středa, 23 srpen 2023 13:16

Dva mušketýři na život a na smrt. Koncert Jiřího Vodičky a Davida Marečka vzbudil mimořádný ohlas

Autor:

„Vodička má pro dětskou duši pochopení. Dokáže ztvárnit bezstarostnou melodii s patřičnou rozpustilostí a žertovnou nadsázkou.“

„S pianistou Marečkem si rozumí podvědomě, muzikantská alchymie u obou funguje naprosto neomylně. Pánové hrají intuitivně, jsou v každém okamžiku spolu, nikdy každý sám za sebe.“

„Dvořákovo dílo by pánové mohli předložit lidem napříč všemi kontinenty. Věřím, že jejich podání by oslovilo bez znalosti kontextu.“

 

2023-08-23-KKM-Vodicka-Marecek-04

 

Houslista Jiří Vodička s klavíristou Davidem Marečkem zahráli na Klavírních kurzech Mikulov. Jejich nový projekt se zaměřuje na skladatele Antonína Dvořáka. Koncert se konal v Zámeckém sále a jeho ohlas byl mimořádný. Dvořákova hudba v podání obou interpretů vyzněla se zřídka slyšenou vitalitou a emocionální pestrostí.

Jiří Vodička pochází z Ostravy a bývá řazen k nejvýraznějším českým houslistům současnosti. Jeho temperamentní i procítěná hra se opírá o suverénní technickou brilanci, které nechybí čitelný názor a smysl pro psychologickou kresbu. David Mareček je znám spoluprací s velkými osobnostmi klasické hudby. V minulosti se podílel na nahrávkách s violoncellistkou Alisou Weilerstein, basistou Janem Martiníkem či violoncellistkou Michaelou Fukačovou. Nový projekt Vodičky a Marečka, který dostane v blízké budoucnosti podobu na albu hudebního vydavatelství Supraphon, zacílil na dílo Antonína Dvořáka. Živé provedení si přišli poslechnout mladí klavíristé, rodiče i široká veřejnost, která zaplnila sál mikulovského zámku.

 

2023-08-23-KKM-Vodicka-Marecek-03

 

Nejprve zazněly Romantické kusy, op. 75. Čtyři přímočaré skladby jsou koncipovány jako sdílné žánrové obrázky, plné kontrastních emocí. Úvodní Allegro moderato je vlastně Cavatina, lyrická miniatura, kterou Vodička zahrál něžně a vábivě, přesto však bez okatého sentimentu. Následující Capriccio ukázalo odlišnou polohu Vodičkovy hry: přímo explozivní muzikalitu, která se neopájí sama sebou, ale jde nekompromisně a exaktně po ideálním zvuku a výrazu. Zdařilé bylo také romantické a elegické vyústění dalších dvou Romantických kusů, kde vyniknul také elegantní a ohleduplný klavírní part Davida Marečka.

Následující Sonáta pro housle a klavír byla k předešlé kompozici v dokonalé opozici. Jako by si zde Dvořák chtěl namísto relaxace dát pořádně do těla, napsal dílo, které po formální stránce zní s trochou nadsázky jako velkoryse koncipovaná architektura. Sonáta pochází z roku 1880, kdy skladatel napsal také Cikánské melodie, Symfonii č. 6 D dur a Koncert pro housle a orchestr a moll, tedy díla, která svou emocionální stránku spojují s rafinovanou kompoziční výstavbou.

 

2023-08-23-KKM-Vodicka-Marecek-05

 

Dlužno říct, že tato kompozice si vyžádala od obou interpretů daleko více sil. Zejména první a třetí větu, které jsou koncipovány v osobitě strukturované sonátové formě, zahráli oba umělci s koncentrovanou pozorností k spolehlivé souhře. Asi největší úkol – aby sonáta vyzněla nikoli jako konstrukt, ale srozumitelně vystavěné dílo – se jim podařilo naplnit bezezbytku. Místy bylo trochu cítit, že pánové jedou nadoraz a stačila by malá nepozornost, aby se do jejich hry dostal nesoulad. Naštěstí se tak nestalo.

Po přestávce se rozezněla půvabná Sonatina pro housle a klavír, op. 100, která vznikla v roce 1893 v New Yorku během druhého školního roku Dvořákova působení na tamější konzervatoři. Mistr nepochybně vnímal jubilejní opusové číslo jako výzvu, kterou naplnil nejen láskyplnou osobní dedikací „mým dítkům“, ale také svěží a radostnou hudbou. Jiří Vodička má pro dětskou duši pochopení. Dokáže ztvárnit bezstarostnou melodii s patřičnou rozpustilostí a žertovnou nadsázkou. Umí vystihnout jemné nuance a odstupňovat emoce, které vedou od lehkého úsměvu na rtech k smíchu z plných plic. To vše mohli posluchači číst v jeho průzračném houslovém podání, které klavírista Mareček podpořil svým promyšleným klavírním doprovodem a doslova mazlivým úhozem.

