AktuálněPlus


pátek, 06 prosinec 2019 07:36

Sopranistka Lucie Kaňková představí v Praze koncertně svou Violettu

Svá doktorandská studia HAMU završí v neděli 8. prosince mladá sopranistka Lucie Kaňková, a to koncertem sestaveným z efektních árií. Během první poloviny večera ztvární nejprve postavu Violetty Valéry v průřezu celé Verdiho opery La traviata. Jako Alfredo vystoupí tenorista Bohdan Petrović, v roli Germonta barytonista Martin Bárta. „Připravuji se na kompletní roli ve Slezském divadle Opava, proto jsem pro pražské posluchače připravila takovou ochutnávku. Je to samozřejmě nádherná a mnohovrstevnatá postava, která je snem každé sopranistky,“ vysvětluje výběr sopranistka. V druhé polovině koncertu zazpívá árii Anny ze Stravinského opery The Rake´s progress, efektní árii Bernsteinovy Cunegóndy Glitter and be gay a dojde i na duet z opery Ariadna Bohuslava Martinů.  Klavírním partnerem zpěváků bude Stanislav Bogunia. Koncert se koná v Sále Martinů a začíná v šest hodin.


čtvrtek, 05 prosinec 2019 13:38

Dny Bohuslava Martinů pokračují v Praze a Rakovníku

Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů představí festival Dny Bohuslava Martinů v pátek 6. prosince. Zahrají ho Vladislav Borovka a Akademičtí komorní sólisté. Pod vedením dirigenta Leoše Svárovského pak program doplní Mozartovo Divertimento D dur pro smyčce a balet Pavoučí hostina francouzského skladatele Alberta Roussela, u kterého Martinů v Paříži studoval kompozici. Koncert se koná v Sále Martinů v Praze od půl osmé. Komorně laděný program pak naváže hned v sobotu 7. prosince v Rabasově galerii v Rakovníku. Účinkovat budou loňští vítězové Soutěže Bohuslava Martinů houslistka Eva Zrostlíková, klavírista Petr Novák a Trio Incendio hrající ve složení Karolína Františová, Filip Zaykov a Vilém Petras. Na programu zazní skladby Bohuslava Martinů Klavírní trio č. 3, Sonáta č. 1 pro housle a klavír a Česká rapsodie pro housle a klavír, Mozartovo Klavírní trio E dur a Sonáta č. 5 pro sólové housle Eugène Ysaye.


čtvrtek, 05 prosinec 2019 07:22

Čtyři generace Kühnova dětského sboru na pódiu Rudolfina

Tradiční velký vánoční koncert chystá Kühnův dětský sbor na neděli 8. prosince od půl osmé v pražském Rudolfinu. Program zohledňuje blížící se sváteční období a představí současné i bývalé členy sboru, celkově tedy už čtyři generace Kühňat. Zazní Das grosse Halleluja Franze Schuberta, Laudi alla vergine Maria Giuseppe Verdiho, Svatá noc Jiřího Temla a tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Ke sboru pod vedením Jiřího Chvály se přidají sopranistka Lucie Silkenová, altistka Martina Bauerová, tenorista Jaroslav Březina, basista Zdeněk Harvánek, varhaník Jan Kalfus a Komorní orchestr pražských symfoniků. Šestaosmdesátiletý prof. Chvála zároveň na koncertě převezme Cenu České hudební rady. Bude to už druhé letošní ocenění za jeho celoživotní vynikající práci sbormistra a vysokoškolského učitele. Za celoživotní sbormistrovskou činnost a práci s dětmi a dorostem obdržel už Cenu ministerstva kultury. V čele Kühnova dětského sboru stojí už šest desítek let a stejnou dobu vychovává nové hudební osobnosti i na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.


středa, 04 prosinec 2019 15:20

Filharmonie Brno a Beethovenovo výročí

Elisabeth Leonskaja tento a příští týden zahraje v jihomoravské metropoli postupně všechny Beethovenovy klavírní koncerty. S Filharmonií Brno a Dennisem Russellem Daviesem dnes, ve čtvrtek a v pátek uvede v Besedním domě první tři, o týden později, také celkem třikrát, mají pak v plánu čtvrtý a pátý. Legendární klavíristka ruského původu, navazující na velké tradice ruské klavírní školy 20. století, je od roku 1978 usazena ve Vídni. V příštím roce v prosinci uplyne 250 let od skladatelova narození. Jubileum se promítá do dramaturgie a plánů všech pořadatelů a hudebních institucí. Pro Filharmonii Brno je výročí páteřním tématem celé sezony. Na Nový rok, na první den roku 2020, chystá orchestr Beethovenovu Devátou symfonii. Na předjaří ohlásil v komorní řadě unikátní provedení všech jeho violoncellových sonát a variací v podání několika violoncellistů tělesa za klavírního doprovodu šéfdirigenta Dennise Russella Daviese, a to ve dvou koncertech během jedné únorové neděle. Zazní také oratorium Lenora Beethovenova přítele Antonína Rejchy nebo skladby novoříšských rodáků Pavla a Antonína Vranických, kteří patřili do okruhu Beethovenových vídeňských přátel.


středa, 04 prosinec 2019 07:49

Brauner, Kahánek a Kučera ve Zlíně

Generaci čerstvých čtyřicátníků spojí v rámci svého abonentního koncertu ve čtvrtek 5. prosince Filharmonie Bohuslava Martinů. Šéfdirigent orchestru Tomáš Brauner zahájí večer premiérou symfonického obrazu O mnohosti světů obydlených skladatele, klavíristy a dirigenta Jana Kučery. Skladba vznikla na objednávku orchestru a Kučera ji věnoval přímo svému kolegovi Tomáši Braunerovi. V klavírním Koncertu pro levou ruku a orchestr Maurice Ravela se jako sólista představí pianista Ivo Kahánek. Čerstvý držitel ocenění „Nahrávka měsíce“ britského BBC Music Magazine provede náročný koncert, který vznikl na objednávku rakouského klavíristy Paula Wittgensteina po skončení první světové války. Následovat bude Honeggerova symfonická věta Pacific 231 znázorňující jízdu parní lokomotivy. A sérii francouzských děl pak zakončí třídílná skica Moře Clauda Debussyho. Koncert se koná ve Velkém sále Kongresového centra Zlín od sedmi hodin. Ještě předním je od čtvrt na sedm v plánu Povídání o hudbě v Malém sále.


úterý, 03 prosinec 2019 15:55

Cena České hudby rady sbormistru Chválovi

Cenu České hudební rady získal letos Jiří Chvála. Převezme ji v neděli v pražském Rudolfinu při koncertě Kühnova dětského sboru. Dochází tak k dalšímu ocenění jeho celoživotní vynikající práce sbormistra a vysokoškolského učitele. Šestaosmdesátiletý umělec a pedagog za celoživotní sbormistrovskou činnost a práci s dětmi a dorostem obdržel už letos Cenu ministerstva kultury. Profesor Chvála stojí šest desítek let v čele Kühnova dětského sboru a stejnou dobu vychovává nové hudební osobnosti na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jiří Chvála vede Kühnův dětský sbor k vynikajícím výsledkům, absolvoval s ním tisíce koncertů s významným podílem české hudby a náročného a capella repertoáru. Pořídili na čtyřicet zvukových a audovizuálních nahrávek a získali prestižní evropské ceny. „Přivedl velké množství dětí k hudebnosti a systematické práci, vychoval velký počet sbormistrů. Jestliže máme u nás kvalitní dětské sbory, je to i reakcí na jeho smysluplnou práci,“ uvedla tajemnice České hudební rady Lenka Dohnalová. ČHR je oborová nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO.


