pondělí, 06 únor 2023 18:00

Pražští komorní sólisté romanticky

Autorka:

„Z postupně se nabalujících dalších nástrojů, jakoby neslyšitelně, bez jakéhokoli rušivého švu - ostřejšího nástupu - se zvolna vynořovala gradace plná napětí a vášně.“

„Radek Baborák srozumitelně odkryl strukturu skladby a vystavěl ji s citem pro kontrast, gradaci, jemné i plné plochy.“

„Provedení bylo tak podmanivé, že člověk chtěl jen zavřít oči, nechat se unášet tou nenapodobitelnou hudbou a přát si, aby nikdy neskončila…“

 

2023-02-06-PKS-Koncert-00

 

Třetím koncertem v této sezoně se představili Pražští komorní sólisté pod vedením svého uměleckého ředitele Radka Baboráka. V kostele svatých Šimona a Judy zahráli v sobotu 4. února romantický repertoár, v němž ukázali, že patří ke špičce současných českých komorních těles.

Pražští komorní sólisté, smyčcový soubor, který na české hudební scéně vznikl v roce 1961 a byl znovuobnoven v roce 2013, je rezidenčním souborem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Tvoří ho sólisté, komorní i orchestrální hráči, většinou koncertní mistři nástrojových skupin. Stalo se už tradicí, že Radek Baborák provází koncerty zasvěceným a vtipným slovem. Přestože na komorní koncerty chodí poučené publikum, a tentokrát v něm byli i studenti či muzikanti a muzikologové, hned průvodní slovo navodí pospolitou atmosféru. Uvolní ji a uvede posluchače do souvislostí skladeb, které vzápětí uslyší.

 

2023-02-06-PKS-Koncert-04

 

První z nich byla předehra Richarda Wagnera k opeře Tristan a Isolda v úpravě pro 23 smyčců Sebastiana Gürtlera, rakouského houslisty a skladatele, člena renomovaného souboru Philharmonix. Ten večer zazněla v této verzi ve světové premiéře, Gürtler pak předehru upravil ještě pro smyčcový orchestr a sextet. Jak wagnerovská partitura vyzněla v podání třiadvaceti smyčcových nástrojů? Nečekaně plně, v kongeniální Gürtlerově instrumentaci vynikly jednotlivé nástroje i dokonalý souzvuk celého orchestru. Úvodní téma violoncella (Ivan Vokáč) se v kostelním prostoru dotýkalo nekonečné lásky a opravdovosti, v souzvuku s violou (Karel Untermüller) se nesla prostorem hudební a zvuková nádhera. Z postupně se nabalujících dalších nástrojů jako by neslyšitelně, bez jakéhokoli rušivého švu, ostřejšího nástupu se zvolna vynořovala gradace plná napětí a vášně. V postupném zklidňování vynikly housle koncertního mistra Adama Nováka v neskonale něžném závěru. Už při této ouvertuře koncertu bylo zřejmé, jak posvěceným dirigentem Radek Baborák je. Srozumitelně odkryl strukturu skladby a vystavěl ji s citem pro kontrast, gradaci, jemné i plné plochy.

 

2023-02-06-PKS-Koncert-15

 

V dramaturgicky výborně sestaveném večeru se v druhé skladbě představil Radek Baborák i jako hráč na lesní roh. Písně beze slov Felixe Mendelssohna-Bartholdyho patří k tomu nejcitovějšímu, nejromantičtějšímu v hudební literatuře. Baborák vybral čtyři z nich Andante espressivo - Allegro non troppo - Adagio - Presto v instrumentaci Paula Angerera pro altový pozoun. Říká-li se, a bez nadsázky, že Baborák zahraje bezpečně i to, s čím se jiní lopotí, pak v Angererových úpravách Mendelssohnových písní to potvrdil. V láskou prosyceném Andante hrály smyčce půvabně lehce, zvuk horny byl jemný, krásně artikulovaný. Jak kontrastně pak vyznělo Allegro non troppo připomínající uherský tanec, s temperamentně hrajícím orchestrem a sólistou, který si jakoby lehce jen pohrával s partem horny. Ten jemně sametově zabarvený tón je pro Radka Baboráka typický, jak ostatně vyniklo v následujícím Andante, vyzněním trochu melancholičtějším. Kantilénu lesního rohu ozdobenou trylky, jisté a uchu lahodící výšky horny doplňovaly empatické smyčce v dokonalé souhře. Závěrečné hravé Presto bylo doslova lahůdkou pro milovníky lesního rohu. Ze všech fines zmiňuji jen, v rychlém tempu zahraná echa na jednom nástroji. Působilo to, jako by horna rozmlouvala sama se sebou. A orchestr složený z vynikajících hráčů oddaně svého uměleckého vedoucího následoval.

