pondělí, 10 červenec 2023 14:00

Fenomenální Reinhold Friedrich s Danielou Valtovou Kosinovou na kukském festivalu

Autor:

„Přestože Holmer Becker při zpracování tématu nevybočil za hranice soudobé hudební srozumitelnosti, pro někoho z návštěvníků koncertu mohla být uvedená kompozice v kontrastu s ostatním programem přece jen trochu hůře uchopitelná.“

„Interpretace Mendelssohnovy sonáty na menších kukských varhanách vyzněla komorněji než na velkých chrámových nástrojích, což ovšem díky vynalézavému rejstříkování Daniely Valtové Kosinové bylo v daném sakrálním prostoru spíše ku prospěchu věci.“

„Svítivý, přitom příjemně kulatý tón Friedrichovy trubky naplnil prostor kostela v Kuksu doslova mystickou atmosférou. Stačí mu k tomu doslova jeden dlouhý tón, gradující nejen dynamicky, ale i neopakovatelnou emocí.“

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-08

 

Zatímco čtrnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudební léto Kuks zahajoval 24. června třináctičlenný ansámbl Pražských komorních sólistů, na jeho druhém koncertě 8. července to byli pouze dva protagonisté: německý trumpetista Reinhold Friedrich a varhanice Daniela Valtová Kosinová, která kromě doprovodu hlavního sólisty měla příležitost i k samostatným sólovým vstupům. Součástí večera se stala i světová premiéra Čarodějnické árie pro varhany současného německého skladatele Holmera Beckera (*1955), který byl na koncertě osobně přítomen.

Spojení trubky a varhan je ověřené doslova staletími. Těžko bychom hledali jiný nástroj, který lépe konvenuje zvuku varhan. Přidává k nim další rejstřík, charakteristický svým jásavě slavnostním témbrem. Toto spojení si mohli vychutnat posluchači druhého festivalového koncertu v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, jehož dvoumanuálové varhany s pedálem z roku 1906, vsazené do původní barokní skříně firmou Gebrüder Rieger, dokáží v působivé akustice poměrně malého, avšak impozantního barokního prostoru s netradiční architekturou a podmanivou výzdobou vytvořit až mystickou atmosféru. To se podařilo hned v úvodním Preludiu e moll, BWV 548 Johana Sebastiana Bacha (1685–1750) v podání Daniely Valtové Kosinové, absolventky pardubické konzervatoře, pražské AMU a stáže na Hochschule für Musik v Hamburku. Její koncertní činnost je velmi bohatá, vystupuje u nás i v zahraničí, včetně prestižních míst (Carnegie Hall v New Yorku, Musikverein ve Vídni a další), působí rovněž jako sólistka v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK.

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-07

 

Trumpetista Reinhold Friedrich patří ke světově uznávaným interpretům především barokního repertoáru, ale nevyhýbá se ani novějším obdobím, včetně hudby současné. Přes své vytížení na mnoha světových pódiích bývá hostem i v České republice, kromě spolupráce např. s Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupil v uplynulé koncertní sezóně s Komorní filharmonií Pardubice, před dvěma lety působil i jako lektor na mistrovských kurzech Czech Brass Academy Praha. Pedagogicky působí na Hochschule für Musik v Karlsruhe, ovšem své jednorázové „masterclassy“ pořádá prakticky po celém světě. Důkazem jeho proslulosti a respektu k němu bylo i složení publika v kukském kostele, které zahrnovalo neuvěřitelné množství našich předních trumpetistů. To vytvořilo velmi milou a pospolitou atmosféru, na kterou svým nezaměnitelně sympatickým způsobem Reinhold Friedrich očividně reagoval, ostatně to vyjádřil již prostřednictvím svého krátkého úvodního proslovu. Na úvod svého vystoupení zvolil tři z osmi jednovětých Sonát pro trubku a varhany Girolama Fantiniho (1600–1675). Tento trubač na dvoře velkovévody toskánského spolupracoval s Girolamem Frescobaldim, se kterým vytvořil kolem roku 1650 první historicky doložené koncertní spojení varhan a trubky. Reinhold Friedrich Fantiniho sonáty interpretoval obdivuhodným způsobem na barokní clarinu, tedy nástroj bez jakékoliv mechaniky, využívající pouze alikvotní tóny a to s naprostou technickou i intonační suverenitou, což zasvěcené publikum odměnilo bouřlivým potleskem. Pro ostatní vstupy pak použil sólista pístové piccolo trubky, což platilo i pro excelentní provedení Sonáty g moll pro trubku a varhany Pavla Josefa Vejvanovského (1640–1693), která v našem českém prostředí patří k jedné z nejpopulárnějších skladeb, spojující s nápaditou invencí souzvuk trubky s varhanami. Vejvanovského sonátě předcházela kompozice rovněž z českého prostředí, kratší varhanní Fuga D dur Bohuslava Matěje Černohorského (1684 – 1742), kterou interpretka dokázala i díky zvukově příjemnému plénu kukských varhan a rytmické preciznosti podat s působivou přesvědčivostí.