úterý, 03 prosinec 2019 07:17

Komorní koncerty Dnů Bohuslava Martinů

Trio Bergerettes vystoupí ve středu 4. prosince v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů. Uvede klavírní tria a sonáty Josepha Haydna, Sergeje Prokofjeva a Bohuslava Martinů. Soubor ve složení Barbora K. Sejáková – klavír, Daniela Oerterová – housle a Tomáš Strašil – violoncello nastartoval svou kariéru vítězstvím a cenou za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů v Soutěži Bohuslava Martinů  v roce 2001. Na popud Dr. Harryho Halbreicha, proslulého belgického muzikologa a autora katalogu děl Bohuslava Martinů, nese soubor od svého vítězství jméno slavného skladatelova tria. Na čtvrtek 5. prosince pak festival vybral komorní hudbu Bohuslava Martinů a jeho současníků. V podání Českého noneta, ke kterému se přidá klavírista Stanislav Gallin, zazní Divertimento Išy Krejčího, Divertissement op. 6 Alberta Roussela, Baletti á 9 Jana Nováka a Martinů dvě komorní díla Kvartet pro hoboj, housle, violoncello a klavír a Nonet č. 2. Oba koncerty se konají v Sále Martinů, vždy v půl osmé.


pondělí, 02 prosinec 2019 14:31

FOK zahraje pro UNICEF

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK podpoří svými koncerty organizaci UNICEF, které věnuje část výtěžku z vybraného vstupného. Částečně dobročinné  se tak stanou koncerty filmové hudby ve Smetanově síni Obecního domu ve středu a čtvrtek 4. a 5. prosince, začínají vždy v půl osmé. „Pětileté partnerství UNICEF a FOK má konkrétní výsledky: šanci na zdravé dětství díky němu získalo už 668 nejmenších dětí. Této významné podpory si velmi vážíme. Věřím, že letošní koncert filmových melodií zajistí to nejcennější – dobrý start do života – co největšímu počtu dětí,“ říká ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba. FOK zahraje suitu z filmové hudby Jiřího Šusta Ostře sledované postřižin, a připomene letošní 100. výročí skladatelova narození, dále pak hudbu z filmu Anděl Páně Miloše Boka nebo výběr z hudby k filmům Zlatí úhoři, Petrolejové lampy a Tajemství hradu v Karpatech Luboše Fišera. Dojde i na promítání záběrů a fotografií z filmů. Koncerty Pražských symfoniků pod vedením dirigenta Petera Vrábela doplní sopranistka Patricia Janečková, mezzosopranistka Taťána Roskovcová a Kühnův smíšený sbor.


pondělí, 02 prosinec 2019 07:46

Slovenská filharmonie v prvním prosincovém týdnu

Bratislavské kytarové kvarteto představí v úterý 3. prosince od sedmi hodin Slovenská filharmonie. Soubor tvoří Martin Krajčo, Miloš Slobodník, Yorgos Nousis a Radka Krajčová. Jako hosty si čtveřice kytaristů přizvala violistu Petera Vrbinčíka a mezzosopranistku Petru Noskaiovou. V Malém sále Slovenské filharmonie zazní v rámci cyklu Hudební mozaika díla kubánského skladatele Leo Brouwera, slovenského hudebního mystika Vladimíra Godára a Španěla Manuela de Fally. Zcela odlišně laděný program uvede Slovenská filharmonie ve čtvrtek 5. a v pátek 6. prosince. Mohutné duchovní oratorium Edwarda Elgara Sen Gerontiův pro sóla, sbor a orchestr předpokládá velký provozovací aparát. K orchestru pod vedením šéfdirigenta Jamese Judda se přidá Slovenský filharmonický sbor, tentokrát pod vedením sbormistra Vídeňské státní opery Tomase Langa. V sólových partech se představí britští interpreti, mezzosopranistka Sara Fulgoni, tenorista Toby Spence a basbarytonista Andrew Foster-Williams. Koncerty jsou součástí cyklu Hudba tří staletí a uskuteční se v Koncertní síni filharmonie vždy od sedmi hodin večer.


neděle, 01 prosinec 2019 20:07

Zemřel dirigent Mariss Jansons

V Petrohradě zemřel 30. listopadu ve věku 76 let dirigent Mariss Jansons. Do roku 2024 měl smlouvu se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, jehož šéfdirigentem byl teď už sedmnáctou sezonu. Místo již nemocného Marisse Jansonse převzal nedávno pro tyto dny koncerty Vídeňských filharmoniků Jakub Hrůša. Jde o jeho debut u orchestru, se kterým však už jako s divadelním tělesem pracoval ve Vídeňské státní opeře. Od čtvrtka do 2. prosince vystupuje ve vídeňské síni Musikverein celkem čtyřikrát. Na programu jsou Dvořák, Bartók a Čajkovskij. Hrůša, který je šéfdirigentem Bamberských symfoniků a hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie a londýnského Philharmonia Orchestra, komentoval atmosféru ve vídeňském Zlatém sále po dirigentově úmrtí jako pohnutou – zvláště, když Jansonsův přítel Denis Matsuev zahrál jeho oblíbenou sólovou skladbu od Sergeje Rachmaninova… Během své kariéry jeden z nejlepších dirigentů světa vedl řadu prestižních orchestrů, mimo jiné Filharmonii v norské metropoli Oslo, Pittsburský symfonický orchestr a amsterodamský Královský orchestr Concertgebouw. Třikrát řídil proslulý Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků. Mariss Jansons se narodil v roce 1943 v Lotyšsku. Jeho otec Arvīds Jansons začínal jako asistent Jevgenije Mravinského u Leningradské filharmonie; zemřel v roce 1984 během dirigování.


neděle, 01 prosinec 2019 16:35

Na křídlech svobody v Hradci Králové

Filharmonie Hradec Králové chystá s šéfdirigentem Kasparem Zehnderem na čtvrtek 5. prosince další koncert své Bílé abonentní řady. Poeticky nazvaný večer Na křídlech svobody zahájí Haydnova Symfonie D dur č. 93. Ve flétnovém koncertě „Il Giardellino“ Antonia Vivaldiho vystoupí jako sólisté šéfdirigent orchestru a v tomto případě flétnista Kaspar Zehnder a cembalista Filip Hrubý. Pták Ohnivák Igora Stavinského znovu ožije ve druhé polovině koncertu, aby dokázal, že ani téměř sto deset let od své pařížské premiéry neztratil nic ze svých dráždivých rytmů, nezvyklých groteskních prvků a dokonalého hudebního zpracování. Koncert se koná v Sále Filharmonie Hradec Králové od půl osmé.


neděle, 01 prosinec 2019 07:19

Collegium Vocale 1704 uzavře barokní cyklus

Sólová moteta, ansámbly i rozsáhlejší sborové kompozice Claudia Monteverdiho zazní na závěrečném koncertě komorního cyklu Collegia Vocale 1704. Jedná se o sebrané duchovní skladby z jeho dvaceti sedmiletého působení v Benátkách. Velmi rozmanitou sbírku s názvem „Les zbožnosti a duchovnosti“ vydal tento benátský maestro di cappella v chrámu sv. Marka v roce 1641. Výběr z ní na koncerte soubor doplní ještě díly raně barokního italského skladatele Tarquinia Meruly. V barokním večeru se představí Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704 pod vedením dirigenta Václava Lukse. Koncert se koná stejně jako všechny předešlé v Barokní kapli Italského kulturního institutu v úterý 3. 12. od půl osmé. Hodinu před koncertem představí Václav Luks program i autory v Ouvertuře.


sobota, 30 listopad 2019 11:45

Pražský filharmonický sbor oslaví 85 let Honeggerovým oratoriem

Slavnostním koncertem si připomene 85. výročí svého založení Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka. V sobotu 7. prosince od půl osmé uvede ve Dvořákově síni Rudolfina oratorium Král David Arthura Honeggera. Ve druhé verzi tohoto díla z roku 1923 s vypravěčem bude spoluúčinkovat Vlámský symfonický orchestr, sopranistka Kateřina Kněžíková, altistka Markéta Cukrová a tenorista Ondřej Koplík. Partu vypravěče se ujme Jaromír Meduna. Letos v prosinci uběhne 85 let od rozhodnutí sbormistra Jana Kühna založit smíšený sbor pro přípravu vysílání Foersterovy opery Debora. Přímý přenos pod taktovkou Otakara Jeremiáše byl prvním vystoupením sboru pod jménem Sbor Radiojournalu. Po několika obměnách názvu vznikl v roce 1969 ten současný, Pražský filharmonický sbor. Těleso se velmi rychle etablovalo na domácí scéně i v zahraničí. V sedmdesátých letech účinkoval PFS v milánské La Scale při provedení Mahlerovy „Symfonie tisíců“ nebo na Mnichovském hudebním festivalu. Po celá 80. léta byl rezidenčním tělesem operního festivalu v italském Pesaru a už deset let je ve stejné pozici v rakouském Bregenzu. V letošní sezoně PFS debutuje na Velikonočním festivalu v Salcburku se Staatskapelle Dresden a Christianem Thielemannem nebo s Labskou filharmonií NDR v čele s Alanem Gilbertem.


