Ivan Marton

Ivan Marton

Ivan Marton ukončil štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave pod vedením prof. Jozefa Kresánka. V štúdiu pokračoval vo Varšave a na Hudobnovednom inštitúte v Hamburgu.

Začínal ako dramaturg v Slovenskej filharmónii, neskôr pracoval v hudobnom vydavateľstve OPUS a v PZO Slovart a napokon pôsobil v slobodnom povolaní. Je členom grantových komisií Fondu na podporu umenia.

5

„Orchester hral ako o dušu.“

„Steinberg, hoci bez tejto životnej skúsenosti, dokázal pretlmočiť skladateľovo posolstvo vrchovato autentickým spôsobom.“

„Melodické, dnes už takmer klasicky pôsobiace dielo anglického postromantika predniesol Várdai s noblesným nadhľadom a suverénnou technickou brilanciou.“

Jubilejný 55. ročník Bratislavských hudobných slávností vyvrcholil v nedeľu záverečným koncertom Slovenskej filharmónie pod taktovkou dirigentskej legendy Pinchasa Steinberga. Sólistom bol violončelista István Várdai. Koncert usporiadatelia venovali 100. výročiu narodenia dirigenta Ladislava Slováka.

 
úterý, 08 říjen 2019 09:10

Juraj Valčuha a Antonín Dvořák na BHS

0

„Dirigent neostal svojej povesti kompetentného a nadmieru inšpiratívneho umelca nič dlžný.“

„Práve on bol magnetom a ústrednou osobnosťou festivalovej dvořákovskej produkcie.“

„Kládol dôraz na vzácne vyrovnaný a prekvapujúco triezvy vokálny prejav sólistov.“

Festivalový maratón jubilejného 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností pokračoval v nedeľu, 6. októbra 2019 koncertom Slovenskej filharmónie, na ktorom pod vedením Juraja Valčuhu za spoluúčinkovania Slovenského filharmonického zboru a kvarteta sólistov zaznela kantáta Stabat mater, op. 58 Antonína Dvořáka.

 
0

„Dirigent znamenite vystihol dramatický nerv diela i jeho záverečné, prenikavo apelatívne vyznenie.“

„Skúsený Judd volil v interpretácii striedme tempá s pôsobivým melodickým frázovaním a účinnou nástrojovou artikuláciou.“

„Indjicova hra sa aj po rokoch vyznačuje vzácnou noblesou prednesu, príkladnou kultúrou tónu a silnou individualitou umeleckého prejavu.“

Koncertom Slovenskej filharmónie sa v piatok, 27. septembra 2019, otvoril v hlavnom meste Slovenska jubilejný, 55. ročník Bratislavských hudobných slávností. Medzinárodný hudobný festival sa v priebehu desaťročí vyprofiloval na jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí metropoly. Defilé svetoznámych orchestrálnych telies, znamenitých komorných súborov, hviezdnych inštrumentalistov a vokalistov, ktorí na festivale dosiaľ účinkovali, svedčí o prvotriednej práci jeho organizátorov a riadiaceho manažmentu. Možnosť vystúpiť na BHS sa stáva doslova prestížnou záležitosťou mnohých svetových umelcov. Pri pohľade na dramaturgickú zostavu nadchádzajúceho ročníka sa ukazuje, že ani tento rok to nebude inak.