sobota, 03 červen 2023 09:35

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka v Ostravě zahájila Janáčkova filharmonie v provizorních podmínkách Divadla Antonína Dvořáka

Autorka:

„Velký symfonický orchestr obsadil celou plochu jeviště, jež bylo efektivně využito od úplného okraje pódia – začínalo na zakrytém orchestřišti – až po zadní stranu jevištního horizontu, ke kterému pozvolně stoupaly schody elevace. Smyčce tak zůstaly kompaktní a byly dobře slyšet a totéž bylo možné říct i o dechových sekcích.“

„Ostré fanfáry zněly plně díky posílení žesťové sekce o třináct trubačů, ponejvíce vojenskými hudebníky. Pro ty je účast na Sinfoniettě ikonickou záležitostí a precizní provedení vstupních fanfár věcí cti.“

„Mladý umělec dokáže vykouzlit barevné i dynamické odstíny a má procítěný přednes, stejně jako virtuózní techniku. Spodní poloha nepostrádá vášnivost, střední poloha je pevná a legata vroucí, diskant jásavý.“

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-02

 

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka ke kulturnímu životu Ostravy neodmyslitelně patří. Letos má ztíženou situaci, neboť Dům kultury prochází velkou rekonstrukcí, což si vynutilo kreativní přístup a hledání nových možností. Slavnostní zahajovací koncert se tak konal v Divadle Antonína Dvořáka a představila se Janáčkova filharmonie Ostrava, kterou řídil její šéfdirigent Vasilij Sinajskij. Jako sólista se v Dvořákově Koncertu pro housle a orchestr a moll op. 53 představil mladý houslista Daniel Matejča. A zazněla i Janáčkova kultovní Sinfonietta.

Slavnostní večer byl jako vždy zahájen státní hymnou, načež s velkou noblesou a kultivovaností vystoupil moderátor Jiří Vejvoda, který festival slavnostně otevřel. Nejprve uvedl nového primátora Ostravy Jana Dohnala, jenž potvrdil, že Statutární město Ostrava i nadále považuje festival za důležitou součást image města. Pak se již rozezněly fanfáry neoficiální, ale faktické hymny festivalu, Sinfonietty Leoše Janáčka, kterému je festival věnován.

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-13

 

Velký symfonický orchestr obsadil celou plochu jeviště, jež bylo efektivně využito od úplného okraje pódia – začínalo na zakrytém orchestřišti – až po zadní stranu jevištního horizontu, ke kterému pozvolně stoupaly schody elevace. Smyčce tak zůstaly kompaktní a byly dobře slyšet a totéž bylo možné říct i o dechových sekcích, které mají ve skladbě hlavní úlohu. Úvodní žestě tedy byly břeskné, jak je potřeba, i když jim kompaktnost chyběla. To by se ovšem dalo říct (kromě smyčců) o všech sekcích orchestru, neboť zvuk se vznesl nejprve nahoru do divadelního provaziště a teprve pak si hledal cestu k divákům. Že si ji našel, bylo jistě i díky dirigentovi, který prozíravě zvolil poněkud pomalejší tempo. Díky tomu se zvuk na jevišti neslil a všechny nástroje byly skvěle čitelné.

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-03

 

Slavnostní skladba, kterou Janáček složil na počest svobodného Brna, byla původně členěna do částí, jejichž názvy ilustrovaly podtext hudby. Ostré fanfáry zněly plně díky posílení žesťové sekce o třináct trubačů, ponejvíce vojenskými hudebníky. Pro ty je účast na Sinfoniettě ikonickou záležitostí a precizní provedení vstupních fanfár věcí cti. V této skladbě je všechno. Líčení blyštícího se slunce na střechách města, zvukomalebnost lidského hemžení v ulicích i vznešenost a klid kláštera, kde Janáčka vychovali, i klid a pohoda městských parků. A návrat fanfár, vítězných a burcujících k odvaze a plnohodnotnému životu.

Po přestávce zazněl nejkrásnější houslový koncert Antonína Dvořáka, Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53. Překvapením byl houslista, teprve osmnáctiletý Daniel Matejča, houslista, který již od dětství získával první ceny na houslových soutěžích a jako vůbec první Čech zvítězil v soutěži Eurovision Young Musicians. Jeho profesor na AMU, houslista Ivan Štraus, který ho vede již od sedmi let, na koncertě nechyběl a publikum mu věnovalo uvítací potlesk. Působil, že je s výkonem svého svěřence nadmíru spokojen. Jak by také ne, mladý umělec vládne houslemi suverénně. Dokáže vykouzlit barevné i dynamické odstíny a má procítěný přednes, stejně jako virtuózní techniku. Spodní poloha nepostrádá vášnivost, střední poloha je pevná a legata vroucí, diskant jásavý. Piana jsou jasná, lehounká a nadýchaná. Suverenita projevu je přirozená. Z houslistova uměleckého pohroužení je cítit pokora, která hudbě propůjčuje záři a lesk.

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-01

 

Svoji virtuozitu předvedl znovu po nadšeném potlesku, kterým si publikum vynutilo přídavek. Bylo jím Scherzo pro sólové housle ze skladby Recitative a Scherzo-Caprice op. 6 od rakouského houslového virtuosa a skladatele Fritze Kreislera. Výkonem publikum rozpálil tak, že houslistu ještě několik minut nadšeně vyvolávalo.

Výkon orchestru už tak výborný nebyl. Nebyla to ovšem vina hudebníků; ti do provedení hudby dali maximum. Nedomyšlené bylo posazení orchestru, který se oproti první skladbě zmenšil zejména v dechové sekci. Z té zůstaly jen čtyři lesní rohy v levém koutě a dvě trubky v opačném koutě jeviště, usazené mimo smyčcový orchestr, jakoby za trest. V této sestavě neměl orchestr šanci sjednotit svůj zvuk a osamělé lesní rohy a trubky působily nešťastně. S tím ovšem nemohl udělat nic ani dirigent Valerij Sinajskij. Pro další koncerty na jevišti divadla bude potřeba vymyslet způsob, jak zvuk orchestru zkompaktnit a dostat ho blíž k hledišti. Nicméně zahájení festivalu bylo důstojné a posluchači si jistě odnesli výsostný zážitek.

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-14

 

******

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-12

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-05

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-09

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-10

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-07

 

2023-06-03-MHFLJ-JfO-Matejca-15

 

Foto: Dalibor Válek

Karla Hofmannová

Hudební a divadelní publicistka, novinářka, kulturoložka

Pochází z Brna, kde žije a pracuje. Vystudovala pěveckou konzervatoř v Brně a kulturologii v Praze. Pracovala na různých pozicích v kultuře, jako zpěvačka, pedagožka, působila v marketingu a managementu kulturních institucí, což ji přivedlo ke kulturní politice a k žurnalistice. V současné době je v důchodu a působí jako nezávislý novinář, píše recenze především na opery a koncerty klasické hudby a realizuje rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se profilují v oblasti kultury. Zajímá se o historii a cestování a jejím velkým koníčkem a relaxací jsou malá vnoučata.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.