sobota, 30 listopad 2019 07:41

Komplexní vzpomínka na Gideona Kleina

Projekt Gido se vrací domů pokračuje po akcích v Holešově, Přerově a Brně v sále Pražské konzervatoře. V úterý 3. prosince od sedmi hodin vystoupí pod vedením Miriam Němcové Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, klavíristka Anna Gaálová a pěvecký sbor Imbus. Koncert připomene sto let od narození českého klavíristy, skladatele a pedagoga Gideona Kleina. Zazní sbory v úpravě Gideona Kleina, Zuzany Vlčinské a Šárky Krejčí, hebrejská píseň Bachuri Le'an Tisa, kterou Klein zkomponoval v terezínském ghettu, Beethovenova předehra Coriolan op. 62 a Koncert pro klavír a orchestr č. 4. Právě s tímto koncertem absolvoval Gideon Klein konzervatoř pod vedením Viléma Kurze v květnu 1938. O tři roky později byl nacisty deportován do Terezína, kde se stal jednou z vůdčích osobností terezínského hudebního života. Zemřel v pracovním táboře ve Fürstengrube v lednu 1945, při likvidaci tábora nacisty. Projekt připomíná mimořádný talent Gideona Kleina prostřednictvím uvádění jeho děl a oslavuje život i dílo dalších umělců, kteří byli během druhé světové války podobně jako Gido vězněni v terezínském ghettu


pátek, 29 listopad 2019 11:52

Komorní prolog Dnů Bohuslava Martinů

Festival Dny Bohuslava Martinů chystá na nejbližší dny dvojici komorních koncertů. První z nich představí laureáty právě probíhající Soutěže Nadace Bohuslava Martinů. Soutěž je letos určena klavíru a komorním souborům od dua po sexteto bez klavíru. Součástí festivalu je od roku 1996 a je určena uchazečům z České a Slovenské republiky nebo zahraničním studentům, kteří u nás studují. Slavnostní koncert laureátů soutěže se koná v neděli 1. prosince v Sále Martinů v budově HAMU v půl osmé. Druhý koncert představí sólově klarinetistu Jana Macha v doprovodu Filharmonického komorního orchestru. Večer spolupořádá Český spolek pro komorní hudbu a začíná ve Dvořákově síni Rudolfina v pondělí 2. prosince v půl osmé. Zazní Koncert B dur pro klarinet a smyčce Jana Václava Stamice a jeho Mannheimská symfonie, Suita pro smyčcový orchestr Leoše Janáčka a Partita pro smyčcový orchestr a Serenáda č. 2 pro housle a violy Bohuslava Martinů. Program festivalu jsme představili v rámci rubriky Výhled.


pátek, 29 listopad 2019 06:44

Dvojí derniéra opery Osud v Ostravě

Národní divadlo Moravskoslezské uvede naposledy operu Osud Leoše Janáčka. V Ostravě je naposledy na programu v neděli 1. prosince ve tři hodiny v Divadle Antonína Dvořáka. Oficiální derniéra inscenace se pak uskuteční 4. ledna v Národním divadle v Praze v rámci festivalu Opera 2020. V hlavních rolích se v neděli v Ostravě představí Veronika Rovná Holbová jako Míla, Josef Moravec v roli skladatele Živného a Jitka Svobodová jako Mílina matka. Inscenaci v režii Jiřího Nekvasila a v hudebním nastudování Jakuba Kleckera odvysílal v rámci operních večerů Český rozhlas stanice Vltava a záznam pořídila i Česká televize. Národní divadlo moravskoslezské se po Národním divadle Brno stalo teprve druhým operním domem na světě, který ve své historii nastudoval všechny Janáčkovy opery.


čtvrtek, 28 listopad 2019 21:46

Dvořák a Martinů s Hrůšou a Kahánkem nahrávkou měsíce

Britský časopis BBC Music Magazine ocenil jako „nahrávku měsíce“ desku Bamberských symfoniků, jejich šéfdirigenta Jakuba Hrůši a pianisty Ivo Kahánka. Na CD, které letos na podzim vydal Supraphon, jsou klavírní koncerty Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Dva české koncerty v mistrovském provedení, shrnuje nejprodávanější světový časopis se zaměřením na klasickou hudbu recenzi, hovořící o CD v superlativech. „Nemohu této nahrávce vyslovit větší pochvalu, než když řeknu, že se nad ní vznáší duch Rudolfa Firkušného,“ píše recenzent. O Dvořákově Koncertu g moll se vyjadřuje jako o jasně strukturovaném provedení, které se vyznačuje výjimečným citem, a o Inkantacích Bohuslava Martinů jako o souvislém celku s úchvatnou zvukovostí. Ivo Kahánek podle Supraphonu reagoval slovy, že jde o „obrovský kompliment celé české hudbě, jejíž některá díla jsou občas neprávem podceňována“. Jakub Hrůša se v reakci na prestižní ocenění vyznal z „upřímného a zaníceného úsilí“ a z toho, že se oba snaží být „služebníky litery i ducha“ hraných skladeb, v každém detailu i v celkovém vyznění. „Byli jsme v každém taktu samozřejmě zcela sami sebou, ale naše práce měla hlavně oslavit mimořádnou krásu těch děl,“ řekl. Na adresu sólisty pak uvedl: „Spolupráce s Ivo Kahánkem v sobě vždy spojuje nejvyšší myslitelnou profesionalitu a lidskou vřelost – a obojí je, myslím, založeno mimo jiné na jeho umělecké pokoře.“


čtvrtek, 28 listopad 2019 11:07

Nová komorní řada SOČRu v Anežském klášteře

Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou komorní řadu v Anežském klášteře. První večer vystoupí sourozenecké duo Bubreg. Klarinetista Bence a saxofonista Márton se tentokrát představí v sólistické úloze. Večer zahájí rozhlasoví symfonikové pod vedením Leoše Svárovského orchestrální skladbou Pastorale Karla Husy. Koncert pro klarinet a orchestr amerického skladatele Aarona Coplanda zahraje starší z bratrů Bence Bubreg, jeho mladší bratr Márton následně přednese Saxofonový koncert Alexandra Glazunova. Program zakončí Serenáda pro smyčce Petra Iljiče Čajkovského. Koncert se koná v Anežském klášteře v pondělí 2. prosince od půl osmé. Přímý přenos vysílá ČRO Vltava. Mladé Duo Bubreg z maďarsko-rakouské rodiny získalo v loňském roce 1. cenu v kategorii Duo a současně se stalo absolutním vítězem Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Několik hlavních cen si přivezli i z dalších mezinárodních soutěží (v Japonsku, Itálii, Francii, Slovinsku, Rakousku a Chorvatsku). Mezi jejich nedávnými úspěchy vyniká debut v Carnegie Hall, v květnu příštího roku čeká bratry Bubregovy debut ve vídeňském Konzerthausu.


