pondělí, 20 červen 2022 16:20

Dílna pro nejmladší skladatele – místo, kde imaginace je víc než znalosti

Autor:

„Interpretační workshop netradičních technik hry vedla znamenitá flétnistka Hana Hána a jako interpret se nejednou osvědčil výtečný kontrabasista Jan Dvořák.“

„Některé bychom bezmála mohli zaměnit za díla mnohem zkušenějších autorů, natolik zajímavě, invenčně a hravě si děti poradily s netradičními skladatelskými technikami.“

„Srdečná atmosféra, podpora rodičů a laskavý přístup lektorů se sešly v tak hojné míře, která není vůbec běžná.“

 

00001

 

Dílna pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí se letos konala ve dnech 16. až 19. června. Tradiční skladatelský workshop pro mladé autory pořádá sdružení Q ve spolupráci s Janáčkovou akademií múzických umění, Univerzitou Palackého a Základními uměleckými školami Hradec nad Moravicí a Smetanova 8 v Brně. Letos se Dílna konala v novém prostředí, které kolegiálně a nezištně nabídly hradecká ZUŠ a Církevní základní škola svaté Ludmily. O tom, jestli má smysl s dětmi pracovat na jejich kreativitě, je zbytečné polemizovat. Jsou ale věci, které si zamyšlení zaslouží.

Dílna pro nejmladší skladatele byla od svých počátků spojena se Zámkem Hradec nad Moravicí. V letošním roce však začala rozsáhlá rekonstrukce jeho interiérů, z toho důvodu hledali organizátoři v čele s duchovním otcem, skladatelem a zakladatelem Dílny Ivem Medkem důstojnou alternativu. V blízkosti zámku se nachází Základní umělecká škola, která vstřícně nabídla mladým tvůrcům azyl. A byla to, zdá se, dobrá volba. Kapacitní možnosti hradecké „zušky“ se ukázaly být ideálním řešením. Možnost samostatné a nerušené práce v jednotlivých třídách, stejně jako využití komorního sálu pro prezentaci jednotlivých skladeb ocenili jak samotní účastníci, tak lektoři z řad skladatelů a interpretů.

 

00021

 

V letošním roce na Dílnu zavítal tým v mírně modifikovaném složení. Kromě Iva Medka vedli kompoziční dílny skladatelé Markéta Dvořáková, Peter Graham, Jan Kavan a Sára Medková, kteří vesměs působí na Katedře kompozice, dirigování a operní režie Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Interpretační workshop netradičních technik hry vedla znamenitá flétnistka Hana Hána a jako interpret se nejednou osvědčil výtečný kontrabasista Jan Dvořák. Letos i v netradiční roli překvapivě skvělého hráče na ukulele…

Zkušení skladatelé se mladým novicům představili nejprve na společném koncertě lektorů, kde zaznělo několik novinek a premiér. Barevně pozoruhodnou kompozici Zvuky džungle mladé slovenské skladatelky Haimoni Balgavé provedla s výrazným vizuálním ztvárněním flétnistka Hana Hána. Zazněla také kompozice Labyrinthos – B v provedení samotného autora Jana Kavana na violoncello. Zdařilá byla i závěrečná, částečně řízená improvizace In the Present Moment, kterou společně zahráli klavírista Jaroslav Šťastný (alias Peter Graham) a kontrabasista Jan Dvořák. V dalších skladbách starších autorů se představila také klavíristka Sára Medková.

 

00007

 

Gró skladatelské dílny představují díla účastníků, kteří své práce prezentovali na dvou samostatných workshopech. První workshop proběhl formou veřejného kolokvia, jehož smyslem byla volná diskuze a přemýšlení nad jednotlivými skladbami. Každý se mohl vyjádřit případným postřehem, námětem, názorem či podnětem. Následující den pak proběhl individuální workshop, kdy účastníci Dílny řešili a rozvíjeli svá dílka u konkrétních lektorů. Také zde se hojně debatovalo, tázalo a zkoušelo. Sympatické je, že nikoli z nadřazeného pohledu, ale vždy kamarádsky a pomocí otevírání dalších možností a přístupů k hudebnímu nápadu a jeho ztvárnění.

Součástí Dílny jsou instrumentální a kreativní aktivity zaměřené na tvorbu hudebních nástrojů a reprodukci. Probíhají tradičně pod skvělým vedením Jaromíra Synka a Gabriely Coufalové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S nimi si účastníci z řad dětí a rodičů mohli vyzkoušet hru na boomwhackers; oblíbené to elementární nástroje, na které mohou hrát všichni bez jakékoli předchozí iniciace. Každý aktivní malý skladatel si také přivezl vlastnoručně vyrobený nástroj, který byl zařazen do soutěže Malý vynálezce.

