pátek, 09 červenec 2021 12:05

Duchovní hudba Petra Fialy a jeho sboru

Autor:

„Krásně ztišená, nádherně provedená Góreckého hudba.“

„Tento předpokládaný důležitý dějinný okamžik zpřítomňuje ve dvacetiminutovém pozastavení Fialova skladba Křest svaté Ludmily.“

„Nejde o prvoplánově církevní libreto, i když text nezastírá, že vyjadřuje úctu ke katolické světici.“

 

101

 

Program festivalu Smetanova Litomyšl ozdobil ve čtvrtek hodinovým koncertem duchovní hudby Český filharmonický sbor Brno. Na starou hudbu navázala Brucknerova moteta, Góreckého niterná kompozice určená polskému papeži a nakonec vlastní dílo sbormistra Petra Fialy, působivě a výstižně koncipované komorní oratorium Křest svaté Ludmily.

Nářky proroka Jeremiáše, velikonoční hudbu od hudebníka pražské rudolfinské doby Jacoba Handla-Galluse, vyřešil sbormistr Petr Fiala v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže prostorově, dvousborově. Teprve potom se celý sbor sešel standardně uprostřed chrámového prostoru. Stejně jako polyfonní moteto Laudetur Jesus Christus Bohuslava Matěje Černohorského a následující výběr čtyř motet Antona Brucknera, i vstupní skladba měla parametry oduševnělosti, kultivovanosti, krásně modelované dynamiky a vokální kultury. S Brucknerem sbor před lety uspěl mezinárodně, v roce 2007 za kompletní nahrávku obdržel cenu Echo Klassik. Skladatel zhudebňuje myšlenky přesahující banality pozemského života. Je zřejmé, že tento typ hudby sboru s jeho zázemím, k němuž patří i aktivní křesťanství, výjimečně dobře vyhovuje.

 

103

 

Emocionálně působivě, vnitřně opravdově zapůsobila oproštěně jednoduchá religiźní skladba Totus Tuus od Henryka Mikołaje Góreckého. Zhudebněný mariánský text, fragment latinské modlitby „Celý tvůj“ vyjadřující bezpodmínečné odevzdání těla i duše Ježíši prostřednictvím Panny Marie, byl v roce 1987 holdem Janu Pavlu II. Skladba vznikla k třetí návštěvě hlavy katolické církve v rodné zemi a byla tak při ní při oficiálních příležitostech ve Varšavě skutečně dvakrát provedena. Krásně ztišená, nádherně provedená hudba.

Letos v září uplyne 1100 let od smrti kněžny Ludmily, babičky knížete Václava. Podle legend ji nechala na hradišti Tetín zavraždit její snacha Drahomíra, která v té době místo nezletilého syna vládla v Čechách jako regentka. V roce 1143 církev Ludmilu svatořečila. Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje, hledajícího spojenectví u velkomoravského knížete Svatopluka, kde zřejmě z rukou biskupa Metoděje přijal politicky motivovaný křest. Svého vnuka vedla ke křesťanským ctnostem… Její křest se v 80. letech 9. století zřejmě uskutečnil v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci severně od Prahy.

 

102

 

Právě tento předpokládaný důležitý dějinný okamžik zpřítomňuje ve dvacetiminutovém pozastavení Fialova skladba. Vznikla v době, kdy tehdejší nejvyšší tuzemský představitel římskokatolické církev kardinál František Tomášek vyhlásil Desetiletí duchovní obnovy českého národa. Každý rok byl tehdy věnován některému českému světci a Petr Fiala na tato témata napsal několik vokálních děl. Rozhovor se sbormistrem a skladatelem, před třemi desetiletími zakladatelem a nadále uměleckým vedoucím sboru, čtěte ZDE.

Slovní spojení komorní oratorium působí v případě Křtu svaté Ludmily jakoby nepatřičně, dějové momenty naopak tak úplně nesedí na pojem kantáta. Už to svědčí o originální koncepci, kterou Petr Fiala zvolil. Skladbu v roce 1992 zkomponoval pro nenápadně jedinečnou kombinaci – recitátora, soprán, flétnu, varhany a smíšený sbor. Velmi zajímavou textovou předlohu získal od Zuzany Novákové-Renčové, básnířky, beletristky, malířky a ilustrátorky, spisovatelky pro děti a mládež i autorky televizních pohádek. Nejde o prvoplánově církevní libreto, i když text nezastírá, že vyjadřuje úctu ke katolické světici. Recitátor přibližuje atmosféru dávného křestního obřadu ponořením, a to v okamžiku „…než kněžna vnoří svou nohu do vody…“. Sbor v postupně opakovaných vstupech přednáší vyznání víry, vlastní vyznání je také svěřeno sólovému sopránu.

 

104

 

Vyznění díla dal – samozřejmě vedle sboru – velký díl Vítězslav Šlahař, přednášející text kultivovaným způsobem upomínajícím na styl Alfreda Strejčka. A sólového partu, jakoby dívčího, se na záskok úctyhodně zhostila sopranistka Lucie Mužíková.

Svěží, nijak banální hudba se pohybuje na pomezí neagresivní expresivity a niterného ztišení, flétnový part se proplétá vokálními linkami, varhany (v tomto případě elektrofonické, ale dobře zvukově vybavené) dávají neschematický základ. Fialova kompozice bude letos ještě určitě zaznívat a přinejmenším v repertoáru Českého filharmonického sboru bude potvrzovat svou životnost. Prokázala by ji i mimo tento rámec.

 

105

 

106

 

199

 

Foto: Smetanova Litomyšl - František Renza

Petr Veber

Nepochází z uměleckého prostředí, ale k hudbě má jako posluchač i jako neprofesionální klavírista a varhaník blízko od dětství. Po gymnáziu vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě. Od poloviny 80. let působí jako novinář, hudební a operní kritik a autor textů o hudbě a hudebnících. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 pak deset let v Českém rozhlase vedl hudební redakci stanice Vltava, pro kterou nadále pracuje jako publicista. Současně je jedním z dlouholetých průvodců vysíláním Českého rozhlasu D-dur, digitální stanice klasické hudby. Od 80. let vedle zaměstnání nepřetržitě přispívá do odborných českých hudebních měsíčníků, deníků i časopisů. Připravoval rozhovory a psal hudební reflexe do Lidových a Hospodářských novin, publikuje v Týdeníku Rozhlas i na internetu, píše texty k programům koncertů i obalům CD. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života a snaží se o tom nenásilně přesvědčovat ostatní. Za hudbou cestuje stejně nadšeně, jako rád chodí po horách a fotografuje. Vážnou hudbu všech období, forem a žánrů ještě stále vyhledává, s potěšením poslouchá a dál poznává. V červnu 2018 se proto stal spoluzakladatelem hudebního portálu KlasikaPlus.cz...

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.