čtvrtek, 28 listopad 2019 06:56

Olga Jelínková se stane pavoučí vládkyní v unikátní inscenaci

Sopranistka Olga Jelínková debutuje v sobotu 30. listopadu v berlínské Komische Oper v roli Královny noci. Podle ohlasů jde o unikátní inscenaci Mozartovy Kouzelné flétny; jejího zpracování se ujala britská divadelní skupina „1927“ a slavný australský režisér Barrie Kosky. Po celém světě zhlédlo netradičně pojatou operu za sedm let už přes půl milionu diváků. Na scéně pojaté jako oživlý komiks se ukáže finský tenorista Jussi Myllys jako Tamino v žaludku draka, létající motýlí chlapci, tančící souhvězdí, nebo právě Olga Jelínková jako obří pavoučí vládkyně. „Královna je takovou obrovskou, mocnou pavoučicí, která trůní uprostřed sítě a chytá a zamotává do ní chudáka Tamina,“ popisuje sólistka inscenaci. Olga Jelínková patří ke špičkovým koloraturním sopranistkám. Pravidelně vystupuje na scéně Národního divadla v Praze, stále častěji účinkuje v USA, Belgii, Japonsku a především v Německu a Rakousku. V loňské sezoně vstoupila do stálého angažmá Opery v německém Saarbrückenu. V tomto roce debutovala ve vídeňské Volksoper, čeká jí debut v Komische Oper v Berlíně nebo v Opeře v Lipsku, jejíž členkou se stane od příští sezony.


středa, 27 listopad 2019 11:21

Český filharmonický sbor Brno míří do Teplic a Frankfurtu

Český filharmonický sbor Brno a Severočeskou filharmonii Teplice čeká do konce týdne trojice koncertů. Nejprve společně vystoupí v rámci Symfonického cyklu B2 pro abonentní publikum filharmonie v Teplicích. Na předvánočně laděném programu zazní skladby Jauchzet, frohlocket! z Bachova Vánočního oratoria, vánoční sbory z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händela, Mozartovo Te Deum laudamus, Vollendet ist das große Werk z Haydnova oratoria Stvoření, Předehra a Polka z opery Prodaná nevěsta a slavný sbor Proč bychom se netěšili Bedřicha Smetany, Dvořákova Předehra a Polonéza z opery Rusalka a sbor Květiny bílé po cestě, Polovecké tance Alexandra Borodina a Verdiho sbory z oper Nabucco a Macbeth. Koncert pod vedením dirigenta Marcuse Bosche se koná ve čtvrtek 28. listopadu v sedm hodin v Koncertním sále Domu kultury. Dvojici koncertů pak provede stejné obsazení ve Velkém sále frankfurtské Alte Oper v neděli 1. prosince jako host vánočního programu společnosti ADAC.


středa, 27 listopad 2019 07:14

Přes 350 dětí pomáhá ParaCENTRU Fenix

Propojit svět umění se světem hendikepovaných, je hlavní myšlenkou výstavy ParaCENTRA Fenix. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 28. listopadu od pěti hodin ve foyer brněnského divadla Reduta. Nápad Tomáše Zezuly z Aukčního domu Zezula oslovit děti, aby darovaly své autorské obrázky na dobrou věc, vyslyšelo patnáct škol. Z 350 obrazů vybrala komise ve složení Katherine Kastner, Lucia Lettenmayerová, Denisa Kujelová, František Kinský a Michal Horáček 72 těch nejlepších. Vybrané obrazy budou vystaveny do 15. ledna v divadle Reduta, každý den od deseti do šesti hodin, v den představení do sedmi hodin. V Mozartově sále stejnojmenného divadla pak proběhne 16. ledna benefiční Dražba pro Fenix. Výtěžek bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix, konkrétně na rehabilitaci klientů po poranění míchy.


úterý, 26 listopad 2019 13:23

Na AMU zazní kompozice ze soutěže zvukové tvorby

Vítězné kompozice mezinárodní soutěže zvukové tvorby Musica nova představí koncert s účastí oceněných 10. prosince večer v Divadle Inspirace na AMU v Praze. Soutěž je zaměřena na tzv. sonic art, ve kterém se koncentrují jak skladatelské, tak technologické dovednosti. Řemeslné zvládnutí je nicméně samozřejmou podmínkou, hodnotí se především kreativita. V kategorii čistě studiové zvukové tvorby zvítězil Brazilec Alex Buck se skladbou Screaming Trees, čestná uznání získali Kanaďan Gilles Gobeil a Britka Louise Rossiter. V kategorii pro live elektroniku nebo nástroje či hlasy a elektroniku byl prvním Portugalec Joao Pedro Oliveira se skladbou Dark Energy, čestná ocenění obdrželi Brit John Young a Portugalec Julian Maple Oliveira. Českou kategorii vyhráli Petra Šuško-Gavlasová a Tomáš Reindl. Osmadvacátého ročníku etablované kompoziční soutěže zvukové tvorby se účastnilo 71 skladeb autorů z 23 zemí, nejvíce z Česka, Itálie, USA,  Kanady, Německa, Francie, ale také třeba z Nového Zélandu. Řada skladeb byla z Jižní Ameriky a Asie. Klání pořádá Společnost pro elektroakustickou hudbu ve spolupráci s AMU a Institutem moderní hudby. Letos se šestým rokem hodnotilo také přidružené kolo soutěže České ucho pro nejmladší autory ve věku 8 až 20 let. V ní získal mezi mladšími první místo devítiletý Denis Zeman se skladbičkami Obr a mrně a Školní jídelna a mezi staršími sedmnáctiletý Tomáš Metlička se skladbou Portal to another dimension.


úterý, 26 listopad 2019 11:07

Debut PKF-Prague Philharmonia v Kuvajtu

V největším kulturním komplexu na Blízkém východě, jímž je Sheikh Jaber Al-Ahmad Culture Centre v Kuwait City, účinkoval minulý týden orchestr PKF-Prague Philharmonia. Pod vedením šéfdirigenta Emmanuela VillaumaKuvajtu debutoval. Na programu byly vedle světových klasiků Mozarta a Beethovena také skladby Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany a dokonce i současných kuvajtských autorů. Od 19. do 21. listopadu mělo těleso v Kuvajtu tři koncerty. Americký sólista Andrew von Oeyen  s ním mimo jiné uvedl v tamní premiéře 2. klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. S českým orchestrem hrála rovněž desetiletá pianistka Ravan Behbehani, žačka Sergeje Milsteina na ženevské konzervatoři. Koncerty navštívilo na dva tisíce lidí.


úterý, 26 listopad 2019 06:44

Zákulisí NDB a Pavel Haas Quartet pod značkou Janáček Brno

Přípravy na sedmý ročník mezinárodního festivalu Janáček Brno 2020 jsou v plném proudu. Pro nedočkavé diváky představí festival do konce roku dvě preview akce. První z nich umožní zájemcům nahlédnout do běžně nepřístupného zákulisí Janáčkova divadla, seznámit se s dílem Leoše Janáčka, s přípravami festivalu a zažít, jak vzniká operní představení. Spolu s Janáčkovou operou Národního divadla Brno účinkují studenti JAMU a Konzervatoře, Dětský sbor Brno a Brněnský akademický sbor. Divadlo se otevře ve středu 27. listopadu každou půlhodinu od pěti do deseti hodin. Druhou akcí je koncert souboru Pavel Haas Quartet, který zahraje v neděli 1. prosince v divadle Reduta komorní skladby Ĺubicy Čekovské, Bély Bartóka a Leoše Janáčka.


pondělí, 25 listopad 2019 11:52

Svátek světla v netradičním vokálním podání

Dvě pěvecká tělesa – pražské Spektrum a vokální oktet VoiceMix z německé Kostnice - vystoupí společně na koncertě s podtitulem Harmony of light. Voice Mix pracuje pod vedením profesora Steffena Schreyera a  je součástí chrámové pěvecké školy při kostnickém Münsteru. V pražské premiéře představí starou švédskou tradici odkazující na svátek sv. Lucie, obřad světla, který je spojen s hudební produkcí u nás převážně neznámých severských skladeb. Pražský Alikvotní sbor Spektrum pod vedením sbormistra Jana Staňka přináší do klasického sborového zpívání techniku alikvotního zpěvu. Je jediným sborem tohoto druhu v České republice a jedním z mála na světě. Pěvecká technika alikvótního zpěvu má historické kořeny ve střední Asii i v rituálních zpěvech tibetských mnichů. Do Evropy se rozšířila teprve v minulém století. Přítomnost zřetelných alikvotních tónů ve sborovém zvuku připomíná tóny flétny a působí čistě a velmi svébytně. Společný koncert obou sborů se koná v sobotu 30. listopadu od sedmi hodin v sále Husova sboru v Dejvicích.