 

00013

 

Cílem Dílny pro nejmladší skladatele je dát dětem co nejvíc podnětů a inspirací. Proto nemohla chybět ani tradiční aktivita Slyšet jinak, na níž byly děti rozděleny do skupin, v kterých vytvářely společnou zbrusu novou kompozici. Také tato kolektivní díla byla prezentována na závěrečném koncertu nazvaném Hledá se nový Beethoven. Ještě předtím však zazněl koncert Gabriely Vermelho, vynikající zpěvačky a houslistky, jejíž performance a interakce s diváky je nenapodobitelná. Nechyběla její už tradiční procházka mezi diváky a zapojení publika do hudebního příběhu. Vystoupil také Ensemble Marian, jehož asociativní, improvizační kompozice ukázala, že působivá hudba může vzniknout úplně kdykoli a spontánně. Stačí si pouze vzájemně naslouchat.

Závěrečný koncert představil kompozice mladých skladatelů, z nichž mnohé doznaly značných úprav a modifikací. Některé bychom bezmála mohli zaměnit za díla mnohem zkušenějších autorů, natolik zajímavě, invenčně a hravě si děti poradily s netradičními skladatelskými technikami. Jiné zase vyzněly jako perfektně stylizované nápady, reagující pohotově na populární hudební trendy. Stručně řečeno, na Dílně je úžasné právě ono široce variabilní spektrum, z něhož si každý odnesl alespoň elementární střípek radostného poznání. Bez jakéhokoliv poučování, co je dobře nebo špatně.

 

00019

 

Jestli se najde, nebo nenajde nový Beethoven, je těžké predikovat. Jisté však je, že každý může vytvářet něco, co reaguje svým osobním způsobem na svět kolem nebo je ozvěnou vlastních prožitků a emocí. Co se dá uhodnout víceméně s jistotou, je fakt, že děti byly z Dílny nadšené. Jejich reakce během závěrečného hodnocení byly přímočaré, spontánní a většina z nich si stěžovala na jedinou věc, a sice, že to bylo příliš krátké… Rodinné prostředí Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí bylo místem, kde vznikla nová přátelství. Rád bych ještě jednou vyzdvihnul naprosto unikátní, láskyplný přístup všech lektorů, kteří dětem otevřeli každý svým originálním způsobem nové obzory. Srdečná atmosféra, podpora rodičů a laskavý přístup lektorů se sešly v tak hojné míře, která není vůbec běžná.

V úvodu jsme zmínili, že jsou jisté věci, které si zaslouží zamyšlení. Dílna se letos totiž musela překvapivě obejít bez dlouholeté finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Celá věc je o to palčivější, že se jedná o jediný kreativní workshop tohoto druhu v České republice. Nebýt excelentních manažerských schopností Iva Medka, který zajistil finanční prostředky od několika spřízněných hudebních institucí a laskavých sponzorů, asi by se letos Dílna neuskutečnila vůbec. Lze se oprávněně domnívat, že se jednalo pouze o nějaké nedopatření a omyl, který nemá absolutně žádné logické ani lidské odůvodnění. Brát dětem možnosti a šance smysluplně rozvíjet vlastní kreativitu by nemělo být v kurzu ani v době, kdy se musí šetřit. Šetřit se totiž má na správných místech, rozhodně však ne v oblasti vzdělávání, kultivace a rozvíjení mladých generací, kterým chceme, alespoň v to pevně doufám, dát do života to nejlepší.

 

00003

 

*******

 

00008

 

00016

 

00015

 

00018

 

00004

 

00011

 

00006

 

00017

 

00005

 

00020

 

00002

 

Foto: Milan Bátor

Milan Bátor

Hudební publicista, pedagog, kytarista

Rodák z Opavy, pochází z umělecké rodiny, bratr David je básník, teta Božena Klímová patřila k výrazným polistopadovým básnířkám. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, kde završil studia doktorským titulem v oboru Hudební teorie a pedagogika. Dlouhá léta působí jako hudební pedagog, na kytaru a etnické strunné nástroje hrál v kapelách Pearl Jam Revival, Nekuř toho tygra, Nisos, aj. Jako korepetitor a kytarista získal v ústředních kolech soutěží řadu diplomů za vynikající umělecký doprovod. Rád píše a přemýšlí o hudbě a interpretaci, spolupracuje s Českým rozhlasem a tištěnými časopisy a internetovými portály. Na hudbě miluje svobodu, mnohotvárnost a dar spojovat. 
 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.