středa, 13 duben 2022 13:15

Můj drahý Vykupiteli.
Bach, Luks a Janovy pašije

Autor:

„Václav Luks samozřejmě neprovozuje hudbu k bohoslužbě. Předkládá současnému publiku umělecké dílo vyvázané z původních funkcí, ale přesto nadále životné.“

„Janovy pašije jako příběh a drama s operními prvky i jako sakrální reflexe, jako kázání v tónech, jsou plné emotivních okamžiků.“

„Bach nechává v předzvěsti velikonoční neděle zaznít naději.“

 

0002

 

Janovy pašije Johanna Sebastiana Bacha budou mít za dva roky tři sta let. Zazněly poprvé v Lipsku na Velký pátek roku 1724 při evangelické bohoslužbě v Tomášském kostele. Když v naší době vyprodají koncertní sál, jako tomu bylo v úterý v pražském Rudolfinu, naznačuje to sice, že se doby mění a že chrámy už nejsou, co bývaly, ale znamená to také, že čas zapracoval ve prospěch tohoto díla, prověřil ho a přidal mu na všeplatnosti. Té, kterou Václav Luks s Collegiem 1704 umí tak přesně podchytit, poutavě zrealizovat a přímočaře předat.

Barokní orchestr Collegium 1704 se svým sborem uzavřel pražskou koncertní sezonu veledílem, jehož provedení dává plnou logiku hlavně a především doba velikonočního týdne. Pašije vyprávěné podle Janova evangelia, biblický záznam posledních hodin Ježíšova života doplněný meditacemi ve formě árií a kostelních písní, patří k nejzávažnějším a také nejtypičtějším kompozicím Johanna Sebastiana Bacha. I mimo chrám, v koncertní síni, dává poslech možnost zpřítomnit si podstatu křesťanské zvěsti. Ale i kdyby se posluchač rozhodl využít méně, tedy jen možnost vnímat krásnou hudbu, dramatickou i rozjímavou, je v té chvíli vystaven silným a svátečním podnětům, uměleckým i duchovním. Ani to není k zahození.

 

0003

 

Václav Luks samozřejmě neprovozuje hudbu k bohoslužbě. Způsobem, znalecky poučeným v tom, jak se kdysi hrálo a zpívalo, předkládá současnému publiku pečlivě zarámované a vystavené umělecké dílo, nově nasvícené, vyvázané z původních funkcí, ale přesto nadále životné; dílo prostřednictvím námětu, textu, poselství i emocí a hudebního výrazu nadále propojené s křesťanskou vírou. Bachova hudba svědčí o Bibli, o době vzniku, o tehdejší teologii i o skladatelově osobní zbožnosti, ale zcela svobodně také velmi univerzálně a obecně působí svou krásou, harmonií, řádem a vznešeností. A biblický text, přednášený Evangelistou, stejně jako texty árií a písní, to vše společně připomíná kořeny a základy naší kultury, ukotvené v hodnotách a myšlenkovém světě židovství a křesťanství. Právě takto lze po dvě hodiny naslouchat Bachově duchovní hudbě, jeho zhudebnění velikonočního dramatu sahajícího od utrpení po naději.

Současně je možné i nutné Bachově hudbě naslouchat v plné otevřenosti projevům nemalé muzikality, kterou Václav Luks oživuje i generuje. Janovy pašije jako příběh a drama s operními prvky i jako sakrální reflexe, jako kázání v tónech, jsou plné emotivních okamžiků, prudkých proměn i tichých zastavení – dějových i osobních situací proměněných do hudby a vyžadujících od interpretů pečlivé ošetření.

 

0004

 

Dílu se skutečně ten večer dostalo maximální možné pozornosti. Text, o který tu jde výjimečně hodně, zněl bez známek úsilí ve vší bohatosti a nekonečně výstižné mnohotvárnosti Bachova zhudebnění. Od úvodního sboru s působivými dynamickými proměnami a s opravdovostí, naléhavostí i klidem bylo zřejmé, že bude publikum účastno jedinečné a inspirované konstelace. Setkala se v ní pozornost hudební drobnokresbě se smyslem pro velkou hudební architekturu a bezchybná znalost materiálu se schopností postihnout vážnost výrazu. Z Václava Lukse toto vše vyzařovalo, skladba zazněla v usazené, promyšlené a inspirované podobě.

Sestava sólistů byla vyrovnaná. Všech šest pěvců bylo výrazem, jazykově i ryze technicky naprosto při věci. Sebastian Kohlhepp dal roli Evangelisty všechnu potřebnou dynamiku, přesvědčivost a sdělnost vyprávěcí dikce i dostatečnou lahodnost hlasu. Vznešenost a krása projevu barytonisty Christiana Immlera v úloze Piláta uchvacovala. Matthias Winckhler jako Ježíš nabídl měkký a ušlechtilý výraz. Sopranistka Sophie Junker nadchla křišťálově jasným, nosným a pozitivně příjemným zpěvem. Julia Böhme, zejména v árii Es ist vollbracht, naplnila sál emocemi. A tenorista Tobias Hunger, pokud nepřepínal výraz, zpíval dokonale hladce.

 

0001

 

Sbor Collegium Vocale 1704 vstupoval do děje se samozřejmou dokonalostí, ať už zpíval klidné chorály, nebo znázorňoval davy. Přesně modeloval vřelé i vyhrocené pasáže, i v nejvyšších tempech byl virtuózní. Václav Luks iniciuje promítání emocí příběhu jak do vyprávění Evangelisty a do epických výjevů, tak do dynamického a tempového průběhu písní. Ani na chvíli tak nenechává nic probíhat formálně.

Pěkným okamžikem bylo, když se sólisté v závěru přidali mezi sboristy. Pro niterné, střízlivě hymnické zakončení. Janovy pašije neokázale vrcholí informací o uložení Ježíšova těla do hrobu. Na Velký pátek se ještě neoslavuje vzkříšení. Bach nicméně nechává v předzvěsti velikonoční neděle zaznít naději: Až mě ze smrti probudíš, nechť tě moje oči spatří v radosti, ó Synu Boží, můj Vykupiteli!

Provedení Janových pašijí je v tuzemském hudebním dění vzácným okamžikem, zdaleka ne každoročním. Do svátečního dojmu z úterního večera se promítá jak toto vědomí, tak skutečnost, že publikum chodí na koncerty Collegia 1704 kvůli němu, kvůli interpretům. Moc dobře ví proč.

 

0005

 

*******

 

0006

 

0007

 

0008

 

0009

 

0010

 

0011

 

Foto: Petra Hajská

Petr Veber

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispívá do odborných českých hudebních měsíčníků, deníků i časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe do Lidových a Hospodářských novin, publikuje v Týdeníku Rozhlas i na internetu, píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.