pondělí, 25 listopad 2019 06:44

Národní divadlo moravskoslezské spustilo avízovaný digitální archiv

Digitální Ostravský divadelní archiv je v provozu. Projekt je výsledkem výzkumu Národního divadla moravskoslezského, který vznikl díky mimořádné dotaci Magistrátu města Ostravy. Na webových stránkách přístupných široké veřejnosti www.divadelniarchiv.cz zachycuje historii česko-jazyčného divadla v Ostravě. V databázi lze najít název inscenace, jméno jejího autora i členů inscenačního týmu a herecké obsazení (včetně alternací), datum a místo premiéry, údaje o reprízách či derniéře, ohlasy z dobového tisku, kritiky a další dostupné údaje, a to u všech uvedených produkcí Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, Divadla loutek Ostrava, Komorní scény Aréna i nově vzniklého Divadla Mír od roku 1919 až do současnosti. Vznik projektu inicioval ředitel NDM Jiří Nekvasil. Aktuálně se pracuje na doplňování fotografií a dalších médií hlavně ke starším inscenacím. Databázi připravovali studenti, zaměstnanci divadel a historici vedení koordinátorkou Stanislavou Hruškovou. Čerpali z archivů divadel, Archivu města Ostravy, spolupracovali s Institutem umění - Divadelním ústavem, s diváky či zaměstnanci ostravských scén. „Archivní práce je neustálý živý koloběh. I nadále pracujeme na doplňování a zpřesňování jednotlivých údajů, neustále probíhá badatelská činnost při dohledávání chybějících informací. Plánujeme také pokračovat v natáčení videí s pamětníky,“ uvádí vedoucí projektu Stanislava Hrušková.


neděle, 24 listopad 2019 17:56

Penderecki v Praze k výročí pádu komunismu

Mezinárodní těleso mladých s názvem I, Culture Orchestra vystoupí v pondělí večer v katedrále na Pražském hradě. Slavnostní koncert k výročí pádu komunismu ve střední Evropě diriguje Krzysztof Penderecki. Zazní dvě jeho monumentální duchovní kompozice – Credo a Hymnus ke sv. Vojtěchu. Koncert spolupořádaný Polským institutem je zamýšlen jako poděkování za svobodu. Komunismus se ve střední Evropě zhroutil v roce 1989 s nečekanou rychlostí. Československá „sametová revoluce“ je vnímána jako epilog středoevropského „podzimu národů“, a proto se právě v Praze koná koncert, který má připomenout mimořádné historické okamžiky. Konkrétně na 25. listopadu připadá jubileum děkovné mše kardinála Františka Tomáška za tehdejší kanonizaci Anežky České polským papežem Janem Pavlem II. Koncert tedy chce upozornit i na společnou polsko-českou cestu ke svobodě, vždyť Československo-polská solidarita byla první přeshraniční opoziční organizací ve východním bloku. I, Culture Orchestra vznikl v roce 2011 z iniciativy Institutu Adama Mickiewicze; stalo se tak během polského předsednictví Rady EU a těleso měl být praktickou realizací myšlenky Východního partnerství, tedy pomoci zemím jako Ukrajina, Moldavsko či Gruzie. V současnosti se v něm scházejí mladí hudebníci z těchto zemí s muzikanty z Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska a Maďarska, samozřejmě že i se členy z Polska. Orchestr už koncertoval v největších sálech Evropy. Navštívil za osm let 25 měst, měl čtyři desítky koncertů. Vystřídalo se v něm už na šest set hráčů. V Praze spoluúčinkuje Sbor Filharmonie Karola Szymanowského v Krakově a jako sólisté Iwona Hossa, Karolina Sikora, Anna Lubańska, Adam Zdunikowski a Robert Jezierski.


neděle, 24 listopad 2019 11:06

Recitál houslisty Vadima Repina v Obecním domě

Sólové vystoupení ruského houslisty Vadima Repina připravil v rámci své koncertní sezóny Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Koncert proběhne ve středu 27. listopadu ve Smetanově síni Obecního domu od půl osmé. Společně s klavíristou Andreiem Korobeinikovem zahraje Sonátu Clauda Debussyho, druhou Sonátu a Pět preludií Sergeje Prokofjeva, Sonátu č. 3 Edvarda Griega a Ravelovu virtuózní skladbu Cikán. „Praha je jedno z nejkrásnějších měst světa, navíc má fantastické publikum, které dokáže opravdu ocenit dobrou hudbu. Hraji zde s nejlepším možným klavírním partnerem Andreiem Korobeinikovem, je to velmi inspirativní osobnost, i tím je ten koncert pro mě sváteční,“ uvedl Repin, který se v sedmnácti letech stal nejmladším vítězem Soutěže Královny Alžběty a od té doby vystupuje se všemi největšími orchestry a dirigenty po celém světě.


neděle, 24 listopad 2019 07:58

Pražští komorní sólisté oslaví obnovení činnosti

Slavnostní koncert chystá na úterý 26. listopadu ansámbl Pražští komorní sólisté. Od půl osmé zazní ve Velkém  sále Novoměstské radnice skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Felixe Mendelssohna–Bartholdyho a Edvarda Griega. Koncert poukáže na obnovení činnosti ansámblu, který po roce 2000 přerušil činnost. Soubor založil v roce 1961 dirigent Václav Neumann a violista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Hubert Šimáček. V následujících desetiletích se komorní orchestr úspěšně etabloval na českých i zahraničních pódiích a spolupracoval s předními sólisty a dirigenty své doby. Od roku 2013 je uměleckým garantem orchestru hornista a dirigent Radek Baborák, od stávající koncertní sezóny 2019/20 hraje ansámbl pod uměleckým vedením houslisty Jana Mráčka.


sobota, 23 listopad 2019 09:28

AMU připomíná Antonína Kohouta

Violoncellistu Antonína Kohouta, zakládajícího člena Smetanova kvarteta a dlouholetého pedagoga AMU, připomene dnes vpodvečer Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze koncertem Wihanova kvarteta. Soubor hraje ve složení Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jakub Čepický a Michal Kaňka. Na programu jsou Schubert, Smetana a Janáček. Antonín Kohout (12. 12. 1919 –15. 2. 2013) byl v letech 1945 až 1989, tedy po celou dobu existence Smetanova kvarteta, jeho violoncellistou a mluvčím. Ve třídě komorní hry, kterou s kolegy z kvarteta vedl, začínaly a vyrůstaly mnohé tuzemské soubory, mimo jiné Panochovo, Kocianovo, Wihanovo a Benewitzovo kvarteto nebo Kvarteto Martinů. Za čtyři desetiletí společného hraní absolvovali Smetanovci čtyři tisíce koncertů ve čtyřech desítkách zemí čtyř světadílů.


sobota, 23 listopad 2019 07:15

Atmosféra vídeňských salonů v obnovených premiérách symfonií Karla Kohauta

Dvě symfonie pro smyčce Karla Kohauta v novodobé premiéře zazní v neděli 24. listopadu v pět hodin odpoledne v Křišťálovém sále Staré radnice v Brně. Tří a čtyřhlasé symfonie objevila v archivu Moravské zemské knihovny muzikoložka Jana Franková. Posluchačům je představí rakouský soubor Ars Antiqua Austria hrající ve složení Gunar Letzbor a Fritz Kircher – housle, Markus Miesenberger – viola a Peter Trefflinger – violoncello. Karl Kohaut, vídeňský rodák s českými kořeny, byl virtuózní hráč na barokní loutnu a skladatel. Pohyboval se v nejvyšší společnosti vídeňského dvora, jeho hudba se prováděla v prostředí salonů, nebo na chrámových kůrech. Roztroušené útržky jeho díla shromáždila Jana Franková z archivů po celém světě: „Je vždy fascinující nalézt pramen skladby, o jejíž existenci se nevědělo, nebo jsme netušili, jak je mezi další dochovanou tvorbou skladatele jedinečný. V případě symfonií Karla Kohauta bylo mým hlavním cílem je přivést znovu na koncertní pódia a dodat jim pozornost, kterou si tato hudba zaslouží.“ Součástí koncertu bude prezentace právě vycházející moderní edice jeho skladeb, která vyšla ve spolupráci Jany Frankové a Moravské zemské knihovny s Nakladatelstvím Českého rozhlasu. Rakouská barokní hudba je těžištěm repertoáru souboru Ars Antiqua Austria, založeného Gunarem Letzborem před třiceti lety v Linci. Soubor má od roku 2002 vlastní koncertní cyklus ve vídeňském Konzerthausu a od roku 2008 též v Brucknerhausu v Linci.