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-05

 

S určitou zvědavostí čeká již každoročně především to pravidelné festivalové publikum na světovou premiéru skladby, inspirovanou některou z loveckých, tzv. „parforsních“ árií šporkovského hudebního archivu v Kuksu. Skladby vznikají z podnětu ředitele, organizátora a dramaturga festivalu v jedné osobě, docenta Víta Havlíčka, pedagoga pražské HAMU, především díky jeho četným kontaktům se soudobými skladateli. Tentokrát oslovil, i na základě úspěšné spolupráce v minulosti, německého skladatele Holmera Beckera. Výsledkem byla jeho Čarodějnická árie pro varhany, zhruba osmiminutová skladba, inspirovaná nápěvem s tímto „programním“ názvem. Jedná se vlastně o volné variace na jednohlasně citovanou árii v úvodu díla. Poněkud provokativní zpracování tématu s častým využitím kontrastu mezi nejnižšími pedálovými tóny a výše znějícími rejstříky se postupně propracuje až k „osvobozujícímu“ závěru, komponovanému již v tradiční harmonické sazbě. Přestože autor při zpracování tématu nevybočil za hranice soudobé hudební srozumitelnosti, pro někoho z návštěvníků koncertu mohla být uvedená kompozice Holmera Beckera v kontrastu s ostatním programem přece jen trochu hůře uchopitelná. Většinou publika však bylo dílo přijato s očividným pochopením a odměněno spontánním potleskem.

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-03

 

Koncert D dur pro trubku a varhany, TWV 51 Georga Philippa Telemanna (1681–1767) není sice tak známý jako koncert Hummelův či Haydnův, přesto patří k stálicím repertoáru světových trumpetistů, ať už ho hrají na moderní pístovou trubku piccolu jako v tomto případě, nebo obdivuhodně na barokní clarinu jako např. v případě trumpetistky Alison Balsom, kterou měla v minulosti příležitost doprovázet i Daniela Valtová Kosinová. Čtyřvětý koncert, uvedený pomalým Adagiem, umožňuje sólistovi uplatnit jak virtuózní techniku, tak lyrické pasáže s nárokem na plynulý ušlechtilý tón, což vše Reinhold Friedrich ovládá s naprostou bravurou. Kromě třetí věty (Grave), která je svěřena pouze varhanám, si mohli posluchači slastně vychutnat dokonalý souzvuk těchto dvou nástrojů bez sebemenšího rušivého kazu.

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-02

 

Před závěrečnou položkou koncertu měli posluchači možnost zaposlouchat se i do hudby romantické. Zazněla totiž třetí ze Šesti varhanních sonát op. 65, Sonáta A dur pro varhany Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847), respektive první z jejích dvou částí – Con moto maestoso. Sonáta zajímavou nekonvenční formou zpracovává luteránský hymnus „Aus tiefe not schrei ich zu dir“ z roku 1524 (parafráze Žalmu 130), který mimochodem použil i J. S. Bach pro vlastní církevní kantátu, včetně poměrně často uváděného varhanního Preludia, BWV 686. Mendelssohnovy varhanní sonáty patří k vrcholům tohoto oboru první poloviny 19. století, do svého repertoáru ho logicky zařazují mnozí špičkoví interpreti, mezi které se směle může řadit i Daniela Valtová Kosinová. Pochopitelně, že interpretace Mendelssohnovy sonáty na menších kukských varhanách vyzní komorněji než na velkých chrámových nástrojích, což ovšem díky vynalézavému rejstříkování (střední fugová část) bylo v daném sakrálním prostoru spíše ku prospěchu věci. Jednotlivé hlasy v poměrně složité Mendelssohnově hudební struktuře tak zněly zřetelně, což někdy v plénu velkých nástrojů neplatí.

