas kurzov pracovali pod vedením lektoriek Markéty Cukrovej a Heleny Kaupovej.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Hudba, ktorá na koncerte znela, bola výlučne venovaná jedinej svätici, Panne Márii.“

„Pri spievanom prejave som mala občas pocit, akoby Blažíková spievala svoje autorské diela, nie hudbu starú takmer 800 rokov.“

„Nevšedný, v istých aspektoch azda až exotický, komorný zážitok.“

Hlboko do stredoveku preniesol poslucháčov tretí večer 21. ročníka festivalu Letní slavnosti staré hudby. Koncert v pražskom Kostole svätého Martina ve zdi bol očarujúcou „one-woman show“ Hany Blažíkovej, ktorá sa ako speváčka a hráčka na románsku harfu ujala piesní z troch významných hudobných rukopisov zo stredovekého Španielska.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
za-poklady-10

"Festival výnimočným spôsobom využíva pôvaby regiónu okolo Broumova."

"Pozornosť sa upínala predovšetkým na sólistu Matyáša Nováka, mladého klaviristu s viac než sľubne sa začínajúcou kariérou."

"Novák premyslene vytvára zvukový balans a vyššie dynamiky dokáže posadiť veľmi znelo."

Festival Za poklady Broumovska odštartoval svoj 15. ročník online prenosom koncertu klaviristu Matyáša Nováka s Filharmonii Hradec Králové. V streame prenášanom internetovou televíziou Mall.tv pripomenuli organizátori aj 200. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„V zdobených líniách sólových hlasov sa obe speváčky predstavili spoľahlivo.“

„Vo Vivaldiho Koncerte sa naplno ukázal inštrumentálny ansámbel a jeho temperament.“

„Spevácky ma v Kantáte o káve zaujal najväčšmi Roman Hoza.“

Collegium 1704 pripravilo na 24. júna pre svojich priaznivcov mimoriadny koncert s dielami Händela, Vivaldiho a Bacha. Hudba vrcholných predstaviteľov baroka znela na Pražské křižovatce, v poučenom podaní členov súborov Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
5

„Nadhľad, inteligencia, skvelé zvládnutie nástroja: takto nejak si budem pamätať výkon Jany Jarkovskej.“

„Večer bol rozdelený do troch rozmanitých častí.“

„Pomalšie, nižšie posadené plochy prezentovala Anna Ptáková veľmi farebne a muzikálne.“

Ešte na apríl bol naplánovaný 640. utorok Umělecké besedy, s programom sústredeným predovšetkým na skladby pre flautu a pre klarinet. Koncert sa nakoniec uskutočnil 23. júna, ako v poradí 639. utorok, s hlavnými protagonistami Janou Jarkovskou (flauta), Annou Ptákovou (klarinet) a Janom Ptákom (klavír, klarinet). Ďalšie obory Umeleckej besedy zastupovali maliar Václav Sokol a recitátor Rudolf Kvíz.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Ticho sa stalo určitým leitmotívom koncertu a skladby prezentovali jeho špecifiká rôznymi spôsobmi.“

„Absolútne fascinujúci výkon v skladbe Postludium podala Tereza Horáková.“

„Veľkým prekvapením bola pre mňa skladba Paula Rhena Simulacrum.“

Spolok Konvergence sa do koncertného života vrátil 16. 6., tradične u svatého Vavřince. Večer, ktorý patril Triu Helix, dvornému telesu Konvergence, bol koncipovaný tak, aby reflektoval fenomén, ktorý sa stal príznačným aj pre minulé mesiace: ticho.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
0

„Dramaturgia koncertu bola koncipovaná odľahčene, často aj s číslami kratšieho rozsahu.“

„Osobitou kapitolou programu sa stali dve skladby v úprave Miroslava Koptu pre plechové dychové nástroje.“

„Kateřina Kněžíková sa postarala o jeden z highlightov koncertu.“

Koncertom Opera před oponou uzatvorili 12. júna Národní divadlo a Státní opera svoju tohtoročnú, skrátenú sezónu. V komorných úpravách známych operných „hitov“ sa predstavili prední sólisti oboch scén, sprevádzaní hráčmi z oboch orchestrov.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
4

„Haas, žiak Leoša Janáčka, v Studii strieda zemitejšie, často folklórom inšpirované myšlienky s melodickými, jemnejšími úsekmi.“

„Výraznejšie gestá si dirigent akoby „šetril“ na záverečného Janáčka.“

„V nežne ladenom Dvořákovom opuse pôsobil ansámbel azda najuvoľnenejšie z celého programu.“

Všimla som si, že je celkom populárne počítať, na koľko dní sme sa počas karantény museli vzdať niečoho, čo je inak úplne bežné. Tak som si to spočítala aj ja. Živú hudobnú produkciu som nepočula 85 dní. Do včera, 27. mája. Mojím prvým koncertom „po“ sa stal večer Pražského jara v Studiu 1 Českého rozhlasu, kde hrala sláčiková sekcia SOČR-u pod vedením Roberta Kružíka.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
2

„Speváci, mimochodom, všetko ešte stále poslucháči bratislavskej VŠMU, naplnili program zaujímavými a kvalitnými výkonmi.“

„Online prenos má svoje limity: pri speve toho môže naozaj veľa skresliť.“

„Komunikovať kabaretnú koketnosť v prázdnej sále určite nebola ľahká úloha.“

Slovenská filharmónia ostáva v kontakte so svojim publikom okrem iného aj sériou komorných online koncertov, uvádzaných s titulom Koncerty bez publika. Už tretie takéto podujatie, tentokrát zamerané na vokálnu tvorbu, prebehlo v podobe streamu 28. apríla. Protagonistami podujatia boli výrazní interpreti najmladšej slovenskej speváckej generácie: mezzosopranistky Katarína Porubanová a Andrea Pietrová a barytonista Adam Nádler. Na klavíri ich sprevádzala Jana Nagy-Juhász.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
15

„Najmä energickejšie krajné časti mali v Kahánkovom podaní veľmi sugestívny náboj.“

„Dvořákove tance zazneli s pôvabnou tanečnosťou a eleganciou.“

„Kahánek je pre mňa interpretom, ktorý mimoriadne dobre rozumie Chopinovej lyrike.“

Šesť hodín podvečer je väčšinou čas, kedy sa vraciam domov a hľadám v skrini šaty, v ktorých o pár minút nasadnem do električky smer Rudolfinum alebo Obecní dům. O koncertný zážitok som neostala ochudobnená ani 22. marca. Akurát som si o šiestej len klikla na príslušnú webovú stránku, sadla si na pohovku (podvedome si trochu upravila vlasy, predsa len, ide o kultúru) a o pár minút mi už karanténu vďaka technológiám spríjemňoval Beethoven, Dvořák a Chopin – v živom podaní klaviristu Iva Kahánka a Jarmily Holcovej.

 
Zveřejněno v ReflexePlus
Strana 1 z 2