pátek, 22 listopad 2019 06:46

Benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna

V sobotu 23. listopadu chystá festival Lípa Musica benefiční koncert s podtitulem Beloved Europa. Flamenkové duo kytaristů Cafe del Mundo ve složení Jan Pascal a Alexander Kilian přenese posluchače prostřednictvím španělských rytmů na jih Evropy. Výtěžek koncertu bude věnován Nadačnímu fondu Ozvěna na podporu sluchově hendikepovaných dětí a jejich rodin. Večer proběhne v Jiráskově divadle od sedmi hodin. Festival zveřejnil také program zahajovacího koncertu příštího ročníku. Projekt Teatro d’Amore v podání souboru hráčů na historické nástroje L’Arpeggiata s Christinou Pluhar spojí baroko a jazz v dílech Monteverdiho a jeho současníků. Uměleckým garantem festivalu je od letošního roku houslista Josef Špaček.


čtvrtek, 21 listopad 2019 06:44

BRASStet chystá nedělní matiné

Žesťové kvinteto BRASStet vystoupí v neděli 24. listopadu v půl jedenácté dopoledne v Sále Martinů na Akademii múzických umění. Na domácí scéně provedou Amor Marsch Johana Strausse, Contrapunctus III Johanna Sebastiana Bacha, Scarlattiho Klavírní sonátu K519 v aranži Jamese DeCorseyho nebo úpravu Barberova Adagia pro smyčce. Zazní také Four movements for brass quintet od Colliera Jonese, Debussyho Golliwogg´s Cake Walk, skladby Mosaics Anthony Ploga a Vuelta del Fuego Kevina McKee. V premiéře soubor zahraje Four-color Suite od Jana Kučery, který skladbu napsal přímo pro BRASStet. Mladý ansámbl hraje pod uměleckým vedením Jiřího Novotného ve složení Walter Hofbauer a Karel Hons - trubky, Daniela Roubíčková - lesní roh, Barbora Kolafová - trombon a Jakub Chmelař - tuba. Letos v srpnu vyhráli ve své kategorii mezinárodní soutěž Jeju International Brass Competition na jihokorejském ostrově Čedžu jako vůbec první český soubor v historii.


středa, 20 listopad 2019 17:00

ČF hraje Čajkovského ve Vídni a v Paříži

Česká filharmonie je na týdenním turné. Dnes večer má už třetí koncert ve Vídni, do neděle pak bude se Semjonem Byčkovem ještě v Paříži. Na programech je výhradně Petr Iljič Čajkovskij, jehož symfonie, klavírní koncerty a další orchestrální skladby filharmonici se svým rusko-americkým šéfdirigentem natočili pro komplet sedmi CD firmy Decca. Do rakouské metropole do Zlatého sálu síně Musikverein, stejně jako pak do sálu Pařížské filharmonie, připravili tři programy: Klavírní koncert b moll se Symfonií Manfred, Houslový koncert Patetickou symfonií a Smyčcovou serenádu a Rokokové variace s Pátou symfonií. Sólisty jsou pianista Kirill Gerstein, houslista Renaud Capuçon a violoncellista Gautier Capuçon.

 


středa, 20 listopad 2019 06:58

Reminiscence na sametovou revoluci v podání zlínské filharmonie

Vzpomínkový koncert k připomenutí sametové revoluce a pádu totality pořádá ve čtvrtek 21. listopadu od sedmi hodin Filharmonie Bohuslava Martinů ve Velkém sále Kongresového centra Zlín. V čistě orchestrálním programu zazní Hudba pro Prahu 1968, kterou Karel Husa zkomponoval na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Skladba patří v zahraničí mezi nejčastěji uváděná díla českých skladatelů 20. století, v Čechách jí premiérovala před dvaceti lety právě Filharmonie Bohuslava Martinů. Další dílo premiéroval orchestr v loňském roce v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Orchestrální suitu Vladimíra Popelky Pamatuj! Písně naděje i beznaděje tvoří populární melodie představitelů československého antikomunistického protestsongu – Karla Kryla, Jaroslava Hutky a Marty Kubišové. Obě skladby doprovodí projekce dobových fotografií Josefa Koudelky a Jana Šibíka ze srpna 1968 a listopadu 1989. Koncert doplní Dvořákova Symfonie č. 9, filharmonii bude řídit její šéfdirigent Tomáš Brauner. Před koncertem se od 18.15 hod. uskuteční krátké Povídání věnované sametové revoluci.


úterý, 19 listopad 2019 11:56

Jakub Hrůša poprvé diriguje Vídeňské filharmoniky

Příští týden převezme Jakub Hrůša za nemocného Marisse Jansonse koncerty Vídeňských filharmoniků. Jde o jeho debut s tělesem. Od čtvrtka 29. listopadu do 2. prosince vystoupí za dirigentským pultem orchestru ve Zlatém sále vídeňské síně Musikverein celkem čtyřikrát. Na programu je Dvořákova předehra Karneval, Bartókův Koncert pro orchestr a Čajkovského Klavírní koncert b moll, jehož sólistou je Denis Matsuev. Hrůša je šéfdirigentem Bamberských symfoniků a hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie a londýnského Philharmonia Orchestra. Do Vídně zamíří po dvoutýdenní rezidenci s Cleveland Orchestra a již třetím hostování u Newyorské filharmonie. V této sezóně pohostinsky diriguje mimo jiné také Chicago Symphony Orchestra, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě a Concertgebouw Orchestra v Amsterdamu. V prosinci se také vrací k Berlínským filharmonikům a pro silvestrovský a novoroční koncert k České filharmonii.


úterý, 19 listopad 2019 06:40

Dvojice koncertů v Janáčkově filharmonii Ostrava

Symfonický a komorní koncert připravila pro své posluchače Janáčkova filharmonie Ostrava. První z nich uvede rusko-český program a představí klavíristu Lukáše Vondráčka. V Domě kultury města Ostravy zazní ve čtvrtek 21. listopadu v sedm hodin Glinkova předehra k opeře Ruslan a Ludmila a Koncert pro klavír a orchestr č. 3 C dur Sergeje Prokofjeva. Český program bude reprezentovat Symfonie č. 7 Antonína Dvořáka. Koncert zazní v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigenta Leoše Svárovského. Komorní koncert v pondělí 25. listopadu bude ve znamení italských umělců. Soubor složený z předních hráčů orchestru stejnojmenného milánského operního domu La Scala String Quartet přizve ke spolupráci pianistu Federica Colliho. Společně provedou Klavírní kvintet Es dur op. 44 Roberta Schumanna, na koncertě dále zazní smyčcová kvarteta Franze Schuberta a Dmitrije Šostakoviče. Koná se taktéž v Domě kultury od sedmi hodin.


pondělí, 18 listopad 2019 08:22

Konzervatoř v Bratislavě oslaví sté výročí v Redutě

Slovenská filharmonie pořádá ve středu 20. listopadu od šesti hodin slavnostní koncert ke 100. výročí založení Bratislavské konzervatoře. Pěvecký sbor Konzervatoře v Bratislavě provede pod vedením sbormistryně Blanky Juhaňákové hymnický sbor Eugena Suchoně Aká si mi krásna. Naváže Suchoňova Symfonietta rustica v podání Symfonického orchestru Bratislavské konzervatoře. Ve Dvořákově Te Deum se v bratislavské Redutě připojí ke konzervatoristům i jejich renomovaní kolegové, sopranistka Simona Houda - Šaturová a barytonista Dalibor Jenis. Koncert zazní pod taktovkou dirigenta Juraje Jartima, slovem provede Bibiana Ondrejková.


