sobota, 26 září 2020 09:53

Závěrečný koncert festivalu u Jakuba

Autor:

„Výkon Ireny Chřibkové ve všech skladbách programu byl naprosto suverénní.“

„Nešla vyšlapanými cestami a seznámila obecenstvo záslužně s málo známým dílem velkého kontrapunktika.“

„Závěr koncertu tvořila kantáta Otče náš, kde se k varhanám připojil Kühnův smíšený sbor s dirigentem Jaroslavem Brychem, harfenistkou Lydií Härtelovou a vynikajícím Jaroslavem Březinou.“

 

DSC4682

 

Jubilejní 25. ročník Mezinárodního varhanního festivalu v pražské minoritské bazilice sv. Jakuba byl slavnostně zakončen provedením Janáčkovy kantáty Otče náš. Malé ohlédnutí v programovém sešitu ukázalo, kolik významných varhaníků domácích i z ciziny od roku 1996 zde vystoupilo. Jedná se jednoznačně o nejvýznamnější varhanní festival, který si získal nezastupitelné místo v hudebním životě Prahy i celé republiky. Ani letos, přes všechnu nepřízeň koronavirové infekce, se nemusel žádný koncert zrušit, žádný účinkující ani program změnit. I zahraniční účinkující dorazili, což je ve srovnání se současnými provozními potížemi jiných pořadatelů víc než obdivuhodné. Za hladkým chodem festivalu stojí neúnavná práce organizátorky a dramaturgyně, titulární varhanice u sv. Jakuba Ireny Chřibkové, jejíž nasazení je třeba vysoko ocenit.

Irena Chřibková také převzala závěrečný koncert. Byla jako vždy dokonale připravena, mohutný nástroj i akustiku chrámu dobře zná a umí z něj vyhmátnout nejzajímavější zvukové barvy. Její výkon ve všech skladbách programu byl naprosto suverénní.

Vzhledem k postgraduálnímu studiu ve Francii Chřibková zařazuje do svých vystoupení často francouzskou varhanní hudbu a zvlášť francouzský symfonický styl. Tentokrát zvolila Alexandra Guilmanta, předního varhanního virtuóza a skladatele 19. století, dlouholetého varhaníka v Sainte-Trinité a profesora Pařížské konzervatoře. Z jeho osmi varhanních sonát zvolila tři první věty z jeho pětivěté Páté sonáty c moll, op. 80. Vystihla znamenitě dramatičnost úvodní věty, zvýraznila nápadité modulace zpěvné volné věty i energii následujícího Scherza.

 

DSC4724

 

K poctě nedožitých sedmdesátin významného soudobého skladatele Otomara Kvěcha uvedla jeho Pátou varhanní sonátu. Autor původně studoval na Pražské konzervatoři varhanní hru a skladbu a pokračoval v kompozičních studiích na AMU. Po dlouholetém působení v pražském rozhlase se stal profesorem skladby na Pražské konzervatoři a hudebně teoretických předmětů na AMU. Jeho skladatelské dílo je neobyčejně rozsáhlé (čtyři symfonie a devět smyčcových kvartetů) a nezapomínal ani na varhany, které využil i s orchestrem a především nástroji věnoval šest sonát. Kvěchovou snahou bylo neopakovat se a přinášet nové impulzy do varhanní kompozice. Rozevlátá jednovětá První sonáta vznikla v roce 1987. O třináct let později skladatel napsal jako poctu svému pedagogovi varhan Josefu Kubáňovi třívětou druhou Chorální sonátu, která zpracovává píseň „Bože před Tvou velebností“ jako chorální fantasii, chorálovou předehru a fugu. Třetí sonáta je variační, sonáta č. 4 má pět vět s úvodním preludiem a závěrečným postludiem, proloženými intermezzy. Všechny sonáty dosud využívaly spíš mohutného varhanního zvuku. Až třívětá Pátá sonáta (2014) s podtitulem „meditace“ exponuje tiché polohy v obou krajních větách, mezi které je vložena energičtější a zvukově průraznější rychlejší věta střední. Irena Chřibková vystihla jemnou registrací i klidným soustředěným přednesem její charakteristickou zamyšlenost a přičinila se o potřebné zvukové kontrasty.

Preludium a moll BWV 551 Johanna Sebastiana Bacha je skladbou autorova mládí, kdy vstřebával vlivy severoněmecké barokní varhanní školy. Mohlo vzniknout buď při pobytu na jeho gymnaziálních studiích v Lüneburgu, nebo v durynském Arnstadtu, kde zastával své první varhanické místo. Dík Ireně Chřibkové za uvedení této skladby. Nešla vyšlapanými cestami a seznámila obecenstvo záslužně s málo známým dílem velkého kontrapunktika.

 

DSC4750

 

Závěr koncertu tvořila kantáta Leoše Janáčka Otče náš, kde se k decentně doprovázející a velmi rytmické Ireně Chřibkové u varhan připojil zvukově decentní Kühnův smíšený sbor se sbormistrem a dirigentem provedení Jaroslavem Brychem, velmi přesně hrající harfistkou Lydií Härtelovou a vynikajícím Jaroslavem Březinou v tenorovém sólu, zpívajícím zpaměti. Skladbě, určené původně k živým obrazům podle cyklu polského malíře Józefa Męciny-Krzesze, dal Janáček v roce 1906 definitivní podobu. Pět kontrastních částí střídá sólo a sbor do závěrečného energického „Neuvoď nás v pokušení“ a „Amen“, které svojí úsečností už připomíná mnohem pozdější Glagolskou mši. Takto úsečně skončil i závěrečný koncert jubilejního cyklu.

 

DSC4748

 

DSC4694

 

DSC4777

 

Foto: Zdeněk Chrapek

Jan Hora

Varhaník a hudební pedagog.

Vystudoval Pražskou konzervatoř, hudební fakultu AMU ve třídě Jiřího Reinbergera a vzdělání si rozšířil ještě na Franz-Liszt-Hochschule ve Výmaru. Je laureátem bachovských soutěží v Gentu (1958) a v Lipsku (1964). Koncertoval ve všech zemích Evropy, v USA a Japonsku, spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, podílel se mimo jiné na řadě nahrávek Janáčkovy Glagolské mše. Vyučoval v letech 1965 – 2016 na Pražské konzervatoři, v letech 1977-2014 zároveň na AMU, od 1995 jako profesor varhanní hry. V současné době působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. Často je zván do porot mezinárodních varhanních soutěží. Jeho repertoár zasahuje do všech stylových epoch se zvláštním zaměřením na českou varhanní tvorbu. Pro firmu Vixem nahrál varhanní skladby A. Dvořáka, J. B. Foerstera, L. Janáčka, B. Martinů, M. Kabeláče a A. Háby a staré české mistry J. Zacha, K. B. Kopřivu a J. K. Kuchaře.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.