 

2023-02-06-PKS-Koncert-08

 

Napsat, že dramaturgicky provázaný večer vyvrcholil elegickým dílem Richarda Strausse Metamorfózy, TrV 290, by bylo trestuhodně málo. Pražští komorní sólisté řízení Radkem Baborákem přednesli tento žalozpěv za zpustošenou zemi, zničenou kulturu a zmařené životy s takovou bolestí, zoufalstvím i beznadějí, a současně krásou a vnitřním prožitkem, že bylo těžké se po jejím skončení vrátit zpět do reality. Skladba pro 23 sólových smyčců (deset houslí, pět viol, pět violoncell a tři kontrabasy) vznikla během závěrečných měsíců druhé světové války, od srpna 1944 do března 1945 a premiéru měla 25. ledna 1946. Myslím, že výstižná jsou slova recenzenta časopisu Gramophone: „Kdyby byl Richard Strauss nucen jít před denacifikační tribunál, stačilo by mu přehrát nahrávku Metamorfóz, aby jednou provždy dokázal, jaké jsou jeho skutečné pocity k barbarům, kteří zničili Německo, jež miloval.“ Skladba, jež byla napsána na sklonku druhé světové války, vyjadřuje veškerý zmar a zármutek nad troskami, v nichž se ocitlo celé Německo i autorovi drahá kultura. Počáteční sklíčené unisono smyčců se rozděluje v jednotlivé hlasy, které naříkají, lkají, žalují a opět se spojují do mučivé jednoty. Autor jako by ze sebe nemohl vypsat všechnu tíhu a bolest. Několikrát přivede skladbu k vyvrcholení, už už se zdá, že vše končí, avšak zvuk se znovu láme do tichého žalozpěvu. Struny utichají, ale znovu se vzpínají k plnému vzrušenému zvuku. Zoufalý zápas s osudem. Konečně tóny doznívají, přichází ticho. Prohra? Nebo snad katarze?

 

2023-02-06-PKS-Koncert-12

 

Pražští komorní sólisté tlumočili Straussovu hudební tryznu s dokonalou péčí a porozuměním. Docílili kompaktního zvuku s obdivuhodně vyrovnaným tónem i dynamikou, kontrasty barev tónů, jednotným frázováním, nenásilnými přechody z dynamických vrcholů do ztišení. Radek Baborák předestřel bohatou strukturu díla se všemi tématy, odbočkami, variacemi i oněmi pověstnými opakujícími se třemi tóny, vyznívajícími zlověstně. Provedení bylo tak podmanivé, že člověk chtěl jen zavřít oči, nechat se unášet tou nenapodobitelnou hudbou a přát si, aby nikdy neskončila…

Charismatické hlasy prvních houslí Adama Nováka, violoncella Ivana Vokáče, violy Karla Untermüllera a kontrabasu Petra Riese byly po zásluze aplaudovány. A závěrečné jednotlivé vyvolání všech hráčů orchestru bylo dirigentovým poděkováním za jejich vynikající výkon. Obecenstvo bylo zasaženo a vyjádřilo to dlouhým potleskem.

 

2023-02-06-PKS-Koncert-13

 

*******

 

2023-02-06-PKS-Koncert-01

 

2023-02-06-PKS-Koncert-03

 

2023-02-06-PKS-Koncert-09

 

2023-02-06-PKS-Koncert-07

 

2023-02-06-PKS-Koncert-10

 

Foto: Michael Romanovský

Alena Sojková

Publicistka
Hudební publicistikou se zabývá pětadvacet let. Po studiu psychologie a bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pracovala v Ústavu pro jazyk český v oddělení historické lexikografie. Tvrdí, že základní profesionální dovednosti si osvojila právě při práci na Staročeském slovníku. Poté několik let působila v časopise Naše rodina, kde se přiučila základům novinařiny. Pedagogickou epizodu prožila na Univerzitě Jana Amose Komenského, kde učila stylistiku, sociální psychologii a psychologii komunikace. Od roku 2010 byla redaktorkou Týdeníku Rozhlas, časopisu s širokým kulturním záběrem, který na konci června 2022 zanikl. Publikuje na KlasicePlus, v Harmonii, Medicíně a umění, byla stálou spolupracovnicí Hudebních rozhledů. Specializuje se na rozhovory s muzikanty, v poslední době zejména s mladou generací. Myslí si totiž, že mladé, šikovné a zapálené hudebníky je třeba soustavně uvádět do povědomí publika. Klasická hudba je její vášní a potřebuje ji k životu. Zrovna tak jako rockovou a jazzovou muziku.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.