neděle, 17 listopad 2019 19:06

Kristián Mráček na Svátcích hudby

Úterním koncertem pokračuje tradiční cyklus Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Program má tentokrát podtitul „Můj vzor“ a koná se 19. listopadu v sále Pražské konzervatoře. Spolu s hlavním protagonistou a uměleckým garantem Václavem Hudečkem tentokrát vystoupí houslista a zástupce nastupujících talentů Kristian Mráček. Doprovodí je Smyčcový orchestr Pražské konzervatoře, dirigovat bude Chuhei Iwasaki. Zazní Mozartova slavní serenáda „Malá noční hudba“, Bachův Koncert d moll pro dvoje housle a smyčcový orchestr, Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ Josefa Suka a Holbergova suita Edvarda Griega. Svátky hudby v Praze se letos konají už po osm-a-dvacáté. Jsou nejen tradiční hudební přehlídkou, ale zároveň platformou, která dává prostor úspěšným mladým muzikantům. Od roku 2013 navíc festival rozvíjí spolupráci s Pražskou konzervatoří. Nejtalentovanější studenti ve spojení s renomovanými umělci tak dostávají příležitost k vystoupení před plnými sály.


neděle, 17 listopad 2019 07:05

Dvě české premiéry světoznámých choreografů v Ostravě

Balet Národního divadla moravskoslezského uvede v české premiéře díla choreografů Juanja Arquése a Maura Bigonzettiho. Večer baletních premiér s názvem Rossiniho karty se koná v Divadle Jiřího Myrona ve čtvrtek 21. listopadu v půl sedmé. Veřejná generální zkouška je naplánovaná o den dříve od 11 hodin. Bývalý sólista Anglického národního baletu a Holandského národního baletu, Ital Juanjo Arqués, doplnil svou existenciálně laděnou choreografii Následky pro ostravský balet o nové prvky. Inspirací je vztah mezi přírodou, člověkem a vliv moderních technologií. Jako podkres zazní živá hudba oscarového skladatele Jóhana Jóhannsona v provedení smyčcového kvarteta. Na hudební stránce se dále podíleli Alva Noto a Rjúiči Sakamoto, autorem videoprojekce je Kesso Dekker, tvůrcem světelného designu Jan Tranta. Druhou choreografii večera, Rossiniho karty, vytvořil Španěl Mauro Bigonzetti na hudbu italského skladatele Gioacchina Rossiniho. Odkazuje na gurmánskou notu skladatele a na tanečníky klade velké nároky. Balet nastudovala se souborem NDM Bigonzettiho asistentka Béatrice Mille. Inscenační tým doplňuje autorka kostýmů Helena de Medeiros a světelný designér Carlo Cerri. Klavírního partu se ujme Michal Bárta, částečně zazní i reprodukovaná hudba.


sobota, 16 listopad 2019 14:37

Zemřel klavírista, cembalista a pedagog Josef Hála

Člen Sukova tria, klavírista, cembalista a hudební pedagog Josef Hála včera zemřel po krátké nemoci, bylo mu čerstvě 91 let. Josef Hála se narodil v roce 1928 v Písku, klavír studoval u profesora Františka Maxiána, v jehož třídě pak absolvoval HAMU. Stal se členem Sukova tria a působil i v dalších známých komorních tělesech, mezi jinými to bylo například Smetanovo trio nebo soubor Ars Rediviva. Jako sólista i komorní hráč koncertoval v Evropě, Americe, Africe i v Asii, v Japonsku dokonce dlouhodobě působil i jako pedagog. Od roku 1960 pak vyučoval jako profesor na AMU. Na svém kontě má také řadu významných nahrávek. Získal mnoho prestižních ocenění, například cenu francouzské kritiky za soubornou nahrávku cembalových koncertů Jiřího Antonína Bendy, na které je také autorem realizace cembalového partu a kadencí. Na klavír hrál podle rodiny pravidelně do svých posledních dnů.


sobota, 16 listopad 2019 10:44

Festival Martinů Festtage v Basileji slaví čtvrtstoletí

V Basileji se pětadvacátým rokem konají Martinů Festtage – festivalové Dny Bohuslava Martinů. Skladatel strávil několik posledních let života nedaleko města, v usedlosti mecenáše a dirigenta Paula Sachera na Schönebergu. Programy obvykle zasahují do větších i menších obsazení v žánrech klasické hudby, také do jazzu, současného tance a filmu a přidávají i rodinný koncert. Nejinak je tomu letos, kdy se Martinů Festtage konají od 10. do 24. listopadu. Zahájení patřilo houslistovi Gidonu Kremerovi a souboru Kremerata Baltica. Další dva programy, hudební a filmové, se soustředily na terezínského skladatele Viktora Ullmanna. V neděli 17. listopadu následuje jazzový koncert a ve středu 20. listopadu se uskuteční akce pro rodiče a děti založená na „mechanickém baletu“ Bohuslava Martinů s názvem Podivuhodný let. Vrcholem má být 24. listopadu koncert z děl Petra Ebena a dalších českých a evropských autorů, na němž zazní také kantáta Izajášovo proroctví od Bohuslava Martinů. Za pořádáním přehlídky stojí švýcarský pianista Robert Kolínský, jehož rodiče přišli do země v roce 1968 z Československa. Daří se mu soustřeďovat na odkaz českého klasika dvacátého století pozornost řady významných interpretů, a to dokonce tak, že pak o jeho hudbu rozšiřují svůj stálý repertoár. Byly mezi nimi už takové hudební celebrity, jako jsou například houslista Frank Peter Zimmermann nebo pianisté Hélène Grimaud a Vladimir Ashkenazy.


sobota, 16 listopad 2019 08:00

Ozvěny Letní hudební akademie Kroměříž na festivalu Musica Holešov

Koncert letošních úspěšných absolventů Letní hudební akademie Kroměříž nabídne v úterý 19. listopadu festival MUSICA Holešov v rámci své podzimní řady. Koncert se koná na Zámku Holešov od sedmi hodin. V rámci večera se představí šestice nejmladších talentovaných hudebníků - houslisté Matteo Hager a Kateřina Krejčová, klavíristé Eliška Tkadlčíková a Vojtěch Červenka, sopranistka Tereza Maličkayová a mezzosopranistka Jarmila Balážová.  Na programu večera zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Franze Schuberta, Roberta Schumanna, Edwarda Elgara, Sergeje Rachmaninova, Bedřicha Smetany a dalších. Mezinárodní Letní hudební akademii Kroměříž založil dirigent Tomáš Netopil. Letošní druhý ročník navštívili mladí hudebníci z osmi zemí světa. „Garanty jejich kvalit jsou přední čeští umělci – lektoři akademie sopranistka Kateřina Kněžíková, houslista Josef Špaček, slovenský houslový virtuóz Dalibor Karvay a  klavíristé Karel Košárek a Zdeněk Klauda,“ připomněla výkonná ředitelka LHAK Jana Kubáčová.


pátek, 15 listopad 2019 19:32

Na Dvořákově pěvecké soutěži vzpomněli na dirigenta Drse

Na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech zazněla dnes večer při koncertě laureátů vzpomínka na dirigenta Františka Drse, jehož život se nečekaně uzavřel letos 2. listopadu. Po léta s Karlovarským symfonickým orchestrem připravoval a řídil finálová kola soutěže a dirigoval koncerty vítězů. Byl někdejším zakládajícím člen Pražákova kvarteta, od roku 1974 koncertním mistrem operního orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni a od počátku 80. let dirigentem – v Hudebním divadle v Karlíně, pak i v Plzni. Byl dirigentem Komorního orchestru ND v Praze, v letech 2000 až 2011 dirigentem Státní opery Praha a v letech 2012 až 2013 dirigentem Opery Národního divadla. Nastudoval také řadu děl symfonické a oratorní tvorby, zejména pro rozhlasové nahrávky, a to převážně z oblasti soudobé tvorby. V roce 1995 společně se svou manželkou, pěvkyní Karolinou Hromádkovou, položil základ hudebnímu festivalu Operní týden Kutná Hora; první inscenací tam byla Smetanova opera Dalibor, situovaná do nádvoří Vlašského dvora. František Drs se narodil 21. 5. 1953 v Kutné Hoře. Vystudoval na pražské konzervatoři hru na housle a na AMU a soukromě dirigování. Při letošní soutěži musel jeho práci narychlo převzít dirigent Jiří Štrunc. 