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-09

 

Závěr koncertu patřil opět barokní hudbě, která je přece jen s Reinholdem Friedrichem spojena posluchačsky nejvíce. Koncert d moll op. 9, č. 2 pro trubku a varhany je transkripcí původní verze pro hoboj a smyčcový orchestr od Tomasa Albinoniho (1681–1767), všestranného komponisty, autora více než padesáti oper, dnes v podstatě zapomenutých. Právě hobojové koncerty patří k jeho nejhranějším dílů, ať už v originále nebo právě v transkripcích pro jiné nástroje. Friedrichovo provedení Albinoniho koncertu bylo opravdovým dechberoucím vrcholem celého podvečera. Svítivý, přitom příjemně kulatý tón jeho trubky naplnil prostor kostela v Kuksu doslova mystickou atmosférou. Stačí mu k tomu doslova jeden dlouhý tón (Adagio druhé věty), gradující nejen dynamicky, ale i neopakovatelnou emocí.

Nakonec bych chtěl znovu zdůraznit neobyčejnou vstřícnost a vřelý vizuální kontakt Reinholda Friedricha s publikem a pochopitelně také perfektní výkon Daniely Valtové Kosinové, ať už v roli sólistky, či citlivé doprovazečky. Návštěvníci koncertu, kteří zcela zaplnili prostor kostela, si pochopitelně aplausem vestoje vynutili přídavek. Zazněla Toccata pro trubku a varhany Giambattisty Martiniho.

 

2023-07-10-Kuks-varhany-a-trumpeta-06

 

Foto: Hudební léto Kuks / Miloš Šálek

Petr Mádle

Muzikolog, pedagog a manažer.

Světlo světa jsem spatřil v roce 1952 v Kubelíkově zámku v Býchorách u Kolína, rodišti Rafaela Kubelíka, kde pracoval můj otec jako ředitel chemického učiliště (!). Po sametové revoluci jsme na toto téma jako rodáci žertovali s Rafaelem Kubelíkem ve vzájemné korespondenci. Genius loci tohoto místa totiž zřejmě způsobil, že ač jsem byl později přinucen vystudovat chemickou průmyslovku v Pardubicích s otcovou vidinou chemického inženýra, skončil jsem nakonec na pedagogické fakultě jako student češtiny a hudební výchovy a později jako student hudební vědy (v té době ovšem tzv. Mužíkologie – pamětníci vědí své…). Rigorózní zkoušku jsem pak v následném dálkovém studiu složil v listopadu 1989, takže jsem byl na poslední chvíli ušetřen ponižujícího veřejného čtení děkovného dopisu straně a vládě, které mi bylo v souvislosti s  promocí úředně nařízeno.  Mnoho let jsem pak pracoval jako učitel a později  ředitel „lidušky“ i „zušky“ ve Dvoře Králové nad Labem a věnoval se nejrůznějším hudebním aktivitám.

Těžko by mě při studiu chemie v Pardubicích napadlo, že jednou moje dcera, absolventka JAMU, usedne jako houslistka do Komorní filharmonie Pardubice, druhá dcera bude zdatná klavíristka, i to, že mojí ženou se stane violoncellistka, rovněž absolventka JAMU. Jako důchodce  mám čas věnovat se hudebnímu vzdělávání svých dvou talentovaných vnoučat a spolu se svým bratrem kontrabasistou i rodinné jazzové kapele. Zkrátka někdy je té hudby u nás až příliš…

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.