úterý, 29 červen 2021 09:31

Vivaldi a Brtnice: spojení hodné pozornosti

Autor:

„Boli sme svedkami znamenitých výkonov, ktorých spoločným menovateľom boli zanietenosť a štýlovosť.“

„Olga Šroubková sa na koncerte skutočne predstavila v tom najlepšom svetle.“

„Za veľmi pozoruhodný považujem výkon Ondřeje Šindeláře v Koncerte pre fagot, sláčiky a basso continuo g mol RV 496.“

 

99

 

Na Zámku v Brtnici sa v sobotu 26. júna zrodil počin hodný uznania. Spolok Zámek Brtnice tu usporiadal koncert s dielami Antonia Vivaldiho, ktorého s týmto zámkom spája veľmi zaujímavé puto: miestny šľachtic Vinciguerra Thomas VI. gróf z Collalta si u skladateľa totiž objednal skladby, ktoré sa zhodou okolností stali Vivaldiho poslednými.

Organizátor a dramaturg koncertu Eduardo García Salas preto vybral pre koncert niektoré z týchto diel, spolu so skladbami, ktoré Vivaldi skomponoval pre iných českých šľachticov – napríklad pre Václava Morzina. Okrem pútavého príbehu lákal program aj na kvalitných interpretov: za sprievodu Morzinskej Kapelly (spoza čembala riadil Filip Dvořák) sa predstavili sólisti Olga Šroubková (husle), Roman Patočka (husle), Karel Fleischlinger (lutna) a Ondřej Šindelář (fagot). Koncert sa konal pod záštitou Isabelly grófky z Collalto, princeznej z Croÿ, prítomných bolo viacero vzácnych hostí, napríklad riaditeľ Inštitútu Antonia Vivaldiho v Benátkach Francesco Fanna.

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021253

 

Na programe boli štyri Vivaldiho koncerty pre husle, sláčikové nástroje a basso continuo: B dur RV 371, e mol RV 273, B dur RV 367 a h mol RV 390; všetky napísané pre grófa Collalto. Ďalej sme počuli Koncert pre sláčikové nástroje a basso continuo D dur RV 123 a g mol RV 157. Vítaným spestrením bol známy Koncert pre lutnu, dvoje husle a basso continuo D dur RV 93 a najmä Koncert pre fagot, sláčikové nástroje a basso continuo g mol RV 496. Vzhľadom k tomu, že dramaturgia zahrnovala len diela jedného autora, by mal program azda ešte väčšiu dynamiku v prípade, že by obsahoval o čosi menej diel. To ale nič nemení na tom, že sme boli svedkami znamenitých výkonov, ktorých spoločným menovateľom boli zanietenosť a štýlovosť. Naozaj som ocenila, že hudobníci (väčšinou skúsení interpreti barokovej hudby) pristúpili k Vivaldimu s veľkým pochopením pre špecifiká jeho hudby a k štýlového obdobia, v ktorom tvoril. Neviem, nakoľko je zostava Morzinskej Kapelly stála, každopádne ale teleso pôsobilo veľmi zohrane.

Prvým sólistom večera bol Roman Patočka. Pred publikum predstúpil s dvomi koncertmi v B dur: RV 371 a RV 367. V oboch presvedčil jasným tónom, ľahkosťou, s ktorou hral ozdoby, takisto potom pekne klenutými spevnými líniami v pomalých vetách, najmä v krásnom Andante mà poco v Koncerte RV 367. Niektoré brilantné pasáže (napríklad v Allegre Koncertu RV 371) sa mi javili trochu nejasne artikulované, k čomu však prispela aj akustika dlhého a úzkeho priestoru zámockej koniarne.

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021277

 

Druhou huslistkou-sólistkou bola Olga Šroubková, ktorá sa na koncerte skutočne predstavila v tom najlepšom svetle. Krásny zvučný tón maximálne využila v prospech interpretovaných skladieb (Koncertu e mol RV 273 a h mol RV 390), hrala s prirodzenou energiou, očarila plastickosťou fráz, bravúrou v ozdobách, všetko podčiarkla adekvátnou prácou s dynamikou. Obzvlášť ma zaujalo Largo koncertu e mol RV 273, ktoré bolo v jej podaní až dojemné.

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021250

 

Koncertu pre lutnu, dvoje husle a basso continuo D dur RV 93 sa ujal Karel Fleischlinger. Išlo o veľmi citlivú interpretáciu, celý výkon priniesol určité stíšenie, zároveň ale malo publikum možnosť obdivovať technické dispozície hráča. V tejto súvislosti by som vyzdvihla zvukový balans: komorné zoskupenie v tomto prípade dalo subtílnemu sólovému nástroju naozaj dobre vyznieť.

Za veľmi pozoruhodný považujem výkon Ondřeje Šindeláře v Koncerte pre fagot, sláčiky a basso continuo g mol RV 496. Sólista hral veľmi znelým tónom, so širokou škálou farieb, potešila presná artikulácia a nápadité frázovanie. V krajných rýchlych častiach sa predstavil ako technicky veľmi dobre vybavený hráč, v prostrednom Largu mal priestor ukázať sa v inej výrazovej rovine a v nádherne vedených melodických líniách. Veľmi príjemný zážitok.

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021251

 

Zámok Brtnice dnes stojí trochu mimo záujmu, nie je v ideálnom stave a o príbehoch, ktoré sa s ním spájajú, by rozhodne malo vedieť oveľa väčšie množstvo ľudí – a to aj v hudobných kruhoch. Aj v tomto kontexte je teda sobotný koncert chvályhodným podujatím, ktoré by si rozhodne zaslúžilo ďalšie pokračovanie.

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021329

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021269

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice2662021107

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice266202198

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice266202179

 

fotografradeklavickakoncertvivaldizamekbrtnice26620212

 

Foto: Radek Lavička

Lucia Maloveská

Klavíristka, publicistka, hudební teoretička.

K hudbě, umění a ke psaní nejrůznějších textů inklinovala již odmala. Vystudovala gymnázium a posléze klavír na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici. Absolvovala pražskou HAMU v oboru hudební teorie, v jehož studiu pokračuje od roku 2021 i na doktorandském stupni. V rámci studií také absolvovala stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Ve svém zkoumání se soustřeďuje na oblast formy a tektoniky, na racionální kompoziční postupy a příležitostně na tvorbu slovenských skladatelů. Jako hudební recenzentka a publicistka spolupracuje a spolupracovala s hudebními portály a periodiky jak v Česku, tak i na Slovensku. Z koncertů odjakživa odcházela plná dojmů a postřehů, které ne vždy měla s kým sdílet, psaní recenzí je tedy pro ni přímo terapií. Miluje klasickou hudbu, ze všeho nejvíc ji však fascinuje hudba soudobá. Příležitostně se věnuje divadlu, literatuře a folkloru, zkušenosti má i v oblasti dramaturgie. Kromě hudby má vášnivě ráda dobré víno a Formuli 1 a za všemi třemi vášněmi je ochotná jezdit stovky kilometrů. 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.