pátek, 15 listopad 2019 13:21

V Olomouci oslaví 17.11. tradiční i soudobou hudbou

Také Moravská filharmonie Olomouc plánuje mimořádný koncert k oslavám výročí třiceti let od sametové revoluce. V neděli 17. listopadu od sedmi hodin zazní program, který kombinuje známá díla Bedřicha Smetany a nejnovější tvorbu olomouckého rodáka Jana Vičara. Po předehře k opeře Libuše  se k orchestru v kantátě Česká píseň  připojí Komorní sbor Lenky Dohnalové – Mlynářové. Ve druhé polovině večera představí filharmonie kantátu Tempus Iuvenis, neboli Čas mládí, olomouckého skladatele a muzikologa Jana Vičara. Dílo čerpá ve svém zhudebněném textu ze středověké studentské poezie a je jakousi parafrází na Orffovu kantátu Carmina Burana. Účinkovat budou interpreti, kteří dílo premiérovali v březnu tohoto roku, sopranistka Veronika Kaiserová, basista Josef Kovačič a chlapecký sbor Bonifantes sbormistra Jana Míška. Koncert povede bývalý dlouholetý šéfdirigent olomouckých filharmoniků Petr Vronský.


pátek, 15 listopad 2019 07:30

Český filharmonický sbor Brno oslaví demokracii i Anežku Českou

V brněnském Besedním domě se v neděli 17. listopadu uskuteční další z řady abonentních koncertů Českého filharmonického sboru Brno. Pod vedením sbormistra Petra Fialy připomene mužská část sboru dvojí třicáté výročí - svatořečení sv. Anežky České a výročí bojů za svobodu a demokracii. Na programu zazní oratorium Petra Fialy Píseň sestry Anežky a bratra Františka, Čtyři krátké modlitby sv. Františka z Assisi Francise Poulenca, výběr z mužských sborů Josefa Bohuslava Foerstera, výběr z Polní mše Bohuslava Martinů v úpravě pro baryton sólo, mužský sbor a varhany, varhanní Vigilie a kantáta Hora tří světel téhož autora. Rolí recitátorů se ujmou herečka Barbora Seidlová a Vítězslav Šlahař, spolu s Českým filharmonickým sborem Brno dále účinkují sopranistka Pavlína Švestková, barytonista Tomáš Badura a varhaník Martin Jakubíček. Koncert se koná od sedmi hodin.


čtvrtek, 14 listopad 2019 22:17

Vítězem karlovarské soutěže Ukrajinec Charlamov, oceněni také Hájek a Kývalová

Absolutním vítězem 54. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka se v Karlových Varech stal Ukrajinec Andrij Charlamov, barytonista z Oděsy. V kategorii Opera, určené pro zpěváky do 35 let, získal mezi muži první cenu a první místo zaujal i mezi účastníky v kategorii interpretace písní. Jako druhý se umístil polský tenorista Aleksander Kruczek a na třetím místě skončil český tenorista Jan Hájek, který má také Cenu diváků. Mezi ženami byla nejlepší sopranistka Varvara Fedotova z Ruské federace. Druhé místo obsadila česká sopranistka Eva Kývalová, třetí je ruská mezzosopranistka Anna Nedorezova. V kategorii Junior – ve věku do 25 let – vyhrála Diana Alexe z Rumunska, druhá je Ukrajinka Daria Kolisan, rovněž nositelka Ceny diváků, a s třetí cenou odjíždí do Spojených států sopranistka Chloe Boelter. Mužům porota v kategorii Junior neudělila první a třetí cenu a druhou přiřkla českému barytonistovi Vladimíru Jindrovi. Úspěšná byla v soutěži také Slovenka Zuzana Spót Ballánová, nositelka Ceny Národního divadla v Praze a Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Cenu Národního divadla Brno přiřkla porota Evě Kývalové a Cenu plzeňského Divadla J. K. Tyla Janu Hájkovi. Cenu Slovenského národního divadla si odváží Varvara Fedotova. Tato ocenění znamenají příležitost ztvárnit operní roli v profesionálním divadle. 


čtvrtek, 14 listopad 2019 14:31

Koncert k 30. výročí „Nežnej revolúcie“

V Bratislavě oslaví události listopadu ´89 přesně v den výročí. V neděli 17. listopadu zahraje Slovenská filharmonie pod taktovkou dirigenta Petra Valentoviče neotřelé tituly - Symfonii č. 8 Alexandra Moyzese a passacaglii pro velký orchestr Mystérium času Miloslava Kabeláče. Zároveň nabídne premiéru skladby Ľubici Čekovské Liberte pro mezzosoprán, sbor a orchestr, ve které se představí Terézia Kružliaková a Slovenský filharmonický sbor vedený Jozefem Chabroněm. Koncert se koná v bratislavské Redutě, v Koncertní síni Slovenské filharmonie, od sedmi hodin. Peter Valentovič je absolventem Pařížské konzervatoře, spolupracoval se Sirem Johnem Eliotem Gardinerem nebo úzce s Editou Gruberovou. Sólistka Opery SND v Bratislavě Terézia Kružliaková je vítězkou Mezinárodní soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech (jejíž 54. ročník právě v těchto dnech probíhá)  a laureátkou soutěže Toti dal Monte. Jozef Chabroň působí jako sbormistr SFZ, spolupracoval s Operou v Curychu, s Vídeňskou státní operou, s Tonkünstler-Orchester či s BBC Singers.


čtvrtek, 14 listopad 2019 10:21

Musica Florea doplní svou sbírku symfonií Antonína Dvořáka

Dvojici koncertů a nové CD s nahrávkou 5. symfonie F dur Antonína Dvořáka chystá dirigent Marek Štryncl s orchestrem Musica Florea. Poprvé zazní Dvořákova Pátá a jeho romantická předehra Othello v dobově poučené interpretaci, kterou se soubor zabývá, a to v sobotu 16. listopadu od sedmi hodin v Besedním domě v Brně. V neděli 17. listopadu pak zazní v Praze, v kostele sv. Šimona a Judy, rovněž od sedmi hodin. Antonínu Dvořákovi a jeho dílu se Musica Florea věnuje pravidelně od roku 2009, kdy nahrála ještě bez výzkumu a realizace autentických hudebních vyjadřovacích prostředků jeho 7. a 8. symfonii. Od roku 2015 navázaly symfonie č. 1, 2 , 9  e moll Z Nového světa a č. 4 (jak už před časem popsal KlasicePlus Marek Štryncl). Všechny uvedené skladby vyšly na CD a posluchači se teď mohou těšit i na nahrávku 5. symfonie.


čtvrtek, 14 listopad 2019 07:18

Pražská konzervatoř a UPM připomenou rok 1989

Slavnostní koncert připravily spojenými silami Uměleckoprůmyslové museum v Praze Pražská konzervatoř. Večer bude připomínkou revolučních událostí roku 1989. Koncert se uskuteční v pátek 15. listopadu od půl sedmé večer v Uměleckoprůmyslovém museu na symbolické adrese, v ulici 17. listopadu č. 2 v centru Prahy. Vystoupí Barokní orchestr Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba Kydlíčka. Na dobu před třiceti lety zavzpomíná ředitelka UPM Helena Koenigsmarková a pamětník událostí na Pražské konzervatoři Ondřej Lébr. Po koncertě bude možné prohlédnout si výstavu fotografií s názvem Obrazy konců dějin.