středa, 26 únor 2020 16:48

Hudba prosvětlila duše nejmenších

Autor:

„Koncert měl silné popularizační přesahy, které však nezastínily hlavní téma.“

„Děti, které již mohly představení i sledovat, nespouštěly z interpretů oči.“

„Vřele doporučuji všem maminkám, aby řadu vyzkoušely.“

 

9

 

Vnímají děti hudbu již v prenatálním věku? Může poslech hudby pozitivně ovlivnit člověka v nejranější formě vývoje? Cyklus Dítě & hudba odpovídá na tyto otázky jednoznačným ano. V úterý 25. února se v intimně připraveném Mozartově sálu Moravské filharmonie Olomouc konal již druhý koncert z nové řady Hudební podvečery pro nastávající rodiče. Podvečer byl zasvěcen vodnímu živlu, prasvětlu a dětskému pohledu na život.

Mozartův sál byl kompletně zaplněn a nemusel jsem se cítit nesvůj, byť do těhotné ženy mám daleko, neboť rodičky doprovázeli nejen jejich druhové, ale i zájemci nejevící známky těhotenství. Pro příjemnou atmosféru byl pouštěn zvuk moře z reproduktorů a obecenstvo se mohlo občerstvit, taktéž pohodlná křesílka se stolečky přispívala ke komfortu. Před samotným koncertem se bar samozřejmě zavřel, ztlumila se světla a koncert uvedla nahrávka úryvku z Proroka od Chalíla Džibrána recitovaná patronem a jedním z hlavních otců projektu, panem doktorem Zdeňkem Šimarovským.

O projektu se posluchači dozvěděli záhy od průvodkyně programu Markéty Vejvodové. Kromě představení konceptu série i její geneze přes Českou filharmonii do Moravské se povídání vztahovalo k tématu dětí a jejich vnímaní hudby, živlu vody a světlu. Posluchači se poučili z citátů, pobavili u humorných příhod, obohatili poznatky uznávaných vědců i praktickými radami, které byly určené budoucím a čerstvým maminkám. Sama moderátorka hrála dvě klavírní ukázky. Před tou první jednoduchým, avšak poutavým a nenuceným způsobem zabředla to hudební nauky.

 

6

 

Koncert měl silné popularizační přesahy, které však nezastínily hlavní téma, a za sebe si myslím, že takový způsob popularizace má velký potenciál odhalit střípky z krás světa hudby. V kontrastu s tím je možná trochu škoda, že paní Vejvodová celkem nevybíravě shodila soudobou hudbu, když z jejích slov vyšlo najevo, že se jedná o hudbu nelibou a plnou deprese. Leč chápu a do jisté míry i souhlasím, že soudobá hudba může být náročnější na poslech, ovšem stejně tak je důležité říci, že v soudobé hudbě lze nalézt skladby nenáročné, vyhovujícím těhotným ženám, které k hudbě nemusejí mít žádný vztah.

První hudební výstup pozvaných interpretů, zpěvačky Karolíny Berkové a klavíristy Marcela Javorčeka, bylo Prasvětlo z cyklu Chlapcův kouzelný roh od Gustava Mahlera. Jistota a lehkost provedení něžně pohladilo ouška a děti, které již mohly představení i sledovat, nespouštěly z interpretů oči. S časem jejich pozornost sice kolísavě upadala, ale to i hlavy některých, především mužských partnerů. Přeci jenom skladby delší stopáže jsou na koncentraci poněkud náročnější, což se projevilo například při první hudební vložce Markéty Vejvodové od Clauda Debussyho.

 

8

 

Rozkošné byly písně z Dětské světničky od Modesta Petroviče Musorgského. Karolína Berková každou píseň uvedla scénkou z dětského světa v českém jazyce, aby posluchači lépe chápali děj písně. Další povídání bylo proloženo skladbou od Maurice Ravela a hudební program zakončily písně od Edvarda Griega vybrané cyklů Děvče z hor, op. 67 a Melodie srdce na texty Hanse Christiana Andersena, op. 5. Taktéž klavírista Marcel Javorček přidal důležitý dílek k příjemné atmosféře – mimo hry na klavír se zhostil přepínání fotek na projektoru, který doprovázel jak průvodní slova, tak skladby samotné. Při klavírních výstupech Markéty Vejvodové pečlivě s partiturou přepínal snímky sám. Přestože fotky měly spíše ilustrační funkci, oceňuji sladění s hudbou.

Trochu mi bylo líto, že nezazněla žádná skladba v českém jazyce. Je to škoda především kvůli zřetelné artikulaci zpěvačky Berkové, což mohl ocenit pouze posluchač výborně znající ruštinu či němčinu. V opačném případě mu význam prostě unikl a byl nucen se dívat na přeložené texty, které posluchači k dispozici sice měli, ovšem myšlenka dětského vnímaní hudby se zde trochu míjí se záměrem.

 

5

 

Koncert zcela jistě splnil očekávání a je jen dobře, že se na podobných projektech demonstruje flexibilita a blahodárnost hudby, které může být z běžných koncertů složitější vysledovat. Samozřejmě se stále jedná o tu stejnou hudbu, ovšem udělat krok z předsudků je někdy velmi náročné. Podobné koncerty šíří osvětu a to je jistě dobře. Vřele doporučuji všem maminkám, aby řadu vyzkoušely – další koncert bude o poutavém dvojhlasu, a to již 17. března. Žádný dětský brekot ani jiné narušení programu, které by jistě bylo pochopitelné, se nekonalo, a tak si všichni mohli vychutnat překrásný podvečer se třemi výtečnými hudebníky a krásnou hudbou.

 

10

 

Foto: Šimon Kadula

František Hamajda

Muzikolog, sinolog.

Narodil se 22. 12. 1993 v Benešově u Prahy, v letech 2013 až 2017 vystudoval obor muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouc. Během té doby absolvoval v letech 2015 až 2016 roční pobyt ve Francii na Univerzitě Jean Monnet. Po krátkém navazujícím studiu hudební vědy na UK v Praze se rozhodl změnit obor a momentálně dokončuje na olomoucké univerzitě obor Čínské filologie. Z bohatého hudebního repertoáru má nejraději hudbu první poloviny 20. století a hudbu soudobou, ovšem hluboký vztah k hudbě má napříč staletími, světadíly i žánry.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.