0

„Českej filharmónii sa dobre podarilo zachytiť štýlové špecifiká skladieb, hrali spoľahlivo, pútavo, jednoducho, na skutočne vysokej úrovni.“

„Prevedenie vzbudzovalo dojem spontánnej kreativity a optimizmus Schubertovej symfónie orchester publiku bez problémov sprostredkoval.“

„Išlo o jedného z najlepšie zvládnutých Straussov, akých som počula.“

K záveru sezóny, ako šiesty koncert abonentnej rady B, sa Česká filharmónia rozhodla zaradiť dvojicu skladieb z okrajových fáz romantizmu: Symfóniu č. 3 D dur Franza Schuberta a Sinfoniu domestica Richarda Straussa. Večer 26. júna, prebiehajúci pod taktovkou Franza Welsera-Mösta, bol tak okrem skvelého zážitku z interpretácie aj zaujímavou možnosťou porovnať celkom odlišné štádia vývoja jedného hudobného druhu.

 
Zveřejněno v ReflexePlus