středa, 17 duben 2019 15:54

Ejhle, člověk!
Symfonie pro sólové housle

Autor:

„Emmert neskutečně technicky náročné sedmdesátiminutové dílo dokončil 31. května 2005 a již 9. června stejného roku Paľa kompozici provedl.“

„Klíčová je práce s kontrasty: expresivní lidská výpověď a introvertní pokorná emoce. Podobný postup zvolil Messiaen v Kvartetu na konec času.“

„Na závěr svítila v lodi kostela jen jedna svíčka na oltáři a Paľův tablet.“

 

Paa-19PF9251

 

Letošní 28. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby, který pořádá Filharmonie Brno v dramaturgii Vladimíra Maňase, nabídl posluchačům v úterý 16. dubna mimořádný hudební zážitek. Bylo jím provedení skladby Ecce homo brněnského hudebního skladatele Františka Emmerta v podání slovenského houslisty Milana Paľy. Více než hodinová kompozice pro sólové housle zazněla v pomalu se stmívajícím chrámovém prostoru jako extrémně koncipované, bezprecedentní hudební poselství. Osobní svědectví o koncertě zachytil pro KlasikuPlus brněnský violoncellista Štěpán Filípek.

 

Paa-19PF9225

 

František Gregor Emmert (1940-2015) se narodil v Teplicích. Studoval nejprve na Pražské konzervatoři klavír u Lva Esche a kompozici u Jaroslava Řídkého. Později pokračoval ve studiích skladby na brněnské Janáčkově akademii múzických umění u Jana Kapra a Miloslava Ištvana. V Brně nakonec setrval po zbytek svého života a stal se, rovněž na JAMU, profesorem kompozice. Ve své rané tvorbě byl v 60. a 70. letech 20. století silně ovlivněn východisky západoevropské „Nové hudby“. Od konce 70. let je pak v jeho díle patrný charakteristický kompoziční styl, jež by se s trochou nadsázky dal označit jako hudební post-moderna.

Pro Emmertovu tvorbu jsou typické silné obsahové náměty, zejména křesťanská mystika, některé myšlenky východních náboženství, poezie, literatury, historických událostí a v neposlední řadě inspirace interprety a vlastními studenty, které miloval a podporoval. Díky své kompoziční technice a přirozené kreativitě si mohl dovolit bez problémů kombinovat prvky Staré hudby, Nové hudby, popu, lidových motivů, přírodních zvuků i jiných zdrojů. V instrumentální hudbě bez problémů a s lehkostí používal rozšířených technik i klasických virtuózních prostředků.

 

Ecce-homo---plakat-premiera

 

Jedním z interpretů, který byl pro Františka Emmerta inspirací i přítelem, je slovenský houslista Milan Paľa (autor pro něj zkomponoval mnoho skladeb včetně houslového a violového koncertu). Interpret napsání celovečerní sólové kompozice inicioval na samém závěru svých studií, roku 2005. Emmert neskutečně technicky náročné, sedmdesátiminutové dílo dokončil 31. 5. a již 9. června stejného roku Paľa kompozici provedl na koncertě v Červeném kostele v Brně. Skladba samotná má, jak již bylo řečeno, název Ecce homo (případně ve slovenštině „Ajhla, človek!“) a odkazuje k výroku Piláta Pontského k Židům, ukazujícího na zbičovaného Ježíše s trnovou korunou (v Janově evangeliu v 19. kapitole ve verších 5 až 6).

Zároveň nese dílo podtitul „Symfonie pro sólové housle“ - a je pravdou, že sazbou a tektonickou výstavbou tohle označení snese. Makroforma je rozčleněna do 21 částí ve třech rozsáhlejších oddílech (I. Drama; II. Doloroso, dolente, pietosamente; III. Impetuosamente-strenatamente), na první poslech však působí jako jeden velký zvukový obraz. Prostředkem k docílení plasticity kompozice a udržení tahu je zde pro Emmerta klíčová práce s kontrasty - vnímal jsem dvě hlavní polohy: jednak expresivní lidskou výpověď a proti tomu introvertní pokornou emoci (koneckonců podobný postup zvolil Olivier Messiaen při výstavbě svého Kvartetu na konec času).

 

Paa-19PF9266

 

Aby skladba fungovala, jak má, je potřeba správného interpreta - a tím Milan Paľa je. Intenzita výkonu od první do poslední minuty brala dech, houslistovi se opravdu podařilo navodit časovou relativitu - kdyby se nesetmělo a v kostele sv. Josefa nezačala být zima, tak by těžko kdo uvěřil, že uběhlo již sedmdesát minut. Vynikající byly v Paľově podání především tiché, klidnější pasáže, jeho pianissima je radost poslouchat. Pokud bylo možné při poslechu pociťovat či zažívat, jak bylo uvedeno v textu koncertního programu, „kontemplaci“ (v tomto případě možno chápat význam slova jako „meditace“ či „mimořádná vidění mystiků“), bylo to právě v těchto místech. V expresivních částech mně přišlo, že interpret místy poněkud válcoval samotnou hudbu svým výrazem, nicméně v takto koncipované kompozici tento fakt spíše pomáhal k vykreslení kontrastních emocí.

Celkový dojem z koncertu také pozitivně podtrhl interpretův zřejmě záměrný efekt s přirozeným stmíváním prostoru bez jakéhokoliv osvětlení, kdy na závěr svítila v lodi kostela jen jedna svíčka na oltáři a Paľův tablet. Potěšující bylo, že takhle náročnou skladbu publikum přijalo bouřlivým potleskem a zaplněný kostel sv. Josefa aplaudoval vestoje, což si unikátní kompozice, kterou Ecce homo bezesporu je, zaslouží vrchovatě.

 

FrantisekEmmert

 

Velikonoční festival duchovní hudby pokračuje až do 28. dubna ještě dalšími pěti koncerty, z nichž mě výrazně zaujaly programem například ten 19. 4. „Světlo beze stínu, pramen pokoje“, na kterém budou posluchači moci slyšet spojené sbory Vox Iuvenalis, Kantiléna, Láska opravdivá a Pěvecký sbor Masarykovy univerzity ve výrazově silném Koncertu pro sbor Alfreda Schnittkeho… A nebo závěrečný festivalový koncert, na němž Czech Ensemble Baroque provede Velikonoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha.

Přiznám se, že navštívit koncert a napsat reflexi pro mě bylo potěšením, a to hned ze dvou důvodů – prvním z nich je dlouholeté přátelství s Milanem Paľou, kolegou ze souboru Miloslav Ištvan Quartett, jehož interpretační činnost a pracovitost coby houslisty je obdivuhodná. Druhým a možná ještě důležitějším důvodem je má vnitřní potřeba napomoci popularizaci odkazu Františka Emmerta, autora, jehož dílo oplývá neobvyklou silou, a které si svou cestu k posluchačům přes svou lidskost, nebo možná právě pro ni, stále ještě hledá. Ecce homo… František Emmert.

 

Paa-19PF9262

 

Foto: Filharmonie Brno 

Štěpán Filípek

Brněnský violoncellista, hudební skladatel, dramaturg a publicista.

Absolvent Pražské konzervatoře, Brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění. Jako interpret se zaměřuje na komorní a sólové projekty, v kompozici navazuje na východiska autorů brněnské kompoziční školy. Své teoretické i praktické poznatky využívá jak v dramaturgii koncertů, tak v hudebně-popularizační publicistice.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.