 

2023-08-23-KKM-Vodicka-Marecek-01

 

Skoro by se chtělo napsat, že po Sonatině už zazněly pouze obligátní a drobnější kusy, které vhodně dekorovaly program obou umělců, ale není tomu tak. Vrcholným okamžikem koncertu pro mě osobně byly následující dvě skladby Romance pro housle a klavír, op. 11 a Mazurek pro housle a klavír op. 49. Romance z roku 1873 pochází ze zajímavého myšlenkového okruhu, v kterém vznikla i pozoruhodná Symfonie č. 3 Es dur a dva smyčcové kvartety f moll a a moll. Slyšel jsem Vodičku hrát Romanci před několika lety za doprovodu symfonického orchestru (dílo, podobně jako některá další, existuje ve dvou variantách) a byl jsem překvapen, jak jeho interpretace vyzrála, zvnitřněla a zpokorněla. To, co ostravský rodák přednesl, byl pravý opak balastu. Přesně vyprávěná, vědomá a nesmírně citlivá konverzace s hudbou, která má zvláštní myšlenkový náboj. Jako by se zpoza tónů prodírala slova neviditelného, ale přesto téměř postřehnutelného dialogu. Vodička v tomto podivuhodném díle ukázal, že hudba je prostor naplněný komunikací. Vesmír plný oslovení a sdílení vzájemných identit i odlišností.

 

2023-08-23-KKM-Vodicka-Marecek-02

 

Závěrečný turbulentní Mazurek byl skvělou tečkou za koncertem, který přijali posluchači Zámeckého sálu s neskrývaným nadšením. Už během předchozích skladeb se museli interpreti mnohokrát vracet k děkovačkám. Dvořákova hudba ve spalujícím, vášnivém a introspektivním provedení vyvolala v sále bezmála euforii, která vedla ještě k přídavku. Co jiného mohlo zaznít než Humoreska? Vodička jako jeden z mála houslistů vystihl přesně distinkce jejího názvu. Humor dávkovaný asertivně, neokázale, ale s náležitou vehemencí a smyslem pro postřeh a překvapení by geniálního skladatele jistě potěšil. Zcela určitě nadchnul posluchače, kteří odcházeli domů s úsměvem. Co víc si přát?

Jiří Vodička má jedinečný dar: V jeho hře je osobní kouzlo a velké emoce. Existují houslisté, kteří na svém temperamentu a extravaganci staví kariéru a zastírají tak nedostatky v celé řadě podstatných aspektů. Podobná obezřetnost ovšem u tohoto výjimečného umělce není na místě. Jeho interpretační projev je vyvážený a má racionální základ. Neopájí se technikou a neexhibuje tam, kam entuziasmus nepatří. Má naprosto neomylný instinkt pro cit a míru. Dokáže se pro posluchače rozdat; člověk má dojem, jako by se pro pódium narodil. S pianistou Marečkem si rozumí podvědomě, muzikantská alchymie funguje naprosto neomylně. Pánové hrají intuitivně, v každém okamžiku spolu, nikoli každý sám za sebe. Dva mušketýři na život a na smrt! Spolu s Marečkem by Dvořákovo dílo mohli předložit lidem napříč všemi kontinenty. Věřím, že jejich podání by oslovilo každého člověka i bez znalosti kontextu.

 

2023-08-23-KKM-Vodicka-Marecek-07

 

Foto: Elvyn George Badelita

Milan Bátor

Hudební publicista, pedagog, kytarista

Rodák z Opavy, pochází z umělecké rodiny, bratr David je básník, teta Božena Klímová patřila k výrazným polistopadovým básnířkám. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, kde završil studia doktorským titulem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Dlouhá léta působí jako hudební pedagog, na kytaru a etnické strunné nástroje hrál v kapelách Pearl Jam Revival, Nekuř toho tygra, Nisos, aj. Jako korepetitor a kytarista získal v ústředních kolech soutěží řadu diplomů za vynikající umělecký doprovod. Rád píše a přemýšlí o hudbě a interpretaci, spolupracuje s Českým rozhlasem a tištěnými časopisy a internetovými portály. Na hudbě miluje svobodu, mnohotvárnost a dar spojovat. 
 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.